Методична розробка icon

Методична розробка
Скачати 189.56 Kb.
НазваМетодична розробка
Дата10.07.2012
Розмір189.56 Kb.
ТипДокументи

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні (методичній нараді)

кафедри акушерства і гінекології

з курсом дитячої та підліткової гінекології

(протокол № )

Зав. кафедри, проф. О.М.Юзько

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття на тему:

"Кесарський розтин в сучасному акушерстві"

Навчальний предмет - акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття - 2 години

Методичну розробку склала: асистент Приймак С.Г.

Чернівці - 2004 р.

I. Науково-методичне обгрунтування теми

Операція кесарського розтину є основною операцією в сучасному аку­шерстві, яка призначена для родорозрішення жінки шляхом лапаротомії, гістеротомії в тих випадках, коли пологи через статеві шляхи не можливі і супроводжуються різноманітними ускладненнями для матері і плоду. Використання в сучасному акушерстві операції кесарського розтину значно зменшує показники материнської і перинатальної захворюваності та смертнос­ті. Шляхом кесарського розтину родорозрішуються 10-20% вагітних жінок та роділь.

^ II. Навчальна мета

2.1. Студент повинен знати:

 1. Покази до операції кесарського розтину.

 2. Умови та протипокази до кесарського розтину.

 3. Підготовку до операції та методи знеболення операцій кесарського розтину.

 4. Етап оперативного втручання.

 5. Ускладнення, які виникають під час операції кесарського розтину та їх профілактику.

6. Частоту кесарського розтину, частоту та структуру захворюваності після оперативного втручання.

2.2. Студент повинен вміти:

1. Визначити абсолютні та відносні покази до операції кесарського розтину.

 1. Визначити покази до екстраперитонеального кесарського розтину.

 2. Визначити покази до корпорального кесарського розтину.

4. Розробити план профілактичних заходів, щодо попередження ускладнень під час під час операції та післяопераційному періоді.

^ 2.3. Опанувати практичні навички.

Вміти дослідити клінічна акушерську ситуацію, яка в плановому ургентному порядку завершується операцією кесарського розтину.

^ III. Виховна мета

- протягом усього заняття викладач зобов'язаний виховувати студентів своїм зовнішнім виглядом, культурою мови, спілкуванням з вагітною, медперсоналом.


^ IV. Міжпредметна інтеграція.Дисципліни

Знати

Вміти

Анатомія

Кровопостачання органів малого тазу, зовнішніх та внутрішніх статевих органів.

Встановити зовнішні та внут­рішні розміри кісткового тазу людини

Гістологія

Гістологічну будову та шари міометрію

Відрізнити м'язеву та рубцеву тканини за їх властивостями.

Хірургія

З'єднання тканин в хірургії

Розрізнити шовний матеріал

Топографічна анатомія

Топографія органів малого тазу. Відношення очеревини до тазових органів.

Скласти перелік анатомічних структур та орієнтирів при ва­ріантах доступів при кесар­ському розтині.

Трансфузіологія

Методи компонентної гемотерапії

Провести інфузію кровозамін­ників та препаратів крові.

^ V. План та організаційна структура практичного заняття

 1. Тривалість заняття - 2 години.

 2. Етапи заняття (таблиця):

Основні етапи заняття і їх зміст

Навчальна мета у рівнях засвоєння

Методи контролю і навчально-мето­дичне забезпечення

Час

1.

Підготовчий етап: - організація заняття; - визначення навчальної мети та мотивація - контроль вихідного рівня знань, вмінь, навичок

L = П-Ш

Хірургічний інструментарій

15хв.

2.

Основний етап - формуван­ня професійних вмінь та навичок: а) курація вагітних; б) обговорення і оцінка результатів курації; в) вирішення клінічних задач; г) тренування на фантомі

L = ІП

3-4 вагітні, роділлі у відділенні патології, обсерваційному відділенні, пологовому залі, історії пологів, клінічні задачі

60 хв

3.

Заключний етап: - контроль та корекція рівня професйних вмінь і навичок

L = П

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів курації

15хв.
- підведення загальних підсумків - домашнє завдання


5.2.1. Підготовчий етап.

За допомогою контрольних питань, ситуаційних задач визначити ступінь готовності студента до виконання самостійної роботи.

5.2.2. Основний етап.
Самостійна робота студентів.

Для проведення цього клінічного розділу заняття студентську групу поділяють на 2 малі підгрупи. Під керівництвом викладача курують вагітних, роділь у передпологовій палаті, пологовому залі, операційній, працюють з фантомом.

Під кесарським розтином розуміють народження плоду через розріз черевної стінки (лапаротомія) і матки (гістеротомія).

Покази до кесарського розтину діляться на абсолютні та відносні. До абсолютних показів до кесарського розтину відносять такі акушерські ситуації, які виникають тоді, коли немає можливості вилучити плід через природні пологові шляхи, навіть в зменшеному вигляді при інших оперативних втручаннях. По відносних показах пологи шляхом кесарського розтину більш сприятливі для матері і плоду, ніж інший спосіб пологорозрішення. Разом з тим поділ показів до кесарського розтину на абсолютні та відносні суто умовний.

Абсолютні покази:

 1. анатомічне вузький таз ПІ-ІУ ступенів;

 2. рубцеві звуження;

 1. обструктивні пухлини малого тазу, які звужують піхву та шийку матки, рак шийки матки;

- передчасне відшарування нормально розміщеної плаценти з виражени­ми симптомами кровотечі при непідготовлених пологових шляхах до швидкого пологорозрішення;

 1. клінічно вузький таз, невідповідність тазу жінки та голівки плоду;

 2. повне (центральне) передлежання плаценти;

 1. неповне передлежання плаценти і кровотеча, загрожуюча життю жінки при непідготовленихлологових шляхах;

 2. неповноцінний рубець на матці (кесарський розтин в анамнезі, міомектомія, ушивання матки після розриву, перфорації під час аборту та ін.);

 3. гестоз другої половини вагітності (важка нефропатія, прееклампсія, ек­лампсія) при непідготовлених пологових шляхах і безуспішності консерватив­ного лікування;

 4. прилягання і випадіння пуповини при головному передлежанні і наяв­ності стійкого серцебиття плоду, впевненості в отриманні живої дитини;

 1. деформація кісток тазу після переломів, кісткової пухлини тазу;

 2. виражене варикозне розширення вен в ділянці піхви і вульви;

 1. важкі екстрагенітальні захворювання матері (серцево-судинної системи в стадії декомпенсації, гіпертонічна хвороба з порушенням мозкового кровообі­гу, ускладнена міопія, відшарування сітківки);

 1. сечостатеві і кишково-статеві нориці в анамнезі;

 2. загрожуючі і починаючі розриви матки;

 3. рак шийки матки.

До відносних показань до кесарського розтину відносять такі клінічні ситуації, при яких вилучення плоду через природні пологові шляхи може бути виконано із значно великим ризиком для матері і плоду, ніж при операції кесарського розтину. До них відносяться:

 1. анатомічне вузький таз II та III ступеню з істинною кон'югатою від 9 до 7 см (може мати значення сумісність з похилим віком жінки, мертвонародження в анамнезі, сідничним передлежанням, великим плодом, неправильним вставленням голівки та інше);

 2. гестоз легкого та середнього ступеню важкості другої половини вагіт­ності, які повільно піддаються лікуванню в стаціонарі;

 3. лицьове передлежання з додатково обтяженими моментами:

1. аномалії пологової діяльності, що не піддаються консервативному лікуванню:

 1. міома матки з множинними вузлами;

 2. туберкульоз різних органів;

 3. екстрагенітальний рак;

 4. захворювання ЦНС;

 5. поперечне та косе положення плоду;

 6. лицьове передлежання плоду (передній вид), високе пряме стояння стріловидного шва та ін;

 7. сідничне передлежання плоду при його масі > 3600г і супутній акушер­ській патології;

 8. вади розвитку матки;

 1. дистрес плоду (в тому числі при передлежанні і випадінні пуповини);

 2. вік першородячої більше, ніж ЗО років, у поєднанні з супутньою патоло­гією, особливо на фоні тривалої неплідності; штучна інсемінація;

 3. переношування вагітності і супутні акушерські або інші ускладнення;

 4. багатоплідна вагітність при відмінному від потиличного перед лежанні першого плоду, гіпоксії плодів;

 5. активний генітальний герпес у матері.

Протипокази до черевностінного трансперітонеального кесарського роз­тину на сьогоднішній час майже не змінились, не дивлячись на наявність сильних антибіотиків і дезінтоксикаційних препаратів. До них відносяться:

 1. піогенні, інфекційні, запальні захворювання будь-якої локалізації;

 2. нежиттєздатність плоду (за виключенням життєвих показників з боку матері);

 3. внутрішньоутробна смерть, глибока недоношеність плоду;

 4. відсутність необхідного обладнання і навичок лікаря.

Ці протипокази мають значення тоді, коли операції проводяться по відносних показниках.

^ Умови для кесарського розтину.

Живий і життєздатний плід. Плідний міхур повинен бути цілим чи води відійшли не більше, як 6 год тому назад, досвідчений спеціаліст у відповідній обстановці.

^ Знечулення під час операції кесарського розтину: ендотрахеальний наркоз; епідуральна анестезія.

Методи кесарського розтину розподіляють на 2 групи: абдомінальний внутрішньочеревенні методи, позаочеревенні методи та піхвинний.

^ До першої групи відносять: абдомінальний кесарський розтин в нижньому сегменті матки, класичний (корпоральний) кесарський розтин, кесарський розтин з наступною ампутацією матки (операція Порро-Рейна), кесарський розтин в нижньому сегменті з тимчасовою ізоляцією черевної порожнини.

Кесарський розтин в нижньому сегменті матки складається з 4 моментів:

 1. Розтин передньої черевної стінки.

 2. Розітнення матково- міхурової складки і відшарування сечового міхура вниз, матку розтинають в нижньому сегменті поперечно або повздовжньо.

 3. Плід і послід вилучають рукою, перевіряють порожнину матки тупою кюреткою.

 4. Стінку матки зашивають в 2 ряди. Шви повинні проходити через всю товщу міометрію. Вісцеральну очеревину зашивають безперервно кетгутовим швом (3 ряд). Краї черевної рани зашивають пошарове наглухо.


Класичний кесарський розтин.

Етапи:

1. Розтин передньої черевної стінки.

2. Вертикальний розріз тіла матки у нижній частині над рі. уезісоиіегіпа (розкривають порожнину матки скальпелем, потім розріз продовжують ножицями).

Після розриву оболонок плід і послід вилучають, стінку матки зашивають пошарове в 3 поверхи: м'язово-м'язовий, серозно-м'язовий, серозно-серозний. Черевну рану зашивають пошарово.

Порівнюючи методи кесарського розтину, потрібно вказати, що операці­єю вибору є кесарський розтин в нижньому сегменті. Його переваги: менша крововтрата, краще загоєння рани, краще досягається добра перитонізація, більша міцність рубця матки, рідше спостерігається зрощення з кишківником в ділянці рубця.

Покази до корпорального кесарського розтину:

 1. Необхідність у видаленні матки (матка Кювелера).

 2. Відсутність доступу в нижньому сегменті матки (при перешийковій міомі, при вираженому варикозному розширені вен).

 3. Неспроможність поздовжнього рубця на матці.

 4. Передлегливість плаценти.

 5. Неправильні положення плода, гігантський плід.

 6. Атональний стан жінки, живий плід.

Покази до екстраперітонеального кесарського розтину:

 1. Клінічне виражена інфекція при живому плоді.

 2. Тривалий безводний проміжок більше 12 годин.

 3. Тривалість пологів більше 24 годин.

 4. Велика кількість піхвинних досліджень (більше 5 раз).

 5. Сечо-статеві і кишкові нориці.

 6. Підвищення температури тіла в пологах.
  Протипокази до екстраперитонеального кесарського розтину:
 1. Розрив матки або підозра на нього.

 2. Неспроможність рубця на матці.

 3. Виражене розширення вен в ділянці нижнього сегменту.

 4. Пухлини матки і додатків.

 5. Аномалії розвитку матки.

 6. Наявність гострого живота.

 7. Необхідність проведення стерилізації.

 8. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти.

Етапи операції екстраперитонеального розтину за модефікацією Є.М. Мо­розова (1974): жінка знаходяться в положенні Тренделенбурга:

 1. Розтин передньої черевної стінки за Пфаненштилем.

 2. Правий прямий м'яз відсепаровують від передньочеревної клітковини і дзеркалом відводять латеральне. Розшарувавши передочеревинну клітковину оголюють трикутник, який зверху обмежений складкою парієтальної очеревини, із зовні правим ребром матки, з внутрішньої сторони з пуп очною боковою зв'язкою. В ділянці трикутника розшаровують клітковину, після чого відсепаровують "міст" між міхурово-матковою складкою і верхівкою' сечового міхура до протилежної бокової поверхні матки.

 1. Матку розтинають в нижньому сегменті поперечно.

 2. Плід і послід вилучають рукою.

 3. Контроль непошкодженості почеревини, сечового міхура.

6. В подальшому заходи, що і при інших операціях.
Кесарський розтин в нижньому сегменті матки з тимчасовою ізоляцією черевної порожнини.

Покази: абдомінальне пологорозрішення жінок групи ризику розвитку післяопераційних інфекційних ускладнень (дивитись покази до екстраперітонеального кесарського розтину).

Умови до проведення операцій такі ж як і при корпоральному кесарському розтині.

Техніка операцій в модефікації В.А. Покровського (1937) і В.П. Маркової (1969):

1. Розтин передньої червної стінки.

 1. Парієтальна очеревина тупо відсепаровується від черевної стінки і розтинають на 2 см вище дна сечового міхура.

 2. Р1 Уезісо-иїегіпа інфільтрують розчином новокаїну, розтинають в поперечному напрямку на 1 см вище краю сечового міхура і відсепаровують вниз, оголюючи на ширину 5-6 см.

 3. Верхній листок парієтальної очеревини зкріпляють затискачем з верхнім листком міхурно-маткової складки, забезпечуючи тимчасову ізоляцію нижнього сегмента від черевної порожнини.

5. Далі операцію виконують за описаною вище методикою.

^ Піхвинний кесарський розтин

Покази: необхідність швидкого одномоментного бережного розродження у вагітних в II триместрі з важкою екстрагенітальною патологією (важкі форми туберкульозу, вади серця, бронхіальна астма, цукровий діабет та ін.), ускладнення вагітності (пізній гестоз).

Протипокази:

 1. передлежання плаценти;

 2. передчаснге відшарування нормально розташованої плаценти. Умови, необхідні для проведення операції:
 1. термін вагітності до 25 тижнів;

 2. неготові для розродження пологові шляхи;

3. наявність досвідченого лікаря, який володіє методами пахвинних операцій. Техніка операції в модифікації Лейбчика і Гендона.

 1. Підготовка операційного поля (обробка слизової піхви 0,5% спиртовим розчином).

 2. Фіксація шийки матки та її розширення до № 18.

 3. На 2-2,5 см вище зовнішнього вічка розрізом напівмісяць, довжиною 5-6 см розсікають слизову оболонку передньої стінки піхви, яку разом із сечовим міхуром відсепаровують до передньої (міхурово-маткове заглиблення) складки очеревини.

 1. Розтин шийки матки по середній лінії довжиною 5,5-6 см, на 2 см не доходячи до зовнішнього вічка. Фіксація країв рани провізорними кетгутовими швами.

 2. Витягування плоду за ніжку. При терміні вагітності більше 20 тижнів послід видаляють потягуючи за пуповину, при інструментальне. В шийку матки 0,5 мл розчину метилергометрину.

Відновлення цілосності нижнього відділу матки і шийки зверху вниз. Накладання швів на передню стінку піхви.

^ 5.3. Контрольні запитання та завдання

1 .Клінічна анатомія органів малого тазу.

2. Кровопостачання матки та придатків матки.

3. Доступи на передній черевній стінці при виконанні кесарського розтину.

 1. Види кесарських розтинів.

 2. Покази та протипокази до виконання операції кесарського розтину.

 3. Умови для виконання операції.

 4. Основні етапи проведення операції кесарського розтину.

 5. Обстеження вагітних до планової та ургентної лапаротомії.

^ 5.4. Заключний етап.

Контроль остаточного рівня засвоєння матеріалу шляхом розв'язування задач, звіту студентів про виконану роботу. В кінці заняття оцінюється робота кожного студента, підводяться підсумки, зауваження по ходу заняття.

^ VI. Матеріали методичного забезпечення

 1. Матеріали контролю вихідного рівня підготовки студентів: ситуаційні задачі (додаються), інструментарій для плодоруйнівних операцій.

 2. Матеріали для методичного забезпечення основного етапу заняття: історії хвороб, таблиці.

 3. Матеріали для заключного етапу заняття: клінічні ситуаційні задачі.

 4. Матеріали для методичного забезпечення самопідготовки студентів ви­кладені у відповідних методичних вказівках для самостійної роботи студентів з даної теми.

VII. Література

7.1. Основна

 1. Бодяжина В. І. та співавт. Акушерство, 1986. - С. 466-473.

 2. Персіанінов Л. С. Оперативна гінекологія, 1971. - С. 500-522.

 3. Слепих А.С. Абдомінальне розродження. - Л.: Медицина, 1986. - 190 с.

 4. АбрамченкоВ.В.г Ланцев Е.А. Кесарево сечение. - С.Петербург: Медицина,
  1991.

 5. Ельцов-Стрелков В.Й. й соавт. Акушерство. - М., 1987. - С. 215-232.

7.2. Додаткова

 1. Кулаков В.И., Прошин И.В. Зкстренное родоразрешение. - М., 1994.

 2. Кесарево сечение / Под ред. В.И. Краснопольского. - М.: Медицина, 1997. -
  С. 285.

Методичну розробку склала асистент Приймак С.Г.

Рецензія позитивна

Рецензент

Схожі:

Методична розробка iconДокументи
1. /Методична розробка.doc
Методична розробка iconМетодична розробка
Гіпоксія плоду І асфіксія новонародженого. Патологія періоду новонародженості. Сучасні
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет — акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство 4 курс, медичні факультети тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Демієлінізуючі захворювання нервової системи у дітей. Розсіяний склероз. Лейкоенцефаліти. Грем
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи