Липень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) icon

Липень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
Скачати 298.76 Kb.
НазваЛипень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
Сторінка1/4
Дата03.07.2012
Розмір298.76 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua

Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список, липеньсерпень 2005 р.

1. Економічна наука ( УДК 330 ).

1.

Артёмова В.Я.

Экономика знаний в документах международных организаций // Наука та наукознавство.- 2005.- № 2.- С. 24 - 31.

2.

Зубова Л.Г.

Использование информационно-оммуникационных технологий в экономике России / Л.Г.Зубова, О.Н.Андреева // Наука та наукознавство.- 2005.- № 2.- С. 32 - 45.


^ 2. Макроекономіка ( УДК 330.101.541 ).

3.

Бондар І.К.

Передумови стратегії нового формату розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць.- 2005.- Вип. 6(49).- С. 3 - 14.

4.

Головко В.

Макроекономічний аналіз економіки України на основі рахунків фінансових потоків // Банківська справа.- 2005.- № 3.- С. 3 - 30.


^ 3. Ризик ( УДК 330.131.7 ).

5.

Борисова Т.

Теоретичні аспекти управління ризиком на підприємстві // Актуальні Проблеми Економіки.- 2005.- № 7(49).- С. 116 - 121.

6.

Захарін С.В.

Інвестиційна модель зростання економіки в умовах її трансформації // Проблеми науки.- 2005.- №6.- С.17 - 22.

7.

Предборський В.А.

Глобальна нестабільність і національна економічна безпека // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць.- 2005.- Вип. 6(49).- С. 26 - 29.

8.

Терещенко О.

Внутрішній аудит і контролінг ризиків у системі ризик - менеджменту // Вісник НБУ.- 2005. - Липень.- № 7.- С. 45 - 49.


4. Інвестиції ( УДК 330.322 ).

9.

Україна. Президент.

Питання Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні: Указ, 29 червня 2005 р. // Урядовий кур`єр.- 2005.- 7 липня.- № 123.- С.11.

10.

Україна. Кабінет Міністрів.

Положення про Український центр сприяння іноземному інвестуванню: Постанова № 666, 2 серпня 2005 р. // Урядовий кур`єр.- 2005. - 11 серпня.- № 148.- С. 14.

11.

Україна. Кабінет Міністрів.

Положення про Український центр сприяння іноземному інвестуванню: Постанова № 666, 2 серпня 2005 р. // Збірник поточного законодавства.- 2005. - Серпень.- № 32.- С. 19 - 20.

12.

Балюк В.

Довгострокове кредитування інвестиційних проектів. Закінчення / В.Балюк, А.Яцура // Банківська справа.- 2005.- № 3.- С. 31 - 39.

13.

Гостюк М.

Зарубіжні інвестиції та економічні інтереси іноземних інвесторів // Економіка України.- 2005.- № 8.- С. 81 - 85.

14.

Для підвищення інвестиційної привабливості країни // Голос України.- 2005. - 13 серпня.- № 149.- С. 8.

15.

Дубогриз Є.

Державний PR: [ Інвестиції ] // Контракти.- 2005. - 4 липня.- № 27.- С. 22 - 23.

16.

Жорняк В.М.

Нові підходи до іноземного інвестування підприємств на регіональному рівні в Україні // Проблеми науки.- 2005.- № 7.- С. 7 - 13.

17.

Задерей Н.

Інвестиції в очікування // Контракти.- 2005. - 4 липня.- № 27.- С. 18 - 19.

18.

Кифяк В.

Внутрішні інвестиції - основа економічного розвитку регіону // Фінанси України.- 2005.- № 8.- С. 32 - 36.

19.

Кухар В.

Господарсько - правові засоби реалізації інвестиційної політики держави: проблеми та перспективи // Вісник Академії правових наук України.- 2005.- № 2(41).- С. 122 - 130.

20.

Лабенко О.М.

Інвестування та фінансування: співвідношення економічних понять// Економіка. Фінанси. Право.- 2005.- № 7.- С. 10 - 12.

21.

Мягкий Н.

Одиссея в мире инвестиций / Н.Мягкий, М.Видякин // Финансовый директор.- 2005.- № 7.- С. 78 - 86.

22.

Нацбанк допоможе іноземцям укладати інвестиції в Україну // Закон & Бізнес.- 2005. - 20 серпня.- № 34.- С. 13.

23.

Рекшинская Ю.Ю.

Оценка эфффективности инвестиционных проектов на предприятиях электроэнергетики / Ю.Ю.Рекшинская, И.В.Ульянычев // Менеджмент в России и за рубежом.- 2005.- № 3.- С. 38 - 44.

24.

Тітова Н.

Фінансові аспекти управління ризиками інвестиційного проекту // Актуальні Проблеми Економіки.- 2005.- № 7(49).- С. 76 - 84.

25.

Ханг Т.

Роль иностранных инвестиций в странах Юго-Восточной Азии и влияние цунами на инвестиционную привлекательность региона // Персонал.- 2005.- № 7.- С. 16 - 20.

26.

Шаров И.

Украина terra incognita для инвесторов // Зеркало недели.- 2005. –

27 августа.- № 33.- С. 8.


5. Інновації ( УДК 330.341.1 ).

27.

Амоша О.

Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення // Економіст.- 2005. - Червень.- № 6.- С. 28 - 32.

28.

Андибур А.П.

Методологічний підхід до визначення пріоритетів технологічних інновацій на підприємствах // Проблеми науки.- 2005.- № 7.- С. 19 - 24.

29.

Гур`єва І.М.

Інноваційна діяльність в Україні: бути чи не бути ?// Фінансовий контроль.- 2005.- № 4(27).- С. 11 - 15.

30.

Ніколаєнко С.

Національна інноваційна система - дорога в майбутнє // Урядовий кур`єр.- 2005. - 9 серпня.- № 146.- С. 7.

31.

Панков В.

Инновационная деятельность и стратегия повышения конкурентоспособности продукции: международный и региональный аспекты

/ В.Панков, Ю.Макогон // Економіст.- 2005. - Червень.- № 6.- С. 40 - 45.

32.

Сологуб О.П.

Сучасні проблеми інноваційного розвитку України в контексті світової глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць.- 2005.- Вип. 6(49).- С. 40 - 44.

33.

Фісун А.О.

Сучасні проблеми формування конкурентоспроможної національної економіки з високим інноваційним потенціалом // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць.- 2005.- Вип. 6(49).- С. 33 - 40.

34.

Шарко М.

Модель формування національної інноваційної системи України // Економіка України.- 2005.- № 8.- С. 25 - 30.

35.

Юркевич О. М.

Удосконалення методів непрямого фінансового стимулювання інноваційної діяльності підприємств // Проблеми науки.- 2005.- № 7.- С. 13 - 19.


^ 6. Економічне зростання ( УДК 330.35 ).

36.

Холодков В. Г.

Факторы роста российской экономики в период стабилизации // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.- 2005.-

№ 3.- С. 22 – 42.


^ 7. Національна власність ( УДК 330.5 ).

37.

Дідур С. В.

Чинники досягнення макроекономічної рівноваги // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць.- 2005.- Вип. 6(49).- С. 30 - 32.


^ 8. Валовий національний продукт.

Валовий внутрішній продукт ( УДК 330.55 ).

38.

Борейко В.

Про забезпечення прискореного розвитку економіки України // Економіка України.- 2005.- № 8.- С. 20 - 24.

39.

Корнійчук В. П.

Методи прогнозування валового внутрішнього продукту// Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць.- 2005.- Вип. 6(49).- С. 14 - 17.

40.

Макаренко І.

Криза: мінуси і плюси. Чи виникне в Україні гармонійна економічна структура ?: [ ВВП ] // День.- 2005. - 10 серпня.- № 143.- С. 5.


^ 9. Рівень життя ( УДК 330.59 ).

41.

Підлужна Н.

Основні показники рівня життя населення, [ Січень - Червень 2005 р. ]// Праця і зарплата.- 2005. - Серпень.- № 30.- С. 2.


^ 10. Наука про працю ( УДК 331. ).

42.

Лич В. М.

Сутнісна характеристика категорій трудового потенціалу// Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць.- 2005.- Вип. 6(49).- С. 114 - 119.

43.

Лось В.

Трудовий договір : порядок укладання, права й обов`язки сторін // Праця і зарплата.- 2005. - Липень.- № 26.- С. 4 - 6.

44.

Онищук Я. В.

Розвиток лізингу в Україні // Фінанси України.- 2005.- №7.- С.106 - 114.

45.

Профсоюзный спор : Акция протеста машиностроителей // Данкор.- 2005.- 6 июля.- №27.- С.А2.


^ 11. Заробітна плата ( УДК 331.2 ).

46.

Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці: Постанова № 614, 21 липня 2005 р. [ Сумська - I група ] // Орієнтир.- 2005. - 10 серпня.- № 29.- С. 6 - 7.

// Праця і зарплата.- 2005. - Серпень.- № 31.- С. 7.

47.

Украина. Кабинет Министров.

Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий: Постановление № 859, 19 мая 1999 г. ( с изменениями и дополнениями согласно постановлению КМУ № 730, 28.04.2000 г. ).- К.: Юридическая компания Бест и Ко // Право и практика.- 2005. - Июль.- № 21.- С. 10 - 13.

48.

Україна. Кабінет Міністрів.

Перелік робіт з важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці: Постанова № 576, 12 липня 2005 р. // Праця і зарплата.- 2005. – Серпень.- № 31.- С. 6 - 7.

49.

Лаптій І.

Оплата праці і заробітна плата: щодо питання термінології // Право України.- 2005.- № 7.- С. 81 - 84.


^ 12. Відрядження ( УДК 331.315 ).

50.

Україна. Закони.

Службові відрядження: Законодавство України, За станом на 25 липня 2005 р. // Податки та бухгалтерський облік.- 2005. - 25 липня.- Спецвипуск № 7.- С. 1 - 110.

51.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон: Постанова № 663, 23 увітня 1999 р., За станом на 25 липня 2005 р. // Податки та бухгалтерський облік.- 2005. - 25 липня.- Спецвипуск № 7.- С. 14 - 16.

52.

Україна. Міністерство фінансів.

Інструкціія про службові відрядження в межах України: Наказ № 59, 13 березня 1998 р., За станом на 25 липня 2005 р.// Податки та бухгалтерський облік.- 2005. - 25 липня.- Спецвипуск № 7.- С. 4 - 13.

53.

Валюта для відрядження// Юридичний Вісник України.- 2005. - 20 серпня.- № 33.- С. 13.


^ 13. Відпустки ( УДК 331.32 ).

54.

Украина. Законы.

Об отпусках: Закон, 15 ноября 1996 г., По состоянию на 07.07.2005 г.- К.: Юридическая компания Бест и Ко// Право и практика.- 2005. - Июль.- № 21.- С. 14 - 31.

55.

Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про відпустки ": Закон, 2 червня 2005 р.// Суми і сумчани.- 2005.- 30 червня.- С.2.

56.

Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про відпустки": Закон, 2 червня 2005 р.: Відпустки працівникам, діти яких вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості // Збірник поточного законодавства.- 2005. - Червень.- № 26.- С. 7.

57.

Марчаковська А.

Пільги для тих, хто працює і вчиться: Консультація // Сумщина.- 2005. - 22 липня.- № 80.- С. 2.


^ 14. Попередження нещасних випадків ( УДК 331.452 ).

58.

Україна. Держкомстат.

Класифікатор професій ДК 003-95: Наказ № 257, 27липня 1995 р., Із змінами і доповненнями, За станом на 9 серпня 2005 р.// Все про бухгалтерський облік.- 2005. - 9 серпня.- № 74.- С. 3 - 112.


^ 15. Ринок праці. Працевлаштування ( УДК 331.5 ).

59.

Україна. Президент.

Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україніі: Указ, 11 липня 2005 р. // Урядовий кур`єр.- 2005.- 19 липня.- №131.- С.13;

// Орієнтир.- 2005. - Липень.- № 27.- С. 8 - 9.

// Збірник поточного законодавства.- 2005. - Липень.- № 29.- С. 14 – 15;

// Офіційний вісник України.- 2005. - 29 липня.- № 28.- С. 20 - 22.

60.

Кремень О.

Асиметрія стану сфери зайнятості населення а регіональних ринках праці: методичні підходи та необхідність вивчення // Економіст.- 2005. - Липень.- № 7.- С. 66 - 67.

61.

Нестеренко П.

Робочі місця: Сумський варіант // Урядовий кур`єр.- 2005.- 1 липня.- №119.- С.7.

62.

Шаульська Л.

Умови розвитку трудового потенціалу // Економіст.- 2005. - Липень.- № 7.- С. 58 - 62.


^ 16. Мобільність робочої сили ( УДК 331.55 ).

63.

Україна. Верховна Рада.

Рекомендації парламентських слухань "Стан та проблеми правового і соціального статусу сучасної української трудової міграції": Постанова № 2682-IV, 21 червня 2005 р.// Відомості Верховної Ради України.- 2005. - 22 липня.- № 29.- С. 1197 - 1198.

64.

Хілінський Ю.

Іноземець влаштовується на роботу в Україні : Що треба знати // Все про бухгалтерський облік.- 2005 .- Червень.- № 60.- С.24 - 26.


^ 17. Безробіття ( УДК 331.56 ).

65.

Україна. Міністерство праці та соціальної політики.

Зміни до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності: Наказ № 216, 7 липня 2005 р.// Збірник поточного законодавства.- 2005. - Серпень.- № 32.- С. 24 - 25.

66.

Брєєв Б.Д.

Безробіття та деякі шляхи його мінімізації // Демографія та соціальна економіка.- 2004.- № 1 - 2.- С.189 - 198.

67.

Ольшанская Д.

Безработица в цифрах: Сумская область // Данкор.- 2005. - 3 августа.- № 31.- С. А 5.

68.

Шевченко Л. С.

Ринок праці в аспекті сучасної парадигми регіонального економічного розвитку // Демографія та соціальна економіка.- 2004.- № 1 - 2.- С.176 - 184.


^ 18. Регіональна структура економіки ( УДК 332.12 ).

69.

Варналій З.

Регіональний розвиток України // Економіст.- 2005. - Червень.-

№ 6.- С. 24 - 27.

70.

Клименко В.

Донецька область: рубежі зовнішньоекономічного розвитку // Економіст.- 2005. - Червень.- № 6.- С. 64 - 66.

71.

Климахіна О.

Методика оцінки економічного потенціалу регіону // Економіка України.- 2005.- № 8.- С. 38 - 42.

72.

Перепелиця В.

Передпрогнозне дослідження часових рядів промислового виробництва в Україні та Запорізькій області / В.Перепелиця, Л.Савіна // Економіка України.- 2005.- № 8.- С. 31 - 38.


^ 19. Вільні економічні зони ( УДК 332.122.5 ).

73.

Грущинська Н. М.

Проблеми функціонування вільних економічних зон в Україні та досвід країн Східної Європи // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць.- 2005.- Вип. 6(49).- С. 104 - 107.

74.

Дацишин М.

Вільні економічні зони: які перспективи ? // Урядовий кур`єр.- 2005. - 18 серпня.- № 155.- С. 5.


^ 20. Регіональний, територіальний прогноз ( УДК 332.144 ).

75.

Грабовський О. М.

Еволюція прогнозних монетарних стратегій у країнах Центральної і Східної Європи // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць.- 2005.- Вип. 6(49).- С. 111 - 113.


^ 21. Економіка житла ( УДК 332.8 ).

76.

Косянчук І.

ЖКГ: переглядаються підходи до реформування // Урядовий кур`єр.- 2005. - 13 серпня.- № 150.- С. 5.


^ 22. Неприбуткові організації ( УДК 334.012.46 ).

77.

Романов А.

Неприбыльные организации: создание, налоговый и бухгалтерский учт // Энциклопедия Бухгалтера и Экономиста.- 2005. - Июнь.-

№ 12.- 156 с.


^ 23. Малі підприємства ( УДК 334.012.64 ).

78.

Прутська О.

Об`єднання представників малого бізнесу як інститут громадянського суспільства // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 8.- С. 66 - 69.


^ 24. Промислові підприємства ( УДК 334.716 ).

79.

Україна. Кабінет Міністрів.

Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України: Постанова № 499, 22 червня 2005 р. // Орієнтир.- 2005. - 6 липня.- № 24.- С. 13 - 14.

80.

Україна. Кабінет Міністрів.

Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України: Постанова № 118, 22 січня 1996 р. ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України № 499, 22 червня 2005 р. )

// Юридичний Вісник України.- 2005. - 6 серпня.- № 31.- С. 9 - 10.

  1   2   3   4

Схожі:

Липень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconЛипень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
move to 0-16886968
Липень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconТравень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
Информационная эпоха и актуальные проблемы экономики // мэиМО. 2005. №4. С. 23-28
Липень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconКвітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
Фундаментально новый метод численного сравнения решений// Фондовый рынок. 2005. Апрель. №14. С. 1 17
Липень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconТравень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
move to 0-16886966
Липень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconКвітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
move to 0-16886965
Липень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconБерезень 2005 р. Економічна наука ( удк 330. 101 )
Формування, розвиток І сучасний стан економічної системології в Україні // Економіка України. 2005. № С. 77 83
Липень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconБерезень 2005 р. Економічна наука ( удк 330. 101 )
move to 0-16927853
Липень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconГрудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 )
move to 0-16886963
Липень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconГрудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 )
Проблемы управления экономическими рисками в электроэнергетике // Вісник СумДУ. Сер. Економіка. 2004. № С. 34 42
Липень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconСерпень 2005 р. Комп`ютерна наука І технологія
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи