Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Скачати 105.46 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дата03.07.2012
Розмір105.46 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua


Сучасна економіка:

Проблеми і перспективи:

Поточний інформаційний список, за квітень 2006 р.1. Економічна наука. Економічні явища.

1.

Економіка України за січень - березень 2006 рік// Урядовий кур'єр.- 2006.- 22 квітня.- С. 6.

2.

Пожар А.А. Соціально - економічне значення кредитної кооперації// Науковий Вісник.- 2005.- № 1(15).- С. 70 - 72.

3.

Свічкарь В.А. Шляхи вдосконалення обліку й аудиту інтелектуального капіталу в Україні// Науковий Вісник.- 2005.- № 1(15).- С. 62 - 65.

4.

Шкурупій О.В. Людський капітал та його похідні категорії// Науковий Вісник.- 2005.- № 1(15).- С. 17 - 25.


^ 2. Економічний ризик.

5.

Ковальв О.П. Світовий досвід управління кредитним ризиком і можливість його використання в Україні// Актуальні Проблеми Економіки.- 2006.- № 3.- С. 11 - 18.

6.

Ковальов О.П. Класифікація банківських ризиків. Факторів, що впливають на кредитні ризики, і підходить до їх класифікації// Формування ринкових відносин в Ураїні.- 2006.- № 2.- С. 63 - 70.

7.

Набок Р. Риск в схеме рейтингования банков/ Р.Набок, А.Набок// Финансовий директор.- 2006.- № 3.- С. 58 - 62.

8.

Ющик О.І. Досягнення суспільно - корисної мети як умова правомірності діяння, пов'язаного з ризиком// Актуальні Проблеми Економіки.- 2006.- № 3.- С. 147 - 153.


3. Інвестиції.

9.

Україна. Президент.

Про план першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності: Указ Президента України, 10 квітня 2006 року № 300// Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики.- 2006.- № 16.- С. 10 - 14.

10.

Жорнокуй Ю. Право на корпоративні норми в інвестиційній діяльності// Підприємництво господарство і право.- 2006.- № 4.- С. 66 - 70.

11.

Зозуля О. Вирішення інвестиційних спорів у практиці економічного співробітництва держав: актуальні питання// Право України.- 2006.- № 4.- С. 142 - 146.

12.

Косянчук Т. Адміністративно - правове регулювання інвестиційної політики у сфері іноземного інвестування// Підприємництво господарство і право.- 2006.- № 4.- С. 91 - 94.

13.

Липчанська О.В. Методика та організація аналізу фінансових інвестицій// Формування ринкових відносин в Ураїні.- 2006.- № 2.- С. 10 - 16.

14.

Малыга В., Олейников О. Проблемы опредиления статуса субъектов хозяйствования с иностранными инвестициями // Підприємництво господарство і право.- 2006.- № 4.- С. 59 - 63.

15.

Нгуен В.Ф. Улучшение инвестиционного климата в Украине// Актуальні Проблеми Економіки.- 2006.- № 3.- С. 124 - 129.


4. Інновації.

16.

Галстян М. Совершенствование инновационной деятельности на машиностроительных предприятиях// Финансы.- 2006.- №3.- С.73-75.

17.

Данько М.С. Трансакції як чинник активізації інноваційної діяльності// Проблеми науки.- 2006.- № 3.- С. 2 - 9.

18.

Муромцева З. Инновационные процесы в стратегии индустриального развития Китая// Проблемы теориии и практики управления.- 2006.- № 3.- С. 54 - 61.

19.

Подцерковний О. Правові проблеми фінансування іноваційних проектів// Підприємництво господарство і право.- 2006.- № 4.- С. 63 - 66

20.

Семенова Е. Возможности инновационного типа развития// Экономист.- 2006.- №3.- С.14-26.

21.

Сербина Г.М. Інформаційні технології та інноваційна модель розвитку економіки// Фондовий рынок.- 2006.- № 10.- С. 26 - 30.

22.

Сизоненко В.О. Роль фінансової політики у розв'язанні суперечностей становлення національної інновації систем/ В.О.Сизоненко, Г.М.Сербина// Формування ринкових відносин в Ураїні.- 2006.- № 2.- С. 35 - 39.

23.

Тулуш Л.Д. Податкові важелі та механізми стимулювання інновацій// Фінанси України.- 2006.- № 4.- С. 62 - 71.

24.

Щербак А.В. Інноваційне забезпечення інноваційної діяльності на підприємстві// Актуальні Проблеми Економіки.- 2006.- № 3.- .С. 103 - 10


5. Праця.

25.

Голєва Н. Трудова книжка та порядок її ведення// Праця і зарплата.- 2006.- № 12 березень.- С. 4 - 5.

26.

Голєва Н. Про порядок і умови надання щорічних відпусток// Праця і зарплата.- 2006.- № 15.- С. 3.

27.

Коваленко К., Кужольна З. Поняття та зміст трудового договору у проекті Трудового кодексу України// Підприємництво господарство і право.- 2006.- № 4.- С. 39 - 43.

28.

Мартин В. Трудовой спор// Зеркало недели.- 2006.- 1 - 7 апреля.- С. 7.

29.

Мовчан А. Категорії добору кадрів при прийнятті на роботу як основа реабілітації права на працю// Підприємництво господарство і право.- 2006.- № 4.- С. 43 - 47.

30.

Форум українських профспілок, міжнародне житя галузевої профспілки// Освіта України.- 2006.- 11 квітня.- С. 6.


^ 6. Заробітна плата.

31.

Свіріденко А. Індексуємо заробітну плату за квітень 2006 року// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- № 31(902).- С. 51 - 53.

32.

Устинова Т. Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття з урахуванням змін, унесених до постанови КабМінУ від 26.09.01р./ Т.Устинова, Л.Слітинська// Праця і зарплата.- 2006.- №14.- С.13-15.


^ 7. Ринок праці. Безробіття.

33.

Україна. Закони.

О зайнятости населения: Закон Украины, 1 марта 1991 года № 803 - XII// Право и практика.- 2006.- № 10.- С. 68 - 87.

34.

Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття: Постанова Кабінету Міністрів України, 20 березня 2006 року № 357// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- № 27.- С. 7.

35.

Особенности безработицы в Украине// Діловий вісник.- 2006.- № 4(143).- С. 23.


^ 8. Холдингові компанії.

36..

Україна. Закони.

Про холдингові компанії в Україні: Закон України, 15 березня 2006 року № 3528 - IV// Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики.- 2006.- № 16.- С. 2 - 4.

37.

Украина. Законы.

О холдинговых компаниях в Украине: Закон Украины, 15.03.06г. №3528// Баланс.- 2006.- №16.- С.9-12.

38.

Україна. Закони.

Про холдингові компанії в Україні: Закон України, 15 березня 2006 року № 3528 - IV// Орієнтир.- 2006.- 18 квітня.- С. 20 - 22.

39.

Романенко О. Параметрический анализ финансовых ресурсов холдингов// Финансовый деректор.- 2006.- № 3.- С. 77 - 82.


^ 9. Підприємства. Форми підприємств.

40.

Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про державне реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців": Закон України, 16 березня 2006 року № 3575- IV// Орієнтир.- 2006.- 18 квітня.- С. 22 - 26.

41.

Україна. Президент.

Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України, 23.07.98р. № 817/98, зі змінами і доповненнями// Податки та бухгалтерський облік (Додаток).- 2006.- №4.- С.32-37.

42.

Булко Г.В. Створення підприємства в Україні: проблеми теорії і практики// Формування ринкових відносин в Ураїні.- 2006.- № 2.- С. 47 - 53.

43.

Говійна Л. Євген Лапін: "Я захищав і захищаю державні інтереси ВАТ "Сумихімпром"// Суми і сумчани.- 2006.- 31 березня.- С. 2.


10. Фінанси.

44.

Україна. Закони.

Про внесення змін до Декрету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валового контролю": Закон України, 21 лютого 2006 року № 3453 - IV// Офіційний вісник України.- 2006.- № 11.- С. 55.

45.

Душечкіна В.І. Бюджетний контроль: не залякування, а виховання відповідальності// Фінансовий контроль.- 2006.- № 2.- С. 61 - 63.

46.

Рєзнікова Н. Про специфіку фінансової кризи в Україні// Персонал.- 2006.- № 11.- С. 84 - 89.


^ 11. Державний бюджет.

47.

Україна. Закони.

Про внесення змін до статті 51 Закону України "Про Державний Бюджет України на 2006 рік": Закон України, 16 березня 2006 року № 3584 - IV// Офіційний вісник України.- 2006.- № 14.- С. 63.; // Урядовий кур'єр.- 2006.- 5 квітня.- С. 4.

48.

Україна. Закони. "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік": Закон України, 19.01.06 р. № 3367 - IV// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- № 30.- С. 22 - 23.

49.

Україна. Закони. Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік": Закон України, 23 лютого 2006 року № 3469 - IV// Офіційний вісник України.- 2006.- № 11.- С. 76 - 79.

50.

Україна. Закони.

Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 200 рік": Закон України, 23 лютого 2006 року № 3513 - IV// Офіційний вісник України.- 2006.- № 12.- С. 28 - 31.

51.

Україна. Закони.

Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік": Закон України, 14 березня 2006 року № 3521 - IV// Офіційний вісник України.- 2006.- № 12.- С. 33 - 35.

52.

Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання реалізації статті 27 Закону України: "Про Державний бюджет України на 2006 рік": Постанова Кабінету Міністрів України, 22.02.2006 № 176// Зібрання законодавства України.- 2006.- № 12.- С. 36 - 37.

53.

Павлюк К.В. Формування доходів місцевих бюджетів// Фінанси України.- 2006.- № 4.- С. 24 - 37.


^ 12. Державні доходи і податки.

54.

Україна. Закони.

Про державну податкову службу в Україні: Закон України, 04.12.90р. № 509-ХІІ, зі змінами і доповненнями// Податки та бухгалтерський облік (додаток).- 2006.- №4.- С.2-31.

55.

Україна. Закони.

Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України, 22 травня 2003 року № 889 - IV// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- № 4(136).- С. 5 - 45.

56.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про реалізацію статті 13 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб": Постанова Кабінету Міністрів України, 21 січня 2005 року № 67// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- № 4(136).- С. 51.

57.

Винцевич А. НДС и изготовление проектно - изыскательной документации// Баланс.- 2006.- № 14.- С. 44 - 46.

58.

Про оподаткування спадщини: Відповіді на питання// Пенсійна газета.- 2006.- 13 квітня.- С.1.

59.

Соколовская А. О стратегии реформирования налоговой системы Украины// Зеркало недели.- 2006.- 8 - 14 апреля.- С. 8.


^ 13. Банківська справа.

60.

Бутенко О. Становлення банківської системи в Україні. Проблеми капіталізації.// Банківська справа.- 2006.- № 6.- С. 20 - 32.

61.

Дзера О., Майданчик Р. Коментар до закону України "Про банки і банківську діяльність"// Право України.- 2006.- № 4.- С. 160 - 161.

62.

Зайцева І.П. Сутність та значення основних бюджетів комерційного банку// Формування ринкових відносин в Ураїні.- 2006.- № 2.- С. 82 - 88.

63.

Назаренко І. Правила відкриття та закриття банківських рахунків// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- №39.- С.5-9.

64.

Федоровський Є. Банківські депозити: зберігай і збільшуй// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- №39.- С.11-12.


14. Інфляція.

65.

Короблин С. Инфляционные ориентиры// Фондовый рынок.- 2006.- № 11.- С. 4 - 9.


^ 15. Фондовий ринок. Цінні папери.

66.

Україна. Закони.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України, 23 лютого 2006 року № 3480 - IV// Офіційний вісник України.- 2006.- № 13.- С. 61 - 84.; // Орієнтир.- 2006.- № 12.- С. 5 - 14.; // Голос України.- 2006.- 14 квітня.- С.8-12.

67.

Самофалов П.П., Терещенко Г.М. Напрями підвищення ефективності управління державними корпоративними правами на ринку цінних паперів та збільшення доходів бюджету // Фінанси України.- 2006.- № 4.- С. 124 - 133.


16. Кредит.

68.

Дрозд І. Внутрішній контроль у кредитних організаціях// Банківська справа.- 2006.- № 6.- С. 3 - 10.

69.

Кирсанов Д. Собрание кредиторов - как себя поставить// Антикризисный менеджмент.- 2006.- № 1.- С. 40 - 41.

70.

Партика Ю. Укладаємо кредитний договір: на що звернути увагу// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- №39.- С.15-17.

71.

Сердюк А.В. Концептуальні основи функціонування ринку іпотечного кредитування в Україні// Формування ринкових відносин в Ураїні.- 2006.- № 2.- С. 97 - 101.


^ 17. Економічне становище.

72.

Україна. Кабінет Міністрів.

про підсумки соціально - економічного розвитку України у 2005 році та заходи щодо поліпшення економічної ситуації: Постанова Кабінету Міністрів України, 13 березня 2006 року № 273// Офіційний вісник України.- 2006.- № 11.- C. 94 - 101


^ 18. Ціни. Ціноутворення.

73.

Данилова Л.Л. Маркетинговая ценовая политика// Маркетинг и Реклама.- 2006.- № 4.- С. 25 - 32.

74.

Мосийчук В. Ценообразование на рынке недвижимости// Финансовый деректор.- 2006.- № 3.- С. 10 - 15.

75.

Ценовая политика: что говорят эксперты// Маркетинг и Реклама.- 2006.- № 4.- С. 17 - 24.


^ 19. Маркетинг і реклама.

76.

Алевтина Л. Особенности рынка медицинской рекламы// Маркетинг и реклама.- 2006.- № 3.- С. 45 - 47.

77.

Нові рекламні тенденції досягли Києва// Маркетинг и реклама.- 2006.- № 3.- С. 52 - 53.

78.

Петренко Т.А. Трансформація логістики і маркетингу в умовах сучасної економіки// Науковий Вісник.- 2005.- № 1(15).- С. 73 - 77.

79.

Третий українский фестиваль рекламы: последние приготовления// Маркетинг и реклама.- 2006.- № 3.- С. 6 - 7.


^ 20. Міжнародні економічні відносини.

80.

Україна. Закони.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського союзу з прав людини: Закон України, 23 лютого 2006 року № 3477 - IV// Офіційний вісник України.- 2006.- № 12.- С. 16 - 22.

81.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання заходів з питань європейської і євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері: Постанова КабМінУ: від 5 квітня 2006 р. №425// Урядовий кур'єр.- 2006.- 14 квітня.- С.3.

82.

Вступ України до СОТ: Технічне регулювання електромагнітної сумісності// Стандартизація сертифікація якість.- 2006.- № 3.- С. 33 - 36.

83.

В ЄС немає єдності в питанні розширення// Голос України.- 2006.- 13 квітня.- С.1.

84.

Гречанінов В. Євроатлантична інтеграція: за і проти// Україна і світ сьогодні.- 2006.- 14-27 квітня.- С.6.

85.

Європейське майбутнє залежить від нас// Урядовий кур'єр.- 2006.- 14 квітня.- С.3.

86.

Єровєєв В. Чия Україна? Чи відкриє Європа свої двері для українців// Закон і бізнес.- 2006.- 8 - 11 квітня.- С. 4.

87.

Живко Ц.В. Историко - теоритические аспекты развития экономической и валютной интеграции в Европе// Фондовый рынок.- 2006.- №13.- С.20-27.

88.

Зінчук Т. Аграрна політика країн ЦСЄ у контексті інтеграції до ЄС: реалії та перспективи для України// Економіка України.- 2006.- № 4.- С. 74 - 88.

89.

Кожен чує те, що хоче почути: ЄС// Голос України.- 2006.- 14 квітня.- С.5.

90.

Осоченко І.В. Зовнішньоекономічна стратегія України на сучасному етапі// Науковий Вісник.- 2005.- № 1(15).- С. 33 - 36.

91.

Тепла М.М. Україна на шляху до Світової організації торгівлі// Актуальні Проблеми Економіки.- 2006.- № 3.- С. 35 - 40.

92.

Хмелько В. Отношение граждан Украины к ее вступлению в Евросоюз и НАТО и их оценки своей осведомленности об этих организациях// Социология.- 2006.- № 1.- С. 71 - 87.

93.

Чижов Г. Економічні інтереси малого бізнесу в умовах інтеграції економіки України у світове господарство// Економіст.- 2006.- № 3.- С. 44 - 45.Місця збереження документів:


Науковий зал – 4 поверх;

Учбовий зал – 3поверх;

Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх.

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-19335869
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886947
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886948
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886949
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886952
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886955
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886959
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886976
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи