За липень 2006 року icon

За липень 2006 року
Скачати 79.72 Kb.
НазваЗа липень 2006 року
Дата10.07.2012
Розмір79.72 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список, за липень 2006 року.


1. Економіка. Економічна наука.1.

Влад С. Аспекти індустріального зростання// Голос України.- 2006.- 11 липня.- С. 7.

2.

Економіка України за січень - червень 2006 року// Урядовий кур'єр.- 2006.- 25 липня.- С. 1. 6 -7.

3.

Злупко С. Проблеми формування і розвитку національної економіки в науковій творчості Івана Франка// Економіка України.- 2006.- №7.- С.55-63.

4.

Чемерис Ю.В. Методичні підходи до формування стратегії підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств харчової промисловості// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 5(60).- С. 3 - 7.


2. Інвестиції та інновації.


5.

Басс Д.Я. Інноваційна стратегія розвитку ринків фінансових

послуг// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- №6 (61).- С.86 - 92

6.

Батрак М.О. Інноваційні підходи до управління процесом розробки нового товару// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 5(60).- С. 76 - 80.

7.

Бень Т. Методи визначення економічної ефективності інвестицій: порівняльний аналіз.// Економіка України.- 2006.- №6.- С.41 - 47.

8.

Глущенко И.И. Оценка эффективности системы управления инновационными проектами// Менеджмент в России и зарубежом.- 2006.- №3.- С.53-60.

9.

Головатюк В. Теоретико-методологічні підходи до оцінки ризиків інноваційного розвитку соціально-економічного середовища/ В.Головатюк, В.Соловйов// Проблеми науки.- 2006.- №6.- С.2-8.

10.

Фісун К.А. Зарубіжний досвід формування іміджу й інвестиційної привабливості країни.// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 6 (61).- С.100 - 105.

11.

Чабан В.Г. Проблеми розвитку інноваційної інфраструктури// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- №6 (61).- С.92 - 96.

12.

Юрчишин В. В игре за инвестиции// Зеркало недели.- 2006.- 22 - 28 июля.- С. 1. 8.


^ 3. Валовий внутрішній продукт.


13.

Литвицький В. ВВП: динаміка зростання// Урядовий кур'єр.- 2006.- 21 липня.- С. 5.


^ 4. Праця. Заробітна плата.


14.

Кокіна В. Про мінімальну зарплату і оклади бюджетників// Праця і зарплата.- 2006.- № 26 липень.- С. 1.

15.

Служебные командировки// Энциклопедия бухгалтера и экономиста.- 2006.- июнь.- С.6-165.^ 5. Підприємства. Форми підприємств.


16.

Україна. Закони.

Про панентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України, 23 березня 1996 р., № 98/96-ВР// Вісник податкової служби України.- 2006.- 24.- С.29-38.

17.

Бутенко Н.В. Характерні риси корпоративної культури акціонерних товариств// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 5(60).- С. 7 - 10.

18.

Кобилянський В. Об"єднання підприємств : Види та цілі створення.// Все про бух. облік.- 2006.- №63.- С.6 - 10.6. Фінанси.


19.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Стратегії співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2006 - 2008 роки// Орієнтир.- 2006.- 5 липня.- С.13 - 15.

20.

Грудзевич Я. Розвиток інституційної основи грошово - кредитної політики в України// Вісник національного банку України.- 2006.- № 6.- С. 27 - 29.

21.

Даниленко А. Особливості формування фінансів реального сектора України.// Економіка України.- 2006.- № 6.- С.20 - 31.

22.

Коломієць С. Фінансова реструктуризація в Україні в контексті політики сталого економічного зростання// Вісник національного банку України.- 2006.- № 6.- C. 3.

23.

Набок Р. Тенденции развития финансовой системы Украины// Финансовый директор.- 2006.- №6.- С.5-9.

24.

Ніколаєнко У.М. Зарубіжний досвід здійснення грошово - кредитної політики (на прикладі Канади, Японії, Німеччини)// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 5(60).- С. 117 - 120.

25.

Петрик О. Цілі та основні режими сучасної монетарної політики// Вісник національного банку України.- 2006.- № 6.- С. 6 - 13.


^ 7. Державний бюджет.


26.

Біттнер О. Верховна рада пристає до бюджетного процесу - 2007// Урядовий кур'єр.- 2006.- 21 липня.- С. 2.

27.

Біттнер О. Бюджет - 2007: наміри озвучено// Урядовий кур'єр.- 2006.- 22 липня.- С. 4.

28.

Буковський С. Формування бюджетної політики у ринковому середовищі// Вісник національного банку України.- 2006.- № 6.- С. 14 - 21.

29.

Придачук М.П. Методы экономического анализа эффективности затрат на получение бюджетних услуг// Финансы.- 2006.- № 5.- С. 27 - 30.

30.

Шишкин А.Г. Внедрение бюджетирования в бюджетный процес// Финансы.- 2006.- № 5.- С. 23 - 27.


8. Податки.


31.

Україна. Закони.

Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України, 28 грудня 1994р., зі змінами та доповненнями, чинний на 01.07.2006р.// Вісник податкової служби України.- 2006.-№27.-С.3-62.

32.

Васильева И. Операции, освобожденные от НДС// Энциклопедия бухгалтера и экономиста.- 2006.- №12.- С.5-102.

33.

Оподаткування прибутку підприємств// Вісник податкової служби України.- 2006.- №27.- С.26-28.

34.

Податок на додану вартість// Вісник податкової служби України.- 2006.- №27.- С.29-32.


^ 9. Гроші. Банківська справа.


35.

Васюченко О. Організація управління стійким розвитком банківської установи/ О.Васюченко, Н.Погореленко// Вісник національного банку України.- 2006.- № 6.- С. 22 - 24.

36.

Жукова Н.К. Методи вимірювання кредитних ризиків у діяльності комерційних банків в Україні// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 5(60).- С. 30 - 34.

37.

Зиньковский М. Ценные бумаги - продаем правильно// Баланс.- 2006.- 29.- С.52-57.


10. Інфляція.


38.

Інфляція свідчить// Урядовий кур'єр.- 2006.- 7 липня.- С. 2.

39.

Індекс інфляції (червень 2006 року)// Сумщина.- 2006.- 8 липня.- С. 1.

40.

Литвицький В. Інфляційне дербі під контролем// Урядовий кур'єр.- 2006.- 14 липня.- С. 7.


^ 11. Економічний розвиток.


41.

Пила В.І. Регіони України: соціально - економічна динаміка, проблеми та перспективи розвитку.// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 6.(61).- С.114 - 124.

42.

Федулова Л. Технологічний розвиток економіки// Економіка України.- 2006.- № 6.- С.4.


^ 12.Ціни. Ціноутворення.


43.

Чорна Л.О. Теоротичні основи розробки стратегії ціноутворення підприємства// Фондовый рынок.- 2006.- № 20(456).- С. 30 - 36.


13.Ринок.


44.

Левчук Н. Український ринок м'яса та м'ясопродуктів: стан і перспективи// Економіст.- 2006.- № 5.- С. 48 - 50.

45.

Ромасюк О. Українськими шляхами в Європу: Ринок// Урядовий кур'єр.- 2006.- 18 липня.- С. 8.


^ 14. Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля.


46.

Драган О.І. Вступ України у СОТ: перспективи для м'ясної галузі// Економіка. Фінанси. Право.- 2006.- №6.- С.3-6.

47.

Майбутне СОТ під загрозою?// Юридичний Вісник України.- 2006.- 8 - 14 липня.- С. 11.


^ 15. Економічні союзи та економічні співтовариства.


48.

До Євросоюзу - в 2020 році// Обрій.- 2006.- 20 - 26 липня.- С. 4.

49.

Євросоюз співпрацюватиме з Україною// Обрій.- 2006.- 13 - 19 липня.- С. 4.

50.

Кулик О. Наш європейський вибір// Урядовий кур'єр.- 2006.- 19 липня.- С. 3.

51.

Надійний партнер ЄС// Урядовий кур'єр.- 2006.- 18 липня.- С. 3.

52.

Шеставин Н. Европейская научно-технологическая интеграция Украины: возможности и риски/ Н.Шеставин, С.Попов// Проблеми науки.- 2006.- 6.- С.38-45.^ 16. Організація виробництва.


53.

Україна. Закони.

Про захист прав споживачів: Закон України № 3161 - IV про внесеня змін до Закону України// Пенсійна газета.- 2006.- 13 липня.- С. 2 - 3.

54.

Кожем'якіна С.М. Особливості розробки бізнес - плану для підприємств// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 5(60).- C. 49 - 51.

55.

Лагун М.І. Методичні прийоми проведення аналізу фінансового стану підприємства// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 5(60).- С. 55 - 60.

56.

Минаев В.Н. Состояние и проблемы технического переворужения в машиностроении ОПК// Машиностроитель.- 2006.- № 6.- С. 8 - 14.

57.

Мухин А.В. Реконструкция машиностроительных предприятий в условиях перехода к единому производству// Машиностроитель.- 2006.- № 6.- С. 2 - 8.

58.

Стефаншин О. Головні чинники підвищення якості людського потенціалу в контексті постіндустріалізму// Економіст.- 2006.- № 5.- С. 51 - 53.

Схожі:

За липень 2006 року iconЗа вересень 2006 року
Економіка України: За січень-липень 2006 року// Урядовий кур'єр. 2006. 29 серпня. С. 6
За липень 2006 року iconЗа липень 2006 року
move to 0-16886978
За липень 2006 року iconПоточний інформаційний список за жовтень 2006 року
Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006 2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України, 12. 07. 2006...
За липень 2006 року iconПоточний інформаційний список за жовтень 2006 року
Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006 2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України, 12. 07. 2006...
За липень 2006 року iconЗатверджую” Т. в о. ректора Буковинського державного медичного університету професор О.І.Іващук “ ” 2010 року план захисту магістерських робіт магістрантами 2010 року випуску (липень місяць)

За липень 2006 року iconЗа IІ кв. 2006р
Про порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення наукових виставок І конференцій у сфері...
За липень 2006 року iconЗа IІ кв. 2006р
Про порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення наукових виставок І конференцій у сфері...
За липень 2006 року iconПро кафедру
Політехнік 31 серпня 2006 року (Наказ 290-01 на виконання ухвали Вченої ради від 31 серпня 2006 року). Під керівництвом канд мед...
За липень 2006 року iconБюлетень №46 липень 2007 року Схеми фінансування в рп7
Діяльність з підтримки, яка головним чином реалізується на базі конкурсів пропозицій та проектів
За липень 2006 року iconЗа грудень 2006 року
В. Метафізичний дискус економічної теорії// Філософська думка. 2006. № С 127 142
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи