Методична розробка icon

Методична розробка
Скачати 109.51 Kb.
НазваМетодична розробка
Дата10.07.2012
Розмір109.51 Kb.
ТипДокументи

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні (методичній нараді)

кафедри акушерства і гінекології

з курсом дитячої та підліткової гінекології

“____”___________200__ р.

протокол №

Зав. кафедри, проф. О.М.Юзько


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття на тему:

Використання комп 'ютерних систем в перинатології та в акушерстві"

Навчальний предмет - акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття - 2 години

Методичну розробку склала: Асистент Приймак С.Г.


Чернівці - 2004р.

І.Науково-методичнс обґрунтування теми

Інтенсивний розвиток комп'ютеризації впливає на клінічну перинатологію та акушерство і дозволяє розробляти нові методи вирішення багатьох акушерських проблем. Удосконалення і широке впровадження в клінічну практику сучасних методів оцінки стану і розвитку плоду відкриває можливості для удосконалення діагностики і визначення оптимальної тактики з метою зниження перинатальної захворюваності і смертності. Сучасний лікар повинен бути проінформований про можливості ультразвукової діагностики в акушерстві, про показання до їх проведення, а також вірно оцінювати одержані показники.

ЇІ.Навчальна мета:

2.1.Студент повинен знати:

 1. Природу УЗ хвиль і їх фізичні закони.

 2. Принцип застосування УЗ діагностичної апаратури в акушерстві.

 3. Принцип застосування УЗ діагностики в медицині.

 4. Застосування УЗД в ранніх термінах вагітності.

 5. Ультразвукову фотометрію в II та III триместрах вагітності.

 6. Сучасні можливості УЗ діагностики у виявленні вроджених вад
  розвитку.

 7. Ультразвукову плацентографію.

8. Основи та принципи кардіотокографії.
2.2.Студент повинен вміти:

 1. Записати на апараті кардіотокограму.

 2. Оцінити основні параметри кардіотокограми.

 3. Оцінити дані ультразвукового дослідження фетоплацентарного
  комплексу в різні терміни вагітності.

^ Ш.Виховна мета - протягом усього заняття своїм зовнішнім виглядом, культурою мови, манерами спілкування з вагітними та медперсоналом виховувати та закріпляти у студентів основні деонтологічні принципи у відношеннях лікар-пацієнт в акушерстві.

ІУ.Міжпредметна інтеграція

Назва дисципліни

Знати

Вміти

Фізика

Особливості ультразвукових хвиль та закони їх виникнення і дії
Фізіотерапія

Особливості розповсюдження ультразвукової хвилі в тканинах різної щільності
^ У .План та організаційна структура практичного заняття

Тривалість заняття — 2 години. Етапи заняття (таблиця):

№п/п

Основні етапи заняття та їх зміст

Навчальна мета у рівнях засвоєння

Методи контролю та навчально-мето­дичне забезпечення

Час

1.

Підготовчий етап: -організація заняття; -визначення навчаль­ної мети та мотива­ція; -контроль вихідного рівня знань, вмінь, навичок - особливос­ті застосування ультразвуку в медицині

L=П

Фронтальне опитування

10хв.

2.

Основний етап — формування профе­сійних вмінь та навичок: а) запис та оцінка основних параметрів КТГтаУЗД; б) вирішення клінічних задач

L=ІІ

Історії пологів (5-6) з записами КТГ та УЗД

60хв.

3.

Заключний етап: -контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок; -підведення загальних підсумків; -домашнє завдання

L=II

Індивідуальний контроль практичних навичок, вирішення задач

10хв.

^ 5.2.1 ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

Інтенсивний розвиток комп'ютеризації впливає на клінічну перинатологію та акушерство і дозволяє розробляти нові методи вирішення багатьох акушерських проблем. Удосконалення і широке впровадження в клінічну практику сучасних методів оцінки стану і розвитку плоду відкриває можливості для удосконалення діагностики і визначення оптимальної тактики з метою зниження перинатальної захворюваності і смертності. Сучасний лікар повинен бути проінформований про можливості ультразвукової діагностики в акушерстві, про показання до їх проведення, а також вірно оцінювати одержані показники.

^ 5.2.2 ОСНОВНИЙ ЕТАП

Ультразвуком називають коливання з частотою 20 тис. Герц. У практиці застосовують коливання з частотою 3-5 мГц. На відміну від звуку, що ми чуємо, ультразвук може бути спрямованим пучком, підлягає законам відбиття предметів. Швидкість, з якою ультразвук проходить через середовище, залежить від його щільності і еластичності. При проходженні через межу середовищ з різним акустичним опором ультразвук піддається відбиттю і заломленню. Всі ультразвукові діагностичні методи базуються на реєстрації звукових сигналів, відбитих на межі середовищ з різним акустичним опором. Чим більша ця різниця, тим інтенсивніше відбиття. Найбільше відбиття виникає на межі газоподібних і щільних середовищ, а також на межі рідини 5 тканин.

Зараз УЗД широко застосовується в І триместрі вагітності для того, щоб підтвердити діагноз вагітності і з'ясувати характер її розвитку. Поставити діагноз можна починаючи з 3-4-тижневого строку.

Діагностичне ехографічне спостереження за розвитком вагітності виявляє її збільшення кожного тижня на 0,6-0,7 см. Оцінка життєздатності плода базується на реєстрації його серцевої діяльності починаючи з 7-8-го тижня. Використання УЗД дозволяє ставити діагноз багатоплідної вагітності вже в І триместрі. Широко застосовується УЗ-фетометрія.

Для визначення строку вагітності треба виміряти біпарієтальний розмір голівки плода, довжину стегнової кістки та середній діаметр живота.

До 24-тижневого строку вагітності точніше строк визначається за довжиною стегнової кістки, після цього строку - за біпарієтальним розміром (БПР). Для визначення маси плода необхідно виміряти БПР плода, обвід живота і за таблицею визначити передбачувану масу плода. Широке використання УЗД дозволяє своєчасно виявити вроджені вади розвитку. Для цього необхідно проводити УЗД-скринінг в 16-20 та 24-26 тижнів, а при необхідності - і в 32-37 тижнів.

Для гідроцефалії характерно нагромадження рідини в шлуночках мозку або в субарахноїдальному просторі з одночасною атрофією мозку плода. Аненцефалія характеризується відсутністю сферичних контурів голівки плода.

Багатоводдя найчастіше трапляється при вроджених вадах розвитку центральної нервової системи. Діагностуються також вроджені вади серця, полікістоз нирок, а також інші вроджені вади розвитку.

Важливим напрямком застосування УЗД є плацентографія, що дає можливість чітко визначити розміщення плаценти, її товщину, структуру та наявність патологічних змін.

Передлежання плаценти при УЗД характеризується наявністю плаценти, що перекриває внутрішнє вічко. Низьким розміщенням плаценти прийнято рахувати таке, коли нижній край її відстоїть менше ніж на 5 см від внутрішнього вічка при вагітності 37 тижнів.

При переношеній вагітності на плаценті можна ехографічно виявити кальциноз. УЗД дозволяє також виявити кісти плаценти. Наявність

ехонегативної порожнини між стінкою матки І плацентою свідчить про ретрошгацентарну гематому.

Кардіотокографія - це реєстрація серцевих скорочень плода і скорочувальної діяльності матки. З допомогою кардіотокографії з'ясовується характер пологової діяльності і стан плода, що дає можливість визначити тактику подальшого ведення вагітності та пологів.

Структура кардіетокограми наступна:

 1. Базальна частота серцевих скорочень (БЧСС) - середнє значення між
  миттєвими значеннями ЧСС плода без урахування акселерацій та
  децелерацій. БЧСС мітять з інтервалом 10 хв. Нормальна БЧСС (нормо
  кардія) - від 120 до 160 серцевих скорочень за хвилину.

 2. Варіабельність БЧСС характеризує реактивність симпатичної і
  парасимпатичної вегетативних систем плода. Розрізняють 2 види
  варіабельності ЧСС: швидкі короткочасні коливання ЧСС від удару
  (миттєві ЧСС) та повільні хвильоподібні коливання.

 3. Акселерації - це тимчасові зміни БЧСС, які характеризуються
  збільшенням БЧСС протягом більш як 15 с (слабкі зміни ЧСС - 10-30
  уд/хв., середні - 30-60уд/хв., значні - понад 60уд/хв.).

 4. Децелерації - це тимчасові зміни БЧСС, які характеризуються
  зменшенням БЧСС. Спонтанні децелерації - короткочасні децелерації,
  тривають не більше як ЗО с, амплітуда - 20-30 від базального рівня.
  Практичного значення не мають. Ранні децелерації - починаються
  відразу після початку перейм та майже дзеркально відображають криву
  скорочення матки.

Оцінка стану плода проводиться у пологах за шкалою Фішера.

УІ. Контрольні питання

 1. Принципи роботи УЗД апаратів.

 2. Як виміряти БПР голівки плода?

 3. Як визначити довжину стегна?

 4. Як визначити строк вагітності за БПР?

 5. Як визначити масу плода за БПР голівки?

 6. Як визначити місце прикріплення плаценти?

 7. Оцінка стану плода за кардіотокографічними кривими.

 8. Структура кардіотокограми.

УН.Матеріали методичного забезпечення заняття:

 1. Матеріали контролю базисної (вихідного рівня) підготовки студентів:
  ситуаційні задачі (додаються).

 2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: історії
  пологів, фантом, лялька, стетоскоп.

 3. Матеріали для заключного етапу заняття: клінічні ситуаційні задачі ТІ
  рівня (додаються).

Матеріали для забезпечення самопідготовки студентів викладені у відповідних методичних вказівках для самостійної підготовки.

У1І1. Література

1. Бодяжина В.И. Акушерство. — М.: Медицина, 1995.

2. Запорожан В.М. та співав. Акушерство і гінекологія: книга
К. Здоров'я, 2000.

 1. Грищенко В.1. Акушерство. - К.:3доров'я, 1999.

 2. Лекційний матеріал.

Ситуаційні задачі

 1. У першовагітної жінки остання менструація була 3.03.92р., перші рухи
  плода - 8.08.92р. Визначте строк вагітності і передбачуваний термін
  пологів.

 2. При об'єктивному обстеженні вагітної визначено: довжина плода
  22,5см, прямий розмір голівки - 9 см. Визначте строк вагітності за
  формулами Скульського і Жорданія.

 3. При проведенні II прийому Леопольда виявлено, що спинка плода
  звернена вправо, дрібні частини - вліво. Визначіть положення, позицію
  і вид плода.

 4. При застосуванні ІУ прийому Леопольда визначено, що потилична
  частина голівки виявляється на два поперечних пальці вище за лоно, а
  лицьова частина - повністю. Яким сегментом у вході в малий таз
  перебуває голівка?

Методичну розробку склала асистент Приймак С.Г.

Рецензія позитивна


Рецензент

Схожі:

Методична розробка iconДокументи
1. /Методична розробка.doc
Методична розробка iconМетодична розробка
Гіпоксія плоду І асфіксія новонародженого. Патологія періоду новонародженості. Сучасні
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет — акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство 4 курс, медичні факультети тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Демієлінізуючі захворювання нервової системи у дітей. Розсіяний склероз. Лейкоенцефаліти. Грем
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи