Перелік тем домашніх контрольних робіт з дисципліни „Технічна діагностика систем нафтогазопостачання” icon

Перелік тем домашніх контрольних робіт з дисципліни „Технічна діагностика систем нафтогазопостачання”
НазваПерелік тем домашніх контрольних робіт з дисципліни „Технічна діагностика систем нафтогазопостачання”
Дата04.07.2012
Розмір43.1 Kb.
ТипДокументи

Перелік тем домашніх контрольних робіт з дисципліни

Технічна діагностика систем нафтогазопостачання”

1. Капілярний метод неруйнівного контролю. – Бутко Є.М.

2. Класифікація та позначення дефектів зварних з’єднань. – Веремеєнко Д.С.

3. Вимоги до лабораторій технічної діагностики. – Гаврилюк М.О.

4. Вимоги до фахівців з неруйнівного контролю. – Гурковський Ю.В.

5.Система сертифікації фахівців з неруйнівного контролю.–Капітоненко О.О.

6. Рентгенівські плівки. – Колодрібський М.Г.

7. Фотообробка та зберігання рентгенівських плівок. – Короткий О.В.

8. Транспортування гамма-дефектоскопів і контейнерів із радіоактивним джерелом випромінювання. – Кузнецов О.П.

9. Дозиметричний контроль у радіаційній дефектоскопії. – Кузьміна О.В.

10. Правила безпечної експлуатації переносних імпульсних рентгенівських апаратів. – Максимів Ю.Б.

11. Обладнання для контролю зварних швів трубопроводів рентгенівським методом. – Малига В.О.

12. Застосування підсилюючих та свинцевих екранів при рентгенівському контролі. – Мельник О.С.

13. Контроль зварних з’єднань трубопроводів. – Нестеров А.В.

14. Фізичні основи та основні методи акустичної дефектоскопії – Герич В.В.

15. Класифікація технологічних та експлуатаційних дефектів у матеріалах та конструктивних елементах – Окусов О.В.

16. Порядок маркування радіографічних знімків – Перцевий С.О.

17. Обладнання для магнітопорошкового контролю – Перцевий В.О.

18. Система управління якістю технічного діагностування трубопровідного транспорту – Подоляк Я.Р.

19. Внутрішньотрубна дефектоскопія магістральних трубопроводів – Присташ О.О.

20. Методичне та нормативне забезпечення технічного діагностування об’єктів трубопровідного транспорту – Приходько Р.А.

21. Первинна атестація зварників та порядок перевірки їх кваліфікації при спорудженні трубопроводів – Прокопенко О.Я.

22. Промислові відеоскопічні системи. Призначення. Види. Технічні характеристики – Решетуха П.Ю.

23. Правила приймання, вибракування, опосвідчення труб, деталей трубопроводів і запірної арматури – Романовських С.С.

24. Контроль трубопроводів на герметичність – Синенльник В.М.

25. Механічні випробування зварних швів – Сідельніков Ю.В.

26. Державна науково-технічна програма „Ресурс” – Собчук С.П.

27. Вхідний контроль труб та інших складових магістральних трубопроводів – Толстоноженко О.О..

28. Візуально-оптичний та вимірювальний контроль зварних з’єднань – Троценко Д.О.

29. Підготовка трубопроводу для проведення контролю – Федоров Д.В.

30. Визначення фізико-механічних характеристик металу трубопроводів – Черухіна О.В.

31. Ультразвукова товщинометрія стінок трубопроводів. – Чокан М.М.

32. Електричний метод неруйнівного контролю – Шанта С.І.

33. Електромагнітний (вихреструмовий) методу неруйнівного контролю – Язловецький Т.І.


Вимоги до оформлення.

Обсяг 12-20 сторінок (А4). Титульний аркуш, зміст, список використаної літератури.


Список рекомендованої літератури.


1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 р. № 1331 „Про затвердження Державної науково-технічної програми „Ресурс”.

2. Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / В.В. Клюев, Ф.Р. Соснин, В.Н Филинов и др.; Под ред. В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1995. – 448 с.

3. Неразрушающий контроль. В 5 кн. Акустические методы контроля: Практ. пособие / И.Н. Ермолов, Н.П. Алешин, А.П. Потапов; Под ред. В.В. Сухорукова. – М.: Высш. шк., 1991. – 283 с.

4. Белокур И.П., Коваленко В.А. Дефектоскопия материалов и изделий. – К.: Тэхника, 1989. – 192 с.

5. Контроль качества сварных соединений. // Метод. рекомендации для специалистов-сварщиков.// Троицкий В.А. – К.: ИЭС им.Е.О.Патона, 1993. – 128 с.

6. Сопротивление материалов деформированию и разрушению. Справочное пособие. Часть 2. – К.: „Наукова думка”, 1994. – 705с.

7. В.А.Троицкий, М.И.Валевич. Неразрушающий контроль сварных соединений. – М.: Машиностроение, 1998. – 112с.

8. Н.П.Алешин, В.Г.Щербинский. Контроль качества сварочных работ. – М.: «Высшая школа», 1986. – 208 с.

9. Краткое пособие по контролю качества сварных соединений: Метод. рекомендации для специалистов-дефектоскопистов / Троицкий В.А. – К.: ИЭС им. Е.О.Патона, 1997. – 224с.

10. Конспект лекций по курсу «Контроль качества сварных соединений». С.А.Федоров. – М.: «МАТИ»-Российский Государственный Технологический Университет им. К.Э. Циолковского, 2000. – 56с.

11. Методы дефектоскопии сварных соединений.-М.: Машиностроение, 1987.-336с.

12. Неразрушающие методы контроля сварных соединений.-М.: Машинострое-ние, 1976.-335с.

13. ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення.

14. ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення.

15. ДСТУ EN 473-2001 Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю. Основні вимоги.

16. ДСТУ 3491-96 Дефекти з’єднань при зварюванні металів плавленням. Класифікація, позначення та визначення.

17. ДСТУ EN 583-1-2001 Неруйнівний контроль – Ультразвуковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги.

18. ДСТУ EN 473-2001 Неруйнівний контроль – Класифікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю. Основні вимоги.

19. ДСТУ EN 1289-2002 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Капілярний контроль зварних з’єднань. Критерії приймання.

20. ДСТУ EN 1290-2002 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Магнітопорошковий контроль зварних з’єднань.

21. ДСТУ EN 1291-2002 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Магнітопорошковий контроль зварних з’єднань. Критерії приймання.

22. ДСТУ EN 1291-2002 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Критерії приймання для радіографічного контролю зварних з’єднань.

23. ГОСТ 7512 – 82. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.

24. ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України

25. ДНАОП 1.1.23-1.03-04 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів.

26. ДНАОП 0.00-8.15-97 Порядок експертизи газотранспортного обладнання.

27. НАОП 1.3.00-8.02-93 Проведення робіт щодо оцінювання залишкової працездатності технологічного устаткування нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв.

28. ДСТУ 2865-94 Контроль неруйнівний. Терміни та визначення.

29. СНиП ІІІ-42-80. Часть III. Строительные нормы и правила. Правила производства работ. Магистральные трубопроводы.

30. СНиП 2.05.06-85 Строительные нормы и правила. Магистральные трубопроводы.

31. РД 153-112-017-97. Инструкция по диагностике и оценке остаточного ресурса вертикальных стальных резервуаров.

Схожі:

Перелік тем домашніх контрольних робіт з дисципліни „Технічна діагностика систем нафтогазопостачання” iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання ” /Укладач Л. Д. Назаренко....
Перелік тем домашніх контрольних робіт з дисципліни „Технічна діагностика систем нафтогазопостачання” iconСписо к контрольних робіт для заочників Дисципліна «Технічна діагностика бурового обладнання І інструменту»
Основні види пошкоджень деталей бурового І нафтопромислового обладнання І інструменту
Перелік тем домашніх контрольних робіт з дисципліни „Технічна діагностика систем нафтогазопостачання” iconТехнічна діагностика бурового обладнання І інструменту» (станом на 03. 2012 р.) Но-08-1 Дзеньків С. (2н) («Методи технічного діагностування»
Теми рефератів для відпрацювання пропущених занять з дисципліни «Технічна діагностика бурового обладнання І інструменту»
Перелік тем домашніх контрольних робіт з дисципліни „Технічна діагностика систем нафтогазопостачання” iconМетодичні рекомендації до контрольної роботи
Мета контрольної роботи закріплення, поглиблення та узагальнення теоретичних знань та практичних навичок, отриманих слухачами під...
Перелік тем домашніх контрольних робіт з дисципліни „Технічна діагностика систем нафтогазопостачання” iconЗавдання для контрольних робіт
Вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Інформатика та комп*ютерна техніка”
Перелік тем домашніх контрольних робіт з дисципліни „Технічна діагностика систем нафтогазопостачання” iconПерелік тем для контрольних робіт (рефератів) Мета написання, вимоги до змісту та оформлення
Матиме позитивну оцінку проведення в роботі аналізу інвестування екологозначимих проектів різних напрямків, вивчення результатів...
Перелік тем домашніх контрольних робіт з дисципліни „Технічна діагностика систем нафтогазопостачання” iconГ. В. Стадник Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни “Політична економія” (для студентів 2 курсу економічних спеціальностей)....
Перелік тем домашніх контрольних робіт з дисципліни „Технічна діагностика систем нафтогазопостачання” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Перелік тем домашніх контрольних робіт з дисципліни „Технічна діагностика систем нафтогазопостачання” iconМетодичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Міжнародне право» для студентів спеціальності 030402
Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Міжнародне право» /укладач С. І. Денисенко. – Суми : Сумський державний університет,...
Перелік тем домашніх контрольних робіт з дисципліни „Технічна діагностика систем нафтогазопостачання” iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Технічна діагностика систем теплогазопостачання І вентиляції” (для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи