Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки інновацій та інвестицій, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України, 30. icon

Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки інновацій та інвестицій, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України, 30.
Скачати 94.96 Kb.
НазваПро затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки інновацій та інвестицій, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України, 30.
Дата03.07.2012
Розмір94.96 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список, за cерпень 2006 року.


1. Економіка. Економічна наука.


1.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2007 рік: Постанова, 14 серпня 2006 р., № 1194// Урядовий кур'єр.- 2006.- 19 серпня.- С. 1. 4.


2. Інвестиції. Формування капіталу.


2.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки інновацій та інвестицій, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України, 30.05.2006р., №757// Зібрання законодавства України. Серія 1.- 2006.- №29.- С.37-39.

3.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про передачу Українського центру сприяння іноземному інвестуванню до сфери управління Державного агентства з інвестицій та інновацій: Постанова Кабінету Міністрів України, 31.05.2006р., №771// Зібрання законодавства України. Серія 1.- 2006.- №29.- С.76.

4.

Висоцький Д. Вплив Господарського кодексу на створення інвестиційного клімату.// Юридичний вісник України.- 2006.-15 липня.- С.9.

5.

Волович О. Час цивілізувати капітал. Прямі іноземні інвестиції в Україну станом на 20 лютого 2006 р.// Україна і світ сьогодні.- 2006.- 18 - 31 серпня.- С. 10.

6.

Калугин В. Критериально - экспертная оценка инвестиционных проектов.// Проблемы теории и практики управления.- 2006.- №7.- С.84 - 93.

7.

Онищенко В. Методичні підходи до оцінки інноваційного змісту інвестиційних проектів розвитку суб'єктів господарювання/ В.Онищенко, В.Пазинич// Фінанси України.- 2006.- №7.- С.30-37.

8.

Рылик М. Риски инвестирования в сотрудников// Финансовый директор.- 2006.- №7.- С.33-35.

9.

Шевцова О. Емісійна діяльність підприємств як основа формування зовнішнього інвестиційного потенціалу/ О.Шевцова, Н.Чуприна// Фінанси України.- 2006.- №7.- С.116-123.

10.

Юдина О. Рынок недвижимости. Инвестиционная картина// Финансовый директор.- 2006.- №7.- С.9-15.


^ 3. Економічний розвиток.


11.

Україна. Президент.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006р."Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України": Указ Президента України, 11 липня 2006// Збірник поточного законодавства.- 2006.- №29.- С.7 -9

12.

Барило В. Государственная финансовая поддержка развития инфраструктуры как одного из элементов национальной инновационной системы// Економіка. Фінанси. Право.- 2006.- №7.- С.3-7. 330.341 Р77.

13.

Россоха В. Інноваційні процеси економічного розвитку в контексті інституційного забезпечення// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- №6.- С.119-129.

14.

Шнипко О. Держава та підприємництво: партнерство в інноваційній діяльності// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- №6.- С.130-138.


^ 4. Праця. Заробітна плата.


15.

Україна. Закони.

Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про оплату праці": Закон України, 21 лютого 2006р., № 3448 // Відомості Верховної Ради України.- 2006.- №27.- С. 1003.

16.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2006рік: Розпорядження Кабінету Міністрів, 20 липня 2006 р., №417-р// Урядовий кур'єр.- 2006.- 27 липня.- С.4.

17.

Василенко В. Увольнение: по собственному желанию или по соглашению сторон?// Баланс.- 2006.- №27.- С.24-26.

18.

Мінімальна заробітна плата// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- №66.- С.11-13.

19.

Нагорний В. Індексуємо зарплату за липень 2006 року/ В.Нагорний, Н.Харитонова// Відомості Верховної Ради України.- 2006.- №66.- С.28-30.

20.

Прощаков В. Молодь на ринку праці// Праця і зарплата.- 2006.- №31.- С.4-5.

21.

Скрипкіна К. Строк випробування при прийнятті на роботу// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- №65.- С.43-49.

22.

Строїч С. Беремо на роботу студентів: нюанси укладення трудових договорів та організації праці// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- № 79(1233).- С. 6 - 11.


^ 5. Підприємства. Форми підприємств.


23.

Україна. Закони.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців(витяг): Закон України, 15 травня 2003року, №1576// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- №58.- С.37.

24.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про терміни переведення суб'єктів підприємницької діяльності на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій: Постанова Кабінету Міністрів України, 7 лютого 2001р., №121, зі змінами і доповненнями// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- №7.- (додаток).- С.31-33.

25.

Попов Е. Эволюция институциональной структуры предприятия.// Проблемы теории и практики управления.- 2006.- №7.- С 15 - 24.


6. Фінанси.


26.

Манжос О. Офф-шоры как они есть// Финансовый директор.- 2006.- №7.- С.36-42.

27.

Рожкова Н. Виды , формы и принципы государственного финансового контроля.// Проблемы теории и практики управления.- 2006.- №7.- С.61 - 73.


^ 7. Державний бюджет. Казначейство.


28.

Україна . Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік": Закон України, 23 лютого 2006р., №3469// Відомості Верховної Ради України.- 2006.- №29.- С.1070-1072.

29.

Україна. Верховна Рада.

Про звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік": Постанова Верховної Ради України, 27 липня 2006р., №41// Голос України.- 2006.- 3 серпня.- С.3.

30.

Україна. Верховна Рада.

Про Основні напрями бюджетної політики на 2007 рік: Постанова Верховної Ради України, 27 липня 2006р., № 42// Голос України.- 2006.- 2 серпня.- С.3.

31.

Дальский А. Гривня, покрытая мраком// Финансовые рынки и ценные бумаги.- 2006.- №13.- С.7-9.

32.

Доповідь голови Рахункової палати Валентина Симоненка на сесії Верховної Ради "Про підсумки виконання Державного бюджету України за 2005 рік" 27 липня 2006 року// Голос України.- 2006.- 28 липня.- С.6.

33.

Казначейство: вопросы и ответы// Финансы.- 2006.- №6.- С.29-30.

34.

Сивульський М. Бюджет-2007: повернення до лобіювання вільних економічних зон замість соціальної спрямованості// Голос України.- 2006.- 2 серпня.- С.7.

35.

Симоненко В. Про підсумки виконання Державного бюджету України за 2005 рік 27 липня 2006р.// Голос України.- 2006.-28 липня.- С.6.

36.

Стоян В.І. Управління фінансовими ресурсами у системі казначейства// Фінанси України.- 2006.- №7.- С.21-29.


^ 8. Податки. Збори.


37.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку та її форми: Постанова Кабінету Міністрів, 1.08.2006р., №1063// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.-№65.- С.6-8.

38.

Бланки податкової звітності// Відомості Верховної Ради України.- 2006.- №70.- С.2-25.

39.

Давиденко А.Л. Застосування податку на додану вартість при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами господарювання// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- №6.- С.3-8.

40.

На міській землі найкраще ростуть податки// Урядовий кур'єр.- 2006.- 27 липня.- С.12.

41.

Налоги: вопросы и ответы// Финансы.- 2006.- 6.- С.43-45.

42.

Парнюк В. Оподаткування витрат підприємств як альтернатива податку на прибуток// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- №6.- С.63-71.


^ 9. Гроші. Банківська справа.


43.

Україна. Президент.

Про заходи щодо посилення захисту прав громадян, які є вкладниками банків, та інших клієнтів банків і забезпечення стабільності у банківській системі: Указ Президента України, 18.07.2006р., № 624// Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності.- 2006.- Випуск 7.- С. 3-4.

44.

Андрианов В. Инфляция : Основные виды и методы регулирования.// Экономист.- 2006.- №6.- С.34 - 43.

45.

Кириченко М. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- №6.- С.9-15.

46.

Коваленко В. Оцінка впливу монетарної та регуляторної політики центрального банку на розвиток банківського капіталу/ В.Коваленко, В.Прадун// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- №6.- С.16-27.


^ 10. Фондовий ринок. Цінні папери.


47.

Україна. Закони.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України, 23 лютого 2006р., №3480// Відомості Верховної Ради України.- 2006.- №31.- С.1126-1154.

48.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов КабМінУ щодо ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів: Постанова Кабінету Міністрів України, 25.05.2006р., №748// Зібрання законодавства України. Серія 1.- 2006.- №29.- С.6.

49.

Собко В. Іпотека - благо чи кара?// Персонал Плюс.- 2006.- 3-9 серпня.- С.11.


^ 11. Економічне становище та економічна політика.


50.

Гайдуцький П. В Україні утверджується соціально - ринкова модель економіки// Урядовий кур'єр.- 2006.- 23 серпня.- С. 8.

51.

Економіка Сумщини у першому півріччі// Сумщина.- 2006.- 16 серпня.- С.2.

52.

Папинова О. Возврат объекта финансового лизинга.// Баланс.- 2006.- №32.- С.56 - 59.


12. Реклама.


53.

України. Закони.

Про рекламу: Закон України, 3 липня 1996р., №270/96// Вісник податкової служби України.- 2006.- №25-26.- С.31-40.

54.

Савельева-Стрижикурка Л. Содержание рекламы не соответствует закону: кто виноват?// Маркетинг и Реклама.- 2006.- №6.- С.60-61.

55.

Що таке реклама і чому це важливо знати// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- №60.- С.4-24.


^ 13. Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля.


56.

Корнієнко Є. Аналіз та прогнозування показників зовнішньої торгівлі України: роль факторів РЕОК, зовнішнього та внутрішнього попиту/ Є.Корнієнко, Н.Шаповаленко// Вісник Національного банку України.- 2006.- №7.- С.24-31.

57.

Про затвердження норм природного убитку продовольчих товарів у торговлі та інструкцій з їх застосування: Наказ Міністерства торгівлі СРСР від 02.04.87 р., № 88// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- № 81(1235).- С. 3.

58.

Щербакова М. Митні стандарти міжнародної глобальної торгівлі// Урядовий кур'єр.- 2006.- 11 серпня.- С.5.


^ 14. Економічні союзи та економічні співтовариства.


59.

Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами, їх державами-членами і Україною, від 14 червня 1994р.// Офіційцний вісник України.- 2006.- №24.- С.203-238.

60.

Шамборовський Г. Вплив регіональної політики Європейського Союзу на соціально-економічну ефективність євроінтеграції// Финансовые рынки и ценные бумаги.- 2006.- №13.- С.30-36.

61.

Шевчук Ю. Шлях до Європи - через виконання зобов'язань// Голос України.- 2006.- 1 серпня.- С.2.

Схожі:

Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки інновацій та інвестицій, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України, 30. iconПро затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки інновацій та інвестицій, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України, 30.
move to 0-16886979
Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки інновацій та інвестицій, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України, 30. iconЗа IІ кв. 2006р
Про порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення наукових виставок І конференцій у сфері...
Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки інновацій та інвестицій, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України, 30. iconЗа IІ кв. 2006р
Про порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення наукових виставок І конференцій у сфері...
Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки інновацій та інвестицій, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України, 30. iconПроблеми вищої школи
Про внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту...
Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки інновацій та інвестицій, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України, 30. iconПро затвердження Порядку призначення академічних стипендій Призидента України для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації: Постанова від 27 квітня 2006р. №572.// Офіційний вісник України. 2006. №18. С. 18 -19. Україна. Кабінет Міністрів
Про внесення змін до статті 57 Закону України "Про освіту" щодо надання пільгових кредитів педагогічним та ноуково педагогічним працівникам:...
Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки інновацій та інвестицій, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України, 30. iconПро затвердження Порядку призначення академічних стипендій Призидента України для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації: Постанова від 27 квітня 2006р. №572.// Офіційний вісник України. 2006. №18. С. 18 -19. Україна. Кабінет Міністрів
Про внесення змін до статті 57 Закону України "Про освіту" щодо надання пільгових кредитів педагогічним та ноуково педагогічним працівникам:...
Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки інновацій та інвестицій, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України, 30. iconПро затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 2012 р. № 53 / Україна. Кабінет Міністрів // Державний вісник України. 2012. №  - с. 83-84. Україна. Кабінет Міністрів
Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 2012 р....
Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки інновацій та інвестицій, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України, 30. iconПро затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 2012 р. №53 / Україна. Кабінет Міністрів // Державний вісник України. 2012. № С. 83-84. Україна. Кабінет Міністрів
Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 2012 р....
Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки інновацій та інвестицій, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України, 30. iconПро затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій
Відповідно до статті 17 Закону України "Про охорону праці", керуючись Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим...
Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки інновацій та інвестицій, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України, 30. iconОголошення постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. №17 „Про затвердження Положення про дослідницький університет Оголошую постанову Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України Постанова від 17 лютого 2010 р. №163
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи