Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Скачати 81.71 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дата10.07.2012
Розмір81.71 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua


Сучасна економіка:

Проблеми і перспективи:

Поточний інформаційний список, за травень 2006 р.1. Економічний ризик.

1.

Камінський А.Б. Концептуальні підходи до вимірювання фінансових ризиків// Фінанси.- 2006.- № 5.- С.78 - 86

2.

Качалов Р. Управление хозяйственным риском - основа экономической безопасности региона// Проблемы теории и практики управления.- 2006.- № 4.- С. 45 - 53.

3.

Ковальов О.П. Методологія управління кредитними ризиками// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 3.- С. 31 - 35.

4.

Орлов А. Банковский рынок идет к унификации управления рисками// Финансовые рынки и ценные бумаги.- 2006.- № 7.- С. 3 - 5.


2. Інвестиції.

5.

Инвестиции в Сумщину почти не растут// Данкор.- 2006.- 3 мая.- С. А 7.

6.

Инвестирование на финансовых рынках: три шага на пути к повышению эффективности// Финансовые рынки и ценные бумаги.- 2006.- № 8.- С. 28 - 31.

7.

Крысенко Т. Инструменты современного инвестирования// Финансовый директор.- 2006.- № 4.- С. 39 - 43.

8.

Селезнев А. Условия активизации инвестиционного процеса// Экономист.- 2006.- № 4.- С. 3 - 14.

9.

Скопина И.В. Инвестиционный климат территории: мировой и национальный взгляд/ И.В.Скопина, Ю.О.Бакланова, А.А.Агаев// Менеджмент в России и за рубежом.- 2006.- № 2.- С. 34 - 41.

10.

Шевцова О.Й. Модель факторної залежності рівня рентабельності інвестицій на промислових підприємствах/ О.Й.Шевцова, Н.М.Чуприна// Актуальні Проблеми Економіки.- 2006.- № 4(58).- С. 116 - 122.


3. Інновації.

11.

Биконя С. Інноваційна культура - умова реалізації інноваційної політики// Персонал.- 2006.- № 4.- С. 27 -30.

12.

Драган І.В. Інноваційна діяльність підприємства як фактор прискореного розвитку промисловості// Фондовый рынок.- 2006.- № 15.- С. 28 - 32.

13.

Колесник Ю.В. Влияние инновационной политики государства на его международную конкурентоспособность// Проблеми науки.- 2006.- № 4.- С. 7 - 16.

14.

Шумякова Н.В. Роль демократизации отношений собственности в развитии инновационной активности предприятий// Менеджмент в России и за рубежом.- 2006.- № 2.- С. 45 - 51.


^ 4. Праця. Оплата праці.

15.

Гончар Т. Про умови й оплату праці працівників фізичної культури і спорту// Праця і зарплата.- 2006.- № 16.- С. 12.

16.

Про порядок запровадження нових умов і розмірів оплати праці// Праця і зарплата.- 2006.- № 17.- С. 3.


5. Відпустки.

17.

Вороная Н. Щорічна відпустка: нюанси надання// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- №34.- С.5.

18.

Смєтова Т. Відпустки працівникам бюджетної сфери// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- № 44.- С. 16 - 18.

19.

Тривалість відпусток: кому, коли, скільки// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- № 44.- С. 10 - 12.


^ 6. Холдингові компанії.

20.

Україна. Закони.

Про холдингові компанії в Україні: Закон України, 15 березня 2006 року № 3528 - IV// Офіційний вісник України.- 2006.- № 15.- С. 32 - 37.;

// Голос України.- 2006.- 18 мая.- С. 7.;

// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- № 37(908).- С. 6 - 10.

21.

Брильов А. Знайомтесь: холдингові компанії// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- № 37(908).- С. 18 - 29.


^ 7. Підприємства. Форми підприємств.

22.

Украина. Законы.

О внесении изменений в Закон Украины "О государственной регестрации юридических лиц и физических лиц - предпринемателей": Закон Ураины, 16 марта 2006 года № 3575 - IV// Голос Украины.- 2006.- 12 мая.- С. 18 - 19.

23.

Україна. Закони.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України, 15 травня 2003р.// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- №40.- С.9-54.

24.

Волинец Л. Учетная политика на предприятиии// Энциклопедия бухгалтера и економиста.- 2006.- № 7.- С. 5 – 140.

25.

Пугачова М. Тенденції ділової активності промислових підприємств України в 2005 р.// Праця і зарплата.- 2006.- № 16.- С. 8 - 9.

26.

Романов А. Анализ хозяйственной деятельности предприятия// Энцеклопедия бухгалтера и экономиста.- 2006.- № 8.- С. 1 - 152.

27.

Румянцева З. Моттивация структура российского предпринемателя// Проблемы теории и практики управления.- 2006.- № 4.- С. 110 - 117.

28.

Юхименко В.К. Примарна варіантність спрощеного оподаткування малих підприємств// Економіка Фінанси Право.- 2006.- № 4.- С. 13 - 15.


8. Фінанси.

29.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення : Постанова №690 від 17 травня 2006р.// Урядовий кур"єр.- 2006.- 25 травня.- С.18.

30.

Довбня С.Б. Модель комплексної оптимізації фінансування підприємства// Фінанси.- 2006.- № 5.- С.134 - 142

31.

Лютий І.О. Проблеми розвитку сучасного міжнародного фінансового ринку та інтеграційний курс України// Фінанси.- 2006.- №5.- С.21 - 32.

32.

Пам'ятна річниця: 12 - річниця пробного випуску гривні// Вісник Національного банку України.- 2006.- № 4.- С. 16 - 53.


^ 9. Державний бюджет.

33.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про реалізацію статті 54 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік": Кабінет Міністрів України, 9 березня 2006 року № 270// Орієнтир.- 2006.- 5 травня.- С. 5 - 7.

34.


Міністерство Юстиції України.

Бюджетний кодекс України: Кодекси України, 21 червня 2001 року № 2542 - ІІІ// Кодекси України.- 2006.- № 4.- С. 1 - 116.

35.

Інформацйія про використання паспорта бюджетної програми на 2005 рік// Освіта України.- 2006.- 14 квітня.- С. 4 - 5, 6 - 14.

36.

Микитюк І.С. Сутність оцінки ефективності державного бюджету// Актуальні Проблеми Економіки.- 2006.- № 4(58).- С. 52 - 58.


^ 10. Державні доходи і податки.

37.

Гуцал Д. Визначення бази оподаткування єдиним податком суб'єктом малого підприємництва - юридичної особи// Вісник податкової служби України.- 2006.- №17-18.- С.22.

38.

Онифрик М.С. Податкове регулювання структури доходів та витрат населення// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 3.- С. 132 - 137.

39.

Петриченко О. Система місцевих податків і зборів в Україні// Вісник податкової служби України.- 2006.- №17-18.- С.44-53.

40.

Цебенко А. Здавання в оренду нерухомості платником єдиного податку// Вісник податкової служби України.- 2006.- №17-18.- С.29-30.


^ 11. Банківська справа.

41.

Україна. Закони.

Про іпотечні облігації: Закон України, 22 грудня 2005 року № 3273 - iV// Відомості Верховної ради України.- 2006.- № 16.- С. 134.

42.

Гладких Д. Основні показники діяльності банків України за підсумками 2005 року// Вісник Національного банку України.- 2006.- № 4.- С. 22 - 36.

43.

Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2005 році// Вісник Національного банку України.- 2006.- № 4.- С. 8 - 16.


^ 12. Гроші. Валюта.

44.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення:Постанова від17 травня 2006р.№690// Збірник поточного законодавства.- 2006.- №21.- С.3 - 5.

45.

Белинская Я. Валютный курс и ограничение инфляции// Экономист.- 2006.- № 4.- С. 75 - 80.

46.

Белінська Я. Валютний механізм і принципи його структурування// Економіка України.- 2006.- №5.- С.19-27.

47.

Звіт про витрачення коштів державного бюджету України по міністерству освіти і науки України за 2005 рік// Освіта України.- 2006.- 14 квітня.- С. 2 - 3.

48.

Крылова И. Цикличность силы доллара// Финансовый директор.- 2006.- № 4(44).- С. 44 - 48.


^ 13. Фондовий ринок. Цінні папери.

49.

Україна. Закони.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України, 23 лютого 2006 року № 3480 - IV// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- № 35 - 36.- С. 5 - 27.;

.// Збірник поточногозаконодавства.- 2006.- №20.- С.2 - 18.

50.

Крилов С. Нове законодавче підґрунтя ринку цінних паперів// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- № 35 -36.- С. 44 - 48.

51.

Назарчук М.И. Фондовые биржи Украины на пути интеграции: создана модель проведення общебиржевых приватизационных торгов// Голос Украины.- 2006.- 12 мая.- С. 20.


14. Кредит.

52.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи: Постанова Кабінету Міністрів України, 15.03.2006р., №316// Зібрання законодавства України.- 2006.- №19.- С.81.

53.

Євтух О. Кредит як соціально - економічне явище// Вісник Національного банку України.- 2006.- № 4.- С. 44 - 48.

54.

Рылик М. Потребитель не волнуйся, подходи и кредитуйся!// Финансовый директор.- 2006.- № 4(44).- С. 52 - 57.


^ 15. Економічне становище.

55.

Економіка України за січень - квітень 2006р.// Урядовий кур"єр.- 2006.- 25 травня.- С.6.

56.

Касьяненко Л. Лізинг в Україні: яким він є// Урядовий кур'єр.- 2006.- 11 травня.- С. 6.

57.

Перерва П.Г. Досвід приватизації у Великій Британії для України/ П.Г.Перерва, О.Ю.Чубукова// Актуальні Проблеми Економіки.- 2006.- № 4(58).- С. 14 - 17.


^ 16. Ціни. Ціноутворення.

58.

Кудлай В.Г. Маркетинговий підхід у ціноутворенні// Економіка Фінанси Право.- 2006.- № 4.- С. 3 - 7.

59.

Сірєкова А.В. Цінноутворення на промислову продукцію з врахуванням її споживчої ватості/ А.В.Сірєкова, О.В.Білоцерківський// Актуальні Проблеми Економіки.- 2006.- № 4 (58).- С. 97 - 104.

60.

Чорна Л.О. Маркетингові та фінансові критерії ефективності управління ціноутворенням у підприємствах інфраструктурних галузей економіки// Економіка Фінанси Право.- 2006.- № 4.- С. 7 - 13.


17. Конкуренція.

61.

Борисенко З. Конкурентна політика як передумова ефективності ринку// Економіка України.- 2006.- №5.- С.28-32.

62.

Горова Н. Конкурентоспособность - основной фактор развития соврименной экономики// Проблемы теории и практики управления.- 2006.- № 4.- С. 25 - 38.

63.

Лемке Г. Искуство конкуренции. Конфронтация в бизнесе// Менеджмент в России и за рубежом.- 2006.- № 2.- С. 64 - 76.


18. Маркетинг

64.

Братаніч Б. Концепція потреб у структурі філософії маркетингу// Персонал.- 2006.- № 4.- С. 56 - 61.

65.

Каніщенко О. Українська специфіка міжнародного маркетингу// Економіка України.- 2006.- №5.- С.33-37.

66.

Сахарова Т.В. Товарна аргументація в системі маркетингових комунікацій// Актуальні Проблеми Економіки.- 2006.- № 4(58).- С. 91 - 97.


^ 19. Міжнародні економічні відносини.

67.

Україна. Закони.

Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг: Закон України, 11 січня 2006 року № 3301 - IV// Відомості Верховної ради України.- 2006.- № 16.- С. 138.

68.

Іщенко Г. Пришвидшеними кроками у СОТ і ЄС// Урядовий кур'єр.- 2006.- 5 травня.- С. 3.

69.

Ківалов С. Українська юстиція на шляху до європейських стандартів.// Голос України.- 2006.- 13 травня.- С.7.

70.

Крижна В. Право на товарні знаки в Єдиному економічному просторі// Вісник академії правових наук України.- 2006.- № 4(43).- С. 104 - 109.

71.

Лондар С.Л. Входження України у світовий економічний простір та трансформація фінансових визначень// Фінанси.- 2006.- № 5.- С. 39 – 50.

72.

Про стажування у Німеччині та країнах ЄС менеджерів за програмою "Українська ініціатива" у 2006 році// Сумщина.- 2006.- 27 квітня.- С. 2.

73.

Самсоненко Л. Плюси і мінуси євроінтеграції// Урядовий кур'єр.- 2006.- 16 травня.- С. 9.Місця збереження документів:


Науковий зал – 4 поверх;

Учбовий зал – 3поверх;

Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх.

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-19335869
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886947
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886948
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886949
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886952
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886955
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886959
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886976
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи