Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Скачати 89.42 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дата03.07.2012
Розмір89.42 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua


Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список, листопад 2005 р.


1. Економічна наука.


1.

Бутко М. Сучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону// Економіка України.- 2005.- №11.- С.30-38.


2.

Бутук О. Деформація регулювання як загальна передумова системної кризи в пострадянській Україні// Банківська справа.- 2005.- №4.- С.20-26.


2. Інвестиції та ризик.


3.

Україна. Президент.

Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні :Указ від 28 жовтня 2005р.// Збірник поточного законодавства.- 2005.- №44.- С.12 - 13.;

// Урядовий кур’єр.- 2005.-1 листопада.- №207.- С.9.


4.

Бубенко П.Т. Інвестиційне забезпечення промислового комплексу великого міста.// Проблеми науки.- 2005.- № 10.- С. 13 – 18.

5.

Денисенко М.П. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів інноваційних компаній.// Проблеми науки.- 2005.- №10.- С.18 - 24.


6.

Жорнокуй Ю. Поняття спільного (корпоративного) інвестування та його ознаки.// Підприємництво,господарство і право.- 2005.- №10.- С.8 - 12.


7.

Княжанський В. Інвестор прийшов: Чи витримає конкуренцію український капітал// День.- 2005.- 26 жовтня.- С.1.


8.

Ковтун Н.В. Особливості моделювання інвестиційних процесів й інвестиційної діяльності.// Проблеми науки.- 2005.- № 10.- С.2 - 8.


9.

Мазур О.Є. Інвестиційна діяльність малого підприємства в Україні// Фінанси України.- 2005.- №11.- С.32-37.


10.

Операционный риск// Финансовый директор.- 2005.- №10.- С.5 - 7.


11.

Подписан указ о мерах по улучшению инвестиционного климата// Финансовые рынки и ценные бумаги.- 2005.- №21.- С.19-20.


12.

Потужний позитивний імпульс для інвесторів// Урядовий кур'єр.- 2005.- 26 жовтня.- С.2.


13.

Щербак А.В. Інвестиційний аналіз в умовах невизначеності грошових потоків// Фінанси України.- 2005.- №11.- С.61-70.


3. Інновації.


14.

Атаманова Ю. До проблеми комплексного правового забезпечення державного регулювання інноваційних процесів в Україні// Українське комерційне право.- 2005.- №6.- С.37-50.


15.

Байцим В.Ф. Роль інформаційної компоненти у створенні інноваційного середовища регіону// Актуальні проблеми економіки.- 2005.- №10(52).- С.6-11.


16.

Боровик В.О. Спокій нам тільки сниться./ В.О.Боровик, Л.Г.Острівна// Резонанс.- 2005.- № 17 - 18.- С.5.


17.

Виноградов О.А. Застосування інформаційних технологій у забезпеченні маркетингу інноваційної діяльності// Актуальні проблеми економіки.- 2005.- №10.- С.45-52.


18.

Мельник С. Державне регулювання діяльності монополій в Україні// Українське комерційне право.- 2005.- №6.- С.29-36.


19.

Хамініч С.Ю. Інноваційна політика та новітні інформаційні технології в умовах глобалізації.// Проблеми науки.- 2005.- № 10.- С.8 - 13.
^ 4. Заробітна плата та зайнятість населення.


20.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ , закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова, із змінами, внесеними від 01.10.2005р.// Фінансово-економ. Вісник закладів освіти.- 2005.- №9.- С.10 – 11.


21.

Єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ бюджетної сфери.// Фінансово-економічний вісник закладів освіти. - 2005. - №9. - С.13.


22.

Панцир С. Закон України "Про зайнятість населення": відкладені спроби удосконалення// Часопис Парламент.- 2005.- №5. - С.2-18.


23.

Про оплату праці в окремих галузях бюджетної сфери. Єдина тарифна сітка.// Праця і зарплата.- 2005. - №42. - С.3.


24.

Свіріденко А. Індексуємо заробітну плату за листопад 2005 року// Податки та бухгалтерський облік.- 2005.- №91.- С.55-57.


25.

Смєтова Т. Оплата праці працівників організацій і закладів фізкультури і спорту// Все про бухгалтерський облік. - 2005. №111.- С.6 - 9.


26.

Хара В. Введение Единой тарифной сетки - предпосылка дифференцированного повышения оплаты труда.// Голос України.- 2005. - 11ноября. - С. 8.


27.

Шевченко И. Максимальная зарплата для НСЛ: 570 или 630 грн?// Баланс.- 2005.- №44.- С.26-37.


5. Євроінтеграція.


28.

Асланян Г. Проблеми удосконалення інституційних механізмів європейської інтеграції України/ Г.Асланян, Д.Ковриженко// Часопис Парламент.- 2005.- №5.- С.19-42.


29.

Гончаров Ю. Застосування системи рейтингових оцінок як засіб ефективного управління процесом євроінтеграції// Економіка України.- 2005.- №11.- С.73-81.


30.

Губіна О. Свіжі сили старої Європи// Україна і світ сьогодні.- 2005.- 4 лист.- С.1,3.


31.

ЄС задоволений тим, як Україна виконує План дій// Євробюлетень.- 2005.- №7.- С.19-20.


32.

Олійник Б. " Світ - за межами нашого болю "// День.- 2005.- 18 лист.- С.4.


33.

Тарасюк Б. Шлях України до ЄС та НАТО почався з Ради Європи// День.- 2005.- 17 лист.- С.1,3.


^ 6. Діяльність підприємств.


34.

Герасимова С. Послуга як об'єкт маркетингової діяльності підприємства// Банківська справа.- 2005.- №4.- С.53-60.


35.

Саніахметова Н. Поняття державного регулювання підприємництва// Українське комерційне право.- 2005.- №6.- С.10-17.

7. Фінанси.

Євтух О. Теорія вартості через призму фінансів// Фінанси України.- 2005.- №11.- С.7-20.


36.

Індекси для проведення індексації грошових доходів населення.(2003 - 2005р.)// Праця і зарплата.- 2005.- №42.- С.7.


37.

Мамчиц Р. Оффшорные зоны.// Финансовый директор.- 2005.- №10.- С.73 - 79.


38.

Основні засади грошово - кридитної політики на 2006р.// Вісник Національного банку України.- 2005.- №10.- С.3 - 20.


^ 8. Державний бюджет.


39.

Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України " Про державний бюджет України на 2005р.":Закон України від 3 лист.2005р.// Голос України.- 2005.- 24 лист.- С. 6;

// Урядовий кур"єр.- 2005.- 22 лист.- С.14

40.

Буряк О. Від проекту до закону.Держбюджет - 2006.// Урядовий кур"єр.- 2005.-1листопада.- №207.- С.10.


41.

Бюджетні висновки Верховної Ради України : Схвалено Постановою Верховної Ради України від 1 лист. 2005р.// Голос України.- 2005.- 8 лист.- С.14 - 18.


42.

Держбюджет - 2006 прийнято у першому читанні.// Урядовий кур"єр.- 2005.- 2 листопада.- С.2.


43.

Корчинский И. Информационная поддержка политики горизонтального бюджетного выравнивания в Украине// Актуальні проблеми економіки.- 2005.- №10.- С.141.


44.

Ларін М. Людмила Супрун: "Нинішня редакція бюджету є "клоном" бюджету 2005 року"// Юридичний вісник України.- 2005.- 19-25 листопада.- С.9.


45.

Литвин В. Державний бюджет як дзеркало національної економіки.// Голос України.- 2005.- 1листопада.- С.2 - 4.


46.

Податкове роз'яснення щодо застосування норм статті 49 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"// Податки та бухгалтерський облік.- 2005.- №90.- С.5-9.


47.

Полозенко Д. Бюджет-2005 - новий етап соціального розвитку// Фінанси України.- 2005.- №11.- С.25-31.


48.

Прожитковий мінімум для оподаткування доходів фізосіб: ДПАУ сказала своє слово// Все про бухгалтерський облік.- 2005.- 14 листопада.- №106.- С.11-14.


^ 9. Банки. Банківська справа.


49.

Карманов Є. Банківський кодекс України - об'єктивна необхідність// Вісник Національного банку України.- 2005.- №11.- С.44-47.


50.

Коваленко В. Банковская евроэкспансия// Финансовый директор.- 2005.- №10.- С.51 - 57.


51.

Копилюк О. Сучасний стан, тенденції та проблеми функціонування та розвитку банків на регіональному рівні.// Формування ринкових відносин в Україні.- 2005.- №9 (52).- С. 82 - 86.


52.

Любунь О.С. Стратегічне планування та управління банківською діяльністю// Фінанси України.- 2005.- №11.- С.81-87.


53.

Савлук М. Банківська система - барометр економіки.// Урядовий кур"єр .- 2005.- 8 листопада.- С.8.


54.

Смовженко Т. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України. Організаційний аспект/ Т.Смовженко, О.Другов// Вісник Національного банку України.- 2005.- №11.- С.34-56.


^ 10. Гроші. Інфляція.


55.

Горбачук В. Обчислення сумісних значень бюджетного дефіциту та інфляції: приклад на основі даних економіки України 2005 року/ В.Горбачук, Н.Гаркуша// Економіст.- 2005.- №9.- С.31-34.


56.

Гриценко А. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики/ А.Гриценко, Т.Кричевська// Вісник Національного банку України.- 2005.- №11.- С.8-18.


57.

Індекс інфляції у жовтні 2005р.// Урядовий кур"єр.- 2005.- 5 лист.- С.1.


58.

Кеннеди М. Деньги без процентов и инфляции// Персонал.- 2005.- №10.- С.16-24.


59.

. Травинская Л. Девальвация гривни: быть или не быть?// Фондовый рынок.- 2005.- №38.- С.25-30.


^ 11. Цінні папери.


60.

Рижикова О. Бухгалтерський і податковий облік випуску та викупу акцій// Все про бухгалтерський облік.- 2005.- №109.- С.28-33.


61.

Степанова В. Як зареєструвати акції/ В.Степанова, С.Кирилов// Податки та бухгалтерський облік.- 2005.- №87.- С.48-52.

12. Економіка.


62.

Україна. Закони.

Про стимулювання розвитку регіонів// Голос України.- 2005.- 8 лист.- С.19.


63.

Економіка України за січень - жовтень 2005р.// Урядовий кур"єр.- 2005.- 24 лист.- С.7.


64.

Про стратегію українського економічного розвитку - у Вашингтоні.// Урядовий кур"єр.- 2005.- 3 листопада.- С.1,3.


65.

Сумщина: Січень -вересень2005р.Соціально - економічний розвиток області за три квартали.// Сумщина.- 2005.- 9 листопада.- С.2.


66.

Целік О. Відроджується економіка області// Суми і сумчани.- 2005.- 28 жовтня.- С.2.


67.

Черников А. Как создать экономический кризис// Без Цензуры.- 2005.- 21-27 октября.- С.7.


^ 13. Економічна політика.


68.

Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про перелік об"єктів права державної власності ,що не підлягають приватизації : Закон України від 4 жовтня 2005р.// Урядовий кур"єр.- 2005.-1 листопада.- №207.- С12.

69.

Україна. Закони.

Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України, 18 жовтня 2005р.// Збірник поточного законодавства.- 2005.- №46.- С.2-5.


^ 14. Торгівля та ринкові відносини.


70.

Задихайло Д. Державне регулювання ринкових відносин як актуальна юридична проблема// Українське комерційне право.- 2005.- №6.- С.18-28.


71.

Олехнович Л. Сумщина на зовнішньому ринку.// Суми і сумчани.- 2005.- 18 лист.- С.1.


72.

Шешорський Б. Тендерні закупівлі : бої без правил.// Голос України.- 2005.- 24 лист.- С. 21.


15. Реклама.


73.

Березовець Л.В. Гендерні особливості політичної реклами: аспекти реклами для жінок// Актуальні питання масової комунікації.- 2004.- Вип.5.- С.34-37.


74.

Брудницька Л. Розмежування понять "образ" і "образність" у комерційній друкованій рекламі// Образ.- 2005.- Вип.6.- С.11-14.


75.

Длігач А.О. Трициклічна модель маркетингової діяльності.// Маркетинг в Україні.- 2005.- №5 (33).- С.46 - 50.


76.

Кулицький С.П. Самодіяльна зовнішня реклама як складова механізму функціонування локального ринку// Маркетинг в Україні.- 2005.- №5 (33).- С.8 - 12.


77.

Шмига Ю.І. Теоретико-методологічні засади ефективності реклами// Актуальні питання масової комунікації.- 2004.- Вип.5.- С.45-48.

^ 16. Зовнішня торгівля. Мито.


78.

Україна. Закони.

Про внесення змін до Митного тарифу України: Закон України, 23 червня 2005 р.// Відомості Верховної Ради України.- 2005.- №44-45.- С2140-2330.


79.

Україна. Закони.

Про Дисциплінарний статус митної служби України: Закон України, 06 вересня 2005 р.// Відомості Верховної Ради України.- 2005.- №42.- С.1841-1849.
Місця збереження докуметів:


Довідково-інформаційний відділ ( 2 поверх );

Учбовий зал ( 3 поверх );

Науковий зал ( 4 поверх ).

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-19335869
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886947
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886948
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886949
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886952
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886955
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886959
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886976
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи