Методична розробка icon

Методична розробка
Скачати 141.88 Kb.
НазваМетодична розробка
Дата04.07.2012
Розмір141.88 Kb.
ТипДокументи

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні (методичній нараді)

кафедри акушерства і гінекології

з курсом дитячої та підліткової гінекології

“____”___________200__ р.

протокол №

Зав. кафедри, проф. О.М.Юзько


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття на тему:

"Вагітність та пологи при екстрагенітальних

захворюваннях"

Навчальний предмет - акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття - 4 години

Методичну розробку склала: асистент Приймак С.Г.

Чернівці - 2004 р.

^ I. Науково-методичне обгрунтування теми

Проблема екстрагенітальної патології сьогодні актуальна не лише своїми наслідками для вагітності, але і тим, що розповсюдженість її стає дедалі ширшою. Сьогодні відмічена тенденція до "помолодшання" хронічних хвороб. Так, патологія серцево-судинної системи займає І місце серед причин материнської смертності від екстрагенітальних причин. Дуже високий відсоток ускладнень під час вагітності, в пологах та в післяпологовому періоді, дають захворювання нирок (10-26% самовільний викидень, 14-35% гіпотрофія плода, відшарування плаценти). Разом з тим досвід свідчить про те, що своєчасне виявлення цих вад патології у вагітної, старанне лікування з повторною го­спіталізацією під час вагітності, правильне ведення пологів і післяпологового паріоду дають змогу різко знизити летальність та кількість ускладнень при вагітності, обтяженій серцево-судинними захворюваннями та захворюваннями нирок.

^ II. Навчальна мета

2.1. Студент повинен знати:

 1. Діагностику захворювань серцево-судинної системи. СУ

 2. Діагностику захворювання нирок.

 3. Покази для дострокового переривання вагітності при цих видах патоло­гії.

 4. Особливості перебігу та ведення вагітності при захворюваннях серце­во-судинної системи.

 5. Особливості перебігу та ведення вагітності при захворюваннях нирок.

 6. Профілактику ускладнень, пов'язаних з наявністю захворювань серце­во-судинної системи та нирок.

2.2. Студент повинен вміти:

 1. Скласти схему допологової підготовки вагітних з відповідними захво­рюваннями.

 2. Особливості ведення післяпологового періоду у породіль з відповідною патологією.

^ 2.3. Опанування практичних навичок.

 1. Дати заключення про можливість виношування вагітності чи необ­хідність її дострокового переривання.

 2. Скласти план ведення вагітності при захворюваннях серцево-судинної системи.

 3. Скласти план ведення вагітності при захворюваннях нирок.

 4. Призначити лікування при захворюваннях нирок під час вагітності.

 5. Вести пологи при захворюваннях серцево-судинної системи.

 6. Дати призначення в післяпологовому періоді при наявності захворю­вань серцево - судинної системи.

^ III. Виховна мета

- протягом усього заняття викладач зобов'язаний виховувати студентів своїм зовнішнім виглядом, культурою мови, спілкуванням з вагітною, медперсоналом.

^ IV. Міжпредметна інтеграція.Дисципліни

Знати

Вміти

Внутрішні хвороби

Діагнотику, клінічну симптоматику та вплив клінічних проявів основних нозологічних форм екстрагенітальної патології на перебіг вагітності та пологів

Скласти план ведення вагітності та пологів при основних ви екстрагенітальної патології

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Основні методи діагностики.

Зібрати скарги, анамнез загальний та акушерсь­кий; володіти фізични­ми та допоміжними методами стеження.

Фармакологія, клінічна фар­макологія.

Фармакодинаміку та фармакокінетику необхідних препаратів. Вплив медика­ментозних препаратів,що застосову­ються при екстра-генітальних захворю­ваннях, на стан матері, пологову ді­яльність, плід та новонародженого.

Виписати рецепти необхідних медикамен­тозних препаратів.

^ V. План та організаційна структура практичного заняття

 1. Тривалість заняття - 4 години.

 2. Етапи заняття (таблиця):

Основні етапи заняття і їх зміст

Навчальна мета у рівнях засвоєння

Методи контролю і навчально-мето­дичне забезпечення

Час

1.

Підготовчий етап: - організація заняття; - визначення навчальної мети та мотивація - контроль вихідного рівня знань, вмінь, навичок

L= II - III

Операційні задачі

15хв.

2.

Основний етап - формуван­ня професійних вмінь та навичок: а) курація вагітних;

L = Ш

3-4 вагітні, роділлі у відділенні патології, обсерваційному відділенні,

60 хв
б) обговорення і оцінка результатів курації; в) вирішення клінічних задач; г) тренування на фантомі
пологовому залі, історії пологів, клінічні задачі
3.

Заключний етап: - контроль та корекція рівня професйних вмінь і навичок - підведення загальних підсумків - домашнє завдання

L = ІІ

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів курації

15хв.

5.2.1. Підготовчий етап.

За допомогою контрольних питань, ситуаційних задач визначити ступінь готовності студента до виконання самостійної роботи.

5.2.2. Основний етап.
Самостійна робота студентів.

Для проведення цього клінічного розділу заняття студентську групу поділяють на 2 малі підгрупи. Під керівництвом викладача курують вагітних, роділь у передпологовій палаті, пологовому залі, операційній, працюють з фантомом.

З захворювань серцево-судинної системи у жінок найчастіше трап­ляються вади серця. Діагноз грунтується на таких даних:

 1. Анамнез життя.

 2. Акушерський анамнез.

 3. Встановлення акушерського діагнозу.

 1. Розпізнавання вади серця, його форми, зміни міокарду, інших органів.

 2. Виявлення ознак розладу кровообігу.

 3. Розпізнавання ревматизму, його активності.

 4. Виявлення вогнищевої інфекції (тонзиліт, гайморит).

 5. Виявлення супутніх захворювань (анемія, тіреотоксикоз).

При визначенні ступеня декомпенсації кровообігу слід користуватися класифікацією М.Д. Єтражеска, В.Х. Василенка. Причини декомпенсації серця під час вагітності: збільшення маси циркулюючої крові і хвилинного об'єму серця (особливо на VII-VIII місяцях вагітності), виникнення пізнього токсикозу, загострення ревматизму, інфекція верхніх дихальних шляхів, пневмонія.

Ознаки декомпенсації серця під час вагітності, задуха, зменшення життєвої ємкості серця, зміна часу течії крові, тахікардія, прискорення дихання, розлади серцевого ритму.

Після встановлення діагнозу і стадії розвитку вади серця у вагітної потрібно вирішити питання про допустимість продовження вагітності.

При атріовентрикулярних вадах це питання вирішують індивідуально, залежно від стадії вади. У І стадії, коли немає ознак декомпенсації і вагітність і самовільні пологи, УII стадії розвитку вади можливе збереження вагітності, але під час пологів потрібно виключити потуги за допомогою акушерських щипців. УІП-У стадіях вагітності категорично протипоказано.

При аортальних вадах питання про допустимість виношування вагітності має вирішуватися залежно від периферичних симптомів вад (підвищеного АТ, подвійного тону Траубе, подвійного шуму Дюроз'є).

Хворим з багатокланними вадами вагітність як правило, протипоказана. Питання про можливість збереження вагітності у хворих на вроджені вади серця потрібно вирішувати індивідуально, з урахуванням форми вади, фази розвитку (наявність І ступінь виявлення "синдрому легеневої гіпертонії").

При так званих вадах (тетрада Фалло, комплекс Ейденменгера, при значному дефекті міжпередсердної перегородки, дефект міжшлуночкової перегородки, різкої коортації аорти вагітність категорично протипоказана. У хворих з серцево-судинними захворюваннями потрібно розробити заздалегідь план ведення пологів та післяпологового періоду.

Показання до родорозрішення кесаревим розтином: різко виражена вада серця з переважанням стенозу, або недостатності лівого шлуночка, коортації аорти і коли немає ефекту від тривалої медикаментозної терапії, при поєднанні вади серця з акушерською патологією.

Якщо за планом заздалегідь вирішено вести пологи через природні шляхи, то напочатку пологової діяльності застосовують промедол (1-2% розчин по 1-2мл в/м), спазмолітичні засоби, тіамін. Для болезаспокоєння застосовують вдихання закису азоту з киснем, (1:1 або 1:2). Коли голівка опустилася на дно, роблять операцію накладання акушерських щипців.

Після народження плоду на живіт матері кладуть вагу (мішок з піском масою 1000 г). для зниження крововтрати в III періоді вводять відразу ж після народження плода метилергометрин 1,0 в/в в 10 мл 40% глюкози. Ведення

післяпологового періоду потребує великої уваги, бо можливе наростання гемодинамічних розладів, загострення ревматичного процесу. При компенсованих вадах серця і нормальному перебігу післяпологового періоду потрібно дотримуватись ліжкового режиму не менше як 12 днів після пологів. При декомпенсованих вадах строк ліжкового режиму визначають, залежно від ступеня декомпенсації та активності ревматичного процесу.

^ Захворювання нирок.

Найбільш поширеною клінічною формою, ураження сечової системи під час вагітності є пієліт (2.5%). Пієліт частіше зустрічається у повторно вагітних, при тому в II половині вагітності. Клінічна симптоматологія характеризується підвищенням температури. Іноді з трясівницею, болем в крижах (позитивний симптом Пастернацького), дизуричними явищами. Спостерігаються явища загальної інтоксикації і головний біль, тахікардія, слабкість, сонливість, лейкоцитоз. В сечі з'являється велика кількість лейкоцитів, характерних клітин лоханочного епітелію (хвостаті клітини), іноді білок. При посіві сечі виявляють мікроби. Однак клінічна картина не завжди добре вирішена при хронічному перебігу. Пієліт може проходити при нормальній та субфібрильній температурі, при відсутності явищ загальної інтоксикації. Сеча може бути стерильною. В таких випадках для правильної діагностики необхідно подальше спостереження та повторне обстеження.

Антибактеріальні препарати (пеніциліни, напівсинтетичні пеніциліни). Нітрофурани (5-НОК, нітроксолін, фуразолідон). Дезінтоксикаційна терапія (альбумін, гемодез, реополіглюкін).

Лікування повинно бути комплексним:

1 2 З

 1. Десенсибілізуюча терапія.

 1. Симптоматичні засоби (спазмолітики, ентроконізуючі). Пологи вести через природні шляхи.

Гломерулонефрит - інфекційно-алергічне захворювання, викликане В-гемолітичними стрептококами. Уражується клу бочковий апарат нирок, внаслідок чого порушується фільтраційна функція.

Форми:

 1. Гостра - під час вагітності не виникає.

 2. Хронічна:

а) з перевагою нефропатичного компонента 5%

б) з перевагою гіпертонічного компоненту у 7%

в) змішана форма 25%

г) латентна форма 65 %

В діагностиці дуже важливим є те що завжди в аналізі сечі є вилужені еритроцити. При перевазі нефротичного компоненту з'являються набряки, багато білка в сечі, зниження білків крові за рахунок альбумінів, артеріальний тиск нормалізований.

При гіпертонічному варіанті має місце підвищення артеріального тиску, незначна альбумінурія, пастозність, в сечі - еритроцити, циліндри.

При змішаній формі присутні симптоми обох форм, але менш виражені.

При латентній формі - слабка клініка: коливання артеріального тиску, незначні набряки на обличчі вранці, іноді - білок в сечі, гіпоальбумінемія, мікрогематурія.

Прогностичне найбільш невигідна гіпертонічна форма - вагітність протипоказана, при інших формах вагітність можна зберігати.

Лікування: симптоматичне.

 1. Десенсибілізація.

 2. Підвищення захисних сил організму.

 3. Покращення ниркового кровотоку.

 4. Антианемічна терапія.

Сечокам'яна хвороба не є протипоказанням для зберігання вагітності. Лікування симптоматичне: спазмолітики, наркотики (промедол). Туберкульоз нирок - вагітність можна зберігати якщо це не єдина нирка. Пухлини нирок - вагітність протипоказана.

^ 5.3. Контрольні запитання та завдання

 1. Яка екстрагенітальна птаологія оє протипоказом до вагітносіт.

 1. В які терміни госпіталізують вагітних з екстрагенітальною патологією і в які відділення лікарень.

 2. Як необхідно пологорозрішувати вагітних залежно від екстрагенітальної патології.

 3. Ведення післяпологового періоду у жінок з екстрагеніатльною патологією.

^ VI. Матеріали методичного забезпечення

 1. Матеріали контролю вихідного рівня підготовки студентів: ситуаційні задачі (додаються).

 2. Матеріали для методичного забезпечення основного етапу заняття: історії хвороб, таблиці.

 3. Матеріали для заключного етапу заняття: клінічні ситуаційні задачі.

 4. Матеріали для методичного забезпечення самопідготовки студентів ви­кладені у відповідних методичних вказівках для самостійної роботи студентів з даної теми.

VII. Література:

7.1. Основна:

 1. Айламазян З.К. Акушерство. - С-Петербург, 1997. С.212-248.

 2. Бодяжина В.Й. Акушерство. - М., Медицина, 1988.

7.2. Додаткова:'

 1. Ариас Ф. Беременность и роды высокого риска (пер. с анг.), - М.: Меди­
  цина, 1989.

 2. Ведение беременности й родов високого риска (под ред. Пестрико-
  вой Т.Ю.). - М.: Медицина, 1994. - С.218.

Методичну розробку склала асистент Приймак С.Г.

Рецензія позитивна

Рецензент

Схожі:

Методична розробка iconДокументи
1. /Методична розробка.doc
Методична розробка iconМетодична розробка
Гіпоксія плоду І асфіксія новонародженого. Патологія періоду новонародженості. Сучасні
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет — акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство 4 курс, медичні факультети тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Демієлінізуючі захворювання нервової системи у дітей. Розсіяний склероз. Лейкоенцефаліти. Грем
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи