Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Скачати 261.54 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Сторінка1/2
Дата03.07.2012
Розмір261.54 Kb.
ТипДокументи
  1   2

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua


Сучасна економіка:

Проблеми і перспективи:

Поточний інформаційний список, за січень 2006 р.


1. Економічна наука.


1.

Україна. Президент.

Про Національну тристоронню соціально - економічну раду: Положення .// Орієнтир.- 2006.- 25 січня, № 14.- С. 7 - 8.


2.

Україна. Державний комітет статистики.

Економіка України за 2005 рік: У дзеркалі статистики// Урядовий кур'єр.- 2006.- 27 січня.- С.6-7.


3.

Крапивний І.В. Стратегія розвитку економічної освіти в умовах формування "економіки знань."/ І.В.Крапивний, Н.В.Нілова// Механізм регулювання економіки.- 2005.- № 2.- С. 80 - 87.

4.

Мортіков В. До питання про поняттєвий апарат і основні проблеми економіки невизначеності// Економіка України.- 2006.- №1.- С.46-51.


5.

Крапивний І.В. Теорія фірми: неокласичний підхід.// Механізм регулювання економіки.- 2005.- № 1.- С. 122 - 129.


6.

Прокопенко О.В. Соціально - економічні передумови розвитку ринку екологічних товарів і послуг в Україні./ О.В.Прокопенко, В.В.Петренко// Механізм регулювання економіки.- 2004.- № 1.- С. 29 - 38.


2. Інвестиції .


7.

Україна . Президент.

Про рішення ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" та від 28 жовтня 2005 року: " Про заходи щодо утвердження гарантій та підвищення ефективності захисту права власності в Україні.// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.- 2005.- № 12.- С. 3 - 8.


8.

Україна. Президент.

Про утворення Державного агенства України з інвестиції та інновацій: Указ від 30 грудня 2005 року.// Орієнтир.- 2006.- 25 січня, № 14.- С. 8.


9.

Гончаренко Е.Н. Управление затратами при различных способах организации работ инвестиционного проекта.// Наукові праці Донецького національного технічного університету.- 2005.- Випуск 91.- С. 31 - 37.


10.

Денисенко М.П. Інвестиційний клімат України та напрями його подальшого покращання/ М.П.Денисенко, А.П.Гречан// Проблеми науки.- 2005.- №12.- С.32-39.


11.

Дирко А.А. Влияние иностнанных инвестиций на экономическое развитие страны - реципиента.// Научные труды Донецкого национального технического университета.- 2004.- Выпуск 87.- С. 186 - 194.


12.

Дмитриченко Л.И. Экономическая сущность инвестиций: методологический аспект./ Л.И.Дмитриченко, И.А.Брайловский// Фондовый рынок.- 2006.- № 2, 18 января.- С. 24 - 28.


13.

Ковтун Н.В. Методологічні та організаційні засади інвестування// Проблеми науки.- 2005.- №12.- С.18-23.


14.

Кучер В.А. Управление затратами при различных способах организации работ инвестиционного проекта.// Наукові праці Донецького національного технічного університету.- 2005.- Випуск 91.- С. 21 – 31.


15.

Найкраща інвестиція ( це інвестиція в Івано- Франківську обл.)// Голос України.- 2006.- 26 січня.- С.12.


16.

Новобранець Т. Деякі проблеми вдосконалення режиму іноземного інвестування в Україні.// Юридичний Вісник України.- 2006.- 21 - 27 січня, № 3.- С. 8.


17.

Орлов П. Визначення ефективності реальних інвестицій// Фінанси України.- 2006.- №1.- С.51-57.


18.

Поддубный В. Анализ инвестиционной привлекательности и расчеты "разумной" цены акций ОАО, которые выставляются на региональных денежных аукционах с 18.01.06г. и конкурсах ФГИУ// Фондовый рынок.- 2006.- №1.- С.32-36.


19.

Справи зі спорів, пов'язаних із застосуванням закондавства про інвестиційну діяльність.// Юридичний Вісник України.- 2006.- 21 - 27 січня , № 3.- С. 14.


20.

Стародубцев Е.В. Проблеми налогового учета основных средств и капитальных инвестиций./ Е.В.Стародубцев, Н.А.Музалевская// Научные труды Донецкого национального технического университета.- 2004.- Выпуск 87.- С. 5 - 20.


21.

Туриянская М.М. Источники привлечения инвестиционных ресурсов на международных финансовых рынках.// Наукові праці Донецького національного технічного університету.- 2005.- Випуск 91.- С. 71 - 79.


3. Інновації.


22.

Александрова В.П. Законодавча база і розвиток інноваційної сфери/ В.П.Александрова, Т.І.Щедріна// Проблеми науки.- 2005.- №12.- С.40-46.

23.

Александров В.Н. Привлекательность сегмента целевого рынка и инновационная активность предприятия./ В.Н.Александров, Л.А.Гайдук// Научные труды Донецкого национального технического университета.- 2004.- Выпуск 87.- С. 36 - 44.

24.

Гончарова Н.П. Инновационная рента: экономическая природа и условия формирования.// Актуальні Проблеми Економіки.- 2005.- № 11.- С. 3 - 13.


25.

Епифанова И.Ю. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности.// Научные труды Донецкого национального технического университета.- 2004.- Выпуск 87.- С. 69 - 75.


26.

Ілляшенко С.М. Ризики інновацій: специфіка прояву та аналізу.// Механізм регулювання економіки.- 2005.- № 1.- С. 56 – 66.


27.

Копосов Г.А. Регулирование инвестиционных потоков - инновационный инструмент бюджетной политики/ Г.А.Копосов, М.В.Шарко// Проблеми науки.- 2005.- №12.- С.24-31.


28.

Кравченко С.И. Формирование системы мотивации иновационной деятельности работников предприятия./ С.И.Кравченко, В.М.Недбаева// Научные труды Донецкого национального технического университета.- 2004.- Выпуск 87.- С. 83 - 90.


29.

Михайловська О.В. Світовий досвід державної підтримки інноваційних процесів.// Актуальні Проблеми Економіки.- 2005.- № 11.- С. 101 - 111.


30.

Никифоров А. Національна інноваційна система: вибір України.// Економіст.- 2005.- № 12.- С. 35 - 42.


31.

Самойленко В.О. Інноваційна складова у формуванні конкурентних переваг національних економік// Проблеми науки.- 2005.- №12.- С.10-17.


32.

Тєлєтов О.С. Інноваційна діяльність в умовах створення нової техніки/ О.С.Тєлєтов, Ю.М.Безрук// Механізм регулювання економіки.- 2004.- № 2.- С. 59 - 71.


33.

Шира Т. Вплив інноваційно-технологічного потенціалу підприємства на конкурентоспроможність інноваційного продукту// Фінанси України.- 2006.- №1.- С.43-50.


^ 4. Економіка ресурсозбереження.


34.

Мазін Ю.О. Економіко - управлінські аспекти реалізації ресурсозберігаючої політики на державному та мікроекономічному рівнях.// Механізм регулювання економіки.- 2004.- № 4.- С. 56 - 68.


35.

Мазін Ю.О. Макроекономічні механізми формування ресурсозбережених стратегій машинобудівного підприємства.// Механізм регулювання економіки.- 2005.- № 2.- С. 46 - 58.


36.

Петрушенко Ю.М. Макроекономічний механізм впливу фондового ринку на розвиток реального виробництва в трасформаційний економіці: портфельна.// Механізм регулювання економіки.- 2005.- № 1.- С. 136 - 145.


37.

Сотник І.М. Систематизація економічних категорій ресурсозбережених стратегій машинобудівного підприємства.// Механізм регулювання економіки.- 2005.- № 2.- С. 28 - 46.


38.

Сотник І.М. Класифікація ефектів та реципієнтів ресурсозбереження як фактор вдосконалення методичної бази оцінки його економічної ефективності.// Механізм регулювання економіки.- 2005.- № 1.- С. 26 - 35.


39.

Хлобистов Є.В. Динаміка надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру в Україні (соціально - економічні аспекти дослідження)./ Є.В.Хлобистов, І.В.Черниш// Механізм регулювання економіки.- 2005.- № 2.- С. 19 - 25.


^ 5. Економічний розвиток.


40.

Белая С.А. Роль государства в обеспечании инновационно - инвестиционного типа экономического роста в Украине.// Научные труды Донецкого национального технического университета.- 2004.- Выпуск 87.- С. 61 - 69.


41.

ГенераловаЮ В. Инновационный аспект экономического роста./ В.ГенераловаЮ, В.Ф.Кульбаба// Наукові праці Донецького національного технічного університету.- 2005.- Випуск 97.- С. 20 - 25.


42.

Забарная Э.Н. Ориентиры соврименной государственной инновационно - инвестиционной стратегии Украины.// Наукові праці Донецького національного технічного університету.- 2005.- Випуск 97.- С. 124 - 132.


43.

Ілляшенко К.В. Організаційно - економічний механізм реалізації досягнень НТП на підприємствах України у сучасних умовах господарювання.// Механізм регулювання економіки.- 2005.- № 1.- С. 174 - 178.


44.

Ковдик В.В. Глобалізація, її економічні і соціальні проблеми.// Механізм регулювання економіки.- 2004.- № 4.- С. 206 - 217.


45.

Крапивний І.В. Перспективи сталого розвитку України в нових економічних умовах// Механізм регулювання економіки.- 2004.- № 3.- С. 179 - 185.


46.

Лазебник Л.Л. Глобалізація як середовище формування політики екномічного розвитку країни.// Актуальні Проблеми Економіки.- 2005.- № 11.- С. 94 - 101.


47.

Сотник І.М. Основні етапи і проблеми встановлення системи соціально - економічних індикаторів стійкого розвитку./ І.М.Сотник, О.В.Шкарупа// Механізм регулювання економіки.- 2005.- № 2.- С. 26 - 32.


48.

Федоренко И.П. Возможности и пути развития национальной инновационной системы в Украине.// Наукові праці Донецького національного технічного університету.- 2005.- Випуск 91.- С. 110 - 115.


49.

Шипуліна Ю.С. Інноваційний потенціал як основа стійкого економічного розвитку господарських систем, його сутність та структура.// Механізм регулювання економіки.- 2005.- № 2.- С. 71 - 82.


^ 6. Праця. Заробітна плата. Зайнятість.


50.

Україна. Закони.

Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 173 1992 року про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця: Закон від 19 жовтня 2005 року.// Відомості Верховної Ради України.- 2006.- № 2 - 3, 20 січня.- С. 39 - 40.


51.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення змін до деяких постанов КабМінУ з питань оплати праці керівників судів// Урядовий кур'єр.- 2006.- 17 січня.- С.10.


52.

Україна. Кабінет Міністрів.

Питання оплати праці вищих навчальних закладів України, окремих керівних працівників органів даржавної влади і органів місцевого самоврядування та суддів. Постанова від 21 грудя 2005 року.// Урядовий кур'єр.- 2005.- № 247, 27 грудня.- С. 11.


53.

Україна. Кабінету Міністрів.

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці: Постанова від 09. 12. 2005.// Зібрання Законодавства України.- 2006.- № 1.- С. 5 - 7.


54.

Замазій С. Виплата з фонду страхування від несчасного випадку.// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- № 3, 9 січня.- С. 10 - 17.


55.

Збільшено мінімальну заробітну плату.// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- № 7, 19 січня.- С. 16.


56.

Лібанова Е. Легалізація зайнятості та подолання бідності.// Праця і зарплата.- 2006.- № 4, січень.- С. 4 - 5.


57.

Нагорний В. Індексуємо зарплату за січень 2006 року./ В.Нагорний, Н.Харитонова// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- № 5, 16 січня.- С. 24 - 27.


58.

Прокопенко О. Гойдалка зайнятості. Як її приборкати?: Зайнятість населення// Урядовий кур'єр.- 2006.- 17 січня.- С.9.


59.

Прокопенко О.В. Особливості мотимації творчої праці.// Механізм регулювання економіки.- 2005.- № 2.- С. 125 - 132.


60.

Профспілковий лікнеп: Новини від Ірини// Резонанс.- 2005.- грудень, №22-24.- С.8.


61.

Сташків Т. Про умови, режим праці та відпочинок.// Праця і зарплата.- 2006.- № 3, січень.- С. 12 - 13.


62.

Тьоткін В. Про норму тривалості робочого часу на 2006 рік.// Зарплата і праця.- 2006.- № 2, січень.- С. 10 - 11.


63.

Федотова Т.А. Потоки рабочей силы на рынке труда.// Наукові праці Донецького національного технічного університету.- 2005.- Випуск 91.- С. 12 - 21.


64.

Чернетенко О. Пільги й компенсації за роботу в шкідливих умовах.// Праця і зарплата.- 2006.- № 3, січень.- С. 17.


^ 7. Підприємства. Підприємницька діяльність.


65.

Україна. Президент.

Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємства. Указ від 12 травня 2005 року.// Офіційний вісник України.- 2005.- № 49.- С. 24 - 25.


66.

Карінцева О.І. Економічні аспекти екологічного підприємства./ О.І.Карінцева, В.Г.Подлєсна// Механізм регулювання економіки.- 2004.- № 2.- С. 41 - 46.


67.

Клюшниченко Е.Е. Организация санитарной очистки городов/ Е.Е.Клюшниченко, Ж.В.Посыпайко// Містобудування та територіальне планування.- 2005.- Вип.№22.- С.127-134.


68.

Кузьмін О.Є. Методика оцінювання економічної ефективності створення і діяльності франчайзингових підприємств./ О.Є.Кузьмін, Т.В.Мирончук// Актуальні Проблеми Економіки.- 2005.- № 11.- С. 56 -66.


8. Фінанси.


69.

Анализ отклонений, ориентированный на последующие управленчиские решения.// Энцеклопедия бухгалтера и экономиста.- 2005.- Декабрь № 24.- С. 67 - 69.


70.

Басанцов І.В. Економічна експертиза як спецефічний метод фінансового контролю.// Механізм регулювання економіки.- 2005.- № 2.- С. 133 - 140.


71.

Губанов С. Планово - корпоративная система и конкурентоспособность.// Экономист.- 2005.- № 12.- С. 3 - 22.


72.

Кодацький В.П. Окремі питання зростання доходів держави і підприємств.// Актуальні Проблеми Економіки.- 2005.- № 11.- С. 50 - 56.


73.

Лафин А. Финансовый рынок Украины./ А.Лафин, В.Ковалева, И.А.Эксперт// Финансовые рынки и ценные бумаги.- 2005.- № 24.- С. 11 - 13.


74.

Підлужна Н. Індекси для проведення індексації грошових доходів населення.// Зарплата і праця.- 2006.- № 2, січень.- С. 7.


75.

Про введення в обіг пам'ятної монети "Свято - Успенська Святогірська лавра."// Вісник Національного банку України.- 2005.- № 12.- С. 29.


^ 9. Державний та міський бюджет.


76.

Україна. Закони.

Про Державний бюджет України на 2006 рік: Закон від 20 грудня 2005 року.// Голос України.- 2005.- № 249.- С. 13 – 20;

//Урядовий кур'єр.- 2005.-30 грудня.- С. 6 - 21.;

// Збірник поточного законодавства, нормитивних актів, арбітражної та судової політики.- 2006.- № 1- 2.- С. 1 - 64.;

.// Праця і зарплата.- 2006.- № 1, січень.- С. 1 - 21.;

// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- № 5, 16 січня.- С. 5 – 53. // Все про бухгалтерський облік.- 2006.- № 7, 19 січня.- С. 28.


77.

Україна. Закони.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна: Закон від 15 грудня 2005 року.// Голос України.- 2006.- № 7, 14 січня.- С. 7.


78.

Україна. Президент.

Радіозвернення Президента України Віктора Ющенка 24 грудня 2005 року.// Урядовий кур'єр.- 2005.- № 247.- С. 1. 2.


79.

Украина. ГНАУ.

О разъяснении некоторых положений Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2005 год": Письмо ГНАУ, 17.01.2005г.// Энциклопедия бухгалтера и экономиста.- 2006.- №1.- С.77-80.


80.

Власова И. Сумы получили бюджет: В нем расходи на социальные выплати составляют почти 80 %.// Панорама.- 2006.- № 1.- С. 2 А.


81.

Голенко О. Закон про держбюджет - 2006 аналізуймо докладно.// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- № 5, 16 січня.- С. 53 - 61.


82.

Жалило Я. Бюджет - 2006 : мифы и ожидания.// Фондовый рынок.- 2006.- № 2.- С. 4 - 6.


83.

Кокіна В. Новий бюджет і нові виплати.// Урядовий кур'єр.- 2006.- № 9, 18 січня.- С. 14.


84.

Лысенко И. Горбюджет-2006 в действии// Ваш шанс.- 2006.- 25 января.- С.4 А.


85.

Ноур Т. Изучаем бюджет текущего года: коротко об основном.../ Т.Ноур, В.Верхогляд// Баланс Всеукраинский бухгалтерский еженедельник.- 2006.- № 4, 23 января.- С. 50 - 54.


86.

Огонь Ц. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації// Фінанси України.- 2006.- №1.- С.3-12.


87.

Остапенко Л. З новим бюджетом - нові виплати.// Праця і зарплата.- 2006.- № 4, січень.- С. 10 - 11.


88.

Піднебесна Т. Держбюджет - 2006 : особливості бюджетного процесу.// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- № 9, 26 січня.- С. 57 - 60.


89.

Сумський міський бюджет на 2006рік прийнято.// Суми і сумчани.- 2006.- 20 січня.- С.4 - 5.


90.

Сумський міський бюджет на 2006 рік прийнято: Доходи міського бюджету на 2006 рік.// Суми і сумчани.- 2006.- № 3, 20 січня.- С. 4 - 5.


^ 10. Бюджет на підприємствах.


91.

Анализ отклонений в условиях неопредиленности.// Энцеклопедия бухгалтера и экономиста.- 2005.- Декабрь № 24.- С. 69 - 70.


92.

Бюджетирование на предприятии.// Энцеклопедия бухгалтера и экономиста.- 2005.- Декабрь № 24.- С. 36 - 37.


93.

Контроль выполнения бюджета предприятия.// Энцеклопедия бухгалтера и экономиста.- 2005.- Декабрь № 24.- С. 65.


94.

Методика составления бюджета предприятия.// Энцеклопедия бухгалтера и экономиста.- 2005.- Декабрь № 24.- С. 36.


95.

Операционные бюджеты предприятия.// Энцеклопедия бухгалтера и экономиста.- 2005.- Декабрь № 24.- С. 39 - 42.


96.

Построение операционных бюджетов.// Энцеклопедия бухгалтера и экономиста.- 2005.- Декабрь № 24.- С. 49 - 58.


97.

Построение финансовых бюджетов.// Энцеклопедия бухгалтера и экономиста.- 2005.- Декабрь № 24.- С. 42 - 46.


98.

Простой анализ отключений.// Энцеклопедия бухгалтера и экономиста.- 2005.- Декабрь № 24.- С. 65 - 67.


99.

Сбор исходных даных.// Энцеклопедия бухгалтера и экономиста.- 2005.- Декабрь № 24.- С. 37 - 39.


100.

Стратегический подход к анализу отклонений.// Энцеклопедия бухгалтера и экономиста.- 2005.- Декабрь № 24.- С. 70 - 72.


101.

Структура бюджета предприятия.// Энцеклопедия бухгалтера и экономиста.- 2005.- Декабрь № 24.- С. 37 - 39.


102.

Финансовые бюджеты предприятия.// Энцеклопедия бухгалтера и экономиста.- 2005.- Декабрь № 24.- С. 42 - 46.


^ 11. Державні доходи та податки.


103.

Украина . Законы.

О государственной налоговой службе в Украине: Закон Украины, 04.12.90 г.// Право и практика.- 2005.- №33.- С.18-41. .// Энциклопедия бухгалтера и экономиста.- 2005.- декабрь.- С. 5 – 28.

104.

Україна. Закони.

О системе налогообложения. Закон от 25.06.91. г.// Энциклопедия бухгалтера и экономиста.- 2005.- декабрь.- С. 28 - 31.


105.

Украина. Законы.

О налогообложении прибыли предприятий: Закон Украины, 28.12.1994г.// Энциклопедия бухгалтера и экономиста.- 2006.- №1.- С.65-68.


106.

Україна. Закони.

О порядке погашения обязательств платильщеков налогов перед бюджетными и государственными целевыми фондами. Закон от 21.12.00. г.// Энциклопедия бухгалтера и экономиста.- 2005.- декабрь.- С. 31 – 36.


107.

Україна. Закони.

Про внесення змін до закону України "Про податок на додану вартість" щодо оподаткування сільськогосподарських машин: Закон від 18 жовтня 2005 року.// Офіційний вісник України.- 2005.- № 50.- С. 22 - 23. .// Відомості Верховної Ради України.- 2006.- № 2 - 3, 20 січня.- С. 38 - 39.

108.

Антоненко В.Н. Опредиление потерь налогового потенциала Украины от теневой економики./ В.Н.Антоненко, Б.В.Бурлуцкий// Научные труды Донецкого национального технического университета.- 2004.- Выпуск 87.- С. 27 - 36.


109.

Артемьева Л. Заполняем налоговий расчет формы № 1ДФ.// Баланс Всеукраїнський бухгалтерський еженедельник.- 2006.- № 2, 9 января.- С. 19 - 24.


110.

Вітлінський В.В. Аналіз діяльності податкової системи України ./ В.В.Вітлінський, А.В.Скрипник// Фінанси України.- 2005.- № 12.- С. 19 - 32.


111.

Волинец Л. Консолидированный налог на прибыль// Энциклопедия бухгалтера и экономиста.- 2006.- №1.- С.5-29.


112.

Добродій Т. Податкова соціальна пільга в 2006 році.// Праця і зарплата.- 2006.- № 4, січень.- С. 9.


113.

Земельний податок - 2006: вище ставки - менше пільги.// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- № 7, 19 січня.- С. 10.


114.

Костюк Д. Декларації з податку на прибуток : заповнбємо разом.// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- № 6, 19 січня.- С. 4.


115.

Крилов С. Дивіденти: Правові нюанси.// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- № 4, 12 січня.- С. 3 - 10.


116.

Мельник В.М. Обмежувальна та стимулююча роль податків// Фінанси України.- 2006.- №1.- С.31-37.


117.

Мельник Т. Вплив внутрішніх податків на зовнішні сектори економіки України.// Економіст.- 2005.- № 12.- С. 42 - 46.


118.

Право на подання декларації з метою одержання податкового кредиту за 2005// События.- 2006.- 23 января.- С. 2.


119.

Щодо організації роботи по декларуванню доходів, одержаних фізичними особами у 2005 році. Лист ДПА України від 28 грудня 2005 року.// Вісник Податкової Служби України.- 2006.- № 3.- С. 5 - 6.


^ 12. Банки. Банківська справа.


120.

Україна. Закони.

Про внесення змін до статті 96 Закону України "Про банки і банківську діяльність": Закон від 29 листопада 2005 року.// Офіційний вісник України.- 2005.- № 51.- С. 16 - 17.


121.

Банківська система та її стабільність// Юридичний Вісник України.- 2006.- 7-13 січня.- С.11.


122.

Богданов А.Н. Ликвидность как финансовый инструмент управления банком.// Наукові праці Донецького національного технічного університету.- 2005.- Випуск 91.- С. 47 - 57.


123.

Основні монетарні грошово - кредитного ринку України у жовтні 2005 року.// Вісник Національного банку України.- 2005.- № 12.- С. 63.


124.

Сколотяный Ю. Вагончик тронулся. А кто останется: Банки// Фондовый рынок.- 2006.- №1.- С.18-25.^ 13. Гроші. Валюта.


125.

Дезінфляція - 2005// Урядовий кур'єр.- 2006.- № 5, 12 січня.- С. 4.


126.

Дубогриз Є. Все вище, і вище, і вище: Зростання цін в економіці минулого року перевищило позаторішній рівень.// Контракти.- 2006.- № 3.- С. 20.


127.

Задерій Н. Гроші на швидкість.// Фондовый рынок.- 2006.- № 2, 18 января.- С. 20 - 24.


128.

Зінов'єв Є. Гривня тримає удар: гострий дефіцит валюти й різке підвищення цін на газ можуть спровокувати як ревальвацію, так і девальвацію гривні залежно від тактичних цілей НБУ.// Контракти.- 2006.- № 3.- С. 32 - 33.


129.

Миланко О. Гроші насамперед.// Юридичний Вісник України.- 2006.- № 2, 14 - 20 січня.- С. 8.


130.

На сотці тепер і Катерина: Вводиться в обіг з 20 лютого// Сумщина.- 2006.- 18 січня.- С.3.^ 14. Фондовий ринок. Ринок цінних паперів.


131.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесеня змін до Порядку випуску, обігу та погашення вексилів, які видаються на суму податку на додану вартість при імпорті товарів на митну територію України: Постанова від 15.12.2005 року.// Зібрання законодавства України.- 2006.- № 1, січень.- С. 26 -29.


132.

Україна. Закони.

Про іпотечні облігації : Закон України від 22 грудня 2005р.// Голос країни.- 2006.- 24 січня.- С.10 - 13.


133.

Кім М.М. Місце і роль державного регулювання фондового ринку в структурі промислової політики в умовах ринкової трансформації економіки./ М.М.Кім, Ю.М.Петрушенко// Механізм регулювання еконміки.- 2004.- № 2.- С. 114 - 125.


134.

Міньков В.І. Деякі особливості розвитку фондового ринку України.// Фінанси України.- 2005.- № 12.- С. 104 - 115.


135.

Охріменко О.А. Ринок корпоративних облігацій України : тенденції та суперечності.// Фінанси України.- 2005.- № 12.- С. 115 - 122.


136.

Приказюк Н. Механізм інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку іпотечних цінних паперів.// Підприємництво господарство і право.- 2006.- № 1.- С. 95 - 99.


^ 15. Кредит. Кредитна справа.


137.

Алексєєва А. Товарний кредит: бухгалтерський і податковий облік.// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- № 9, 26 січня.- С. 6 - 9.


138.

Іпотечне кредитування (зарубіжний досвід)// Юридичний Вісник України.- 2006.- 21 - 27 січня, № 3.- С. 11.


^ 16. Економічне становище. Управління економікою.


139.

Державний к.с.У. (Державний, комітет статистики України.) Соціально - економічне становище України за січень - жовтень 2005 року.// Економіст.- 2005.- № 11.- С. 6 - 13.


140.

Економіка України за січень - листопад 2005 року.// Урядовий кур'єр.- 2005.- № 247.- С. 1. 5.


141.

Крапивний І.В. Роль промислових кластерів в зростанні конкурентоспроможності економіки./ І.В.Крапивний, Н.М.Нілова// Механізм регулювання економіки.- 2004.- № 1.- С. 111 - 117.


142.

Колесник Ю.В. Структурно - логическая модель инновационно - сбалансированой системы регулирования экономики.// Актуальні Проблеми Економіки.- 2005.- № 11.- С. 13 - 24.


143.

Основні макроекономічні показники розвитку України у жовтні 2000 - 2005 років.// Вісник Національного банку України.- 2005.- № 12.- С. 19.


144.

Рябошкик В. Особливості нинішньої маркетингової ситуації та шляхи прискоренння розвитку економіки.// Економіст.- 2005.- № 11.- С. 38 - 41.


145.

Шевчук В. Інфляційний "перегрів" Української економіки. В 2003 - 2004 роках причини та наслідки.// Економіст.- 2005.- № 11.- С. 33 - 37.


^ 17. Економічна політика.


146.

Дубогриз Є. Продати не можна купити: Уряд намагається прискорити велику приватизацію, парламент має намір відкласти її до наступного року.// Контракти.- 2006.- № 3.- С. 30.


147.

Ларіна О. Економічна злочинність загрожує безпеці держави.// Юридичний Вісник України.- 2006.- № 2, 14 – 20 січня.- С. 4.


148.

Шипуліна Ю.С. Аналіз стану і динаміки реалізації потенціалу інноваційного розвитку промислових _ідприємств.// Механізм регулювання економіки.- 2005.- № 2.- С. 98 – 109.18. Виробництво.


149.

Лапін Є.В. Економічна оцінка кадрового потенціалу підприємства, його аналіз і використання в управлінні.// Механізм регулювання економіки.- 2004.- № 4.- С. 139 - 149.


150.

Лапин Є.В. Применение метода демократизации при оценке уровня использования экономического потенциала предприятия.// Механізм регулювання економіки.- 2004.- № 3.- С. 133 - 143.


151.

Петренко В.В. Визначення ролі і місця екологічних послуг у їх загальній системі.// Механізм регулювання економіки.- 2005.- № 1.- С. 45 - 56.


152.

Трофименко М.О. Проблеми використання виробничого потенціалу підприємства.// Механізм регулювання економіки.- 2004.- № 3.- С. 143 - 148.


^ 19. Ціни. Ціноутворення.


153.

Дзюба П. Трансфертне ціноутворення: економічний зріст і специфіка// Економіка України.- 2006.- №1.- С.14-22.


154.

Мельник Л.Г. Обрахунки показників матеріалізованих екологічних втрат./ Л.Г.Мельник, Л.Ф.Чумак, М.К.Шапочка// Механізм регулювання економіки.- 2004.- № 1.- С. 11 - 20.^ 20. Міжнародні економічні відносини.


155.

Данилина Т.О. Глобализация как источник экономичного развития Украины.// Научные труды Донецкого национального технического университета.- 2004.- Выпуск 87.- С. 177 - 186.

156.

Дзюбій О. Правові та інститутські засади співробітництва України і ЄС у сфері юстиції внутрішніх справ.// Право України.- 2006.- № 1.- С. 136 - 140.


157.

Зиновьев А.Ю. Глобализация: опредиление аргументов "за" и "против".// Научные труды Донецкого национального технического университета.- 2004.- Выпуск 87.- С. 209 - 216.


158.

Лукаш О.А. Формування методичних підходів до оцінки ефективності прикордонного співробітництва.// Механіз регулювання економіки.- 2005.- № 1.- С. 145 - 155.


159.

Оленцевеч Н.В. Социально - трудовые отношения в контексте глобализации ./ Н.В.Оленцевеч, Е.А.Волобуева// Научные труды Донецкого национального технического университета.- 2004.- Выпуск 87.- С. 147 - 154.


160.

Примак В. Адаптація заради вступу до ЄС.// Юридичний Вісник України.- 2006.- 21 - 27 січня, № 3.- С. 6 - 7.


161.

Сабадаш В.В. Логістика зовнішньоекономічної діяльності./ В.В.Сабадаш, С.А.Петровська// Механізм регулювання економіки.- 2004.- № 2.- С. 132 - 137.


162.

Семишоцький Л. Труба спотикання: Європа відчула на собі наслідки україно - російського газового конфлікту.// Закон і бізнес.- 2006.- № 1, 13 січня.- С. 3.


21. Маркетинг.


163.

Закусило М. Про що говорить і мовчить соціальна реклама.// Телекритика.- 2005.- № 12, грудень.- С. 47 - 49.


164.

Зозулев А. Маркетингорвые исследования в Украине: мифы и реальность// Антикризисный менеджмент.- 2005.- №12.- С.21-28.


165.

Ілляшенко С.М. Система маркетингової інформації і інформаційна оснащенність маркетингових рішень.// Механізм регулювання економіки.- 2004.- № 2.- С. 82 - 91.


166.

Шипуліна Ю.С. Тиоретико - методичні підходи до оцінки достатності ринкового потенціалу для сприйняття нової продукції (на прикладі екологічних товарів).// Механізм регулювання економіки.- 2004.- № 1.- С. 44 - 50.


22. Мито.


167.

Україна. Закони.

О внесении изменений в Закон Украины " Онекоторих вопросах ввоза на томоженную территорию Украины транспортных средств": Закон, 30.11.05 р.// Баланс Всеукраїнський бухгалтерський еженедельник.- 2006.- № 2, 9 января.- С. 3 - 4.


168.

Україна. Закони.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стягнення державного майна: Закон від 22 вересня 2005 року.// Відомості Верховної Ради України.- 2006.- № 1, 6 січня.- С. 1


169.

Єгоров О. Митна політика потребує системної основи.// Урядовий кур'єр.- 2006.- № 10, 19 січня.- С. 12.


170.

Зміни в Митному кодексі України// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- № 7, 19 січня.- С. 6.^ 23. Європейська інтеграція.


171.

Україна. Закони.

Про ратифікацію Європейської ладшафтної конвенсії. Закон від 7 вересня 2005 року.// Відомості Верховної Ради України.- 2005.- № 51.- С. 547 - 548.


172.

Україна. Закони.

Про ратифікацію Європейської угоди про правила, що регулюють пересування осіб між державними - членами Ради Європи: Закон від 5 жовтня 2005 року.// Відомості Верховної Ради України.- 2006.- № 1, 6 січня.- С. 13 - 14.


173.

Україна. Кабінет Міністрів України.

Про особливості діяльності Урядового комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції:Постанова від 17 грудня 2005 року.// Офіційний вісник України.- 2005.- № 51.- С. 115 - 117.


174.

Асланян Г. Співпраця держави й неурядових організацій у процесі адаптації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС.// Парламент.- 2005.- № 8.- С. 30 - 32.


175.

Байда О.Д. Европейская интеграция Украины и экономическая безопасность государства.// Научные труды Донецкого национального технического университета.- 2004.- Выпуск 87.- С. 202 - 209.


176.

Белозубенко В.С. Моделирование интеграционных процесов на уровне регионов мира./ В.С.Белозубенко, А.С.Усова// Научные труды Донецкого национального технического университета.- 2004.- Выпуск 87.- С. 194 - 202.


177.

Дзуренко Г. Європейська інтеграція України: оцінка в загальноєвропейському контексті.// Парламент.- 2005.- № 8.- С. 2 - 12.


178.

Матюшина А. Європейські плани на найближчі півроку// Урядовий кур"єр.- 2006.- 25 січня.- С. 3.


179.

Пабат А. Стратегічний менеджмент конкурентоспроможності національної економіки в перспективі євроінтеграції./ А.Пабат, С.Хамініч// Економіст.- 2005.- № 12.- С. 59 - 62.

  1   2

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-19335869
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886947
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886948
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886949
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886952
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886955
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886959
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886976
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи