Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Скачати 137.7 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дата03.07.2012
Розмір137.7 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Проблеми вищої школи:

Поточний інформаційний список за листопад 2006 року.
1.1. Загальні питання освіти


Родионова Н. Модель "экономического человека" в системе экономических знаний// Высшее образование в России.- 2006.- № 9.- С.56-67.

^ 2. Політика в галузі освіти2.

Антонець В. Вища школа змінює підходи// Урядовий кур'єр.- 2006.- 10 листопада.- С. 8.

3.

Бермус А. Культурно-антропологическая инфраструктура модернизациии образования// Alma mater Вестник высшей школы.- 2006.- № 8.- С. 3.

4.

Брюховецкий В. "Образование - не только передача определенной суммы знаний"// Зеркало недели.- 2006 .- 11 ноября.- С.13.

5.

Гитман М. Перспективы внедрения дуальных програм в контексте Болонского процесса// Alma mater Вестник высшей школы.- 2006.- № 8.- С. 36 - 41.

6.

Ефременко Д. Коммуникация риска как научная проблема и как вызов системе образования// Alma mater Вестник высшей школы.- 2006.- № 8.- С. 22-28.

7.

Клясен Н. Основні напрями переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст: Всеукраїнський семінар проректорів і заступників директорів інститутів ППО// Освіта України.- 2006.- № 86.- 17 листопада.- С.4

8.

Коваленко О. Українська освіта в світовому просторі// Освіта України.- 2006.- № 86.- 17 листопада.- С. 6.

9.

Коротяева М. "Методологизация" как элемент профессионального образования// Высшее образование в России.- 2006.- № 9.- С.156-157.

10.

Лукашенко М. "Конкуренция" на рынке образовательных услуг// Высшее образование в России.- 2006.- № 9.- С.47-55.

11.

Луцький М. Поневіряння державного замовлення, або хто кого замовляє: Державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою// Голос України.- 2006.- 1 вересня.- С.6.

12.

Мантатов В. Устойчивое развитие как нравственная проблема// Alma mater Вестник высшей школы.- 2006.- № 8.- С. 29-33.

13.

Маргинсон С. Динамика национальной и глобальной конкуренции в высшем образовании// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2006.- № 10.- С.46-49.

14.

Ніколаєнко С. Вища школа змінює підходи: Звіт Міністра освіти і науки// Урядовий кур'єр.- 2006.- 10 листопада.- С.8.

15.

Ніколайчук І. Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Катерина Самойлик: "Я прагну робити все для того, щоб інтереси освіти і науки стояли на першому місці"// Світ.- 2006.- листопад.- № 41-42.- С.1-2.

16.

"Об'єднаємося з МОН, щоб загинути разом!": (Нарада ректорів Харкова за участю заступника міністра освіти і науки (МОН) Степка М.Ф.)// Персонал Плюс.- 2006.- № 45,10-16 листопада.- С.2-3.

17.

Олійник В. Українська освіта в світовому просторі// Освіта України.- 2006.- 24 жовтня.- С. 1.

18.

Про підвищення ролі науково-дослідної діяльності в університетах України: Проект Указу Президента України// Економіст. Український журнал.- 2006.- № 10.- С.70

19.

Сабекия Р. Экологическая парадигма модернизации образования// Высшее образование в России.- 2006.- № 9.- С.152-154.

20.

Ситаров В. Персонализация обучения: требования к содержанию образования// Alma mater Вестник высшей школы.- 2006.- № 8.- С. 11.

21.

Собко В. Міністр освіти звинувачує президента Ющенка у брехні// Персонал Плюс.- 2006.- № 47.- 24-30 листопад.- С.1; 5.

22.

Федоренко В. Модернізуючи національну освітню систему// Освіта України.- 2006.- 20 жовтня.- С. 3.

23.

Євтух М. Методологічні засади трансформації вищої освіти України в контексті Болонського процесу// Освіта України.- 2006.- № 85. - 14 листопада.- С.6


^ 3. Основні форми виховання та освіти


24.

Чернов В. Воспитание в вузе: роль гуманитарных дисциплин// Высшее образование в России.- 2006.- № 9.- С.147-149.

25.

Морева Т. Зміст громадської освіти і виховання: історія, реалії, перспективи: міжнародна наукова-практична конференція в Херсоні// Освіта України.- 2006.- 24 жовтня.- С. 5.

26.

37.018 С89

Сумський державний Університет проводить дні відкритих дверей// Панорама.- 2006.- 8-15 ноября.- С. А 2.27.^ 4. Формування особистості


Лебедева Н. Психолого-педагогическое содействие ценностному самоопределению студентов// Alma mater Вестник высшей школы.- 2006.- № 8.- С. 17-21.

28.

Шулікін Д. Катерина Самойлик: створити комплексну систему виховання: Засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти,присвячене проблемам законодавчого врегулювання організації виховання учнів// Освіта України.- 2006.- №86.- 17 листопада.- С.2.29.^ 5. Кадрові питання


Гармашова С. Формирование готовности будущего учителя к творческой самореализации в процессе изучения графики// Alma mater Вестник высшей школы.- 2006.- № 8.- С. 54 - 56.

30.

Дацун Н. Лингвориторическая модель англоязычной подготовки будущего юриста как професиональной языковой личности// Alma mater Вестник высшей школы.- 2006.- № 8.- С. 62-64.

31.

Мисков Б. О содержании професиональных программ подготовки специалистов экономики и бизнеса// Alma mater Вестник высшей школы.- 2006.- № 8.- С. 53 - 54.32.^ 6. Середня школа


Коваленко О. Моделі розвитку української школи// Освіта України.- 2006.- 27 жовтня.- С. 5.

^ 7. Професійно-технічне навчання33.

Лозинська Є. Віримо у майбутнє нашої освіти: Кременчуцькому педагогічному училищу ім. Антона Макаренка - 75// Освіта України.- 2006.- №86.- 17 листопада.- С.9.34.^ 8. Вища освіта


Україна. Закони.

Про вищу освіту: Закон України, 17.01.2002 р., № 2984-ІІІ.- К.: Парламентське видавництво, 2006.- 64 с.

35.

Задорожнюк И. Потенциал негосударственных вузов с позиций экономики образования// Высшее образование в России.- 2006.- № 9.- С.110-118.

36.

Луцький М. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: гостро, актуально// Голос України.- 2006.-

№ 219.- 21 листопада.- С. 4.

37.

Розвиток вищої освіти в Україні у 2005 році// Вища школа.- 2006.- №1.- С.89 - 124.38.^ 9. Факультети, відділення. Школи при університетах


Артиллеристов поздравили : День ракетных войск и артиллерии в Сумском институте ракетных войск и артиллерии// Данкор.- 2006 .-8 ноября.- С.А2.

39.

Злотарева Е. В авторській школі Миколи Гузика розвивають індивідуальні здібності кожної дитини// Освіта України.- 2006.- 27 жовтня.- С.8 - 9.

40.

Козаченко Г. Актуальні проблеми підготовки фармацевтів: Всеукраїнська нарада-семінар// Освіта України.- 2006.- № 86.- 17 листопада.- С.3.

41.

Моденова М. Сучасний осередок знань: до 85-річчя ліцею міжнародних відносин// Освіта України.- 2006.- 20 жовтня.- С. 7.

42.

Перевалова А. Гуманитарии покоряют царицу наук: Ученики гимназии лингвистики и права завоевали пять призовых мест на Всеукраинской олимпиаде по математике// Ваш шанс.- 2006.- № 47.- 22 ноября.- С.12А.

43.

Рубан А. Інститутські п'ятирічки: У літку 2002 року з ініціативи тодішнього першого проректора СумДУ А.В. Васильєва, міського голови Шостки М.П.Ноги, заступника міського голови Конотопа Т.М. Токаревої наказом Міністерства освіти і науки України утворено Конотопський і Шосткинський інститути як позабазові підрозділи в структурі Сумського державного університету з організацією навчання студентів за денною та заочною формами// Резонанс.- 2006.- № 34-36(235-237).- С. 2.

44.

Ситдиков Ф. Научная школа - основа креативного потенциала вуза// Высшее образование в России.- 2006.- 9.- С.85-88.45.^ 10. Дистанційна форма навчання


Иванченко Д.А. Генезис дистанционного обучения в России: современный взгляд// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2006.- №10.- С.19-21

46.

Кирей В. За дистанційним навчанням - майбутнє// Урядовий кур'єр.- 2006.- 8 листопала.- С. 14.

47.

Комарова И. Дистанционное обучение. Мировой опыт// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2006.- № 10.- С.35-37.

48.

Легостаев И.И. Об основных закономерностях обучения в дистанционном образовании// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2006.- № 10.- С.40-41.

49.

Пауел Р.Д. Аксиоматическая ловушка: развенчивание мифов о дистанционном обечении// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2006.- №10.- С.49-51.

50.

Прудка О.В. Адаптивні та інтелектуальні системи для дистанційного навчання// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 10(64).- С. 184 - 190.

51.

Смирнов С.А. Новое електронное средство дистанционного обучения физике// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2006.- №10.- С.51-54.

52.

Чефранова А.О. Теоретические аспекты дистанционного обучения// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2006.- № 10.- С.64-66.

^ 11. Організація вищої освіти


53.

Фатхутдинов Р. Управление конкурентоспособностью вуза// Высшее образование в России.- 2006.- № 9.- С.37-38.

54.

Юданов А. Выбор стратегии - решающий фактор конкурентоспособности// Высшее образование в России.- 2006.-

№ 9.- С.39-46.55.


^ 12. Органи управління університету


Геворкян Е. Кадры высшей школы: актуальное состояние// Высшее образование в России.- 2006.- № 9.- С.23-31.

56.

Майер В. Инновационные подходы к управлению научно-педагогическим кадрами// Alma mater Вестник высшей школы.- 2006.- № 8.- С. 15-17.57.^ 13. Професорсько-викладацький склад


Телетов А. Символ нашої пам'яті: 22 сентября на 95-ом году жизни перестало биться сердце Евдокимова Валентина Евгениевича - ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке, преподавателя философии СумДУ...// Резонанс.- 2006.- № 34-36(235-237).- С. 11.58.


^ 14. Організація навчальної роботи


Буга Н. Становлення наукової та інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах// Економіст.- 2006.- № 9(239).- С. 60 - 64.

59.

Сучков В. Диагностика качества содержания практической подготовки студентов// Высшее образование в России.- 2006.-№ 9.- С.119-124.

60.

Терно В. Про проведення експертиз надання освітніх послуг у МАУП// Персонал плюс.- 2006.- 3-9 листопада.- С. 5.

61.

Хабибуллина Э. Подготовка студентов к творческой деятельности// Высшее образование в России.- 2006.- № 9.- С.95-99.62.^ 15. Зарахування в вуз


Губицька О. Ціна вступу: Підготовчі курси для абітурієнтів обійдуться батькам від однієї до семи тисяч гривень// Експрес.- 2006.- 2-9 листопада.- С.11.63.^ 16. Плата за навчання


Нагорний В. Платимо за навчання дитини працівника: із кого утримувати податок з доходів// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- № 108.- С.26-27.64.^ 17. Методи навчання


Валеева Р. Учебно-исследовательская работа студентов - средство самореализации личности// Высшее образование в России.- 2006.- № 9.- С.91-95.

65.

Власова И.М. Самостоятельная работа студентов коледжа в условиях дистанционного обучения// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2006.- № 10.- С.11-14.

66.

Чапаева Е. Студенческий взаимоконтроль знаний// Высшее образование в России.- 2006.- № 9.- С.149-151.

67.

Корюненко М. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті.// Освіта України.- 2006 -3 листопада.- С.4 - 5.68.^ 18. Здоров’я студентів


Бережна Т. Методичні рекомендації для заступників деректорів із виховної роботи, класичних керівників, психологів, соціальних педагогів щодо організації роботи з питань забезпечення репродуктивного здоров'я в загальноосвітніх навчальних закладах// Безпека життєдіяльності.- 2006.- № 10.- С. 8- 12.

69.

Островський Г. Задовольняють потреби освітян у духовному та фізичному розвитку: з досвіду роботи Глухівської міськрайорганізації профспілки// Освіта України.-2006.- 27 жовтня.- С. 6.70.^ 19. Студентське життя


Бурлака Н. Свои среди своих: "Золотой интеграл"// Резонанс.- 2006.- № 34-36(235-237).- С. 12.

71.

Валеев А. Студенческий самодеятельный театр// Высшее образование в России.- 2006.- № 9.- С.99-102.

72.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт: проблеми та перспективи: Міністерство освіти і науки України проводить конкурс студентських наукових робіт з природничих, наукових, технічних і гуманітарних наук// Освіта України.- 2006.- № 88.- 24 листопада.- С.4.

73.

Гайдіна Ю. Нарешті Кворум маємо нового студентського ректора: Антон Акулов// Резонанс.- 2006.- № 34-36(235-237).- С. 5.

74.

Дєньгін С. У студентів Конотопа своя республіка: самоврядування// Сумщина.- 2006.- 4 листопада.- С. 2.

75.

Игра, объединившая поколения. В Сумах состоялось первое КВН - шоу "Кубок Кривопишина"// Панорама.- 2006.- 8 - 15 ноября.-

С. В 3.

76.

І знову на п’єдесталі: Золоті студенти СумДУ, які зайняли призові місця в заключному етапі Всеукраїнських студентських олімпіад у 2005/2006 навчальному році, принесли свої Альма-матер срібло у загальнодержавному заліку// Резонанс.- 2006.- № 34-36(235-237).- С. 1.

77.

Первый прошел: Сумы можно поздравить с рождением новой традиции - Кубка КВН от КВИ(Кривопишина Владимира Ивановича): По общей сумме баллов победили кавээнщики Сум ГУ// Данкор.- 2006.- 8 ноября.- С.А14.

78.

Ростоцкая В. С Днем студента!: "Веселые старты" в СумГУ: вот где профессор и студент могут наконец поменятся ролями!// Ваш шанс.- 2006.- №47.- 22 ноября.- С.23А.

79.

Суярко Е. Интеграция бурно состоялась: В СумГУ состоялся традиционный конкурс первокурсников "Золотой интеграл" - что-то вроде "Але, мы ищем таланты!"// Панорама.- 2006.- 1 - 8 ноября.- С. В3

80.

Штопор и дисковод для компьютера: Получили студенты СумГУ в подарок на конкурсе первокурсников "Золотой интеграл"// Данкор.- 2006.-8 ноября.- С.А14.81.^ 20. Вчені звання


Україна ВАК

Доповнення до переліку № 18 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: Затверджено постановою президії ВАК України, 14.09.2006 р. № 1-05/8// Бюлетень вищої атестаційної комісії України.- 2006.-

№ 10.- С. 2.

82.

Єрмаков С.С. Спеціалізовані фахові видання України у світовому та європейському освітньому просторі// Бюлетень вищої атестаційної комісії України.- 2006.- № 10.- С. 3 - 6.

^ 21. Стипендії. Гранти. Субсидії.

Фінансування наукових робіт


83.

Україна. Кабінет Міністрів

Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів: Постанова Кабінету Міністрів від 26 вересня 2006 р. №1361// Фінансово-економічний вісник закладів освіти.- 2006.- № 10.- С.29.

84.

Україна. Верховна Рада.

Про встановлення щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних навчальних закладів: Постанова Верховної Ради України, 14 вересня: 2006 р., № 131// Фінансово-економічний вісник закладів освіти.- 2006.- № 10.- С.31.

85.

Україна. Міністерство освіти і науки

Щодо реалізації програми "Стипендії для студентів-сиріт в Україні": Лист МОНУ від 16 жовтня 2006 р., №4.2-18/3049// Фінансово-економічний вісник закладів освіти.- 2006.- № 10.- С.30.

86.

Карпенко Ю. "Сумщину в іменах" преміювали: Другу премію у сфері україністики за видання "Сумщина в іменах" отримали науковці СумДУ Віктор Звагельський, Валерій Власенко та Наталія Німенко// Резонанс.- 2006.- № 34-36(235-237).- С. 1.

87.

Коваль Л. Іменні стипендії кращим студентам у галузі телекомунікацій// Урядовий кур'єр.- 2006.- 16 листопада.- С. 16.

88.

Науковці СумДУ перемогли у міжнародному конкурсі// Суми і сумчани.- 2006.- 3 листопада.- С. 4.89.


22. Інші університети


Україна. Закони

Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу: Закон України, 5 жовтня 2006, №233-V// Збірник поточного законодавства нормативних актів арбітражної та судової практики.- 2006.- № 45.- листопад.- С.3.

90.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про перетворення Національної академії державної податкової служби в Національний університет державної податкової служби: Розпорядження Кабінету Міністрів України, 23.08.2006 р. № 472// Зібрання законодавства України.- 2006.- № 40.- С. 66.

91.

Александрова Б. Образовательное рейдерство?: Оставшимся без дипломов выпускникам МАУП рекомендует обращаться в суд// Ваш шанс.- 2006.- № 47.- 22 ноября.- С. 9А.

92.

Александрова Б. МАУП закрывают?: Почему студентам этого вуза стоит задуматься о своем будущем// Ваш шанс.- 2006.- 15 ноября.- С.9А.

93.

Положий Е. Анатолий Епифанов: о Гаркавой, Шапошнике и Минаеве, о будущем "Нашей Украины" и Президента, об "Операции "Диплом""... (Анатолий Епифанов - Ректор УАБД)// Панорама.- 2006.- 1-8 ноября.- С. А1, А12-А13.

94.

Віват Національний медичний університет!// Освіта України.- 2006.- 20 жовтня.- С. 1.

95.

Воронков В. Створюється новий військовий вуз: Львівський військовий інститут ім. Петра Сагайдачного// Голос України.- 2006.- 1 вересня.- С.2.

96.

Генералов М.Б. Кафедре "Процессы и аппараты химической технологии" Московского государственного университета инженерной экологии - 75 лет”// Химическое и нефтегазовое машиностроение.- 2006.- № 9.- С.4 - 7.

97.

Головатий М. Право на освіту, право на вуз: МАУП// Голос України.- 2006.- № 218.- 18 листопада.- С.8.

98.

Громадкість України приголомшують масштаби порушень МАУП: Свої думки висловлюють ректори 3-х вузів.Серед них Васильев А.В. - ректор СумДУ// Освіта України.- 2006.- 27 жовтня.- С. 1 - 4.

99.

До МАУП - за знаннями// Персонал.- 2006.- № 10.- С. 3 - 6.

100.

Іпатов А.В. Стан і перспективи взаємодії українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності з Дніпропетровською державною медичною академією// Медичні перспективи.- 2006.- № 3.- С.58-63

101.

Лайвен М. Высшее образование на глобальном рынке: на примере использования британских учебных программ в Израиле// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2006.- № 10.- С.37-39.

102.

Лубківський Р. Український Вільний Університет. Чи потрібен він Україні? Однозначно так!// Урядовий кур'єр.- 2006.- 4 листопада.- С. 9.

103.

Маріупольський державний гуманітарний університет - ровесник української держави// Освіта України.- 2006.- № 86.- 17 листопада.- С.8.

104.

МАУП грубо порушує законодавство у сфері вищої освіти// Освіта України.- 2006.- 20 жовтня.- С. 1.

105.

МАУП, як і вся система вищої освіти України, потребує захисту// Персонал Плюс.- 2006.- № 47.- 24-30 листопад.- С.4.

106.

Носко М. На вістрі часу: Чернігівському державному педагогічному університету ім. Тараса Шевченка - 90 років// Освіта України.- 2006.- № 86.- 17 листопада.- С.7.

107.

Розпутенко І. Чи ідеальна публічна академія? (мова йде про зміни в Національній академії державного управління при Президентові України// Урядовий кур'єр.- 2006.- 2 листопада.- С. 5.

108.

Сильний, впевнений і молодий сучасний ВНЗ : Європейському університету - 15 років.// Освіта України.- 2006.-3 листопада.- С.1,10.

109.

Сурин А. Подготовка управленцев нового поколения: на пути к парадигме: МГУ им. Ломоносова// Высшее образование в России.- 2006.- № 9.- С.7-15.

110.

Ярыгин В.Н. Российскому государственному медицинскому университету -100 лет// Российский медицинский журнал.- 2006.- № 5.- С.3-6Місця збереження документів:

Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Учбовий зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх
Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-19335869
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886947
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886948
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886949
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886952
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886955
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886959
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886976
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи