За вересень 2006 року icon

За вересень 2006 року
Скачати 173.64 Kb.
НазваЗа вересень 2006 року
Дата03.07.2012
Розмір173.64 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список, за вересень 2006 року.1. Економіка. Економічна наука


1.

Економіка України: За січень-липень 2006 року// Урядовий кур'єр.- 2006.- 29 серпня.- С. 1. 6.

2.

Економіка України за січень - серпень 2006 року: Валовий внутрішній продукт// Урядовий кур'єр.- 2006.- 22 вересня.- С. 1. 7.

3.

Корнійчук Л. Фізична економія. Українська школа// Економіка України.- 2006.- № 9(538).- С. 55 - 64.

4.

Макаренко И. Мировая экономика: шторы и узда для золотого тельца: Инновационный процесс в мировой экономике будет сопровождаться повышенной турбулентностью вплоть до 2050 года, вызывая кризисы не только экономического, но, временами, и военного характера// Финансовый директор.- 2006.- № 89(48).- С. 20 - 25.

5.

Малий І. Економічна наука: проблеми усвідомлення методології// Економіка України.- 2006.- № 9(538).- С. 45 - 55.

6.

Урядовий план невідкладних заходів щодо подолання кризових явищ: До кінця поточного року уряд має розв’язати п'ять найважливіших блоків проблем щодо подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері// Урядовий кур'єр.- 2006.- 12 вересня.- С. 5.^ 2. Економічний ризик


7.

Шматко Н.М. Методика кількісної оцінки кредитного ризику банківського портфеля// Вісник Української академії банківської справи.- 2006.- № 1.- С. 67 - 71.


3. Інвестиції


8.

Білан О.С. Система інвестиційного планування на промисловому підприємстві// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 7(61).- С. 107 - 113.

9.

Бородюк Н. Як знайти інвестора// Урядовий кур'єр.- 2006.- 26 вересня.- С. 6.

10.

Вайцеховська В.В. Іноземне інвестування в умовах інтеграції України у світову економіку// Актуальні проблеми Економіки.- 2006.- № 8(62).- С. 55 - 61.

11.

Вертіль О. "Слобожанський міст - 2006" для інвестицій: Наша область стала місцем проведення II Міжнародного інвестиційного форуму. Однією із його складових стало відкриття III Міжнародної універсальної виставки// Сумщина.- 2006.- 9 вересня.- С. 1.

12.

Гендлер Г. Податковий механізм стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності// Вісник податкової служби України.- 2006.- № 32.- С. 25 - 29.

13.

Головатюк В.М. Моделювання оцінки інвестиційно- інноваційної привабливості соціально - економічного середовища// Проблеми науки.- 2006.- № 8.- С. 8 - 14.

14.

Депутати одобрили инвестиции в ТЭЦ: Сумы// Данкор.- 2006.- 20 сентября.- С. А 4.

15.

Иванов А.Н. IV Московский международный салон инноваций и инвестиций// Вестник машиностроения.- 2006.- № 6.- С. 88 - 93.

16.

Інвестиції. Партнерство. Розвиток: Актуальне інтер'ю з головою обласної державної адміністрації Ніною Гаркавою// Діалог.- 2006.- 14 вересня.- С. 1.

17.

Інвестиційні проекти Тростянецького району// Ділові новини.- 2006.- № 2(76).- С. 16 - 17.

18.

Коваленко В. Михаил Ильяшев: "Защита инностанных инвестиций это прежде всего верховенство права"// Зеркало недели.- 2006.- 16-22 сентября.- С. 11.

19.

Область чекає інвесторів: Форум// Сумщина.- 2006.- 26 серпня.- С. 1.

20.

Піддубняк В. Вітри із калмицьких степів працюватимуть на Україну: Інвестиції// Урядовий кур'єр.- 2006.- 5 вересня.- С. 7.

21.

Сингаївський Я. Інвестиційно - інноваційний бюджет// Обрій.- 2006.- 7 - 13 вересня.- С. 8.

22.

Сумщина не пошкодувала 10 тисяч євро, аби інвестора заманити// Діалог.- 2006.- 31 серпня.- С.2.


^ 4. Економічний розвиток


23.

Основні показники соціально-економічного розвитку Сум// Ділові новини вісник сумської торгово-промислової палати.- 2006.- № 3(77).- С. 5.

24.

Самсоненко Л. Пріорітети розвитку - 2007: проект Державної програми економічного та соціального розвитку України на 2007 рік// Урядовй кур'єр.- 2006.- 21 вересня.- С. 5.


5. Інновації


25.

Україна. Президент.

Про Національну раду з інноваційного розвитку України: Указ Президента України, 18 серпня 2006 року, № 691// Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики.- 2006.- № 35 (570).- С. 8.;

// Орієнтир.- 2006.- 30 серпня.- С. 12.

26.

Возняк Г. Економічна оцінка ефективності інноваційних проектів зі змішаним фінансуванням// Вісник Української академії банківської справи.- 2006.- № 1.- С. 35 - 43.

27.

Голляк Ю.Б. Інноваційні перетворення української економіки в контексті міжнародної конкуренції// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 7(61).- С. 43 - 56.

28.

Денесюк В.А. Аналіз і оцінка інноваційної активності науково-виробничого комплексу у створенні та використанні сучасних технологій// Проблеми науки.- 2006.- № 8.- С. 21 - 29.

29.

Інноваційна діяльність промислових підприємств області за січень - червень// Сумщина.- 2006.- 8 вересня.- С. 2.

30.

Михайловська О. "Європейський парадокс" інноваційного розвитку: уроки для України// Економіка України.- 2006.- № 9(538).- С. 80 - 86.

31.

Пашута М. Інновації як фактор випереджувального розвитку економіки// Персонал.- 2006.- № 6.- С. 16 - 25.

32.

Петрина М. Базві умови інноваційної моделі розвитку економіки України// Економіка України.- 2006.- № 8(537).- С. 35 - 41.

33.

Рожен А. Крымский концерн инновационной самодеятельности// Зеркало недели.- 2006.- 23 - 29 сентября.- С. 1.

34.

Спасибо-Фатєєва І. Венчурний капітал і венчурні компанії як основа перетворень інноваційного середовища в Україні// Вісник академії правових наук України.- 2006.- № 2(45).- С. 141 - 149.


^ 6. Теорія організації роботи. Керівництво персоналом


35.

Козерук О. Робоча сила як специфічний товар// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій.- 2006.- № 1(4).- С. 63 - 65.

36.

Машаров В. Квалификация персонала в соврименной компании// ComputerWorld.- 2006.- № 35(560).- С. 10 - 12.

37.

Назаров Н. "Обучение специалистов - залог конкурентоспособности компании"// ComputerWorld.- 2006.- № 35(560).- С. 8 .


^ 7. Трудові суперечки


38.

Лавріненко О.В. Поняття, правова природа, причини й значення службово - трудових спорів : дослідження теоретичних та прикладних аспектів// Економіка фінанси право.- 2006.- № 8.- С. 15 - 30.

39.

Швець Н. Поняття та форми трудових конфліктів// Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 6.- С. 40 - 44.


^ 8. Заробітна плата


40.

Ростова Л. Удосконалення оплати праці бюджетників є нагальною необхідністю// Профспілкові вісті.- 2006.- 15 вересня.- С. 6.


^ 9. Ринок праці. Працевлаштування


41.

Книш В. Проблеми ринку праці України// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій.- 2006.- № 1(4).- С. 61 - 63.

42.

Порядок подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней// Юридична консультація.- 2006.- № 17(94).- С. 7.

43.

Турський В.М. Правові аспекти регулювання робочого місця незрячого фахівця в Україні// Адвокат.- 2006.- № 7.- С. 7 -12.


^ 10. Регіональна та територіальна економіка


44.

Бутко М. Інноваційні імперативи регіонального розвитку в Україні// Економіст.- 2006.- № 7.- С. 26 - 30.

45.

Дармограй В. Соціально - економічні пріорітети стратегічного планування на регіональному рівні/ В.Дармограй, Н.Пархоменко// Економіст.- 2006.- № 7.- С. 44 - 53.

46.

Пепа Т. Основні напрямки удосконалення галузевої та тереторіальної структури господарського комплексу Черкаського регіону// Економіст.- 2006.- № 7.- С. 40 - 44.

47.

Черевко О. Аналіз та оцінка соціально - економічного розвитку Черкаської області// Економіст.- 2006.- № 7.- С. 12 - 16.


11. Підприємництво


48.

Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про державне реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців": Закон України, 16 березня 2006 року № 3575-IV// Відомості верховної ради України.- 2006.- № 37.- С. 310.

49.

Долішний М. Підприємництво в соціальній сфері як передумова формування експортоорієнтованої економічної політики// Економіка України.- 2006.- № 8(537).- С. 10 -19.

50.

Правове регулювання підприємницької діяльності// Вісник центру комерційного права.- 2006.- № 22.- С. 8 - 10.


^ 12. Холдингові компанії


51.

Україна. Закони.

Про холдингові компанії в Україні: Закон України, 15 березня 2006 року № 3528 - IV// Відомості верховної ради України.- 2006.- № 34.- С. 291

52.

Авдашева С. Российские холдинги: проблемы управления// Проблемы теории и практики управления.- 2006.- № 8.- С. 77 - 86.

53.

Красильников С. Мотивация в системе внутрихолдингового управления// Проблемы теории и практики управления.- 2006.- № 8.- С. 69 - 77.

54.

Романенко О. Привлечение кредитов торговыми холдингами: В настоящие время отсутствует целосность эффективная система привлечения заемных средств при осуществлении финансового управления в деятельности торговых холдингов// Финансовый директор.- 2006.- № 8(48).- С. 55 - 60.


^ 13. Державний бюджет


55.

Україна. Верховна Рада.

Про основні напрями бюджетної політики на 2007 рік: Постанова Верховної Ради України, 27 липня 2006 року// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.- 2006.- Випуск 8 (125).- С. 11 - 16.

56.

Біттнер О. Парламент прийняв до розгляду проект Держбюджету - 2007// Урядовий кур'єр.- 2006.- 22 вересня.- С. 1. 2.

57.

Бородюк Н. Уряд схвалив проект держбюджету - 2007// Урядовий кур'єр.- 2006.- 14 вересня.- С. 2.

58.

Бюджет освіти. Пропозиції профспілки// Освіта України.- 2006.- 19 вересня.- С. 3.

59.

Волга В. Бюджет 2007 року: проблеми і перспективи формування// Голос України.- 2006.- 19 вересня.- С. 3.

60.

Кисла В. Бюджет стабілізації// Обрій.- 2006.- 21 - 27 вересня.- С. 8.

61.

Липова С. Виконання місцевого бюджету за перше півріччя 2006 року// Суми і сумчани.- 2006.- 7 вересня.- С. 4 - 5.

62.

Малолєткова О. Бюджетні новинки-2007// Урядовий кур'єр.- 2006.- 15 вересня.- С. 2.

63.

Публічне представлення бюджету - 2007// Урядовий кур'єр.- 2006.- 13 вересня.- С. 1.


14. Податки


64.

Україна. Закони.

Про податок на додану вартість: Закон України, 3 квітня 1997 року № 168 (Витяг)// Вісник податкової служби України.- 2006.- № 33.- С. 26 - 34.

65.

Україна. Президент.

Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України, 3 липня 1998 року № 727// Вісник податкової служби України.- 2006.- № 33.- С. 24 - 26.

66.

Україна. ДПА.

Щодо оподаткування спадщини: Лист, 09.06.2006 р. № 3285/4/17-01 16// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- № 87 (1241).- С. 24.

67.

Україна. ДПА.

Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 р. № 80 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків" та інших нормативно-правових актів: Наказ ДПАУ від 24.07.06 р. № 427// Баланс: Всеукраїнський бухгалтерський тижневик.- 2006.- № 37(631).- С. 11 - 14.;

// Баланс всеукраїнський бухгалтерський тижневик.- 2006.- № 37(631).- С. 11 - 14.

68.

Єдиний податок для юридичних осіб (тематичний випуск)// Вісник податкової служби України.- 2006.- № 33.- С. 1 - 64.

69.

Теньков С. Проблемні питання стягнення ПДВ// Юридичний вісник України.- 2006.- 2 - 8 вересня.- С. 6 - 7.

70.

Тимощук С. Малий бізнес і спрощена система оподаткування для юридичних осіб// Вісник податкової служби України.- 2006.- № 33.- С. 20 - 24.

71.

Чередниченко Ю.В. Податкова політика та економічне зростання в Україні// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 8(62).- С. 91 - 97.


^ 15. Банки. Банківська справа


72.

Україна. Президент.

Про заходи щодо посилення захисту прав громадян, які є вкладниками банків, та інших клієнтів банків і забезпечення стабільності у банківській системі: Указ Президента України, 18 липня 2006 р. № 624// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.- 2006.- № 624.- С. 3 - 5.

73.

Гірченко Т.Д. Управління конкурентоспроможністю банківської системи України// Вісник Української академії банківської справи.- 2006.- № 1.- С. 43 - 49.

74.

Другов О.О. Політика регіонального розвитку банківської системи України// Вісник Української академії банківської справи.- 2006.- № 1.- С. 56 - 60.

75.

Єпіфанов А.О. Банківській системі України- потужній науковий потенціал// Вісник Української академії банківської справи.- 2006.- № 1.- С. 3 - 5.

76.

Махаєва О. Електронні гроші: стан європейського ринку та його регулювання// Вісник Національного банку України.- 2006.- 3 8.- С. 30 - 34.

77.

Семенова Ю. Грошова маса в інфляційному процесі// Підприємство, господарство і право.- 2006.- № 9.- С. 169 - 173.

78.

Сколотяный Ю. Банковская система: за год до совершеннолетия// Фынансовые рынки и ценные бумаги.- 2006.- № 16.- С. 13 - 19.

79.

Стельмах В. Десять років українській гривні// Обрій.- 2006.- 7 - 13 вересня.- С. 1.

80.

Таранов Д.М. Податковий облік в банках: практичні питання// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- Випуск 7(62).- С. 85 - 89.

81.

Ювілей українських купонів: днями Україна відзначила десятирічний ювілей введення в обіг національної валюти - гривні.// Обрій.- 2006.- 14 - 20 вересня.- С. 3.


^ 16. Цінні папери


82.

Ринок державних цінних паперів України у червні 2006 року// Вісник Національного банку України.- 2006.- № 8.- С. 29.

83.

Снігурська Л. Відображення в обліку перекласифікації цінних паперів// Вісник Національного банку України.- 2006.- № 8.- С. 46 - 51.

84.

Трофімова О. Поняття, ознаки та критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів// Підприємництво господарство і право.- 2006.- № 8(128).- С. 78 - 83.

^ 17. Кредит. Кредитна справа


85.

Андрєєва Г.І. Сучасні інструменти і технології управління процентами ризиками іпотечного кредитування// Вісник Української академії банківської справи.- 2006.- № 1.- С. 60 - 67.

86.

ПоченчукГ М. Фінансовий розвиток та економічне зростання: роль кредитної системи// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- Випуск 7(62).- С. 31 - 37.


^ 18. Економічне становище. Економічна політика


87.

Береговой Я. Основні засади стратегії розвитку України// Персонал.- 2006.- № 7.- С. 24 - 32.

88.

Береговий Я. Основні засади стратегії розвитку України// Персонал.- 2006.- № 7.- С. 24 - 32.

89.

Бородин А. Механизмы реализации эколого-экономического управления предприятием// Проблемы теориии и практики управления.- 2006.- № 6.- С. 112 - 123.


19. Лізинг


90.

Грищенко І.М. Дослідження становлення лізингового посередництва// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 8(62).- С. 61 - 67.

91.

Трощій Д.О. Оцінка ефективності лізінгових проектів// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- Випуск 7(62).- С. 62 - 66.


^ 20. Економічні прогнози


92.

Кисла В. Орієнтири розвитку країни// Обрій.- 2006.- 14 - 20 вересня.- С. 4.

93.

Паркасевич Т. Тремтіть, конкуренти,- Україна йде!: економічний прогноз на майбутнє// Експрес.- 2006.- 31 серпня-7 вересня.- С.3.

^ 21. Цінова політика


94.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження переліку об'єктів державного цінового регулювання на 2006/07 маркетинговий рік: Постанова Кабінету Міністрів України, 10.06.2006 № 817// Зібрання законодавства України: Постанови та розпорядження КМУ.- 2006.- № 31.- С. 7 - 8.


^ 22. Торгівля. Конкуренція


95.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України, 15.06.2006 № 833// Зібрання законодавства України: Постанови та розпорядження КМУ.- 2006.- № 31.- С. 16 - 26.

96.

Рылик М. Как ограничить конкуренцию: В Украине в связи с развитием и увеличением дистрибьюторских сетей и, как следствие, усилением конкуренции начал проявляться интерес к такому инструменту как условие (оговорка) о неконкуренции// Финансовый директор.- 2006.- № 8(48).- С. 71 - 74.

97.

Шамрай Ю. Институциональное переобразования и формирование конкурентной среды в российской экономике// Проблемы теориии и практики управления.- 2006.- № 6.- С. 41 - 49.


23. Маркетинг


98.

Болсуновский Д. Пять килограмов вдохновения, или еще раз о рекламном креативе// Маркетинг и реклама.- 2006.- № 9(121).- С. 36 - 37.

99.

Деркач М.Н. Институциональній анализ маркетинга// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 8(62).- С. 11 - 119.

100.

Лазебник М. Итоги креативного рейтинга рекламных агенств Украины (сезон 2005/2006)// Маркетинг и реклама.- 2006.- № 9(121).- С. 30 - 31.

101.

Сагач Г. Інформаційний тероризм антириторики реклами у логосфері сучасної України// Персонал.- 2006.- № 7.- С. 13 - 16.

102.

Сахарова Т.В. Суб'єктивні товарні аргументи в маркетинговій комунікаційній практиці// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 7(61).- С. 73 - 78.

103.

Смоленський І. Стратегічно-операційний маркетинг екологізації виробництва// Економіка України.- 2006.- № 9(538).- С. 74 - 80.

104.

Уточненный прогноз развития рекламного-коммуникационного рынка Украины на 2006 г. (июль/август)// Маркетинг и реклама.- 2006.- № 9(121).- С. 26 - 29.


^ 24. Міжнародна торгівля


105.

До Європи через реформи// Урядовий кур'єр.- 2006.- 15 вересня.- С. 2.

106.

Маланчук І. "Вступ до СОТ залежить від того, як "склепають" коаліцію"”// Експрес.- 2006.- 14 - 21 вересня.- С. 5.

107.

Приймаченко Д. Правостосовна діяльність митних органів: аналіз основних ознак// Підприємництво господарство і право.- 2006.- № 8(128).- С. 31 - 35.


^ 25. Міжнародна економічна інтеграція


108.

ЄС готовий до переговорів// Урядовий кур'єр.- 2006.- 9 вересня.- С. 3.

109.

Євроінтеграція - стратегічний курс України// Юридичний вісник України.- 2006.- 16 - 22 вересня.- С. 2.

110.

Касич А.О. Інтеграційні завдання України в умовах трансформації моделі розвитку глобальної економіки// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 7(61).- С. 78 - 87.

111.

Кулеба Д. Союз нерушимий... государств европейских?// Зеркало недели.- 2006.- 2 сентября.- С. 5.

112.

Патрікац Л. Євроінтеграційний курс України: на перехресті досліджень і висновків/ Л.Патрікац, М.Бойчук// Вісник Національного банку України.- 2006.- № 8.- С. 3 - 9.

113.

Попов С.Ф. Европейская научно-технологическая интеграция Украиы: организационно - экономические механизмы для малых предприятий// Проблеми науки.- 2006.- № 8.- С. 44 - 51.

114.

Экономика ЕС - 10: два года после вступления в союз// Зеркало недели.- 2006.- 9-15 сентября.- С. 11.


Схожі:

За вересень 2006 року iconЗа вересень 2006 року
move to 0-16886980
За вересень 2006 року iconПоточний інформаційний список за вересень 2006 року
Жовта І. Пріоритети мон якісна освіта, демократизація, духовність// Освіта України. 2006. 29 серпня. С. 2 4
За вересень 2006 року iconПоточний інформаційний список за вересень 2006 року
Жовта І. Пріоритети мон якісна освіта, демократизація, духовність// Освіта України. 2006. 29 серпня. С. 2 4
За вересень 2006 року iconПоточний інформаційний список за вересень 2006 року
move to 0-16886953
За вересень 2006 року iconТематика роботи наукового семінару кафедри інформаційних систем в менеджменті на період вересень-червень 2010-2011 року Вересень 2010 р
move to 0-78735
За вересень 2006 року iconВересень
Буковинського державного медичного університету по кафедрі акушерства І гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології на...
За вересень 2006 року iconТематика роботи наукового семінару кафедри інформаційних систем в менеджменті на період вересень-червень 2010-2011 року Вересень 2010 р
Тема: Управління соціально-економічними процесами на межі динамічного хаосу. Доповідач: д ф м н., проф. Юринець В.Є. (кафедра інформаційних...
За вересень 2006 року iconПоточний інформаційний список за жовтень 2006 року
Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006 2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України, 12. 07. 2006...
За вересень 2006 року iconПоточний інформаційний список за жовтень 2006 року
Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006 2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України, 12. 07. 2006...
За вересень 2006 року iconЗа IІ кв. 2006р
Про порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення наукових виставок І конференцій у сфері...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи