Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Скачати 84.06 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дата03.07.2012
Розмір84.06 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua


Проблеми вищої школи:

Поточний інформаційний список, квітень 2006 р.


1. Політика в галузі освіти.

1.

Україна. Закони.

Про внесення змін до статті 57 Закону України "Про освіту" щодо надання пільгових кредитів педагогічним та ноуково - педагогічним працівникам: Закон України, 22 лютого 2006 року, № 3461 - IV// Офіційний вісник України.- 2006.- № 11.- С. 65.

2.

Україна. Кабінет Міністрів.

Питання державної реєстрації вищих навчальних закладів: Постанова Кабінету Міністрів України, 15 березня 2006 року № 329// Офіційний вісник України.- 2006.- № 11.- С. 208 - 209. ;

// Орієнтир.- 2006.- 18 квітня.- С. 33 -34.

3.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про академічну стипендію імені М. С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів: Постанова Кабінету Міністрів України, 22.02.2006 р. № 209// Зібрання законодавства України.- 2006.- № 14.- С. 8.

4.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та монітогингу якості освіти: Постанова Кабінету Міністрів України, 31 грудня 2005 року № 1312// Орієнтир.- 2006.- 29 березня.- С. 7.;

// Інформаційний збірник.- 2006.- № 8 - 9.- С. 28 - 29.

5.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про реалізацію Закону України "Про реалізацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних: закладів" у 2006 році: Постанова Кабінету Міністрів, 14.03.06р. №282// Освіта України.- 2006.- 17 березня.- С.1.; // Фінансово-економічний вісник закладів освіти.- 2006.- №4.- С.69.

6.

Україна. МОНУ. Про організаційні заходи щодо підготовки та проведення у 2006 році зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти випускників навчальних закладів системи якості освіти випускників: навчальних закладів системи загальної середньої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України, 21.01.2006 № 30// Інформаційний збірник.- 2006.- № 8 - 9.- С. 21

7.

Україна. МОНУ. Про затвердження Положення про Малу академію наук учнівської молоді: Наказ Міністерства освіти і науки України, 09.02.06 № 90// Інформаційний збірник.- 2006.- № 8 - 9.- С. 50 - 51.

8.

Україна. МОНУ. Про затвердження типового навчального плану спеціалізованих шкіл з поглибленням вивченням іноземних мов, 13.03.2006 року № 182// Освіта України.- 2006.- 11 квітня.- С. 4.

9.

Україна. МОНУ. Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України: Наказ Міністерства освіти і науки України, 08.02.06 № 111/11985// Інформаційний збірник.- 2006.- № 8 - 9.- С. 1.

10.

Арутюнян М. Идея "корпоративного духа" в образовании: методологический анализ// Вышее образование в России.- 2006.- № 2.- С. 78 - 82.

11.

Верещагина А. Размышлення по поводу реформы юридического образования в России// Alma mater.- 2006.- № 1.- С. 3 - 9.

12.

Карневейл Д. Министерство образования вступает в боротьбу с поддельными дипломами при помощи нового сайта в Интернете// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2006.- № 3.- С. 23 - 25.

13.

Коваленко О. На часі - раціоналізм освітянських реформ// Освіта України.- 2006.- 11 квітня.- С. 8.

14.

Колесов В. Рынок образовательных услуг и ценности образования (Между ВОТ и Болонским процесом)// Вышее образование в России.- 2006.- № 2.- С. 3 - 8.

15.

Кривда М. Тестування для обраних// Голос України.- 2006.- 8 квітня.- С. 4.

16.

Лимаренко О. Болонські технології як пошук сучасних знань// Урядовий кур'єр.- 2006.- 14 квітня.- С.7.

17.

Марченко Л. Василь Кремень: освіта і система виховання повинні переорієнтуватися на формування у людей іноваційного типу культури// Освіта України.- 2006.- 4 квітня.- С. 1. 2. 5.

18.

На уроке и после: педагоги "Казки" передают воспитаникам опит проектной деятельности и учат привлекать инвестиции// Панорама.- 2006.- 29 марта - 5 апреля.- С. С 5.

19.

Нечаев В. Опыт построения рейтенговых показателей вузов// Вышее образование в России.- 2006.- № 2.- С. 82 - 90.

20.

Ніколаєнку краще порошок рекламувати, ніж освітою керувати// Персонал.- 2006.- 12-18 квітня.- С.2.

21.

Образовательная среда и бизнес - сообщество - путь к диалогу// Вышее образование в России.- 2006.- № 2.- С. 14 - 35.

22.

Олійник В. Підвищення ефективності вищої освіти - у реформуванні ВНЗ!// Освіта України.- 2006.- 7 квітня.- С. 4.

23.

"Освіта та кар'єра-2006" - для майбутнього українців та України: Міжнародна спеціалізована виставка// Світ.- 2006.- квітень.- №13-14.- С.1.

24.

Про виплату заборгованості та пільги з плати за житло працівниками навчальних закладів та установ освіти// Праця і зарплата.- 2006.- № 15.- С. 13.

25.

Хуторян Н. Недоліки законодавства - похибки практики: Про деякі проблеми пенсійного забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників// Праця і зарплата.- 2006.- №14.- С.4-5.


^ 2. Формування особистості.

26.

Мостова Т. Гуманна педагогіка Амонашвілі// Урядовий кур’єр.- 2006.- 5 квітня.- С. 7.

27.

Момотов В. Формирование правового сознаниия молодежи// Вышее образование в России.- 2006.- № 2.- С. 69 – 70.


^ 3. Види загальноосвітніх шкіл.

28.

Ільясова К. За все добро - розплатимось добром: Луцькій школі - інтернату - 50// Освіта України.- 2006.- 18 квітня.- С. 5.

29.

Ніколаєнко С. Цього року завершина комп'юторізація всіх шкіл, а половина з них - під'єднана до інтернету// Освіта України.- 2006.- 14 квітня.- С. 2.

30.

Стефаник В. Специфіка екологічної освіти та виховання в сільській школі// Екологічний вісник.- 2006.- №1.- С.27-30.


^ 4. Вища освіта.

31.

Головатий М. Головне завдання - якість освіти: (Засідання Вченої ради МАУП)// Персонал.- 2006.- 12-18 квітня.- С.3.

32.

Дюндин В. Проблемы развития высшего образования как фактора формирования интелектуального потенциала общества// Економіст.- 2006.- № 3.- С. 56 - 59.


^ 5. Дистанційна освіта.

33.

Козлов А.С. Проектные переходы в дистанционном обучении/ А.С.Козлов, Е.Н.Куликова// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2006.- № 3.- С. 31 - 35.

34.

Коротенков Ю.Г. Дистанционное обучение в системе образования// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2006.- № 3.- С. 35 - 37.

35.

Палат Е.С. Организация дистанционного обучения в Росийской Федерации// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2006.- № 3.- С.46 - 49.

36.

Предложение курсов дистанционного обучения на базе Интернета с присуждением ученых степеней, по данным опросов, пользуется найбольшим успехом// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2006.- № 3.- С. 25 - 27.

37.

Фредериксон Н. Оценка еффктивности методов дистанционного обучеия на базе Интернета в сравнении с лекционными методами преподавания: количественный и качественный анализы/ Н.Фредериксон, Ф.Рид, В.Клиффорд// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2006.- № 3.- С. 59 - 61.


^ 6. Організація освіти та навчальної роботи.

38.

Вербицький В.В. Роль позашкільних закладів у подоланні негативних наслідків чорнобиля// Безпека життєдіяльності.- 2006.- № 3.- С. 42 - 43.

39.

Зайцев І. Навчання - світло, кредит і бонус: Як утримати працівника, який здобув освіту коштом компанії// Контракти.- 2006.- № 17 - 18.- С. 48 - 51.

40.

Мещерякова М. Технология управления качеством профессинальной подготовки в вузе// Alma mater.- 2006.- № 1.- С. 9 - 13.

41.

Папуткова Г. Экологическая ответственность как системообразующие понятие экологического образования// Alma mater.- 2006.- № 1.- С. 16 - 21.

42.

Печончик Т. Совет да не любовь? Студенческие советы при власть имущих - мертвые дети постсоветской демократии// Зеркало недели.- 2006.- 8 - 14 апреля.- С. 20.

43.

Тарапатова Н. О европейском векторе развития университетских организаций: на пути к внедрению "европейской" модели?// Социология.- 2006.- № 1.- С. 203 - 207.


^ 7. Зарахування в ВУЗ та плата за навчання.

44.

Інформація про розміри плати за повний період навчання у вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації// Освіта України.- 2006.- 7 квітня.- С. 6.

45.

Інформація про розміри плати за повний період навчання у вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації// Освіта України.- 2006.- 11 квітня.- С. 10.

46.

Інформація про розміри плити за повний період навчання у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації (м. Київ)// Освіта України.- 2006.- 14 квітня.- С. 10.

47.

Ольшанская Д. А ну - ка поступи! Минобразования утвердило новые условия поступления в вузы.// Данкор.- 2006.- 5 апреля.- С. А 5.


^ 8. Студентське життя.

48.

Агрова О. Система довузовзка образования в КубГУ// Вышее образование в России.- 2006.- № 2.- С. 61 - 65.

49.

Володарская Е. Студенчиство и наука: анализ социальных представлений// Вышее образование в России.- 2006.- № 2.- С. 90 - 96.

50.

Гаврилов А.М.О. (Гаврилов, А.. Миронова О.) Научно - инновационный комплекс университета// Вышее образование в России.- 2006.- № 2.- С. 40 - 44.

51.

Ждановский А. Образовательная и научная поддержка иноваций в управлении// Вышее образование в России.- 2006.- № 2.- С. 55 - 59.

52.

Іванов В. Найдосвідченіший на Сумщині// Панорама.- 2006.- 29 марта - 5 апреля.- С. С 4.

53.

378.4 И99

Ілляш І. Чим звабили міністра// Голос України.- 2006.- 31 березня.- С. 7.

54.

Ілляш І. Якщо студенти - партнери...// Голос України.- 2006.- 14 квітня.- С.7.

55.

Кравченко Н. Вузовская газета в регионе// Вышее образование в России.- 2006.- № 2.- С. 73 - 74.

56.

Краснова Н. Подтверждаем статус класического// Вышее образование в России.- 2006.- № 2.- С. 44 - 7.

57.

Кубанский государственный университет: в чем секрет успеха?// Вышее образование в России.- 2006.- № 2.- С. 35 - 40.

58.

Лысенко И. "Финансовая пирамида" в СНАУ?// Ваш шанс.- 2006.- 29 марта.- С. 7 А.

59.

Николаев Н. Время возвращатся в науку: студенческие гранты// Знание - сила.- 2006.- № 3.- С. 108 - 111.

60.

Пятницкий М. Ректором УАБД снова избран Епифанов// Панорама.- 2006.- 29 марта - 5 апреля.- С. А 3.

61.

Шевченко И. Инновационные механизмы трудоустройства/ И.Шевченко, К.Литвинский// Вышее образование в России.- 2006.- № 2.- С. 50 - 55.

62.

Яковенко Н. Система "факультет - наукоемкое производство"// Вышее образование в России.- 2006.- № 2.- С. 59 - 61.


^ 9. СумДУ на сторінках преси.

63.

Володимир Альбінович Марценківський, професор ,завідувач кафедри загальної механіки та динаміки машин.// Резонанс.- 2006.- №26 - 28.- С.4.

64.

Екскурс в історію (1767 - 1993 ): Сум ДУ.// Резонанс.- 2006.- № 26 - 28 квітень.- С.1 - 3.

65.

Звагельський В.Б. Слово про колегу. (М.І.Волкова)/ В.Б.Звагельський, А.А.Евтушенко// Резонанс.- 2006.- № 26 28.- С. 5

66.

Зустріч двох поколінь, двох століть , двох тисячоліть: Інтерв"ю з В.О.Залогою.// Резонанс.- 2006.- №26 28.- С. 2.

67.

І.О.Ковальов , професор кафедри гідроаеромеханіки , екс-ректор СумДУ.// Резонанс.- 2006.- №26 - 28.- С.2.

68.

Його пам"ятали і пам"ятатимуть ( Кафтарян С. М.)// Резонанс.- 2006.- № 26 - 28.- С.4.

69.

Мандрика С. СумДУ відчинає двері// Сумщина.- 2006.- 19 квітня.- С. 3.

70.

Моша С. Ширак, не обижай студентов! Молодие сумчане пикетировали посольство Франции в Украине: Один из лидеров сумского студенчиства Александра Веснич// Ваш шанс.- 2006.- 12 апреля.- С. 17 А.

71.

Олексій Іванович Карпіщенко, декан факультету економіки та менеджменту.// Резонанс.- 2006.- № 26 - 28.- С.4.

72.

Павлова И. СумГУ представляет: факультет экономики и менеджмента// Панорама.- 2006.- 12-19 апреля.- С. С13.

73.

Павлова И. СумГУ представляет: инженерный факультет// Панорама.- 2006.- 19 - 26 апреля.- С. С 13.

74.

Студентами СумГУ становится с "Данкором"! Итоги первого тура олимпиады "Шаг в твое завтра"// Данкор.- 2006.- 5 апреля.- С. А 4.

75.

Суярко Є. Хай живе Alma mater : Презентація книги Хроніка наметової революції в Сумах - 2004.// Резонанс.- 2006.- № 26 28.- С.7.Місця збереження документів:


Інформаційно-бібліографічний відділ -2 поверх;

Учбовий зал – 3 поверх;

Науковий зал – 4 поверх.

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-19335869
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886947
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886948
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886949
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886952
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886955
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886959
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886976
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи