Протокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему icon

Протокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Скачати 151.43 Kb.
НазваПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Дата10.07.2012
Розмір151.43 Kb.
ТипПротокол

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні (методичній нараді)

кафедри акушерства і гінекології

з курсом дитячої та підліткової гінекології

“____”___________200__ р.

протокол №

Зав. кафедри, проф. О.М.Юзько

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття на тему:

"Операції витягання плода за тазовий кінець"

Навчальний предмет - акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття - 2 години

Методичну розробку склала: асистент Приймак С.Г.

Чернівці - 2004 р.

^ I. Науково-методичне обгрунтування теми

Витягання плода за тазовий кінець є основною операцією розродження через природні пологові шляхи при тазовому передлежанні. Мертвонароджуваність при тазових передлежаннях залишається високою і дотепер, тому правильно і вчасно виконана операція розродження при цій патології буде допомагати зниженню перинатальної смертності.

^ II. Навчальна мета

2.1. Студент повинен знати:

 1. Класифікацію тазових передлежань.

 2. Методи діагностики тазових передлежань.

 3. Особливості біомеханізму пологів при тазових передлежаннях.

 1. Техніку класичної ручної допомоги по звільненню плечового поясу та голівки плода.

 1. Можливі ускладнення в пологах при тазовому передлежанні.

 2. Методи діагностики гіпоксії плода.

 3. Комплексний метод лікування гіпоксії плода.

2.2. Студент повинен вміти:

1. Визначити показання, протипоказання та умови до операції витягання плода за тазовий кінець.

^ 2.3. Опанування практичних навичок.

 1. Виконати на фантомі операцію витягання плода за ніжку.

 2. Виконати на фантомі операцію витягання плода за обидві ніжки.

 3. Виконати на фантомі операцію витягання плода за паховий згин.

 4. Скласти план ведення пологів при тазових передлежаннях.

III. Виховна мета

- протягом усього заняття викладач зобов'язаний виховувати студентів своїм зовнішнім виглядом, культурою мови, спілкуванням з вагітною, медперсоналом.


^ IV. Міжпредметна інтеграціяНазва дисципліни

Знати

Вміти

Анатомія

Особливості будови плода і новонародженого
Фармакологія

Фармакологічна дія знеболюю­чих препаратів, токолетиків, утеротоніків, препаратів для боротьби з гіпоксією плоду

Правильно призначити лікування

^ V. План та організаційна структура заняття

 1. Тривалість заняття - 2 години.

 2. Етапи заняття (таблиця):

Основні етапи заняття і їх зміст

Навчальна мета у рівнях засвоєння

Методи контролю і навчально-мето­дичне забезпечення

Час

1.

Підготовчий етап: - організація заняття; - визначення навчальної мети та мотивація - контроль вихідного рівня знань, вмінь, навичок

L = II - III

Ситуаційні задачі

15хв.

2.

Основний етап - формуван­ня професійних вмінь та навичок: а) курація вагітних; б) обговорення і оцінка результатів курації; в) вирішення клінічних задач; г) тренування на фантомі

L= Ш

3-4 вагітні, роділлі у відділенні патології, обсерваційному відділенні, пологовому залі, історії пологів, клінічні задачі

60 хв

3.

Заключний етап: - контроль та корекція рівня професйних вмінь і навичок - підведення загальних підсумків - домашнє завдання

L = П

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів курації

15хв.

5.2.1. Підготовчий етап.

За допомогою контрольних питань, ситуаційних задач визначити ступінь готовності студента до виконання самостійної роботи.

5.2.2. Основний етап.
Самостійна робота студентів.

Для проведення цього клінічного розділу заняття студентську групу поділяють на 2 малі підгрупи. Під керівництвом викладача курують вагітних, роділь у передпологовій палаті, пологовому залі, операційній, працюють з фантомом.

5.2.2.Викладач формує ціль заняття, потім проводить контроль вихідного рівня засвоєння матеріалу. Шляхом опитування студентів визначається поняття "тазове передлежання плода", можливі причини ного виникнення. Розглядається класифікація тазових передлежань. Кожний вид перед лежання демонструється на фантомі. Слід також засвоїти ознаки передлежань, при обстеженні вагітної зовнішніми прийомами, а також уточнення діагнозу при вагінальному акушерському дослідженні, при недостатньому відкритті шийки матки. Визначаються диференціально-діагностичні ознаки ступні та ручки, коліна та ліктя, підкреслюється важливість цієї диференціації (з метою попередження постановки помилкового діагнозу тазового передлежання при поперечному положенні плода); методи ультразвукової ехолокації в діагностиці тазових передлежань.

Необхідно визначити різницю між ручною допомогою та витяганням плода за тазовий кінець.

Ручна допомога - це операція, вона є допомогою лікаря при самостійному народженні плода при тазовому передлежанні.

Витягання плода за тазовий кінець - це операція, завдяки якій: витягання плода за одну ніжку, за дві ніжки, за паховий згин. Для всіх видів операцій витягання плода за тазовий кінець є всі ті ускладнення, які вимагають термінового закінчення пологів.

 1. Прееклампсія та еклампсія в пологах.

 2. Розлади дихання або серцевої діяльності при захворюваннях легень і серцево-судинної системи.

 3. Захворювання нирок та інші тяжкі екстрагенітальні захворювання.

 4. Підвищення температури під час пологів (ендометрит).

 5. Слабкість пологової діяльності.

 6. Асфіксія плода.

Умови

 1. Шийка матки повинна бути повністю відкрита.

 2. Плідний міхур розірваний.

 3. Розміри голівки повинні відповідати розмірам таза.

 4. Живий плід.

Операція витягання плода за ніжку

Ця операція проводиться при неповних ножних передлежаннях, для виконання її інструментів не потрібно.

Техніка операції складається з трьох етапів.

^ Перший етап - витягання плода до нижнього кута лопаток. Виконання його складається з трьох послідовних моментів:

 1. Передня ніжка захоплюється всією рукою, причому великий палець розміщується паралельно довжині гомілки, а не переплітається з нею під кутом. Решта пальців охоплюють гомілку зпереду.

 2. Тракціями донизу достається нижня кінцівка, при цьому треба стежити, щоб задня поверхня ніжки була повернута дозаду (передній вид). Ніжку в міру витягання захоплюють якомога ближче до статевої щілини (її можна витягати і обома руками). З під симфізу народжується ділянка переднього пахового згину і крило здухвинної кістки. Ця область фіксується над симфізом для того, щоб задня сідниця прорізалася над промеженою. Потім обома руками переднє стегно піднімається доверху, задня сідниця народжується над промеженою. Задня ніжка випадає сама або її витягають.

3. Після народження сідниць руки хірурга переносяться на плід так, щоб великі пальці розміщувались на крижах, а решта охоплюють стегна. Тракції виконують вниз і на себе. Тулуб народжується в косому розмірі, спинкою вперед до симфізу.

Слід звернути увагу студентів на те, що руки не можна розміщувати на животі, оскільки це загрожує пошкодженням органів черевної порожнини.

Тракціями на себе тулуб витягається до області нижнього кута лопатки. На цьому закінчується перший етап операції.

^ Другий етап - звільнення плечевого поясу. Він складається з двох моментів:

1. Звільнення заднього плічка і ручки. Для цього плід захоплюють рукою за обидві гомілки, а тулуб піднімають доверху і в сторону, паралельно паховому згину, протилежному стороні ручки, що звільнюється. Після цього два або чотири пальці вводять в пологові шляхи з боку крижової западини, куди повернута спинка плода і міститься плічко. Потім опускають пальці до ліктьового згину і виводять ручку до обличчя і передньої поверхні грудей. При цьому плід переводиться в серединне положення. Нерідко слідом за цим
народжується переднє плічко і рука. Якщо цього не відбувається, приступають до другого моменту.

2. Звільнення переднього плічка і руки. Для цього передню ручку переводять назад. З цією метою лікар обома руками охоплює тулуб з ручкою, що народилася і повертає у косий розмір, протилежний тому, в якому він перебуває. При цьому необхідно, щоб спинка і потилиця були повернуті вперед. Тепер плічко і ручка повернуті назад і їх витягають тими самими прийомами, що і задню ручку.

^ Третій етап - звільнення поступово голівки - також складається з двох моментів:

1. Згинання голівки. Плід саджають з розкинутими по обидві сторони ніжками на передпліччі тієї руки лікаря, яка звільняла останню ручку. Вказівним і безіменним пальцями тієї самої руки обережно притискають верхню щелепу з боків від носика, середній палець переводять до підборіддя. Цими ж пальцями другої руки притискають до плода з боку спинки. Середнім пальцем тиснуть на потилицю, а інші вилкоподібно розміщують збоку від шиї, не тиснучи на ключицю. Долоня щільно прилягає до спинки плода. Палець, що
міститься на підборідді, обережно наближає його до грудей, а приставлений до потилиці - тисне на неї. Таке об'єднання рухів зовнішньої і внутрішньої рук призводить до згинання голівки.

2. Прорізування голівки. Голівку витягають спершу донизу, а після появи волосистої частини - горизонтально і доверху. Завдяки цьому над промеженою викочується рот, ніс, лоб і, нарешті, потилиця. Згинати і виводити голівку можна також за методом Морісо-Левре.

Під час операції витягання плода помічник обережно тисне на дно матки, щоб зберегти правильне членорозміщення плода.

^ Операція витягання плода за обидві ніжки

Витягання плода за обидві ніжки при повному ножному передлежанні. Кожна ніжка захоплюється рукою так, щоб великі пальці лежали вздовж ікроножного м'яза, а інші охоплювали гомілку. В міру витягання плода за обидві ніжки, руки акушера ковзають по ніжках вверх так, щоб вони весь час містилися поблизу вульви.

Наступне витягання плода проводиться таким же чином, як і при тазовому передлежанні. Слід звернути увагу студентів на ті випадки, коли спинка плода обернена назад (задній вид). При самовільному перебігу пологів спинка звичайно повертається наперед. При наявності заднього виду акушер повинен спробувати повернути плід спинкою наперед.

^ Операція витягання плода за паховий згин

Вказівний палець одноіменної руки вводиться у відповідний паховий згин. Великий палець накладається на крижі по всій її довжині.

При операції витягання за сідниці слід допомагати собі другою рукою, захоплюючи нею променевозап'ястний суглоб першої руки. Захопивши таким чином тазовий кінець плода, намагаються підвести передню сідницю під нижній край симфізу.

Тракції проводять під час потуги, їх напрямок залежить від положення сідниць; при положенні їх не нижче 2 см від міжспинальної лінії перші тракції проводять круто вниз на носки, при положенні в порожнині малого таза - на коліна, при положенні на тазовому дні - на себе.

Слід звернути увагу студентів на те, що всякі спроби низвести ніжку при сідницях, що перебувають глибоко в тазу, є лікарською помилкою, яка призводить до переломів стегна. Показати студентам, що тягнуча сила вказівного пальця спрямована на таз плода, а не на стегнову кістку з метою зниження переломів.

^ 5.3. Контрольні запитання та завдання


 1. Що називається тазовим передлежанням? Його види.

 2. Причини тазових передлежань.

 3. Основні моменти біомеханізму пологів при тазових передлежаннях.

 4. Особливості перебігу І періоду пологів при тазових передлежаннях.

 5. Які ускладнення виникають в І періоді пологів.

 6. Особливості перебігу II періоду пологів.

 7. Які ускладнення виникають в II періоді пологів.

 8. Як ведеться 1 період пологів при тазовому передлежанні?

 9. Особливості ведення II періоду пологів при тазовому передлежанні.

10. Види ручної допомоги при тазовому передлежанні. 11 .Яка різниця
між ручною допомогою та операцією витягання плода за тазовий кінець?

 1. Показання та протипоказання для витягання плода за тазовий кінець.

 2. У мови для проведення операції витягання плода за тазовий кінець.

 3. Етапи виконання операції витягання за тазовий кінець.

 4. Техніка виконання операції витягання плода за ніжку.

 5. Техніка виконання операції витягання плода за дві ніжки.

 6. Техніка виконання операції витягання плода за паховий згин.

 7. Які ускладнення виникають при операції витягання плода за тазовий
  кінець?

19. Особливості ведення III періоду пологів при виконанні операції
витягання плода за тазовий кінець.

20. Показання для кесарського розтину при тазовому передлежанні.

^ 5.4. Заключний етап.

Контроль остаточного рівня засвоєння матеріалу шляхом розв'язування задач, звіту студентів про виконану роботу. В кінці заняття оцінюється робота кожного студента, підводяться підсумки, зауваження по ходу заняття.

^ VI. Матеріали методичного забезпечення

 1. Матеріали контролю вихідного рівня підготовки студентів: ситуаційні задачі (додаються).

 2. Матеріали для методичного забезпечення основного етапу заняття: історії хвороб, таблиці.

 3. Матеріали для заключного етапу заняття: клінічні ситуаційні задачі.

 4. Матеріали для методичного забезпечення самопідготовки студентів ви­кладені у відповідних методичних вказівках для самостійної роботи студентів з даної теми.

^ Ситуаційні задачі

 1. У роділлі Н., 20 років, розміри таза 25-28-31-20, другий період пологів триває 1 годину. Сідниці виповнюють крижову западину. Серцебиття плода 90 уд/хв, аритмічне. Поставте діагноз. Визначте тактику лікаря.

 2. Повторнонароджуюча, пологова діяльність триває 12 годин, неповне ножне передлежання. Ніжка народилася до підколінної ямки. Розкриття шийки матки повне. Серцебиття плода до 168 уд/хв. Поставте діагноз. Визначте тактику лікаря.

 3. У роділлі А., 26 років, із сідничним передлежанням плода, II період пологів вели за Цов'яновим І. При народженні плода до нижнього кута лопаток виявлено, що закинулись ручки. Як вести пологи далі?

VII. Література

 1. Бодяжина В.И. Акушерство. - М., 1986.

 2. Михайленко Е.Т., Бублик-Дорняк Г.М. Патологическое акушерство. - К., 1982.

 3. Айламoзян Акушерство.-С.-П.; 2000.

Методичну розробку склала асистент Приймак С.Г.

Рецензія позитивна

Рецензент

Схожі:

Протокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Протокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему iconПротокол № Зав кафедри методична розробка №1 практичного заняття із студентами
Значення управлінського рішення, Інших письмових І усних постанов для виконання завдань, проблем в діяльності медсестринства, а також...
Протокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему iconСумду на методичній нараді кафедри Медичний факультет " " 2000р. Кафедра педіатрії №1 Зав кафедрою, проф. О.І. Сміян методична розробка практичного заняття для
Вміти діагностувати патологічні стани сечовидільної системи у дітей на основі знання анатомо-фізіологічних особливостей та симптомів...
Протокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему icon” 2008 р. (Протокол № ) Зав кафедри д мед н., професор Т. В. Сорокман методична розробка практичного заняття тема заняття
Науково-методичне обгрунтування теми: Протягом останніх десятиліть у дитячій гастроентерології збільшився інтерес до вивчення функціональної...
Протокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему
Тема: Основні кількісні та якісні показники роботи лікувально-профілактичних закладів
Протокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основна облікова та звітна медична документація лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря
Протокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основна облікова та звітна медична документація лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря
Протокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів по даним річних звітів. Прийняття управлінських рішень
Протокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
...
Протокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему iconПротокол № Зав каф., професор Юзько О. М
Навчальний предмет акушерство 4 курс, медичні факультети тривалість заняття 2 години
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи