Грудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 ) icon

Грудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 )
Скачати 140.93 Kb.
НазваГрудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 )
Дата03.07.2012
Розмір140.93 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://www.sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua

Сучасна економіка:

Поточний інформаційний список, грудень 2004 р.

1. Економічна наука ( УДК 330.1 )

1.

Кузьменко С.

Проблемы управления экономическими рисками в электроэнергетике // Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.- № 9.- С. 34 - 42.

2.

Лисюк В.

Ресурсне забезпечення промислового відтворення в регіоні // Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.- № 9.- С. 182 – 189.


2. Інвестиції ( УДК 330.322 )

3.

Бараненко В.

Шостка: інвестиції працюють на розвиток // Сумщина.- 2004. –

17 грудня.- С. 2.

4.

Прокопенко О.

Вибір варіантів викоистання інвестиційного потенціалу підпримств відповідно до мотивації суб`єктів ринку // Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.- № 9.- С. 130 – 139.


^ 3. Економічний розвиток ( УДК 330.34 )

5.

Шинкаренко И.

Анатолий Гальчинский: "Идентичность национальная и экономическая": Экономика Украины между президентскими выборами - 2004 и парламентскими выборами - 2006: Прогноз // Эксперт.- 2004. - 29 ноября.- № 2.- С. 20 - 25.


4. Інновації ( УДК 330.341.1 )

6.

Україна. Кабінет Міністрів.

Положення про Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій: Постанова № 1421, 28 жовтня 2004 р. // Офіційний вісник України.- 2004. - 19 листопада.- № 44.- С. 16 - 19.

7.

Диденко О.

Суть и особенности риск - менеджмента инноваций, его роль в системе управления научно - техническим прогрессом // Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.- № 9.- С. 76 - 83.

8.

Зельдіна О.

Правове регулювання інноваційної діяльності в умовах технопарків України: окремі проблеми // Право України.- 2004.- № 12.- С. 54 - 58.

9.

Касьяненко В.

Человеческий капитал как важная составляющая инновационного развития // Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.- № 9.- С. 18 - 23.

10.

Кудрявцева В.

Проблеми систематизації законодавчого забезпечення інноваційної діяльності // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 12.- С. 91 - 94.

11.

Симсон О.

Пути совершенствования государственно - правового регулирования инновационной деятельности в Украине // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 11.- С. 110 – 113.

12.

Симсон О.

Анализ эффективности форм коммерческой передачи новых технологий // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 12.- С. 7 - 10.


^ 5. Національна власність ( УДК 330.5 )

13.

Симоненко П.

Национализация базовых отраслей - путь к возрождению Украины // Голос Украины.- 2004. - 16 декабря.- С. 4 - 5.

14.

Ушакова Ю.

До питання про право колективної власності // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 11.- С. 23 - 26.


^ 6. Праця. Працевлаштування. Економіка праці ( УДК 331 )

15.

Назаренко І.

Які документи оформляють при прийомі людини на роботу // Все про бухгалтерський облік.- 2004. - 16 грудня.- № 118.- С. 15 - 16.

16.

Дей М.

Роль права у стимулюванні мотивації праці в перехідній економіці // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 12.- С. 55 - 60.

^ 7. Оренда ( УДК 331.103.5 )

17.

Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна": Закон, 29 червня 2004 р.// Відомості Верховної Ради України.- 2004. - 10 грудня.- № 50.- С. 1991 - 1993.

18.

Галіахметов І.

Підприємство як об`єкт оренди // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 11.- С. 42 - 45.


^ 8. Заробітна плата ( УДК 331.2 )

19.

Україна. Закони.

Про оплату праці: Закон, За станом на 22 жовтня 2004 р.// Все про бухгалтерський облік.- 2004. - 07 грудня.- № 115.- С. 29 - 33.

20.

Україна. Міністерство охорони здоров`я.

Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності: Наказ № 532/274/136-ос/1406, 03. 11. 2004 р.// Офіційний вісник України.- 2004. - 10 грудня.- № 47.- С. 56 - 66.

21.

Україна. Міністерство охорони здоров`я.

Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності: Наказ № 532/274/136-ос/1406, 03. 11. 2004 р.// Офіційний вісник України.- 2004. - 10 грудня.- № 47.- С. 67 - 70.

22.

Гопцій Р.

Що необхідно знати про листок непрацездатності // Все про бухгалтерський облік.- 2004. - 07 грудня.- № 115.- С. 13 - 17.

23.

Строїч С.

Виплата зарплати натурою і реалізація в рахунок зарплати: бухгалтерський та податковий облік // Все про бухгалтерський облік.- 2004. - 07 грудня.- № 115.- С. 3 - 9.


^ 9. Безробіття ( УДК 331.56 )

24.

Украина. Законы.

Соцстрашное ( безработное ). Часть II: Законодательство Украины, По состоянию на ноябрь 2004 г.// Бухгалтер. Тема.- 2004. - Ноябрь.- № 41.- С. 1т - 36т.
^ 10. Регіональна економіка ( УДК 332 )

25.

Балацкий О.

Теоретические проблемы оценки экономического потенциала региона, компании, предприятия // Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.- № 9.- С. 84 - 95.

26.

Бондаренко К.

Епоха вугілля: Новітня історія Донбаського регіону // Галицькі контракти.- 2004. - 06 грудня.- № 49.- С. 26 - 27.

27.

Дмитренко О.

Блиск та злидні Донбасу: Ресурси регіону - "донецький козир" виключно для місцевих ФПГ // Галицькі контракти.- 2004. - 06 грудня.- № 49.- С. 28 - 31.

28.

Дубогриз Є.

Просвічені феодали: Кому належить Донбас // Галицькі контракти.- 2004. - 06 грудня.- № 49.- С. 32 - 35.

29.

Касьяненко В.

Подходы к учёту социальной составляющей в эколого - экономическом развитии региона // Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.-

№ 9.- С. 165 - 169.

30.

Скромное обаяние Донбасса: Капитал из - под земли. Хозяева региона. Кормит ли Донбасс Украину ? // АиФ. Украина.- 2004. – Декабрь.- № 50.- С. 8 - 9.


^ 11. Форми господарських організацій ( УДК 334.7 )

31.

Україна. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств: Рішення № 485, 17. 11. 2004 р.// Юридичний вісник України.- 2004. - 11 грудня.- № 50.- С. 20 - 21.

32.

Гончаренко А.

Права акціонера, пов`язані із виплатою дивідендів // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 12.- С. 106 - 107.

33.

Даценко І.

Про підприємства державної форми власності за законодавством України // Праця і зарплата.- 2004. - Грудень.- № 48.- С. 4 - 5.

34.

Загнітко О.

Кооперативи як суб`єкти господарювання // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 11.- С. 103 - 109.

35.

Калініченко Н.

Історії про історію "Сумихімпрому": Цього року в грудні одне з найбільших підприємств області ВАТ "Сумихімпром" відзначає півстолітній ювілей // Суми і сумчани.- 2004. - 02 грудня.- № 49.- С. 12.

36.

Калініченко Н.

Особистість та історія: Директор виробничого об`єднання " Хімпром "// Суми і сумчани.- 2004. - 16 грудня.- № 51.- С. 5.

37.

Лаврик В.

50 - летие ОАО "Сумыхимпром" - это событие национального масштаба // Деловой журнал.- 2004. - 17 ноября.- № 39.- С. В 7 - В 4.

38.

Ластовецький А.

Організаційно - правове регулювання підприємництва за умов перехідної економіки в Україні // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 12.- С. 116 - 119.

39.

Марков В.

Суб`єкти господарювання: хто, кого і як тепер повинен реєструвати ? // Закон & бізнес.- 2004. - 11 грудня.- № 50.- С. 9.

40.

Рєзнікова В.

Ділова репутація, ділові зв`язки та інші нематеріальні активи як вклади до спільної господарської діяльності у формі простого товариства // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 12.-

С. 100 - 103.

41.

"Сумихімпром": 50 звитяжних років // Сумщина.- 2004. - 11 грудня.- С. 2.

42.

Цвєткова В.

Про патентування деяких видів підприємницької діяльності // Праця і зарплата.- 2004. - Грудень.- № 48.- С. 8 - 9.


^ 12. Державний бюджет. Національний бюджет ( УДК 336.14 )

43.

Україна. Закони.

Про Державний бюджет України на 2005 рік: Закон, 23 грудня 2004 р.// Голос Украины.- 2004. - 30 декабря.- С. 9 – 15;

// Урядовий кур`єр. – 2004. – 29 грудня. – С. 3 – 10.

44.

Україна. Верховна Рада.

Пропозиції Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2005 рік: Постанова № 1854 - IV, 24 червня 2004 р. Додаток 1// Відомості Верховної Ради України.- 2004. - 10 грудня.- № 50.- С. 2002 - 2005.

45.

Україна. Верховна Рада.

Доручення Верховної Ради України Кабінету Міністрів України до Основних напрямів бюджетної політики на 2005 рік: Постанова № 1854 - IV, 24 червня 2004 р. Додаток 2// Відомості Верховної Ради України.- 2004. - 10 грудня.- № 50.- С. 2005 - 2010.

46.

Задерей Н.

Дай мільярд !: Бюджетний процес в Україні дійшов абсурду // Галицькі контракти.- 2004. - 20 грудня.- № 51.- С. 8; 10.

47.

Олексійчук О.

Бюджетний контроль в Україні: законодавче, організаційне та статистичне забезпечення // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 11.- С. 145 – 147.

48.

Омельян О.

Види бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 12.- С. 151 – 154.

49.

Слобожан А.

Міська казна за 9 місяців // Суми і сумчани.- 2004. - 23 грудня.-

№ 52.- С. 2.

50.

Солонець О.

Бюджет і фінансова криза // Слово Просвіти.- 2004. - 16 грудня.- Число 51.- С. 2.


^ 13. Податки. Збори ( УДК 336.22 )

51.

Україна. Закони.

Про податок з доходів фізичних осіб: Закон, 27 листопада 2003 р., Зі змінами та доповненнями, які набирають чинності з 01. 01. 05 р.// Все про бухгалтерський облік.- 2004. - 23 листопада.- № 110.- С. 3 - 30.

52.

Шевердін М.

Прибуткове законодавство в Радянській Україні а період нової економічної політики: історико - правове дослідження // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 11.- С. 72 - 76.


^ 14. Банки. Банківська справа ( УДК 336.71 )

53.

Білич І.

Правові засади організації та діяльності Національного банку України // Юридичний вісник України.- 2004. - 18 грудня.- № 51.- С. 29 - 32.

54.

Основні показники діяльності банків України, 01. 01. 2001 р. - 01. 12. 04 р. // Закон & бізнес.- 2004. - 18 грудня.- № 51.- С. 11.

55.

Старинський М.

Порівняльний аналіз поняття кредитної установи ( банку ) в законодавствах Англії, Франції, США // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 11.- С. 95 - 97.

56.

Старинський М.

Правовий статус банку: зміст та процедура набуття // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 12.- С. 155 - 157.

57.

Юдин М.

Нацбанк натянул удила: НБУ использует политику кнута и пряника, пытаясь остановить отток средств из банковской системы Украины // Эксперт.- 2004. - 06 декабря.- № 3.- С. 35.


^ 15. Гроші. Валюта ( УДК 336.74 )

58.

Україна. Національний банк. Правління.

Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу: Постанова № 483, 14. 10. 2004 р.// Юридичний вісник України.- 2004. - 27 листопада.- № 48.- С. 20 - 24.

59.

Україна. Національний банк. Правління.

Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу: Постанова № 483, 14. 10. 2994 р.// Офіційний вісник України.- 2004. - 26 листопада.- № 45.- С. 52 - 63.

60.

Україна. Національний банк. Правління.

Правила визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України: Постанова № 547, 17. 11. 2004 р.// Урядовий кур`эр.- 2004. - 24 грудня.- С. 11.

61.

Україна. Національний банк. Правління.

Правила здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб: Постанов № 486, 14. 10. 2004 р.// Офіційний вісник України.- 2004. - 19 листопада.- № 44.- С. 171 - 182.

62.

Близнюк Н.

Нікчемний метал усе яскравіше блищить: Що відбувається із золотом // Україна і світ сьогодні.- 2004. - 18 грудня.- № 49.- С. 11.

63.

Задерей Н.

Вербування кредитора:Кредитні обмеження для українських банків оминули материнські структури зарубіжних фін закладів // Галицькі контракти.- 2004. - 20 грудня.- № 51.- С. 18 - 19.

64.

Приступко А.

Фондовий ринок як об`єкт регулювання фінансового права // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 11.- С. 92 - 94.


^ 16. Економічне становище.

Економічна політика України ( УДК 338(477)

65.

Україна. Держкомстат.

Економіка України за січень - листопада 2004 року: Повідомляє Держкомстат // Урядовий кур`єр.- 2004. - 24 грудня.- С. 1; 5.

66.

Симоненко К.

Почалося: Економіка України у листопаді - грудні 2004 р. // Галицькі контракти.- 2004. - 06 грудня.- № 49.- С. 12; 14.

67.

Суріна О.

Соціально - економічний розвиток Сумщини: здобутки, проблеми, подальші кроки // Суми і сумчани.- 2004. - 09 грудня.- № 50.- С. 3.


^ 17. Економічна криза ( УДК 338.124.4 )

68.

Харіманта Р. Т.

Маємо початок економічної кризи // Україна і світ сьогодні.- 2004. - 18 грудня.- № 49.- С. 10.

69.

Коваль В.

Краще працювати, а не мітингувати...: Початок кризи в українській економіці // Суми і сумчани.- 2004. - 23 грудня.- № 52.- С. 4.

70.

Сурков В.

Кризис или не кризис ?: Экономика: Сумы // Данкор.- 2004. - 22 декабря.- № 51.- С. А 7.


^ 18.Економічна політика ( УДК 338.22 )

71.

Предборський В.

До питання про сутність тіньової економіки // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 12.- С. 111 - 115.

72.

Солонець О.

Віктор Ющенко: "Економіка працюватиме на націю, а не на 3 - 4 сім`ї" // Слово Просвіти.- 2004. - 23 грудня.- Число 52.- С. 2.

^ 19. Контроль економіки. Управління економікою ( УДК 338.24 )

73.

Стоян А.

"Экология духа" в социальной и экономической сфере в контексте экономической безопасности как проблема переходной экономики // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 12.- С. 120 - 123.

74.

Сухин Е.

Эколого - экономический мониторинг как фактор повышения эффективности нетрадиционной енергетики // Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.- № 9.- С. 237 - 246.

75.

Трофименко Н.

Оценка и прогнозирование производственного потенциала предприятия // Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.- № 9.- С. 147 - 157.

76.

Чернышёв С.

Страна, не стоящая почти ничего: Если мы не научимся капитализировать наши материальные активы, нам не удастся решить ни одной из своих проблем // Эксперт.- 2004. - 06 декабря.- № 3.- С. 40 - 45.

77.

Шипуліна Ю.

Оцінка достатності виробничо - збутового потенціалу суб`єктів господарювання для інноваційного розвитку // Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.- № 9.- С. 157 – 165

78.

Шкляр Т.

Поняття та класифікація правових форм реалізації економічної функції держави // Підприємництво, господарство і право.- 2004.-

№ 12.- С. 127 - 130.


^ 20. Економіка витрат ( УДК 338.583 )

79.

Лапин Е.

Оценка экономического потенциала предприятия и механизм её реализации // Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.- № 9.- С. 109 - 123.

80.

Мартинец В.

Роль трансакционных издержек в формировании экономического потенциала предприятия // Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.- № 9.- С. 123 - 130.

^ 21. Загальні питання торгівлі ( УДК 339.1 )

81.

Паутинная торговля: Что можно купить на интернет – аукціонах // Личный сет.- 2004. - Декабрь.- № 4.- С. 34 - 35.


^ 22. Конкуренція ( УДК 339.137 )

82.

Коваль И.

О совершенствовании порядка рассмотрения органами Антимонопольного комитета Украины дел о недобросовестной конкуренции // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 12.- С. 140 - 143.

83.

П`ятницька Г.

Нові підходи до формування стратегії підприємства в умовах конкуренції // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 11.-

С. 136 – 140.


^ 23. Маркетинг ( УДК 339.138 )

84.

Тєлєтов О.

Можливості маркетингу в ресурсозбереженні // Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.- № 9.- С. 230 - 236.

85.

Федорченко К.

Маркетинг - основа формирования экономического потенциала экологоориентированного предприятия // Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.- № 9.- С. 200 - 208.

86.

Федосеенко Н.

Маркетинговые исследования как элемент договора по предоставлению услуг // Підприємництво, господарство і право.- 2004.-

№ 12.- С. 28 – 31.

87.

Федосенко Н.

К вопросу о предмете договора о предоставлении маркетинговых услуг // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 11.- С. 37 - 39.


^ 24. Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля ( УДК 339.5 )

88.

Грищенко В.

Экологизация международных отношений как фактор формирования экономического потенциала территории // Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.- № 9.- С. 170 - 174.

89.

Минюк Д.

Правове поле зовнішньоекономічної діяльності: реальність, перспективи // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 11.-

С. 125 - 127.

90.

Таран Л.

Перспективи збереження спеціального правового режиму в межах правового поля СОТ // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 12.- С. 95 – 99.

91.

Щёкина Е.

Обычай и обыкновение в международной торговле: соотношение понятий // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 12.-

С. 84 - 86.


^ 25. Бухгалтерський облік ( УДК 657 )

92.

Україна. Міністерство фінансів.

Зміни до деяких нормативно - правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку: Наказ № 731, 22. 11. 2004 р. // Урядовий кур`єр.- 2004. - 14 грудня.- С. 14.

93.

Україна. Міністерство фінансів.

Зміни до деяких нормативно - правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку: Наказ № 1560 / 1015(, 22. 11. 2004 р. // Праця і зарплата.- 2004. - Грудень.- № 47.- С. 8 - 9.

94.

Ілляшенко С.

Інформаційний потенціал підприємства // Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.- № 9.- С. 11 - 18.


^ 26. Менеджмент ( УДК 658.012.4 )

95.

Лук`янихін В.

Потенціал системи управління та персонал сучасної організації // Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.- № 9.- С. 42 - 51.

96.

Поліщук І.

Секретні матеріали: Пропозицію секретарів прийнято вважати однією із найстабільніших на ринку праці // Галицькі контракти.- 2004. - 20 грудня.- № 51.- С. 52 - 53.

^ 27. Фінанси підприємств ( УДК 658.1 )

97.

Україна. Державна комісіія з цінних паперів та фондового ринку.

Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств: Рішення № 485, 17 листопада 2004 р.// Все про бухгалтерський облік.- 2004. - 16 грудня.- № 118.- С. 19 - 20.

98.

Герасимчук В.

Зниження енергоємності продукції - ключовий фактор реалізації економічного потенціалу машинобудівних підприємств України // Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.- № 9.- С. 5 - 11.

99.

Громов В.

Чи можна збільшити валові витрати без підтвердних документів // Все про бухгалтерський облік.- 2004. - 16 грудня.- № 118.- С. 5 - 8.

100.

Копчак Ю.

Проблеми діагностики фінансового стану і стійкості функціонування підприємства // Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.- № 9.- С. 23 - 34.

101.

Лук`янихіна О.

Система контролінгу як інформаційна складова економічного потенціалу підприємства // Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.-

№ 9.- С. 51 - 57.

102.

Телиженко А.

Основы формирования механизма обеспечения безопасности экономического потенциала предприятия // Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.- № 9.- С. 67 - 76.


^ 28. Засоби виробництва ( УДК 658.2 )

103.

Україна. Міністерство фінансів.

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно - матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Наказ № 69, 11 серпня 1994 р. // Податки та бухгалтерський облік.- 2004. - 16 грудня.- № 101.- С. 42 - 46.

104.

Єрмоленко В.

Майновий комплекс підприємства як об`єкт правовідносин // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 12.- С. 3 - 6.

29. Банкрутство ( УДК 658.3 )

105.

Недін І.

До моделювання еколого - економічних наслідків дострокового припинення діяльності промислового підприємства // Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.- № 9.- С. 100 - 109.

105.

Степанов О.

Проблемні питання визнання недійсними правочинів боржника у процедурі неспроможності ( банкрутства ) // Право України.- 2004.- № 12.- С. 44 - 47.

Схожі:

Грудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 ) iconГрудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 )
move to 0-16886963
Грудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 ) iconЛипень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
Экономика знаний в документах международных организаций // Наука та наукознавство. 2005. № С. 24 31
Грудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 ) iconТравень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
move to 0-16886966
Грудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 ) iconКвітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
move to 0-16886965
Грудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 ) iconБерезень 2005 р. Економічна наука ( удк 330. 101 )
move to 0-16927853
Грудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 ) iconЛипень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
move to 0-16886968
Грудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 ) iconТравень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
Информационная эпоха и актуальные проблемы экономики // мэиМО. 2005. №4. С. 23-28
Грудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 ) iconКвітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
Фундаментально новый метод численного сравнения решений// Фондовый рынок. 2005. Апрель. №14. С. 1 17
Грудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 ) iconБерезень 2005 р. Економічна наука ( удк 330. 101 )
Формування, розвиток І сучасний стан економічної системології в Україні // Економіка України. 2005. № С. 77 83
Грудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 ) iconУдк 330. 34: 005: 33 Сагалакова Н. О., канд екон наук
Ключові слова: еволюція, розвиток, економічна діагностика, понятійний апарат, управління, економічний аналіз
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи