Методична розробка практичного заняття \" Операції, які підготовлюють пологові шляхи \" icon

Методична розробка практичного заняття " Операції, які підготовлюють пологові шляхи "
Скачати 111.9 Kb.
НазваМетодична розробка практичного заняття " Операції, які підготовлюють пологові шляхи "
Дата04.07.2012
Розмір111.9 Kb.
ТипДокументи

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні (методичній нараді)

кафедри акушерства і гінекології

з курсом дитячої та підліткової гінекології

“____”___________200__ р.

протокол №

Зав. кафедри, проф. О.М.Юзько

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття " Операції, які підготовлюють

пологові шляхи "

Навчальний предмет: акушерство,

4 курс медичного факультету,

2 години

Медичну розробку склала асистент Приймак С.Г.

ЧЕРНІВЦІ-2004

I. Науково-методичне обгрунтування теми:

Операції, які підготовлюють пологові шляхи (амніотомія та розтин промежини), відносяться до найбільш часто використовуючих в пологах. Отже знання показів, умов і техніки проведення цих операцій необхідні в практичній роботі лікаря.

^ II. Навчальна мета:

2.1. Студенти повинні знати:

 1. Анатомічну будову жіночих статевих органів.

 2. Класифікацію операцій, які підготовлюють пологові шляхи.

 3. Покази і протипокази операцій.

 4. Техніку операцій..

 5. Ускладнення операцій..

2.2. Студент повинен вміти:

 1. Визначити покази та протипокази до виконання операцій, які
  підготовлюють пологові шляхи.

 2. Скласти план обстеження та підготовки до операції.

 3. Провести основні етапи операцій, які підготовлюють пологові шляхи.

 4. Знати інструментарій, необхідний для операцій, які підготовлюють
  пологові шляхи.

2.3. Опанувати практичні навички:

 1. Провести амніотомію.

 2. Провести епізіотомію.

 3. Визначити покази та протипокази до операцій, які підготовлюють
  пологові шляхи.

III. Виховна мета:

- сформувати у студентів основні поняття про кістковий таз жінки, його розміри (зовнішні та внутрішні), м'язеве дно. Визначити покази та протипокази до виконання операцій, які підготовлюють пологові шляхи

^ IV. Міжпредметна інтеграція:Дисципліни

Знати

Вміти
^ Базисні кафедри:
Анатомія (кафедра анатомії)

Будову тазу жінки, тазового дна.
Пропедевтика вну­трішніх хвороб

Загальний анамнез вагітної

Проводити клінічну, лабораторну

Біологічна фізика

Методи додаткового обстеження породіль
^ V. План та організаційна структура практичного заняття:

 1. Тривалість заняття - 2 години.

 2. Етапи заняття (таблиця):

№ п.п.

Основні етапи заняття та їх зміст

Навчальна мета в рівнях засвоєння

Методи контролю, навчально-методичне забеспечення

Час

1

1. Підготовчий етап: - Організація заняття, - Визначення навчальної мети і мотивація, - Контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок, а) анатомія жіночого тазу, б) розміри жіночого тазу, в) фізіологія та патологія по­логів.

L=П-Ш

Фронтальне опиту­вання, таблиці, клі­нічні задачи. Результати обсте­жень вагітних, роділь.

10 хв.

2

2. Основний етап: формуван­ня професійних вмінь та на­вичок: а) курація вагітних, роділь, вимірювання тазу, б) проведення амніотомії, епізілтомії, г) вирішення ситуаційних задач.

L=ПІ

1-2 вагітних, 1-2 роділлі. Клінічні задачи.

60 хв.

3

3. Заключний етап: - Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок, - Підведення загальних підсумків, - Домашнє завдання.

L=Ш ІМ1

Індивідуальний контроль практич­них навичок та ре­зультатів курації.

10 хв.

^ 5.2.7. Підготовчий етап:

На початку заняття викладач знайомить студентів з основними завданнями заняття, планом. Для контролю вихідного рівня знань студентів кожному з них пропонується вирішити типове питання з постановкою діагнозу - можна використати ситуаційні клінічні задачі.

5.2.2. Основний етап:

Амніотомія - штучне вскриття плідного міхура. В залежності від терміну її виконання вона може бути передчасною, ранньою, своєчасною та із хатримкою.

Передчасна - до початку пологів.

Рання - від початку пологів до 7 см відкриття маткового вічка.

Своєчасна - від 7 см до повного відкриття із затримкою - в II періоді пологів.

Покази:

 1. З метою пологозбудження.

 2. Плоский плідний міхур.

 3. Багатоводдя.

 4. Неповне передлежання плаценти.

 5. Захворювання серцево — судинної системи, артеріальна гіпертензія при
  пізньому гестозі, гіпертонічна хвороба, захворювання нирок.

 6. Розкриття маткового вічка до 7 см і більше.

Техніка виконання: виконується при піхвовому дослідженні за допомогою бранші пульових щипців, яку вводять між вказівним та середнім пальцями. Прокол роблять на висоті перейми. В отвір вводять пальці, розширюючи його. Повільно випускаються води.

Швидке випускання вод може призвести до випадіння пуповини, патологічним вставленням голівки, зміни положення плода, передчасному відшаруванню нормально розташованої плаценти.

^ Епізіотомія та перінеотомія.

Використовуються для профілактики акушерського травматизму, скорочення II періоду пологів та з ціллю перинатальної охорони плода. Своєчасний розріз промежини попереджує її розрив.

Покази збоку матері:

 1. Зароза розриву промежини.

 2. Ознаки розриву, що розпочався.

 3. Необхідність скорочення II періоду пологів (кровотеча, слабкість
  пологової діяльності, пізній гестоз, гіпертензія, захворювання серцево -
  судинної системи, органів дихання, міопія та ін.).

Покази збоку плода:

 1. Гіпоксія плоду.

 2. Передчасні пологи.

Покази збоку матері та плода:

 1. Крупний плід.

 2. Тазове передлежання.

 3. Неправилині вставлення голівки.

Техніка: зовнішні статеві органи та шкіра промежини обробляються розчином антисептика. Поза потугою одна бранша ножиць (з тупим кінцем) вводиться під контролем пальця між передлежачою частиною та стінкою піхви.

Розріз робиться на висоті потуги і повинен бути не менше 2 см. в ранньому післяпологовому періоді проводитьсяпошарове ушивання рани промежини.

Епізіотомія виконується на 2 - 3 см вище задньої спайки піхви в напрямку до сідничного бугра.

Перінеотомія - розріз від задньої спайки піхви до анусу.

Ускладнення епізіотомії: гематома, кровотеча, порушення інервації та кровопостачання промежини, враження великої залози переддвір'я піхви та її протоків. А при перінеотомії розтин може перейти на пряму кишку та призвести до розриву III ступеня.

5.3. Контрольні запитання:

 1. Які операції використовують для підготовки пологових шляхів?

 2. Інструментарій необхідний для операцій.

 3. Види амніотомій.

 4. Покази та умови для амніотомії.

 5. Техніка амніотомії.

 6. Ускладнення амніотомії.

 7. Покази для епізіотомії та перінеотомії.

 8. Техніка розтину промежини.

 9. Ускладнення після розтину промежини.
  10.Ушивання розтинів промежини,

5.4.Заключний етап:

Контроль та корекція рівня професійного вміння та навичок проводиться шляхом вирішення ситуаційних та клінічних задач, атестації студентів по темі за компьютерною програмою. Оцінюються знання та вміння студентів з обгрунтуванням кожної оцінки.

Викладач задає домашнє завдання, рекомендує літературу по темі наступного заняття основну і додаткову.

^ VI. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ.

6.1. Матеріали контролю базисної (вихідного рівня) підготовки
студентів: тестові завдання (додаються).

 1. Матеріали для методичного забеспечення основного етапу заняття:
  історії хвороби, пологів, дані лабораторних обстежень, УЗД, КТГ.

 2. Матеріали для заключного етапу заняття: комп'ютерна атестаційна
  програма або набір тестових завдань (клінічні ситуаційні задачі ПІ-ІУ рівень
  засвоєння (додаються).

 3. Матеріали для методичного забезпечення самопідготовки студентів
  викладені у відповідних методичних вказівках студентам 4 курсу для
  самостійної підготовки до практичного заняття з цієї теми.

^ VII. ЛІТЕРАТУРА.
7.1 Основна:


І.Айламазян З.К. Акушерство. С-Петербург, С.212-248,1997. 2.БодяжинаВ.И. Акушерство. М., Медицина, 1988. З.Михайленко Е.Т., Бублик-Дорняк. Патологічне акушерство. К., Здоров'я, 1976.

4. Бодяжина В.Й., Жмакин К.Н., Кирющенков А.П. Акушерство. -
Курск., 1995.

5. Бакшеев Н.С. Клинические лекции по акушерству, -К, 1972.
6.Лекційний матеріал.

7.2 Додаткова:

І.Ариас Ф. Беременность й родьі високого риска (пер. с анг.), М., Медицина, 1989.

2.Ведение беременности и родов высокого риска, (под ред. Пестриковой Т.Ю.)М.,Медицина, 1994, с.218.

3.Тестовий контроль знаний по акушерству и гинекологии. М, Медицина, 1997.

Методичну розробку склала асистент Приймак С.Г.

Рецензія позитивна Рецензент


XI. Ситуаційні задачі:

Задача № 1. Вагітній, яка звернулась вперше 26 років, 39 - 40 тижнів вагітності. Поступила із регулярною пологовою діяльністю. Навколоплідні води не вплелись. Серцебиття плоду до 140 поштовхів у 1 хвилину. При внутрішньому акушерському обстеженні: матковий зів 8 см, плідний міхур цілий. Передлежання голівки в площині входу в малий таз, стрілоподібним швом в правому косому-розмірі. Ваш діагноз та подальша тактика.

Відповідь: вагітність І, 39 - 40 тижнів. Головне передлежання, І позиція, передній вид. І період пологів. Показана амніотомія.

Задача № 2. У жінки в пологах виявлено серцебиття плода (до 100 поштовхів у хвилину). Під час вагітності у жінки був гестоз - еі Н<, Р0. У жінки також міопія І ст.

Передбачувана маса плода 3800±200 г. Який період пологів необхідно скоротити і що для цього потрібно зробити? Відповідь. Необхідно скоротити II період пологів, зробити епізіотомію.

Схожі:

Методична розробка практичного заняття \" Операції, які підготовлюють пологові шляхи \" iconС. П. Польова методична вказівка практичного заняття
Науково-методичне обґрунтування теми: Операції, які підготовлюють пологові шляхи (амніотомія та розтин промежини), відносяться до...
Методична розробка практичного заняття \" Операції, які підготовлюють пологові шляхи \" iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка практичного заняття \" Операції, які підготовлюють пологові шляхи \" iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка практичного заняття \" Операції, які підготовлюють пологові шляхи \" iconС. П. Польова методична вказівка практичного заняття
КР) заступає інші розроджувальні операції (акушерські щипці, вакуум-екстракцію та вилучення плода за тазовий кінець). Останнє пов’язане...
Методична розробка практичного заняття \" Операції, які підготовлюють пологові шляхи \" iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему
Тема: Основні кількісні та якісні показники роботи лікувально-профілактичних закладів
Методична розробка практичного заняття \" Операції, які підготовлюють пологові шляхи \" iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основна облікова та звітна медична документація лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря
Методична розробка практичного заняття \" Операції, які підготовлюють пологові шляхи \" iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основна облікова та звітна медична документація лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря
Методична розробка практичного заняття \" Операції, які підготовлюють пологові шляхи \" iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів по даним річних звітів. Прийняття управлінських рішень
Методична розробка практичного заняття \" Операції, які підготовлюють пологові шляхи \" iconПротокол № Зав кафедри методична розробка №1 практичного заняття із студентами
Значення управлінського рішення, Інших письмових І усних постанов для виконання завдань, проблем в діяльності медсестринства, а також...
Методична розробка практичного заняття \" Операції, які підготовлюють пологові шляхи \" iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи