Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Скачати 130.21 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дата03.07.2012
Розмір130.21 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua


Проблеми вищої школи:

Поточний інформаційний список за липень – серпень 2006 року.


1. Загальні питання освіти


1.

Україна. Закони.

Про внесення зміни до статті 57 Закону України "Про освіту" щодо надання пільгових кредитів педагогічним та науково-педагогічним працівникам: Закон України, 22 лютого 2006р., №3461// Відомості Верховної Ради України.- 2006.- №28.- С.1060

2.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення зміни до переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних: функцій, видатки на які здійсн. з державного бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України, 27 квітня 2006р., № 593// Офіційний вісник України.- 2006.- 18.- С.41.

3.

Кобилянський В. Договір про надання освітніх послуг: форма, умови, процедура укладення// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- № 79(1233).- С. 37 - 41.

4.

Кремень В. Сучасні цивілізаційні зміни і вимоги до вчителя// Голос України.- 2006.- 18 липня.- С. 8 - 9.

5.

Соціальний діалог у секторі освіти в європейському союзі// Освіта України.- 2006.- 14 липня.- С.4 - 5.

6.

Список кращих учителів України, яким надано право рекомендувати своїх вихованців на педагогічні спеціальності за довірою// Освіта.- 2006.- 28 червня - 5 липня.- С.3.

^ 2. Основні концепції


7.

Саєнко Т.В. Національна система освіти у світлі Концепції екологічної освіти України// Проблеми освіти.- 2006.- № 44.- С. 21 - 26.

^ 3. Принципи педагогічної діяльності


8.

Асиркіна Г.П. Організаційно - педагогічна структура соціальної адаптації студентів - першокурсників до умов навчання у вищих закладах освіти// Проблеми освіти.- 2006.- № 44.- С. 55 - 59.

^ 4. Політика в галузі освіти


9.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. : Постанова № 827 від 15 червня 2006р// Орієнтир.- 2006.-5 липня.- С.5.

10.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006 - 2010 роки.// Орієнтир.- 2006.- №26.- С.12- 14.

11.

Україна. МОН.

Проект "Рівний доступ до якісної освіти в Україні" надання консультаційних послуг// Освіта України.- 2006.- 25 липня.- С.2.

12.

Богатир В. "Дрогоманівці" на марші Болонського процесу// Освіта України.- 2006.- 14 липня.- С. 7.

13.

Болюбаш Я. Стан підготовки юридичних кадрів в Україні// Юридичний Вісник України.- 2006.- 8 - 14 липня.- С. 6 - 7.

14.

Волков В. Реформування вищої освіти: перші кроки до Європи// Юридичний Вісник України.- 2006.- 5 серпня.- №31.- С.8.

15.

Волга Л. Час починати роботу над помилками:(про якість нашої освіти і підручники)// Урядовий кур'єр.- 2006.- 20 липня.- С. 13.

16.

Головко М. Особливості організації та вдосконалення системи навчання за умов Болонського процесу// Проблеми освіти.- 2006.- №43.- С.7-10.

17.

Гребнев Л. Академическая и профессиональная квалификации (Болонский процесс и российское законодательство)// Высшее образование в России.- 2006.- №6.- С.6-16.

18.

Гретченко А. Автономизация вузов России и Болонский процес// Высшее образование в России.- 2006.- №6.- С.22-25.

19.

Драч І. Формування компетенцій випускників ВНЗ у контексті інтеграції України в Європейський Союз// Нові технології навчання.- 2006.- №43.- С.27-30.

20.

Концепція Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006 - 2010 роки// Освіта України.- 2006.-30 червня.- С.1- 2.

21.

Коровайченко Ю.М. Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів І- ІV рівнів акредитації: Щодо забезпечення належного функціонування державної мови// Фінансово-економічний вісник закладів освіти.- 2006.- №7.- С.14.

22.

Макаренко А. Українські вузи позбавили ліцензій. Чи є на це підстави?// Юридичний вісник України.- 2006.- №28.- С.4.

23.

Міщенко І.Б. Дидактико - технологічні засади функціонування системи безперервної освіти в контексті Болонського процесу// Проблеми освіти.- 2006.- № 44.- С. 67 - 72.

24.

Нечитайло А. Орієнтир на європейські стандарти: освіта// Урядовий кур'єр.- 2006.- 16 серпня.- С. 14.

25.

Носаченко І.М. Інноваційні освітні технології// Проблеми освіти.- 2006.- № 44.- С. 7 - 10.

26.

Освіта в інноваційному поступі суспільства: про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2005 - 2006 навчальному році та завдання на 2006 - 2007 навчальний рік// Урядовий кур'єр.- 2006.- 19 серпня.- С. 5.

27.

Слепухин А. Инженерное образование в свете Болонского процесса// Высшее образование в России.- 2006.- №6.- С.56-65.

28.

Степаненко С.М. Сталий розвиток суспільства: роль освіти// Проблеми освіти.- 2006.- № 44.- С. 3 - 7.

29.

Судьбы революции :Студенческая революция на траве 2004г. изменила не только судьбу страны, но и судьбы людей// Панорама.- 2006.- 28 июня.- С1, А10.

30.

Шинкарук в. На порядку денному ДАК - проблеми якості освітніх послуг у сфері вищої освіти// Освіта.- 2006.- 17 - 24 травня.- С. 2.

31.

Шуляк О. Пропозиції щодо реформування медичної післядипломної освіти в Україні// Освіта.- 2006.- 17 - 24 травня.- С. 10.

^ 5. Виховний процес


32.

Банашкевич Т. Інноваційні методи виховання у роботі вчителя// Проблеми освіти.- 2006.- № 44.- С. 29 - 33.

33.

Ісаєнко С. Формування культури особистості як пріоритетне завдання сучасної освіти// Проблеми освіти.- 2006.- 43.- С.108-112

34.

Серьожникова Р. Суб'єктна позиція студента як реалізація його творчого потенціалу// Проблеми освіти.- 2006.- 43.- С.31-33.

35.

Галай О. Формування національної свідомості// Освіта технікуми коледжі.- 2006.- № 1(14).- С. 17 - 19.

36.

Дмитров М.Ф. Пріоритетні напрями молодіжної політики у діяльності державних місцевих структур та громадських організацій// Проблеми освіти.- 2006.- № 44.- С. 63 - 67.

37.

Матвієнко В. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу// Проблеми освіти.- 2006.- 43.- С.43-49.

^ 6. Середня школа


38.

Жовта І. Концептуальні засади у школах предметів морально - духовного спрямування// Освіта України.- 2006.- 11 липня.- С. 2.

39.

Перелік програм, підручників і посібників для загальноосвітніх навчальних закладів// Освіта України (Спецвипуск).- 2006.- 1 серпня.- С.2-21.

^ 7. Професійно-технічне навчання


40.

Домінський О. Практикоорієнтовна професійна освіта// Освіта технікуми коледжі.- 2006.- № 1(14).- С. 12 - 15.

41.

Концептуальні засади реформування вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації// Освіта технікуми коледжі.- 2006.- № 1(14).- С. 4 - 6.

42.

Статус Асоціації вищих навчальних закладів України I - II р. а.// Освіта технікуми коледжі.- 2006.- № 1(14).- С. 7 - 12.

^ 8. Вища освіта


43.

Боголіб Т. Організація ефективної діяльності вищих навчальних закладів// Підприємництво, господарство і право.- 2006.- №7.- С.122-127.

44.

Економічна освіта: все ще без права вибору// Освіта.- 2006.- 24 - 31 травня.- С. 4.

45.

Кошелева Н. Гуманізація вищої освіти як база особистісно орієнтованої підготовки фахівців економічного профілю// Нові технології навчання.- 2006.- №43.- С.37-40.

46.

Міністерство Освіти і науки України надає список вищих навчальних закладів та виокремлених структурних підрозділів, в яких анульовано ліцензію або припинено освітню діяльність// Освіта України.- 2006.- 4 липня.- С. 5.

47.

Міністерство Освіти попереджає ректорів: Ліцензування (перевірка реального контингенту студентів усіх років набору)// Урядовий кур'єр.- 2006.- 27 липня.- С.4.

48.

МОН Всі вищі навчальні заклади України прийматимуть сертифікати Українського центру якості освіти// Освіта.- 2006.- 7 - 14 червня.- С. 1.

49.

Моренець В. Незалежна акредитація вищих навчальних закладів: шляхи реалізації// Освіта.- 2006.- 14 - 21 червня.- С. 2.

50.

Сейдаметова С. Світові кредитно-трансферні системи вищої освіти// Нові технології навчання.- 2006.- №42.- С.3-6.

51.

Синельников Б. Университетское образование: новые приоритеты// Высшее образование в России.- 2006.- №5.- С.49-53.

52.

Товажнянський Л. Не дайте зруйнувати вищу освіту! Звернення до Голови Верховної Ради України Олександра Мороза// Голос України.- 2006.- 22 липня.- С. 3.

53.

Шерман М. Підсистема "навчання" як компонент професійної підготовки слідчих у вищих навчальних закладах МВС України// Нові технології навчання.- 2006.- №42.- С.33-35.

54.

Шинкарук В. На порядку денному ДАК - проблеми якості освітніх послуг у вищій школі// Освіта України.- 2006.- 4 липня.- С. 4.

^ 8.1 Коледжі, факультети, відділення


55.

Шулікін Д. Технікуми та коледжі потребують власного департаменту// Освіта України.- 2006.- 4 липня.- С. 2.

56.

Владимирська Є. Дистанційне навчання та педагогічні умови, що забезпечують його якість// Проблеми освіти.- 2006.- №43.- С.78-82.

57.

Курамшин И. Дополнительная военно-профессиональная подготовка в инженерном вузе// Высшее образование в России.- 2006.- №6.- С.102-106.

58.

Правительство хочет ликвидировать "военку" в Сумах// Данкор.- 2006.- 2 августа.- 31.- С. А2.

59.

Соловйов В.І. Дистанційне навчання: методика, можливості, переваги і недоліки// Проблеми освіти.- 2006.-№43.- С.135-139.

60.

Тархан Л. Фундаменталізація - актуальна проблема дидактики інженерно-педагогічної освіти// Нові технології навчання.- 2006.- №43.- С.23-26.

61.

Терно В. Високий рівень освітньої діяльності (МАУП)// Персонал.- 2006.-30 червня.- С.1.

^ 8.2 Професорсько – викладацький склад


62.

Зеленський К.В. Рейтингова оцінка професійної діяльності викладачів// Нові технології навчання.- 2006.- № 42.- С. 64 - 70.

63.

Кучеренко Д.Г. Науково - педагогічний персонал як запорука ефективності сучасної системи вищої освіти// Проблеми освіти.- 2006.- № 44.- С. 85 - 88.

64.

Прібитков С. Формування тендерної культури перекладача// Проблеми освіти.- 2006.- №43.- С.27-30.

^ 8.3 Організація навчальної роботи


65.

Задоріна О. Бінарні заняття - підвищення ефективності навчального процесу// Освіта технікуми коледжі.- 2006.- № 1(14).- С. 19 - 20.

66.

Базунова Л. Актуальні проблеми практичного навчання// Освіта технікуми коледжі.- 2006.- № 1(14).- С. 34 - 35.

67.

Борисова Ю. На навчання - до Німеччини// Україна і світ.- 2006.- №7 - 20 липня.- С. 2.

68.

Бусленко Г. Дипломне проектування - втілення ідей та інноваційних технологій// Освіта технікуми коледжі.- 2006.- № 1(14).- С. 25 - 27.

69.

Гайбура Т. Підготовка висококваліфікованих фахівців// Освіта технікуми коледжі.- 2006.- № 1(14).- С. 22 - 25.

70.

Кисельов Ю. Викладання навчальної дисципліни "Соціологія" через модуль-контроль// Проблеми освіти.- 2006.- №43.- С.72-77.

71.

Марігодов В. Динамічні моделі організації навчального процесу на основі демопного і демотного аналізу// Нові технології навчання.- 2006.- №43.- С.8-12.

72.

Оголь Т. Психологічний аспект впровадження інноваційних педагогічних технологій// Освіта технікуми коледжі.- 2006.- № 1(14).- С. 15 - 17.

73.

Соловйова В. Підготовку вчителів удосконалюватимуть психолого - педагогічні кафедри// Освіта України.- 2006.- 11 липня.- С. 4.

74.

Швець В. Програмування навчальної діяльності студентів у процесі вивчення елементів квантової механіки// Проблеми освіти.- 2006.- №43.- С.50-63.

^ 8.4 Зарахування в ВУЗ


75.

Україна. МОНУ.

Лист Міністерства освіти і науки України від 31 травня 2006 року №1/9-386: Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок прийому іноземців та осіб без: громадянства на навчання в Україні// Фінансово-економічний вісник закладів освіти.- 2006.- №7.- С.14.

76.

До уваги абітурієнтів та громадськості! Міністерство освіти і науки України надає список вищих навчальних закладів та виокремлених структурних підрозділів, в яких анульовано ліцензію// Освіта України.- 2006.- 14 липня.- С. 1 - 2. 6.

77.

Ольшанская Д. Поступление - 2006: В разгар вступительной кампании руководители вузов убеждают, что победили коррупцию// Данкор.- 2006.- 26 июля.- С. А 10.

78.

Рік 2006-й розширив можливості отримання освіти для молоді// Світ.- 2006.- липень.- 25-26.- С.1.

79.

Самсонюк Ю. Наскільки прозорі вступні іспити-2006?// Суми і сумчани.- 2006.- 27 липня.- С.3.

80.

Сингаївський Я. Пора вступних іспитів// Обрій.- 2006.- 27.07-2.08.- 30.- С.3.

81.

135 хвилин таємничості: процедура проведення тестування// Освіта.- 2006.- 17 - 24 травня.- С. 1.

^ 8.5 Плата за навчання


82.

Інформація про розміри плати за повний період навчання у вищих навчальних закладах. Закарпатська область// Освіта України.- 2006.- 21 липня.- С. 6.

83.

Конюшок Д. Позика на навчання// Експрес.- 2006.-

3 серпня.- С.22.

84.

Попередня оплата навчання та податковий кредит: Лист Державної податкової адміністрації України, 12.05.2006р. № 9045/7/17-2116// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- №53.- С.17-18.

85.

Україна. ДПА.

Щодо податкового кредиту на навчання: Лист ДПА України, 12 травня 2006р., 9045/7/17-2116// Вісник податкової служби України.- 2006.- №24.- С.20.

^ 8.6 Методи навчання


86.

Бендера І. Програмування наскрізної самостійної роботи при вивченні дисципліни "Теорія машин і механізмів" студентами агро інженерних спеціальностей// Проблеми освіти.- 2006.- №43.- С.129-134.

87.

Бужиков Р.П. Психолого - педагогічне обґрунтування застосування інтелектуалізованих систем навчання на заняттях з іноземної мови// Проблеми освіти.- 2006.- № 44.- С. 42 - 45.

88.

Гаїна Т. Курсове проектування - вид самостійної роботи студентів// Освіта технікуми коледжі.- 2006.- № 1(14).- С. 35 - 38.

89.

Єфросєєва О. Формування навиків самоосвіти й саморегуляції в рамках студентського моніторингу// Освіта технікуми коледжі.- 2006.- № 1(14).- С. 38 - 40.

90.

Мисиков Б. Методологические установки профессиональных программ подготовки специалистов в сфере экономики и бизнеса// Alma mater.- 2006.- №5.- С.53-54.

91.

Михайленко Г.Г. Реалізація індивідуального підходу в процесі самостійної роботи з іноземної мови за умов глобалізації вищої освіти// Проблеми освіти.- 2006.- № 44.- С. 45 - 50.

92.

Можаровська О. Специфіка методики викладання іноземних мов// Освіта технікуми коледжі.- 2006.- № 1(14).- С. 32 - 34.

93.

Петрук В.А. Досвід створення та впровадження ігрових форм навчання у ВТНЗ// Проблеми освіти.- 2006.- № 44.- С. 88 - 92.

94.

Смірнова Т. Виховання творчої самостійності студентів технічних вищих навчальних закладів// Проблеми освіти.- 2006.- №43.- С.22-26.

95.

Черних Л.І. Виховання інформаційної культури в процесі використання комп'ютерних технологій під час підготовки фахівців економічного профілю// Проблеми освіти.- 2006.- № 44.- С. 59 - 63.

^ 8.6 Будівлі, приміщення


96.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для реконструкції та ремонту гуртожитків для учнів професійно-технічних і студентів вищих навчальних: закладів: Постанова Кабінету Міністрів України, 10 червня 2006р., №818// Офіційний вісник України.- 2006.- №24.- С.103.

97.

Студентам покращать житлові умови// Освіта.- 2006.- 28 червня - 5 липня.- С.1.

^ 8.7 Здоров’я студентів


98.

Пархоменко Г. Профілактика СНІДу - в школи// Освіта України.- 2006.- 11 липня.- С. 8.

^ 8.8 Вчені звання


99.

Бойченко І. Бакалаври отримують дипломи// Сумщина.- 2006.- 7 липня.- С. 4.

100.

Повідомлення про захист докторських дисертацій// Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.- 2006.- №7.- С.23-37.

101.

Про дотримання спеціалізованими вченими радами з державного управління вимог нормативно-правових актів щодо присудження наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань// Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.- 2006.- №7.- С.2-3.

^ 8.9 Стипендії і фінансування наукових робіт


102.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку відшкодування курсантами витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах: Постанова Кабінету Міністрів України, 12 липня 2006 р. № 964// Урядовий кур'єр.- 2006.- 21 липня.- С. 14.

103.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку призначення академічних стипендій Президента України для студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІV рівня акредитації: Постанова Кабінету Міністрів України, 27.04.2006// Офіційний вісник України.- 2006.- №18.- С.18.

104.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про встановлення розміру стипендій Президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт: учнів - членів Малої академії наук: Постанова Кабінету Міністрів України, 31.05.2006р., №770// Зібрання законодавства України Серія 1.- 2006.- №29.- С.75.

105.

Офатенко О. Патріотична спрямованість науково - дослідницької роботи студентів// Освіта технікуми коледжі.- 2006.- № 1(14).- С. 27 - 30.

106.

Про доплату, надбавки і премії працівникам установ, закладів та організації освіти// Праця і зарплата.- 2006.- № 26 липень.- С. 18.

9. Інші університети107.

Артемчук Г.І. Особливості запровадження кредитно- модульної системи організації навчального процесу в Київському національному лінгвістичному університеті// Проблеми освіти.- 2006.- № 43.- С.104-108

108.

КасьяноваС "Ми знаємо секрети підготовки майбутніх Нобелівських лауреатів": Відкриття в МАУП спеціальностей " літературна творчість" та "журналістики"// Персонал.- 2006.-30 червня.- С.3.

109.

Коваленко О. Університети: шикування за рейтингом// Освіта України.- 2006.- 11 липня.- С. 7.

110.

Лёвин В. Реализация основных направлений развития образования в отраслевых вузах// Alma mater.- 2006.- №5.- С.3-6.

111.

МАУП закладає духовні складники майбутнього// Персонал плюс.- 2006.- 13 - 19 липня.- С. 12.

112.

Ольшанская Д. Банковская остается// Данкор.- 2006.-5 июня.- С.А4.

113.

Орлова В. МАУП : школа достоинства.// Данкор.- 2006.- 5 июня.- С.А9.

114.

Полтавському університету споживчої кооперації України - 45!// Освіта.- 2006.- 12-19 липня.- С.1-3.Місця збереження документів:

Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх;

Учбовий зал – 3 поверх;

Науковий зал – 4 поверх.

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-19335869
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886947
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886948
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886949
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886952
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886955
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886959
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886976
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи