За червень 2006 року icon

За червень 2006 року
НазваЗа червень 2006 року
Дата10.07.2012
Розмір60.1 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список, за червень 2006 року.


1. Економічний ризик.


1.

Гребеник Г. Управление рисками информационной безопасности/ Г.Гребеник, В.Главатый// Корпоративные системы.- 2006.- №3.- С.34-40.


2. Інвестиції та інновації.


2.

Захарін С.В. Удосконалення механізму інтеграції України з європейським ринком інвестицій// Проблеми науки.- 2006.- №5.- С.2 - 8.

3.

Іноземні інвестиції для області.// Сумщина.- 2006.- 17 червня.- С.1.

4.

Крупка Я. Варіанти обліку інноваційних процесів на підприємстві// Бухгалтерський облік і аудит.- 2006.- №5.- С.11-18.


^ 3. Праця. Ринок праці. Заробітна плата.


5.

Бабкин В. Еще раз о минимальной зароботной плате: Комментируют специалисты в регионах// Профспілкові вісті.- 2006.- 16 червня.- С.5.

6.

Колосова Р.П. Глобалізація економіки та ринок праці.// Демографія та соц.економіка.- 2005.- №1.- С.101 - 113.

7.

Кравченко О.Б. Аналіз організаційно - економічного механізму регулювання зайнятості в Україні// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 4(59).- С. 116 - 122.

8.

Кубрин В. Рынок труда и проблемы трудоустройства.// Высшее образование в России.- 2006.- №4.- С.10 - 15

9.

Нагорний В. Індексуємо зарплату за червень 2006 року/ В.Нагорний, В.Харитонова// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- №57.- С.20-21.

10.

Трофанова Т.Г. Безробіття як фактор нівелювання економічних та суспільно-виробничих відносин (підводні течії епохи безробіття)// Економіка. Фінанси. Право.- 2006.- № 5.- С. 31 - 34.

11.

Щорічні відпустки// Фінансово-економічний вісник закладів освіти.- 2006.- №6.- С.44-60.


^ 4. Підприємства. Форми підприємств.


12.

Шабранська Н. Мале підприємство в системі економіки// Персонал.- 2006.- № 5.- С. 40 - 44.


5. Фінанси.


13.

Даниленко А. Тенденції та наслідки активізації споживчого кредитування в Україні/ А.Даниленко, Н.Шелудько// Вісник Національного банку України.- 2006.- № 5.- С. 36 - 40.

14.

Індекси для проведення індексації грошових доходів населення// Праця і зарплата.- 2006.- № 21.- С.9.

15.

Липова С. Про виконання міського бюджету за 1 кв. 2006р.// Суми і сумчани.- 2006.- 1 червня.- С.8 - 9.

16.

Лютий І.О.т.і. (Лютий, І. О. та інші) Макроекономічні чинники грошово - кредитної політики України в сучасних умовах// Финансовые рынки и ценные бумаги.- 2006.- № 10.- С. 12 - 17.

17.

Науменкова С. Сучаснап модель фінансової системи: порівняльний аналіз основних підходів/ С.Науменкова, С.Міщенко// Фінанси України.- 2006.- №6.- С.44-56.

18.

Смовженко Т. Гроші з позиції сучасної економічної теорії/ Т.Смовженко, Г.Стеблій// Вісник Національного банку України.- 2006.- № 5.- С. 28 - 36.


^ 6. Податки. Збори.


19.

Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб” щодо оподаткування спадщини : Закон України від19.01 06р.// Відомості ВРУ.- 2006.- №22.- С.825.

20.

Волкова Ю.О. Напрями удосконалення податку на прибуток// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 4(59).- С. 9 - 13.

21.

Козачук Н.Ф. Проблеми та пропозиції вдосконалення оподаткування в Україні/ Н.Ф.Козачук, С.М.Кожем'якіна// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 4(59).- С. 29 - 32.

22.

Матвієнко П. Податкову систему - на службу українському народові.// Обрій.- 2006.- 15 червня.- 1 - 2.

23.

Ревун В. Про реформування й модернізацію податкової системи// Фінанси України.- 2006.- №6.- С.27-34.


^ 7. Банківська справа.


24.

Україна. Закони.

"Про цінні папери та фондовий ринок": Закон України, 23 лютого 2006 року № 3480 - IV// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.- 2006.- Випуск 5.- С. 3 - 30.

25.

Україна. Міністерство фінансів.

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати": Наказ Міністерства Фінансів України, 28 квітня 2006р., № 415// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- №48.- С.7-11.

26.

Білик М.Д. Капітал банку: сутність, формування та регулювання// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 4(59).- С. 102 - 106.

27.

Гайдуцький А. Роль банківської системи у легалізації міграційних потоків капіталу// Вісник Національного банку України.- 2006.- № 5.- С. 49 - 53.

28.

Індекс інфляції у травні 2006р. становив 100,5%.// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- №54.- С.1.

29.

Кияк А. Ипотечный рынок как система// Зеркало недели.- 2006.- 17 июня.- С.1.

30.

Павлюк К. Діяльність іноземних комерційних банків в Україні: тенденції та проблеми/ К.Павлюк, В.Кажан// Фінанси України.- 2006.- №6.- С.143-150.

31.

Роки становлення і розвитку: Національний банк України: 15 років діяльності. 1991 - 2006 - в об'єктиві подій: Календар подій у банківській системі України// Вісник Національного банку України.- 2006.- № 5.- С. 6 - 8, 10 - 12, 9, 13 - 14.


^ 8. Економічне становище та економічна політика.


32.

Архангельский Ю.С. Об эффективности приватизации в Украине, России и Белоруси// Фондовый рынок.- 2006.- № 19(455).- С. 32 - 36.

33.

Економіка області : цифри і факти. (Сумська обл. січень - квітень)// Сумщина.- 2006.- 7 червня.- С.2.

34.

Економіка України за січень - травень 2006р.// Урядовий кур"єр.- 2006.- 23 червня.- С.5.


^ 9. Регіональна економіка.35.

Бойко М. Роль маркетингових досліджень в розвитку регіонів/ М.Бойко, О.Лендєл// Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту.- 2006.- №1.- С.169-181.

36.

Нагребецька І. Європейська регіональна політика : кордони, які об"єднують.// Урядовий кур"єр.- 2006.- 22 червня.- С.6.


^ 10. Організація виробництва.


37.

Україна. Закони.

Про стандартизацію: Закон України, 17 травня 2001 р., №2408-ІІІ// Стандартизація.Сертифікація.Якість (Офіційні документи).- 2006.- №2.- С.2-8.

38.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про утворення Державного департаменту з питань банкрутства: Постанова Кабінету Міністрів України, 27.03.2006р., № 370// Зібрання законодавства України.- 2006.- №21-24.- С.34.

39.

Василевский И. Стандарты снова в моде// Корпоративные системы.- 2006.- №3.- С.30-33.

40.

Лизанець А. Оцінка залежності флуктуаційних процесів від стану системи управління персоналом підприємства// Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту.- 2006.-№6.-С.102-109.

41.

Мазуркевич І.О. Особливості відтворення основних засобів на підприємствах у ринкових умовах// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 4(59).- С. 58 - 61.

Схожі:

За червень 2006 року iconЗа червень 2006 року
move to 0-16886977
За червень 2006 року iconЗа вересень 2006 року
Економіка України: За січень-липень 2006 року// Урядовий кур'єр. 2006. 29 серпня. С. 6
За червень 2006 року iconПоточний інформаційний список за жовтень 2006 року
Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006 2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України, 12. 07. 2006...
За червень 2006 року iconПоточний інформаційний список за жовтень 2006 року
Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006 2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України, 12. 07. 2006...
За червень 2006 року iconЗразки оформлення звітних документів за результатами поетапного контролю (травень – червень) для аспірантів першого, другого року та заочників третього року навчання витяг з протоколу № засідання кафедри
Слухали: звіт аспіранта року навчання з(без) відривом(у) від виробництва за період
За червень 2006 року iconЗразки оформлення звітних документів за результатами поетапного контролю (травень – червень) для аспірантів першого, другого року та заочників третього року навчання витяг з протоколу № засідання кафедри
move to 0-16493794
За червень 2006 року icon«нові книги» січень-червень 2012 року
move to 0-17151175
За червень 2006 року iconЧернігівський державний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка
Безусько, А. Г. До Міжнародного Дня Біорізноманіття: [Матеріали] / А. Г. Безусько, Ю. В. Гречишкіна // Біологія (наук метод журн.)....
За червень 2006 року iconПовідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника 18. 04. 2012 року Замовник: > Найменування Національний університет цивільного захисту України
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: червень-грудень 2013 року
За червень 2006 року iconПовідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника 18. 04. 2013 року Замовник: > Найменування Національний університет цивільного захисту України
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: червень-грудень 2013 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи