Методична розробка icon

Методична розробка
Скачати 116.92 Kb.
НазваМетодична розробка
Дата04.07.2012
Розмір116.92 Kb.
ТипДокументи

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні (методичній нараді)

кафедри акушерства і гінекології

з курсом дитячої та підліткової гінекології

“____”___________200__ р.

протокол №

Зав. кафедри, проф. О.М.Юзько


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття на тему:

Вузький таз. Особливості біомеханізму при вузькому тазі. Крупний плід. Особливості перебігу вагітності і пологів при крупному

плоді"

Навчальний предмет - акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття - 2 години

Методичну розробку склала: асистент Приймак С.Г.


Чернівці - 2004 р.

^ I. Науково-методичне обгрунтування теми

Під час пологів при вузькому тазі нерідко виникають ускладнення, які загрожують матері та плоду. Пологи при вузькому тазі проходять з високим відсотком травматизму для матері та плода. Дають високий рівень перинатальної патології та смертності, тому знання методів своєчасної діагностики вузького"таза, вивчення особливостей перебігу та ведення пологів при вузькому тазі, а також засобів профілактики та лікування можливих ускладнень є актуальними.

^ II. Навчальна мета

2.1. Студент повинен знати:

1. Поняття клінічно та анатомічне вузький таз.

2. Класифікацію вузьких тазів за формою та ступенем звуження, біомеханізм пологів при різних формах звуження та особливості клінічного перебігу пологів.

 1. Умови для діагностики клінічної відповідності розмірів плода та тазу матері.

 2. Профілактику ускладнень в пологах при вузьких тазах.

 3. Ускладнення при пологах при вузьких тазах.

2.2. Студент повинен вміти:

 1. Демонструвати на фантомі біомеханізм пологів.

 2. Обґрунтувати особливості клінічного перебігу пологів.

 3. Визначити умови для діагностики клінічної відповідності розмірів тазу та голівки плода.

 4. Обґрунтувати прогноз пологів і ускладнень для матері та плода.

^ 2.3. Опанування практичних навичок.

1. Діагностувати анатомічне звужений таз при зовнішньому та внутріш­ньому дослідженні, форми та ступені звужених тазів.

III. Виховна мета

- протягом усього заняття викладач зобов'язаний виховувати студентів своїм зовнішнім виглядом, культурою мови, спілкуванням з вагітною, медперсоналом.


^ IV. Міжпредметна інтеграціяНазва дисципліни

Знати

Вміти

Анатомія

Особливості будови плоду і новонародженого, особливос­ті будови жіночого тазу
^ V. План та організаційна структура практичного заняття

 1. Тривалість заняття - 2 години.

 2. Етапи заняття (таблиця):

Основні етапи заняття і їх зміст

Навчальна мета у рівнях засвоєння

Методи контролю і навчально-мето­дичне забезпечення

Час

1.

Підготовчий етап: - організація заняття; - визначення навчальної мети та мотивація - контроль вихідного рівня знань, вмінь, навичок

L = II - III

Ситуаційні задачі

15хв.

2.

Основний етап - формуван­ня професійних вмінь та навичок: а) курація вагітних; б) обговорення і оцінка результатів курації; в) вирішення клінічних задач; г) тренування на фантомі

L = Ш

3-4 вагітні, роділлі у відділенні патології, обсерваційному відділенні, пологовому залі, історії пологів, клінічні задачі

60 хв

3.

Заключний етап: - контроль та корекція рівня професйних вмінь і навичок - підведення загальних підсумків - домашнє завдання

L = ІІ

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів курації

15 хв.

5.2.1. Підготовчий етап.

За допомогою контрольних питань, ситуаційних задач визначити ступінь готовності студента до виконання самостійної роботи.


5.2.2. Основний етап.
Самостійна робота студентів.

Для проведення цього клінічного розділу заняття студентську групу поділяють на 2 малі підгрупи. Під керівництвом викладача курують вагітних,

роділь у передпологовій палаті, пологовому залі, операційній, працюють з фантомом.

Анатомічне вузький таз це такий таз, у якого всі або один з головних розмірів зменшений на 1,5-2 см.

Класифікація вузького тазу

Форми таза, які зустрічаються часто:

 1. Загальнорівномірнозвужений таз.

 2. Поперечно звужений таз.

 3. Плоский: простий і плоскорахітичний.

 4. Загальнозвужений плоский.
  Форми таза, які зустрічаються рідко:

1. Косозміщений, косозвужений таз.

2. Воронкоподібний, кіфотичний, спонділолістичний, остеомалятичний, таз звужений пухлинами та екзостозами. По ступенях звуження:

 1. Істинна кон'югата < 11, але >9 см.

 2. Істинна кон'югата < 9, але >7 см.

 3. Істинна кон'югата < 7, але >5 см.

 4. Істинна кон'югата < 5.

Ослобливості біомеханізму пологів при загальнорівномірнозвуженому тазі (всі розміри зменшені на однакову кількість см)

 1. Максимальне згинання голівки при вході до малого тазу.

 2. Вставлення голіки при вході до малого тазу сагітальним швом в косому розмірі.

 3. Виразка виражена, доліхоцефалічна конфігурація голівки.

4. Фіксація голівки плода під потиличною ямкою проходить не до нижнього краю симфізу, а біля гілок лобкової кістки, що призводить до іншої травматизації промежини.

Це все потребує більше часу, ніж при нормальному тазі. Особливості біомеханізму пологів при поперечно звуженому тазі

Поперечно звужений таз характеризується зменшенням поперечних розмірів таза на 0,5-1 см і більше при нормальному або збільшеному розмірі істинної кон'югати. Діагностичне значення має зменшення поперечного розміру ромба Міхаеліса та УЗД. Ускладнюються високим прямим стоянням голівки, яке в поєднанні із заднім видом є показом до кесарського розтину. При передньому виді, невеликих розмірах голівки, активній родовій діяльності голівка проходить через всі площини тазу сагітальним швом у прямому розмірі і народжується як при передньому виді потиличного передлежання.

Особливості біомеханізму пологів при плоскорму тазі Простий плоский таз - це таз у якого всі прямі розміри зменшені. Він утворюється внаслідок зміщення крижів до лона.

Плоскорахітичний таз - це таз деформований у зв'язку з захворюванням рахіту.

Особливості біомеханізму пологів при цих тазах майже однакові.

 1. Вставлення голівки сагітальним швом в поперечному розмірі входу до малого тазу та довге стояння.

 2. Незначне розгинання голівки при вході до малого тазу.

 3. Бокове нахилення голівки (асинклітичне вставлення). Розрізняють пе­
  редній (негелевський асинклітизм) та задній (ліцманівський) - несприятливий.

 4. Брахіоцефалічна конфігурація голівки.

Розбіжності біомеханізмів при простому плоскому тазі внутрішній поворот голівки завершується на тазовому дні, а при плоскорахітичному - на межі широкої та вузької площин малого тазу оскільки в даному випадку звужений тільки вхід до малого тазу.

При простому плоскому тазі пологи ускладнюються низьким поперечним стоянням стрілоподібного шва.

Клінічне вузький таз - це таз коли є несумісніть між голівкою плода та тазом роділі, незалежно від розмірів тазу.

Причини: великі розміри голівки плода. Це поняття клінічне і визначається в пологах при добрій пологовій діяльності, водах, що відійшли, достатньому розкритті шийки матки, голівці що вставилась. Діагностичні ознаки клінічне вузького тазу

 1. Особливості механізму пологів.

 2. Виражена конфігурація голівки плода.

 3. Ознака Вастена та Цангеймейстера.

4. Відсутність руху голівки при повному відкритті та енергійній пологовій діяльності.

5. Симптоми притискання сечового міхура та загроза розриву матки.
Ускладнення пологів при вузькому тазі: передчасний вилив навколоплідних вод, слабість пологової діяльності, розрив матки, внутрішньоутробна гіпоксія плода.

При І ступені звуження та середніх розмірах пологи ведуть очікувально, ретельно наглядаючи за їх динамікою, станом роділлі та плоду. При II та III ступенях звуження показаний плановий кесарський розтин, а при мертвому плоді - плодоруйнівна операція. IV ступінь, незалежно від стану плоду, є абсолютним показанням для кесарського розтину.

Хірургічне втручання застосовують при виникненні ускладнень, які загрожують роділі та плоду. Показання до хірургічного втручання виникають при появі ознак невідповідності між розмірами тазу та голівки.


^ 5.3. Контрольні запитання

 1. Що таке анатомічне та клінічне вузький таз. Форма вузького тазу.

 2. Класифікація звужених тазів за формою та ступенем звуження.

 3. Перебіг вагітності при вузькому тазі.

 4. Складіть прогноз пологів при різних ступенях звуження тазу.

 5. Особливості біомеханізму пологів при різних формах вузького тазу.

 6. Асинклітичне вставлення та види.

 7. Особливості пологів при вузькому тазі.

 8. У складення в пологах для матері та плода.

 9. Роль ЖК у виявленні вузького тазу та профілактики ускладнень.

^ 5.4. Заключний етап.

Контроль остаточного рівня засвоєння матеріалу шляхом розв'язування задач, звіту студентів про виконану роботу. В кінці заняття оцінюється робота кожного студента, підводяться підсумки, зауваження по ходу заняття.

^ Ситуаційні задачі

 1. Першородяча, розміри таза 23-26-29-17 см. Пологова діяльність активна, розкриття шийки матки на 6 см, плідний міхур цілий. Голівка плоду малим сегментом у вході до малого тазу. Мис досягається. Діагональна кон'югата 10 см. Маса плода 3 кг. Встановіть діагноз. Визначте тактику лікаря, прогноз пологів.

 2. Роділя Н., пологи перші, термінові. Розміри таза 26-27-30-18 см. Пологова діяльність активна. Голівка притиснута до входу в малий таз. При вагінальному обстеженні: розкриття шийки матки на 8 см, сагітальний шов в поперечному розмірі, відхилений до промонторіуму. Передбачувана маса плода 3800,0. Води відійшли 2 години тому. Встановіть діагноз. Визначте тактику лікаря.

 3. Повторнородяча, в минулому - внутрішньоутробна смерть плода та краніотомія. Вагітність переношена на 3 тижні. Розміри таза 25-27-30-18 см, головне передлежання. Голівка притиснута до входу в малий таз. Маса плода 3500,0. Розкриття шийки матки на 9 см. Води щойно відійшли. Діагональна кон'югата 10 см. Встановіть діагноз. Визначте тактику лікаря.

VII. Рекомендована література

 1. Бодяжина В.Й. Акушерство. - М., 1989.

 2. Серов В.Н., Стрижаков А.Н. Практичне акушерство. - М., 1989.

 3. Михайленко Е.Т., Бублик-Дорняк Г.М. Патологическое акушерство. - К., 1982.

 4. Чернуха Є.А. Пологовий блок. - М., 1991.

 5. Ельцова-Стрелкова В.Й. Акушерство, 1987.

 6. Айламозян Акушерство. - С.-П.; 2000.

Методичну розробку склала асистент Приймак С.Г.

Рецензія позитивна Рецензент

Схожі:

Методична розробка iconДокументи
1. /Методична розробка.doc
Методична розробка iconМетодична розробка
Гіпоксія плоду І асфіксія новонародженого. Патологія періоду новонародженості. Сучасні
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет — акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство 4 курс, медичні факультети тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Демієлінізуючі захворювання нервової системи у дітей. Розсіяний склероз. Лейкоенцефаліти. Грем
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи