Протокол № Зав каф., професор Юзько О. М icon

Протокол № Зав каф., професор Юзько О. М
Скачати 233.73 Kb.
НазваПротокол № Зав каф., професор Юзько О. М
Дата04.07.2012
Розмір233.73 Kb.
ТипПротокол

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні (методичній нараді)

кафедри акушерства і гінекології

з курсом дитячої та підліткової гінекології

" " ________ 200 р.

протокол №

Зав. каф., професор Юзько О.М.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття на тему:

"Аномалії пологової діяльності"

Навчальний предмет - акушерство 4 курс, медичні факультети тривалість заняття - 2 години

Методичну розробку склала: Асистент Приймак С.Г.

Чернівці 2004

/. Науково-методичне обгрунтування теми. Патологія скоротливої діяльності матки - одна із головних проблем акушерства. Порушення скоротливої діяльності матки є основною причиною материнської та перинатальної захворюваності та смертності. Знання патогенезу порушення скоротливої діяльності матки, клініки, різноманітних форм її порушень та їх корекція дозволяють уникнути ускладнень як з боку матері, так і збоку плода, сприяють зниженню материнської захворюваності та перинатальної смертності.

//. Навчальна мета:

2.1. Студент повинен знати:

 1. класифікацію аномалій пологової діяльності;

 2. клініку аномалій пологової діяльності;

 3. основні методи діагностики аномалій пологової діяльності;

 4. тактику ведення пологів та розродження при слабкості пологової
  діяльності;

 5. тактику ведення пологів та розродження при дискоординації пологової
  діяльності;

 6. фактори ризику розвитку аномалій пологової діяльності та профілактичні
  заходи

2.2. Студент повинен вміти:

 1. оцінити характер пологової діяльності;

 2. провести диференційний діагноз аномалій пологової діяльності;

 3. застосувати медикаментозні засоби. Які здатні змінювати силу скорочень
  м'язів матки

///. Виховна мета: на конкретних прикладах демонструвати принципи лікарської етики і деонтології . Сприяти формуванню у студентів вміння клінічно мислити в процесі спілкування з хворим, враховувати не тільки характер захворювання, але й індивідуальні особливості хворої.

IV. Міжпредметна інтеграціяНазва дисципліни

Знати

Вміти

Анатомія

Будова кісткового тазу, жіночих статевих органів, кровопостачання органів малого тазу
Фізіологія

Фізіологія вагітності та пологів
Фармакологія

Фармакодинаміка препаратів, що застосовуються в пологах

Виписка рецептів

V. План та організаційна структура практичного заняття

 1. Тривалість заняття - 4 год.

 2. Етапи заняття (таблиця):№ п/ п

Основні етапи заняття та їх зміст

Навчальн а мета в рів-нях засво­єння

Методи контроль та нав­чально-методичне забезпе­чення

Ч.

1.

Підготовчий етап: -організація заняття; визначення навчальної мети та мотивація; -контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок: а) основні поняття про нормальну пологову діяльність; б) методи оцінки пологової діяльності; в) класифікацію основних порушень пологової діяльності; г) фармакодинаміка основних препаратів, що застосовуються в пологах.

L = П-ІП

Фронтальне опитування, таблиці, тестові завдання, результати токографії, кардіотокографії, УЗД.
2.

Основний етап: Формування професійних вмінь та навичок: а) курація жінок з аномаліями пологової діяльності, обстеже­ння їх в повному обсязі згідно схеми історії хвороби, склада­ння плану додаткового обстеже­ння; б) обговорення та оцінка ре­зультатів курації і конкретних питань клінічних особливостей діагностики, диференційної діа­гностики, диференційованого лікування, реабілітації, про­філактики; в) вирішення ситуаціних клі­нічних задач.

L = III

3-4 вагітні, роділлі, історії пологів з результатами додаткових методів обстеження.
3.

Заключний етап: - контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок

L = III

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів курації тематич-- підведення загальних під­сумків - домашнє завдання

L= ІІ

них хворих. Вирішення клінічних тестових завдань набір тестових завдань та еталони відповідей.

5.2.7. Підготовчий етап:

На початку заняття викладач знайомить студентів з основними завданнями заняття, планом. Для контролю вихідного рівня знань лікарів кожному з них пропонується вирішити типове питання з постановкою діагнозу - можна використати ситуаційні клінічні задачі.

5.2.8. Основний етап:

Етіологія аномалій пологової діяльності

Регуляція скоротливої функції матки включає три основних компоненти:

 1. міогенна регуляція, що базується на особливостях
  морфофункціональної структури та кровопостачання матки;

 2. нейрогенна регуляція,заснована на чіткій взаємодії периферичної і
  центральної нервової систем;

 3. ендокринна регуляція, що включає взаємодію функцій ендокринної
  системи жінки і фетоплацентарного комплексу.

Порушення у взаємодії однієї з вище вказаних ланок призводить до розвитку аномалій пологової діяльності.

Фактори, які визначають розвиток аномалій пологової діяльності, можна розділити на 5 груп:

1)Фактори, пов'язані з патологією репродуктивної системи: штучні аборти. Операції на матці, міоми матки, запальні процеси жіночих статевих органів, аномалії розвитку статевих органів, вік роділлі, нейроендокринні порушення; 2) Акушерські фактори: передчасне відродження навколоплідних вод, диспропорція між розмірами голівки плода і розмірами родового каналу, дистрофічні і структурні зміни в матці, ригідність тканин шийки матки, "незріла шийка матки", пере розтягнення матки у зв'язку з багатоводдям і багатопліддям, аномалії розташування плаценти, тазове перед лежання плода, пізні гестози;

3)3авгальносоматичні захворювання, інфекції, інтоксикації, органічні захворювання ЦНС, нейроендокринні порушення різного генезу, судинні дистонії, ожиріння, діенцефалопатії, невротичні стани, анемії, серцеві вади; 4)Фактори, обумовлені впливом організму плода: великий плід, гіпотрофія плода, хромосомні аберації, переношування вагітності, імуноконфліктна вагітність, фетоплацентарна недостатність;

5)Ятрогенні фактори: необгрунтоване і несвоєчасне застосування полого
стимулюючих засобів, несвоєчасна амніотомія, неадекватне знеболення
пологів. і

^ Класифікація аномалій пологової діяльності

У даний час існує більше 20 класифікацій але усі вони в різних варіаціях розглядають чотири основні аномалії:

I. Патологічний прелімінарний період (хибні або несправжні пологи).

II. Слабкість пологової діяльності (гіпоактивність, чи інертність матки):
1)первинна;

2)вторинна; 3)слабкість потуг:

а)первинна;

б)вторинна.

НІ. Надмірно сильна родова діяльність (гіперактивність матки). ІУ. Дискоординована родова діяльність: 1 )дискоординацїя;

2)гіпертонус нижнього сегмента матки; 3)тетанус матки (судомні перейми); 4)циркулярна дистонія (контракційне кільце).

Характер пологової діяльності визначається на підставі кількісної оцінки трьох основних процесів:

 1. динаміка маткових скорочень;

 2. динаміка розкриття шийки матки;

 3. динаміка просування передлеглої частини плода по родовому каналу.

Методи оцінки: 1.Оцінка скоротливої діяльності матки (СДМ):

 1. суб'єктивне відчуття роділлі (неточно, різний поріг больової чутливості);

 2. пальпація;

 3. зовнішня кардіотокографія (одно канальна і багатоканальна), внутрішня
  токографія, радіотелеметрія;
 1. електрогістерографія.
  2.Шийка матки:

 2. вагінальне дослідження;

 3. цервікодилятометрія;

 4. УЗД-метод Воскресенського.
  З.Передлегла частина:

 5. піхвове дослідження;

 6. промежинне УЗД.

Критерії оцінки характеру пологової діяльності:


^ А. Токографіч

ноГіподинаміка

Норма

Гіпердинаміка

1. Частота перейм за 10 хв.

<2

2-5

>5

2. Базальний тонус

<8 мм рт.ст.

8-12 мм рт.ст.

>12 мм рт.ст.

3 .Інтенсивність перейм (амплітуда)

<30 мм рт.ст.

30-50 мм рт.ст.

>50 мм рт.ст.

4.Тривалість перейм

<50 сек

60-100 сек

>100 сек

5. Аритмічність (хвилини)

3>

1-2

<1

б.Активність (ОД Монтевідео)

<100

100-250

>250

Б. Зади

намікою розкритя

шийки матки:
1. Латентна фаза (тривалість)

>

7,5 годин (5)

<

(згладжування шийки матки, темпи розкриття до 3-4 см)
0,35 см/год
2. Активна фаза (тривалість)

>

2-3 години (1-1,5)

<

(темпи розкриття від 4 до 8 см)
1,5см/год(2)
З.Фаза сповільнення (тривалість)

>

1,5-2 години (1-1,5)

<

(темпи розкриття від 8 до 10 см)
1,0см/год(1,5)
4.Тривалість І періоду

>18(14)

10-12 (6-7)

<4

Примітка: У дужках надані цифри для повторнонароджуючих

^ Прелімінарний період спостерігається у 33% вагітних при терміні вагітності 38-40 тижнів. Нормальний прелімінарний період характеризується нечастими, слабкими переймоподібними болями внизу живота й у попереку, що виникають на тлі нормального тонусу матки. Тривалість його може досягати 6-8 годин. Зріла шийка матки діагностується у 87% жінок.

Патологічний прелімінарний період характеризується болісними, переміжними за силою і відчуттям переймами, що виникають на тлі підвищеного тонусу матки. Перейми по силі і частоті подібні до пологових, але не призводять до структурних змін і розкриття шийки матки. Перейми стомлюють вагітну, призводять до порушення добового ритму сну і загальної активності. Тривалість патологічного прелімінарного періоду складає більше 8-12 годин.

Для патологічного прелімінарного періоду характерна недостатня продукція гормонів фетоплацентарного комплексу, зниження активності симпатичної ланки симпатоадреналової системи, зменшення накопичення в крові вагітної серотоніну. Патологічна імпульсація з рецепторів статевих органів призводить до розвитку функціональних змін у ЦНС і порушення координації скорочень повздовжніх і циркулярних шарів біометрія.

Для корекції застосовують спазмолітики (но-шпа, баралгін), аналгетики (промедол 2% - 1,0 п/ш, трамал 15-20 мг на ніч), холінолітики (апрофен 25 мг, піпольфен), при стомленні вагітної - ГОМК 50-60 мг/кг. Для термінової підготовки шийки матки до пологів використовуються препарати ПГ Е2 (простенон, дінопрост, препиділ-гель) у шийку матки.

Препарати окситоцинового ряду протипоказані через небезпеку посилення спастичного скорочення циркулярних м'язів шийки і нижнього сегмента матки.

При патологічному прелімінарному періоді існує велика небезпека розвитку дискоординованої пологової діяльності.

^ Слабкість пологової діяльності- це стан, при якому інтенсивність, тривалість і частота перейм недостатні, а тому згладжування, розкриття шийки матки і просування плода при його відповідності з розмірами таза йде уповільненими темпами.

Етіологія СПД - як результат недостатності імпульсів, що виникають, підтримують і регулюють скоротливу діяльність матки, так і нездатність матки сприймати ці імпульси.

Патогенетичні моменти:

 1. Зниження рівня естрогенів і підвищення вмісту прогестерону;

 2. Недостатня продукція окситоцину, простагландинів, серотоніну,
  ацетилхоліну та інших тономоторних медіаторів;

 1. Висока активність ферментів окситоцинази, кінази, холін естерази,
  моноаміноксидази та ін.;

 2. Зниження інтенсивності окислювально-відновних процесів і
  порушення процесу споживання кисню в міометрії;

 3. Недостатнє накопичення макроергів - актоміозину, фосфокреатиніну,
  глікогену;

 4. Стомлення м'яза і перехід на анаеробний шлях окислювання (гліколіз-
  лактат, піруват);

 5. Зменшення концентрації окситоцинових та простагландинових
  рецепторів;

Розрізняють первинну і вторинну слабкість пологової діяльності. Первинною називають слабку родову діяльність, що виникає на самому початку пологів і триває протягом періоду розкриття, може продовжуватись і до кінця пологів. СПД, що виникає після періоду тривалої регулярної пологової діяльності і виявляється в характерних ознаках, зазначених вище, називають вторинною.

^ Слабкість потуг характеризується їхньою недостатністю внаслідок слабкості м'язів черевного преса і стомлення (інфантилізм, ожиріння, грижі, переповнений сечовий міхур). У практичному акушерстві слабкість потуг відносять звичайно до вторинної слабкості. Дуже часто тривалі пологи, обумовлені іншими видами аномалій пологової діяльності, помилково відносять до слабкості.

Діагноз слабкості пологової діяльності можна поставити протягом 4-6 годин та протягом 2-х годин при можливості гістерографії.

Лікування

1.Історично: хінін, пахікарпін, серотонін, прозерін, ізоверін 5% - Імл -гангліоблокатор. У наш час ці препарати вже не застосовуються. Сьогодні:

2.Оксітоцин (дезамінокситоцин чи сандост, сандопар 25-50 ОД)(тільки в активній фазі) чи препарати, що містять окситоцин (пітуїтрин, гіфотоцин, мамофізин);

3.Простагландин Р2 (ензапрост Р, дінопрост, простий Р2) 5 мг в/в на глюкозі (після 4 см розкриття шийки матки);

4.Простагландини Е2 (дінопростон, простий Е2, простармон Е, ензапрост-І) 0,5 мг - таблетки, ампули 5 мл (до 4 см розкриття шийки матки); 5.В-адреноблокатори (обзидан, анаприлін) 5 мг/400 мл фіз..розчину; б.Апрофен (1% - 1 мл) - периферичний і центральний М- і Н-холінолітик -розслабляє шийку матки, підсилює маткові скорочення; Т.Застосування озонованих трансфузійних середовищ.

^ Дискоординована пологова діяльність. Частота 1-3%.

Спостерігається відсутність координованих скорочень між різними відділами матки (правої-лівої, верхніми і нижніми відділами, порушення координації між ділянками матки аж до фібриляції і тетанусу). Розвивається звичайно в І періоді пологів до розкриття 5-6 см.

Причини - аномалії розвитку, порушення інервації внаслідок перенесених абортів, запалень, пухлини.

Несприятливий фон - відсутність підготовки всіх структур (незріла шийка матки, міграція водія ритму).

В основі патогенезу лежить порушення функціональної рівноваги вегетативної нервової системи:

 1. зниження функції єимпатоадреналової системи і перевага тонусу
  парасимпатичної (холінергічної) підсистем;

 2. перезбудження обох відділів;

 3. перезбудження тільки холінергічної частини.

Але у всіх випадках порушується синхронізація скорочення і розслаблення біометрія, причому має місце спів падання піків скорочення. Зникають періоди загальної релаксації матки, порушується правило потрійного низхідного градієнту.

У результаті - неадекватне підвищення тонусу, зміна ритму, частоти перейм, укорочення діастоли, посилення болю за рахунок залишкового скупчення крові у міжворсинчатому просторі.

Основні клінічні симптоми:

 1. болючі, нерегулярні перейми, що іноді мають постійний характер;

 2. передлегла частина рухлива, але може бути і фіксованою;

 3. плоский плідний міхур;

 4. передчасне чи раннє відродження вод;

 5. симптом Шикеле (скорочення країв шийки матки під час перейми);

 6. форма матки часто - вузький ово'їд зі спастичним кільцем.
  Результат не усунутої дискоординованої пологової діяльності:
 1. розриви шийки матки і піхви;

 2. затяжний плин пологів при, здавалося б, сильній пологовій діяльності;

 3. порушення біомеханізму пологів;

 4. гіпоксія плода і пологова травма новонародженого.

І все це - при повній клінічній відповідності розмірів плода і таза матері.

Лікування

Родостимулююча терапія окситоцином, простагландинами й іншими утеротоніками при дискоординованій пологовій діяльності категорично протипоказана, інакше можливе настання тетанусу матки.

Основними компонентами лікування ДРД є: 1 .Спазмолітики (но-шпа, баралгін); 2.Холінодітики (діпрофен, ганглерон);

3.Анестетики (трамал, трамадол, промедол, морфіноподібні препарати); 4.В-адреноміметики (партусистен інтрапартал, алупент, рітодрин, бриканіл); 5.Вітаміни;

б.Психотерапія, електороаналгезія, епідуральна анестезія, седуксен, реланіум, наркоз);

7.Медикаментозний сон-відпочинок; В.Перидуральна анестезія;

9.Амніотомія; ІО.Кесарів розтин.

^ Надмірно сильна пологова діяльність (швидкі і стрімкі пологи) -гіпердинамічна дисфункція СДМ.

Умовно до стрімких пологів відносять їх тривалість до 3 годин, до швидких - 4-6 годин.

Стрімкі пологи небезпечні для матері і плода не тільки через акушерський травматизм (розриви пологових шляхів, гіпоксично-травматичні ураження немовляти), але і тим, що їх дуже важко коригувати.

Виділяють три основні варіанти стрімких пологів: 1."Вуличні пологи" (швидкі, безболісні); 2.При істміко-цервікальній недостатності;

З.Як варіант гіпертонічної дисфункції СДМ (частота перейм >5, тривалість 120-150 сек до тетанусу).

Причини:

 1. надмірно сильний вплив на міометрій біологічно активних речовин (БАР);

 2. гіперрецепторні поля чи каскадний викид БАР при одномоментному
  відходженні великої кількості навколоплідних вод при багатоводді;

 3. переміщення водія ритму в центр дна чи середину тіла матки;

 4. надмірне виділення ендогенного окситоцину;

 5. ЩН (особливо після зняття циркулярного шва з шийки матки);

 6. Ятрогенні причини (недотримання правил родостимуляції - великі дози
  утеротоніків чи застосування препаратів, потенціюючи дію один одного).

Лікування: "гострий токоліз" (партусистен, гініпрал, фенотерол), баралгін, но-шпа, папаверин, атропін, мета цин, положення на боку, протилежному позиції плода.

^ 5,2.3. Заключний етап: контроль засвоєння матеріалу шляхом розв'язування задач, виступів студентів про виконану роботу. Викладач робить узагальнення, оцінює роботу кожного студента, робить зауваження з оцінкою знань студентів, дає завдання додому.

5.3. Контрольні запитання

 1. Класифікація аномалій пологової діяльності..

 2. Етіологія аномалій пологової діяльності.

 3. Основні методи діагностики слабкості пологової діяльності.

 4. На яких принципах ґрунтується лікування слабкості пологової діяльності?

 5. Які основні причини вторинної слабкості пологової діяльності?

 6. Чим зумовлена надмірна пологова діяльність?

 7. Що таке дискоординована пологва діяльність?

 8. Які ускладнення для матері можливі при слабкості пологової діяльності?

 9. Які ускладнення для матері можливі при надмірній пологовій діяльності?

10. Які ускладнення в пологах можливі при дискоординованій пологовій
діяльності?

11. Які протипоказання для призначення тономоторних препаратів при
лікуванні первинної слабкості пологової діяльності?

 1. Чим виключається надмірна пологова діяльність?

 2. Профілактика аномалій пологової діяльності.

VI. Матеріали методичного забезпечення заняття

 1. Матеріали контролю базисної (вихідного рівня) підготовки студентів

 2. Матеріали для методичного забезпечення основного етапу заняття: мед.
  карти стаціонарних хворих, таблиці, діапозитиви, набори аналізів, К-грами.
 1. Матеріали для заключного етапу заняття: комп'ютерна атестаційна
  програма або набір тестових завдань, клінічні ситуаційні задачі.

 2. Матеріали для методичного забезпечення самопідготовки інтернів
  викладені у відповідних методичних вказівках студентів для самостійної
  підготовки до практичного заняття з цієї теми.

VII. Література:

7.1. Основна:

1. Степанківська Г.К., Михайленко О.Т. Акушерство. - К., 2000.

7.2. Додаткова:

1. Ариас Ф. Беременность й родьі високого риска: Пер. с англ. - М.: Медицина, 1989.

2.Аномалии родовой деятельности // Неотложньїе состояния в акушерстве й гинекологии / Под.ред. Г.К.Степанковской, Б.М.Венцковского. - К.: Здоров'я, 2000.

3. Дуда И.В. Нарушения сократительной деятельности матки. - Минск, Беларусь, 1989.

4.Сидорова И.С. Физиология й патология родовой деятельности, - М.:МЕД-прес, 2000.

5. Караш Ю.М. Діагностика сократительной деятельности матки в родах. -
М.: Медицина, 1982.

Методичну розробку склала асистент Приймак С.Г. Рецензія позитивна

Рецензент

" " 200 р.

Ситуаційні задачі:

1 .Повторнонароджуюча, 30р., пологи тривають 20 год. Останні 50 хв. Голівка плода знаходиться в порожнині малого тазу. Потуги слабкі, через 2-4 хв. По 25-30 сек. Серцебиття плода приглушене, 160 уд/хв.., ритмічне. Безводний період 2 години. При внутрішньому акушерському обстеженні: відкриття вічка матки повне. Голівка плоду у вузькій частині порожнини малого тазу. Стрілоподібний шов у правому косому розмірі. Мале тім'ячко біля лона зліва. Діагноз. Що робити?

2. Пологи другі. Вагітність 40 тижнів. Перейми почалися 18 годин тому, тоді ж відійшли навколоплідні води. Розміри таза нормальні. Серцебиття плода 148 уд/хв.., передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз. Стан роділлі задовільний, але скаржиться на втому. При внутрішньому акушерському дослідженні - відкриття шийки матки 5-6 см, плідний міхур відсутній. Поступово перейми стають слабкими, короткими. Діагноз. Яку патологію слід було б передбачити через 8-10 годин перейм? Що робити?

Схожі:

Протокол № Зав каф., професор Юзько О. М iconПротокол № Зав каф., професор Юзько О. М
Навчальний предмет акушерство 4 курс, медичні факультети тривалість заняття 4 години
Протокол № Зав каф., професор Юзько О. М iconПрограма Курсу екоморфологія
Затверджено на засіданні каф біології та екології протокол №1 від 28 серпня зав каф проф. Булах А. А
Протокол № Зав каф., професор Юзько О. М iconПрограма Курсу економіка природокористування
Перезатверджено на засіданні каф біології та екології протокол №1 від 28 серпня 2007 Зав каф проф. Булах К. К
Протокол № Зав каф., професор Юзько О. М iconПрограма Курсу основи педагогічної майстерності
Затверджено на засіданні каф біології та екології протокол №1 від 28 cерпня зав каф проф. Булах А. А
Протокол № Зав каф., професор Юзько О. М iconПрограма Курсу теорія еволюції
Затверджено на засіданні каф біології та екології протокол №1 від 28 серпня 2007 зав каф проф. Булах А. А
Протокол № Зав каф., професор Юзько О. М icon25. состав проблемных комиссий крымского государственного медицинского университета имени с. И. Георгиевского
Председатель: проф. Белоглазов В. А. – зав каф внутренней медицины №2. Зам председателя: проф. Ушаков А. В. – зав каф внутренней...
Протокол № Зав каф., професор Юзько О. М iconЛ. Я. Вікові особливості впливу гіпергідратації важкого ступеня на ультраструктуру печінки щурів
Каф анатомії людини медичного інституту Сумського державного університету (зав каф доктор медичних наук, професор Сікора В. З.)
Протокол № Зав каф., професор Юзько О. М iconПрограма Курсу методика викладання біології в школі
Затверджено на засіданні каф біології та екології протокол №1 від 28 серпня 2007 зав каф проф. Булах А. А
Протокол № Зав каф., професор Юзько О. М iconО. В. Динаміка морфометричних показників епіфізарного хряща І діафіза плечової кістки щурів за дії низьких доз опромінення
Каф анатомії людини медичного інституту Сумського державного університету (зав каф доктор медичних наук, професор Сікора В. З.)
Протокол № Зав каф., професор Юзько О. М iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи