Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Скачати 170.44 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дата03.07.2012
Розмір170.44 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua


Сучасна економіка:

Проблеми і перспективи:

Поточний інформаційний список, за березень 2006 р.1. Економічна наука.

1.

Зінченко О. Інформаційне забезпечення маркетингової політики в системі трансферу технологій/ О.Зінченко, В.Ільуке, Л.Дороговцева// Наука та інновації.- 2006.- Т.2.- №1.- С.111-115.

2.

Казаченко В. Ринковій економіці - ринкову зарплату.// Профспілкові вісті.- 2006.- № 6,17 лютого.- С. 4 - 6.

3.

Назаренко О.М. Моделювання зовнішньоекономічної діяльності за допомогою рекурентних співвідношень/ О.М.Назаренко, Д.В.Фільченко// Вісник СумДУ.- 2005.- № 9.- С. 48 - 56.

4.

Соціально - економічне становище України за 2005 рік.// Економіст.- 2006.- № 1.- С. 6 - 12.


^ 2. Економічний ризик.

5.

Афанасьєва Є.В. Моделювання фінансового ризику багатоцільових рішень в управлінні прибудковістю промислового підприємства// Фінанси України.- 2006.- № 3.- С. 46 - 55.

6.

Заруцька О.П. Управління ризиками - провідний чинник фінансової стійкості вітчизняних банків// Фінанси України.- 2006.- № 3.- С. 94 - 105.

7.

Ковальов О.П. Кредитні ризики в системі банківських ризиків.// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 1.- С. 78 - 82.

8.

Ляхович Д.Г. Оценка эфективности и степени влияния риска маркетинговых стратегий промышленного предприятия// Известия высших учебных заведений: машиностроение.- 2006.- № 1.- С. 74 - 79.

9.

Румянцев А. Операционный риск-менеджмент в банках// Финансовый директор.- 2006.- №2.- С.12-18.3. Інвестиції та інновації.

10.

Україна. Президент.

"Про утворення Державного агенства України з інвестицій та інновацій": Указ Президента України, 30 грудня 2005 року № 1873/2005.// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.- 2006.- Випуск 1.- С. 11 - 12.

11.

Андибур А.П. Визначення пріорітетів інноваційних стратегій підприємств як передумова ефективного управління.// Проблеми науки.- 2006.- № 2.- С. 9 - 16.

12.

Ау, инвестиции!// Панорама.- 2006.- № 8, 22 февраля - 1 марта.- С. А 11.

13.

Бендиков М.А. Инновационный потенциал и модернизация экономики: отечественный и зарубежный опыт./ М.А.Бендиков, И.Э.Фролов// Менеджмент в России и за рубежом.- 2006.- № 1.- С. 17 - 38.

14.

Гамота Д. Шлях від фундаментальних досліджень до інновацій// Наука та інновації.- 2006.- Т.2.- №1.- С.26-30.

15.

Канаєва М.О. Використання системного підходу при організації інноваційного процесу.// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 1.- С. 56 - 61.

16.

Коваль И. Паевые деньги: Завершение выдачи актов на змлю направит инвестиционные потокив село.// Киевские ведомости.- 2006.- № 46, 4 - 10 марта.- С. 13.

17.

330.322 К56

Ковалюк О.М. Новаторське дослідження з проблем ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності в Україні// Фінанси України.- 2006.- № 3.- С. 154 - 156

18.

Мазур А. Современные инновационные структуры/ А.Мазур, Н.Осадчая// Наука та інновації.- 2006.- Т.2.- №1.- С.90-96.

19.

Міжнародний інвестиційний форум// Ділові новини.- 2005.- № 4.- С. 11.

20.

Питання, які турбують інвесторів.// Урядовий кур'єр.- 2006.- № 45, 7 березня.- С. 3.

21.

Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект.// Економіст.- 2006.- № 1.- С. 74.

22.

Прохоркин А. Инвестиционный туман похож на обман.// Киевские ведомости.- 2006.- № 46, 3 марта.- С. 7.

23.

Прилипко В.С. Фондовий ринок України та його роль в інвестиційно - інноваційній діяльності підприємства.// Проблеми науки.- 2006.- № 2.- С. 16 - 23.

24.

Рсторопольська Є.В. Розвиток соціальної складової іноваційних процесів як чинник соціально - економічного зростання економіки України.// Актуальні Проблеми Економіки.- 2006.- № 2(56).- С. 127 - 137.

25.

Симсон О. Некоторые аспекты государственного финансирования инновационной деятельности.// Підприємництво господарство і право.- 2006.- № 2.- С. 145 - 150.

26.

Сумський район: здобутки, перспективи, інвестиційні можливості// Ділові новини.- 2005.- № 4.- С.12 - 13.

27.

Ухваткін Д.Л. Теорія регулювання та основні поняття іноваційної діяльності.// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 1.- С. 49 - 53.

28.

Фалько В.В. Алгоритм компьюторной технологии опредиления составляющей экологического риска для человека от точечного источника выбросов.// Вісник СумДУ.- 2005.- № 9.- С. 66 - 75.

29.

Федулова Л. Потенційні можливості великого бізнесу у формуванні національної інноваційної системи України.// Економіст.- 2006.- № 1.- С. 56 - 59.

30.

Харічков С.К. Іпотека як інструмент мобілізації інвестиційних потоків у сфері освоєння техногенно - ресурсного потенціалу України/ С.К.Харічков, О.Р.Губанова// Фінанси України.- 2006.- № 3.- С. 29 - 34.

31.

Шарко М.В. Впровадження європейських стандартів у інноваційну діяльність України .// Проблеми науки.- 2006.- № 2.- С. 2 - 9.

32.

Шпак В. Інвестиції на Житомирщині: від кількості до якості// Урядовий кур'єр.- 2006.- 28 березня.- С. 9.

33.

Шульга С. Щодо відображення інвестицій в нематеріальні активи.// Економіст.- 2006.- № 1.- С. 51 - 54.


^ 4. Керівництво персоналом.

34.

Заітова О.В. Розвиток персоналу як елемент інноваційної стратегії підприємства.// Зайнятість та ринок праці.- 2005.- Випуск 20.- С. 33 - 38.

35.

Крушельницька Я.В. Психологічні аспекти відтворення людського капіталу організації в системі управління персоналом.// Зайнятість та ринок праці.- 2005.- Випуск 20.- С. 45 - 52.

36.

Тимофеев А.В. Гибкое управление численностю персонала предприятия в соврименных условиях.// Менеджмент в России и за рубежом.- 2006.- № 1.- С. 80 - 89.


5. Праця.

37.

Україна. Закони.

Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про оплату праці": Закон України, 21 лютого 2006 року № 3448 - IV// Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики.- 2006.- № 11, березень.- С. 3.

38.

Василенко В. Колективный договор: быть или не быть ему на предприятии?// Баланс.- 2006.- № 9, 27 февраля.- С. 47 - 49.

39.

Городня О. Потрібен трудовий арбітраж. Для розгляду вимог профспілок до Уряду.// Профспілкові вісті.- 2006.- № 6, 17 лютого.- С. 1.

40.

Корчевська Л.О. Якісна оцінка трудового потенціалу країн на основі кластерного аналізу.// Актуальні Проблеми Економіки.- 2006.- № 2(56).- С. 188 - 194.

41.

Майданік І. Сільська молодь як особлива категорія учасників трудових міграцій// Український соціум.- 2005.- №5-6.- С.150-155.

42.

Максименко Г. Про облік робочого часу, ненормативний робочий день та розрахунок тривалості відпустки.// Праця і зарплата.- 2006.- № 9, березень.- С. 14.

43.

Приходько О. Миграция робочих мест: мифотворичество и экономическая реальность.// Зеркало недели.- 2006.- 4 марта.- С. 11.

44.

Про послідовність і планомірність роботи.// Резонанс.- 2006.- № 23 - 25, березень.- С. 9.

45.

Програма дій Федерації професійних спілок України (2006 - 2011роки)// Профспілкові вісті.- 2006.- 17 березня.- С. 5 - 8.

46.

Романчук А. Аудит охорони праці.// Охорона праці.- 2006.- № 2.- С. 34 - 36.

47.

Рубан Т. Конфлікт труда і капіталу./ Т.Рубан, Т.Ревяко// Профспілкові вісті.- 2006.- № 7, 24 лютого.- С. 3.

48.

Труханов Г. Розглянуто стан виконання галузевої угоди, активізуємо дії для реалізації взятих забов'язань.// Освіта України.- 2006.- № 17, 3 березня.- С. 4 - 5.

49.

У профспілок справді можливості великі, тільки треба використовувати їх сповна.// Профспілкові вісті.- 2006.- № 6, 17 лютого.- С. 6.


^ 6. Оплата праці.

50.

Україна. Закони.

Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про оплату праці": Завкон України, 21 лютого 2006 № 3448// Офіційний вісник України.- 2006.- №10.- С.34.

51.

Україна. Закони.

Про внесення змін до статті 23 Закону України „Про оплату праці”: Закон України, 10.03.2006 року № 46// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- № 25.- С. 6.

52.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника і тарифного розряду єдиної таривної стіки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України, 20 лютого 2006 року № 172// Фінансово – економічний вісник закладів освіти.- 2006.- № 3.- С. 9 – 12.

53.

Нагорний В. Оплата праці в 2006 році: вивчаємо нововедення./ В.Нагорний, Р.Гопцій// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- № 20, 27 лютого.- С. 6 – 10.

54.

Щодо змін у розрахунку середньої заробітної плати для розрахунку соціальних витрат// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- № 25.- С. 22 – 23.


^ 7. Ринок праці. Безробіття.

55.

Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття: Постанова 20 березня 2006 року, № 357// Урядовий кур'єр.- 2006.- 25 березня.- С. 13.

56.

Бутко М.П. Трудовий потенціал України в трансформаційний період./ М.П.Бутко, С.М.Задорожна// Зайнятість та ринок праці.- 2005.- Випуск 20.- С. 67 - 75.

57.

Васильченко В.С. Безробіття в Україні та його наслідки.// Зайнятість та ринок праці.- 2005.- Випуск 20.- С. 60 - 67.

58.

Цимбал О.І. Державні пріорітети інституціоналізації зайнятості та ринку праці в стратегії європейського вибору.// Зайнятість та ринок праці.- 2005.- Випуск 20.- С. 109 - 117.

59.

Чижова В.І. Людський потенціал у формуванні систем науково - інноваційної діяльності.// Зайнятість та ринок праці.- 2005.- Випуск 20.- С. 17 - 24.

60.

Шевченко Л.С. Ринок праці: еволюція відносин обміну.// Зайнятість та ринок праці.- 2005.- Випуск 20.- С. 3 - 11.


^ 8. Форми господарських організацій.

61.

Україна. Закони.

Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності": Закон України, 23 лютого 2006 року № 3476 - IV// Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики.- 2006.- № 12, березень.- С. 17.

62.

Абрамов В. "Дешева рибка - погана юшка", или Проблемы электробезопасности на предприятиях// Ділові новини.- 2005.- № 4.- С. 18 - 19.

63.

Адаменко Е. Найти инвалида. С этого года все предприниматели, нанимающие восемь и более работников, обязаны найти и трудоустроить инвалидов.// Данкор.- 2006.- № 9, 1 марта.- С. А 19.

64.

Бігняк О. Поняття права на підприємницьку діяльність.// Підприємництво господарство і право.- 2006.- № 2.- С. 99 - 103.

65.

Гончаров В.В. Особливості розвитку інфраструктури малого підприємства в Україні.// Вісник.- 2006.- № 2(3).- С. 61 - 63.

66.

Гончарук А.М. Проблеми стратегічного управління підприємства.// Вісник.- 2006.- № 2(3).- С. 63 - 64.

67.

Добровольська В. Засоби державного регулювання підприємницької діяльності.// Підприємництво господарство і право.- 2006.- № 2.- С. 89 - 92.

68.

Ивченко В. Ющенко пиезжал на "химию". Президент Виктор Ющенко посетил 10 марта Сумы, чтобы провести совещание на "Сумыхимпроме"// Данкор.- 2006.- 15 марта.- С. А 3.

69.

Ивченко В. Ющенко приезжал на "химию"// Данкор.- 2006.- 15 марта.- С. А 3.

70.

Назарова Г.В. Методика визначення компетенції органів управління акціонерних товариств.// Проблеми науки.- 2006.- № 2.- С. 37 - 45.

71.

Сірий Є. Культура підприємництва в контексті його соціальної ролі// Український соціум.- 2005.- №2-3.- С.100-108.


9. Фінанси.

72.

Україна. Закони.

Про пиєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг: Закон від11 січня 2006 року.// Голос України.- 2006.- № 39, 1 березня.- С. 7.

73.

Кичко І.І. Захист депозитів населення./ І.І.Кичко, Н.В.Шаркаді// Фінанси України.- 2006.- № 2.- С. 129 - 138.

74.

Криклій А.С. Фінансова система Укаїни в умовах глобалізації// Финансовые рынки и ценные бумаги.- 2006.- № 5.- С. 7 - 14.

75.

Маленко Р.І. Стан та перспективи розвитку кредитного ринку України в сучасних умовах господарювання.// Вісник.- 2006.- № 2(3).- С. 48 - 50.

76.

Силуанов А.Г. Повышение эффективности межбюджетных отношений и качества управления общественными финансами в 2006 - 2008 годах.// Финансы.- 2006.- № 1.- С. 3 - 10.

77.

336 Ч-96

Чухліб О.А. Управлінське рішення щодо витрат у собівартості продукції.// Фінанси України.- 2006.- № 2.- С.129 - 138.


^ 10. Державний бюджет.

78.

Україна. Закони.

Про Державний бюджет України на 2006 рік: Закон України, 20 грудня 2005 р., №3235// Відомості Верховної Ради України.- 2006.- №9.- С.256-302.

79.

Україна. Закони.

О государственном бюджете Украины на 2006 год// Налоговые новации - 2006.- 2006.- № 3.- С. 156 - 240.

80.

Україна. Закони.

О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансових услуг.// Энциклопедия бухгалтера и экономиста.- 2006.- Февраль.- С. 4 - 38.

81.

Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"// Голос України.- 2006.- 15 березня.- С. 7; 18 березня.- С. 5. Урядовий кур'єр.- 2006.- 18 березня.- С. 13

82.

Україна. Закони.

Про внесення зміни до закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" щодо розміру збору на обов'язкове державне пенсійне страхування для підприємств, установ та організацій: де працюють інваліди: Закон України, 23 лютого 2006 року № 3508 - IV// Вісник податкової служби України.- 2006.- № 11.- С. 24.

83.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про реалізацію статті 36 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік": Постанова Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2006 року № 124.// Вісник податкової служби України.- 2006.- № 8, лютий.- С. 11. // Збірник Закондавства України.- 2006.- № 9 - 12.- С. 43 - 45.

84.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про реалізацію статті 54 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік": Постанова Кабінету Міністрів України, 9 березня 2006р.№270// Офіційний вісник України.- 2006.- №10.- С.290-292.

85.

Виконання та видаткової частини міського бюджету за 2005 рік// Суми і сумчани.- 2006.- 17 березня.- С. 5.

+86.

Волинець Л. Продолжаем Анализировать Закон о Госбюджете на 2006 год.// 2006.- № 3.- С. 104 – 143.

87.

Жалило Я. О современных ориентирах валютно-денежной политики// Фондовый рынок: Налоговые новации-2006.- 2006.- №8.- С.4-5.

88.

Інформація Міністерства фінансів України про виконання державного бюджету в 2005 році.// Голос України.- 2006.- № 40, 2 березня.- С. 3. 14.

89.

Колесникова Т., Гапонюк М.А. Проблеми та способи оздоровлення фінансової системи./ Т.Колесникова, М.Гапонюк// Вісник.- 2006.- № 2(3).- С. 41 – 43.

90.

Малолєткова О. Держбюджет – 2005 соціальне навантаження витримав// Урядовий кур’єр.- 2006.- 18 березня.- С. 2.

91.

Павлюк К.В. Розвиток казначейської системи виконання державного бюджету.// Фінанси України.- 2006.- № 2.- С. 78.

92.

Соломенко С. Бюджетно – податкове реформування в Україні.// Підприємництво господарство і право.- 2006.- № 2.- С. 154 – 157.

93.

Фінансові підсумки минулого року. Інформація Міністерства Фінансів України щодо виконання Державного бюджету у 2005 р.// Урядовий кур’єр.- 2006.- № 41, 1 березня.- С. 4.


^ 11. Державні доходи і податки.

94.

Україна. Закони.

Про державну податкову службу в Україні: Закон України, 4 грудня 1990 року № 509 - XII// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- № 24.- С. 30.

95.

Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" щодо оподаткування спадщини: Закон, 19 січня 2006 року № 3378 - IV.// Офіційний віскик України.- 2006.- № 6.- С. 34 - 36.

96.

Україна. Закони.

О налоге с доходов физических лиц: Закон Украини от 22.05.03 г., с изменениями.// Налог с доходов физических лиц.- 2006.- № 2.- С. 134 - 193.

97.

Україна. Кабінет Міністрів.

О реализации статьи 13 закона Украины "О налоге с доходов физических лиц" Постановление КМУ от 21.01.05 г.// Налог с доходов физических лиц.- 2006.- № 2.- С. 193- 194.

98.

Волинцева Л. Общегосударственные налоги и сборы: что изменилось в 2006 году.// Налоговые новации - 2006.- 2006.- № 3.- С. 30 - 41.

99.

Волк Н. Изменения в порядке налогообложения доходов физических лиц в 2006 году.// Налог с доходов физических лиц.- 2006.- № 2.- С. 7 - 9.

100.

Затоцька Т.Г. Підходи до аналізу фіксальної політики України (1998 - 2004 роки)/ Т.Г.Затоцька, А.В.Ставицький// Фінанси України.- 2006.- № 2.- С. 91 - 101.

101.

Загурская Н.А., Гончаров В.В. Роль налогов в регулировании экономики./ Н.А.Загурская, В.В.Гончаров// Вісник.- 2006.- № 2(3).- С. 64 - 66.

102.

Лекарь С. Закон о налоге с доходов физических лиц действует (актуальное интервью).// Налог с доходов физических лиц.- 2006.- № 2.- С. 5 - 7.

103.

Налогообложение наследства с 1 января 2007 года.// Налог с доходов физических лиц.- 2006.- № 2.- С. 72 - 84.

104.

Папинова О. Основные принципы опредиления налогооблагаемого дохода физических лиц.// Налог с доходов физических лиц.- 2006.- № 2.- С. 9- 16.

105.

Титов В.В. Влияние налоговой системы на эфективность деятельности предприятия// Финансы.- 2006.- № 2.- С. 42 - 47.

106.

Ткаченко В.В. Система оподаткування підприємств в Україні.// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 2.- С. 37 - 41.

107.

Юровский Б. Порядок определения базы налогообложения// Энциклопедия бухгалтера и экономиста.- 2006.- №4.- С.6-32.


^ 12. Гроші. Банківська справа.

108.

Україна. Закони.

Про внесення змін до статті 96 Закону України "Про банки і банківську діяльність": Закон України, 29 листопада 2005 року № 3127 - IV.// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.- 2006.- Випуск 1.- С. 5 – 7. // Відомості Верховної Ради України.- 2006.- №8.- С.227-228..

109.

Береславська О. Ревальвація гривні: вплив на інфляційні процеси в Україні та рівень доларизації економіки// Вісник Національного банку України.- 2006.- №2.- С.20-51.

110.

Кныш В., Шклярук С. Основные тенденции развития мировой банковской системы./ В.Кныш, С.Шклярук // Вісник.- 2006.- № 2(3).- С. 35 - 41.

111.

Маковкіна А., Шкуляр С. Напрями вдосконалення валютного ринку України./ А.Маковкіна, С.Шклярук // Вісник.- 2006.- № 2(3).- С. 45 - 48.

112.

Підлужна Н. Про індексацію грошових доходів населення: Роз'яснює заступник директора Департаменту стратегії соціольного розвитку Міністерства праці та соціальної політики України Н. Підлужна.// Праця і зарплата.- 2006.- № 9, березень.- С. 9.

113.

Про введення в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2005 року: Банкноти України// Вісник Національного банку України.- 2006.- №2.- С.2-4.

114.

Чижевська М. Входження іноземного капіталу в банківський сектор України/ М.Чижевська, Є.Крамаренко// Економіка. Фінанси. Право.- 2006.- №2.- С.8-10.

115.

Штейн О.І. Маркетинг у банківській сфері.// Финансовые рынки и ценные бумаги.- 2006.- № 4, февраль.- С. 5.


^ 13. Фондовий ринок. Цінні папери.

116.

Україна. Закони.

Про внесення змін до декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю": Закон України, 21 лютого 2006 року № 3453 - IV// Урядовий кур'єр.- 2006.- 18 березня.- С. 12.

117.

Україна. Закони.

Про іпотечні облігації: Закон України, 22 грудня 2005р., №3273// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.- 2006.- Вип.2.- С.28-45.

118.

Ринок державних цінних паперів України у грудні 2005 року: (таблиця статистики)// Вісник Національного банку України.- 2006.- №2.- С.24.

119.

Ринок державних цінних паперів України у січні 2006 року// Вісник Національного банку України.- 2006.- № 3.- С. 29.

120.

Свердан М.М. Облігації акціонерних товариств та їх розвиток в Україні.// Вісник.- 2006.- № 2(3).- С. 58 - 61.


14. Кредит.

121.

Євтух О.Т. Кредит як соціально - економічне явище// Фінанси України.- 2006.- № 3.- С. 7 - 21.

122.

Жукова Н.К. Банківський кредит у забезпеченні економічного розвитку держави.// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 1.- С. 25 - 27.

123.

Францева О., Шкуляр С. Механізм кредитування юридичних осіб в Україні./ О.Францева, С.Шклярук// Вісник.- 2006.- № 2(3).- С. 50 - 54.

124.

Шкаралевич С., Шклярук С.Г. Напрям розвитку споживчого кредитування в Україні./ С.Шкаралевич, С.Шклярук// Вісник.- 2006.- № 2(3).- С. 54 - 58.


^ 15. Економічне становище і економічна політика.

125.

Україна. Закони.

Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізінг: Закон, 11 січня 2006 року№ 330 - IV.// Офіційний віскик України.- 2006.- № 6.- С. 11 - 18.; // Орієнтир.- 2006.- 15 березня.- С. 10 - 13.

126.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про підсумки соціально - економічного розвитку України у 2005 році та заходи щодо поліпшення економічної ситуації: Постанова Кабінету Міністрів України, 13 березня 2006 року № 273// Урядовий кур'єр.- 2006.- 21 березня.- C. 6 - 7.

127.

Державний комітет статистики України.

У дзеркалі статистики: Економіка України за січень - лютий 2006 року// Урядовий кур'єр.- 2006.- 24 березня.- С. 1. 6.

128.

Аренда и лизинг в Украине.// Право и практика.- 2006.- № 6.- С. 1 - 132.

139.

Захарова А.А. Новые модели принятия решений о социально - экономическом развитии города./ А.А.Захарова, Е.Ю.Сухарев, О.А.Тоскаева// Менеджмент в России и за рубежом.- 2006.- № 1.- С. 38 - 43.

130.

Тараба Н. Поняття договору міжнародного фінансового лізингу.// Підприємництво господарство і право.- 2006.- № 2.- С. 11 - 15.


^ 16. Ціни. Ціноутворення.

131.

Гуриева Л.К. Развитие механизмов ценообразования на инновационную продукцию// Финансы.- 2006.- № 2.- С. 33 - 36.

132.

Диба І. Незвичайні "Звичайні ціни"// Юридичний Вісник України.- 2006.- № 9, 4 - 10 березня.- С. 14 - 15.^ 17. Торгівля. Міжнародні економічні відносини.

133.

Україна. Закони.

Про приєднання України до Конфиренції УНІДРУА про міжнародний факторинг.// Орієнтир.- 2006.- 15 березня.- С. 13 - 15.

134.

Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та інших законодавчих актів України: Закон України, 15 грудня 2005 року № 3205 - IV// Урядовий кур'єр.- 2006.- 17 березня.- С 10.

135.

Україна. Президент.

Про національний центр з питань європейської інтеграції України: Указ Президента України, 28 лютого 2006 року № 157// Орієнтир.- 2006.- 22 березня.- С. 15.

136.

Андрійчук О. YES, ЄС?// Без цензури.- 2006.- 16 - 22 березня.- С. 8.

137.

Бондаренко К. Подходят ли Украине ценности Западной Європи// Медицина і здоров'я.- 2006.- 21 березня.- С. 6.

138.

Будин М. Как "читачь" штрихкодовий код// Данкор.- 2006.- 15 марта.- С. А 16.

139.

Васильев Н.М. Франчайзинг и особенности его развития в России// Финансы.- 2006.- № 2.- С. 26 - 30.

140.

Гавриленко Н.И. Роль и место маркетинга и маркетингового управления в работе с хозяйствующим субъектами.// Менеджмент в России и за рубежом.- 2006.- № 1.- С. 43 - 53.

141.

Гуцуляк В. Однією ногою в СОТ.// Без цензури.- 2006.- 9 - 15 березня.- С. 7.

142.

До СОТ залишилося чотири кроки// Закон & бізнес.- 2006.- 11-17 березня.- С.12.

143.

Европа назвала социалистов единственной стабилизирующей силой в Украине, а выборы - 2006 - решающим моментом в отношениях Украина - ЕС.// Товарищ плюс.- 2006.- № 9, 1 - 6 марта.- С. 7.

144.

Європа починається з людини.// Профспілкові вісті.- 2006.- № 6, 17 лютого.- С. 2.

145.

Євросоюз підтримує наші кроки// Урядовий кур'єр.- 2006.- 18 березня.- С. 3.

146.

Зятковський І.В. Вплив держави на економічні процеси і розбудову ринкової інфраструктури в Україні.// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 1.- С. 19 - 25.

147.

Капля О. Вплив права ЄС на процес реформування ОВС України в умовах інтеграції до Європейського Співтовариства// Підприємництво господарство і право.- 2006.- № 3.- С. 44 - 46.

148.

Петровський Ю. До проблеми: підготовленність промисловості України до членства в СОТ.// Персонал.- 2006.- № 2.- С. 30 - 36.

149.

Попов Є. Проблеми та перспективи України на шляху вступу та участі у СОТ/ Є.Попов, В.Божко// Економіка. Фінанси. Право.- 2006.- №2.- С.3-5.

150.

Приєднання до ЄС - головне стратегічне завдання України// Економіст.- 2006.- № 2.- С. 70 - 72.

151.

Про вступ до СОТ мають подбати законодавці.// Україна і світ.- 2006.- 22 березня.- С. 3.

152.

Співпраця ЄС. - НАТО// Брифінг НАТО.- 2006.- Вересень.- С. 7.

153.

Ткаченко И., Ена А.В. Всемирная торговая организация (ВТО)/ И.Ткаченко, р.Е.А.В.н// Вісник.- 2006.- № 2(3).- С. 87 - 89.

154.

Ще один крок у напрямку СОТ.// Сумщина.- 2006.- № 27, 4 березня.- С. 1.

155.

Яворська Г.М. Криза навколо Конституції ЄС та євроінтеграційні перспективи України (про необхідність застосування багароваріантних сценаріїв у політичниій практиці)// Стратегічна панорама.- 2006.- № 3.- С. 51 - 57.Місця збереження докуметів:


Довідково-бібліографічний відділ -2 поверх;

Учбовий зал – 3 поверх;

Науковий зал – 4 поверх.

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-19335869
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886947
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886948
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886949
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886952
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886955
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886959
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886976
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи