На засіданні приймальної комісії icon

На засіданні приймальної комісії
Скачати 82.75 Kb.
НазваНа засіданні приймальної комісії
Дата10.07.2012
Розмір82.75 Kb.
ТипДокументи

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


Факультет культури і мистецтв


Програма

фахових вступних випробувань на

напрям «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»

на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

(2012 р.)


І. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

 1. Зародження і два напрями розвитку бібліографічної інформації.

 2. Бібліографічна інформація – посередник у системі документних комунікацій.

 3. Інформаційні бар’єри у системі «документ – користувач» і способи їх подолання.

 4. Форми існування бібліографічної інформації.

 5. Традиційні та новітні носії бібліографічної інформації, їх переваги і недоліки.

 6. Виникнення і задоволення інформаційних, документних та бібліографічних потреб.

 7. Документно-бібліографічні потреби як причина виникнення основних суспільних функцій бібліографічної інформації.

 8. Характеристика основних суспільних функцій бібліографічної інформації.

 9. Властивості бібліографічної інформації, вимоги до неї.

 10. Характеристика поняття «бібліографічна діяльність».

 11. Компонентна структура практичної бібліографічної діяльності.

 12. Характеристика об’єкта і суб’єкта бібліографічної діяльності.

 13. «Портрет» сучасного бібліографа-професіонала.

 14. Бібліографування як один з головних процесів бібліографічної діяльності.

 15. Основні напрями і форми бібліографічного обслуговування.

 16. Характеристика засобів бібліографічної діяльності.

 17. Методи бібліографування та бібліографічного обслуговування.

 18. Види бібліографічних посібників за суспільним призначенням.

 19. Види бібліографічних посібників за жанрами.

 20. Види бібліографічних посібників за особливостями об’єкта обліку (за видами і тематико-галузевим змістом відображених документів).

 21. Види бібліографічних посібників за особливостями об’єкта обліку (за змістовно-територіальними зв’язками, часом видання і місцем публікації відображених документів).

 22. Види бібліографічних посібників за методами бібліографування.

 23. Походження і сучасне вживання терміну «бібліографія».

 24. Культурно-історичне значення бібліографії.

 25. Науково-практичне значення бібліографії.

 26. Основні принципи бібліографії.

 27. Видова класифікація бібліографії як наукова проблема.

 28. Співставлення понять «державна» і «національна бібліографія».

 29. Особливості загальної та спеціальної бібліографії.

 30. Співвідношення бібліографічної науки і практики. Структура бібліографознавства.

 31. Бібліографознавство в системі суміжних і споріднених дисциплін.

 32. Бібліографічна евристика – теорія, методика і практика бібліографічного пошуку.

 33. Взаємозв’язок та співвідношення категорій „бібліографічний пошук” і „науковий пошук”, „бібліографічний пошук” і „бібліографічна евристика” в сучасному бібліографознавстві.

 34. Бібліографічні потреби та їх основні передумови. Пошуковий образ документа.

 35. Загальне уявлення про інформаційно-пошукову систему (ІПС) та її основні компоненти. Визначення релевантності (повноти й точності) й пертинентності бібліографічного пошуку.

 36. Проблеми бібліографічного пошуку в працях зарубіжних бібліографознавців: Ш.-В. Ланглуа, Л. Шорза, Л.-Н. Мальклес та ін.

 37. Внесок у розвиток бібліографічної евристики українських і російських учених: Ю. Меженка, М. Ульянинського, П. Беркова, Є. Шамуріна, М. Садової, О. Гречіхіна.

 38. Основні підходи до трактування різновидів бібліографічних розшуків у сучасному бібліографознавстві (П. Берков, І. Моргенштерн, Б. Уткін, А. Соколов, О. Коршунов, О. Гречіхін, Г. Шведова-Водка).

 39. Система методів бібліографічної евристики.

 40. Уточнювальний бібліографічний пошук.

 41. Тематичний бібліографічний пошук.

 42. Біобібліографічний пошук.

 43. Особливості бібліографічного пошуку в алфавітному каталозі бібліотек.

 44. Особливості бібліографічного пошуку в систематичному каталозі, організованому на основі ББК.

 45. Особливості бібліографічного пошуку в систематичному каталозі, організованому на основі УДК.

 46. Бібліографічні посібники – основне традиційне джерело бібліографічних розшуків.

 47. Діяльність Книжкової палати України.

 48. Поточна державна бібліографія: завдання, організація.

 49. Джерела поточного бібліографічного обліку.

 50. Суспільне призначення, завдання, функції загальної ретроспективної бібліографії.

 51. Система посібників загальної ретроспективної бібліографії: ознаки диференціації, критерії відбору документів, вимоги.

 52. Науково-допоміжна бібліографія: особливості інформаційних і бібліографічних потреб користувачів, жанрово-типологічна структура посібників.

 53. Погляди вчених щодо суспільного призначення рекомендаційної бібліографії, її завдання на сучасному етапі розвитку суспільства.

 54. Визначення та функції бібліографії бібліографії. Значення бібліографії другого ступеня для бібліографічного пошуку.


ІІ. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО


 1. Бібліотека, її призначення, завдання та основні функції.

 2. Історичні типи бібліотек, об'єкти їх діяльності, змістові функції.

 3. Характеристика бібліотеки як системи. Родові елементи бібліотеки.

 4. Типовидове різноманіття бібліотечної системи України: загальна характеристика.

 5. Універсальна бібліотека, її призначення та характеристика фонду.

 6. Основні завдання спеціальних бібліотек. Бібліотеки-депозитарії.

 7. Національна бібліотека України, державна і центральні бібліотеки, їх характерні ознаки та основні завдання.

 8. Бібліотечна діяльність, її зміст, об'єкти, види.

 9. Визначення та суть бібліотечної технології. Основні складові бібліотечної технології, їх визначення та характеристика. Підсистеми бібліотечної технології.

 10. Організаційна структура бібліотеки: суть і види.

 11. Схема класифікації підрозділів бібліотеки.

 12. Функціональні відділи бібліотеки, їх характеристика.

 13. Загальна характеристика комплексних відділів бібліотеки, їх функції.

 14. Галузеві відділи у бібліотеках, їх фонд, функції та зміст роботи.

 15. Відділи мережі, їх функції та завдання.

 16. Характеристика адміністративно-господарських та допоміжних відділів бібліотеки.

 17. Функції та зміст роботи відділу комплектування.

 18. Функції та зміст роботи відділу опрацювання та алфавітних каталогів.

 19. Особливості структури університетської (вузівської) бібліотеки.

 20. Уніфікація та нормування у бібліотечній справі.

 21. Управління бібліотекою: зміст, принципи, функції, цикли.

 22. Методи управління бібліотекою.

 23. Суть та значення планування бібліотечної діяльності. Видове різноманіття бібліотечних планів, їх специфіка. Річний план бібліотеки.

 24. Бібліотечний облік та бібліотечна статистика: суть, призначення, завдання.

 25. Бюджет бібліотеки.

 26. Бібліотечні споруди, приміщення бібліотеки.

 27. Організація робочих місць бібліотечних працівників та читачів.

 28. Управління бібліотечним фондом.

 29. Відділ основних книжкових фондів.

 30. Формування фондів окремих видів документів.

 31. Бібліотечні каталоги та їх форми.

 32. Ознаки класифікації бібліотечних каталогів.

 33. Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотеки та її організація.

 34. Інформування про бібліотечні документи та їх зміст.

 35. Позастаціонарне обслуговування користувачів.

 36. Науково-дослідна діяльність бібліотеки.

 37. Видавнича діяльність бібліотеки.

 38. Методична діяльність в бібліотеці, її принципи. Основні напрями та функції методичного забезпечення функціонування бібліотек.

 39. Маркетинг у бібліотеці.

 40. Поняття «бібліотечний фонд». Фонд як одна з підсистем бібліотеки.

 41. Властивості та функції бібліотечного фонду.

 42. Основні параметри фонду.

 43. Різноманітність документів, що складають бібліотечний фонд.

 44. Типи бібліотечних фондів. Єдиний бібліотечний фонд держави.

 45. Основні процеси формування бібліотечного фонду.

 46. Моделювання бібліотечного фонду.

 47. Відбір – основа комплектування бібліотечних фондів.

 48. Принципи комплектування бібліотечних фондів.

 49. Планування бібліотечного фонду: загальні вимоги, види планів.

 50. Вивчення фонду бібліотеки як засіб поліпшення його складу.

 51. Загальна характеристика системи постачання бібліотек документами.

 52. Бібліотечний колектор – джерело централізованого постачання бібліотек.

 53. Обов’язковий примірник бібліотек як спосіб постачання наукових бібліотек.

 54. Нецентралізовані джерела постачання бібліотек.

 55. Комплектування бібліотечного фонду як процес: загальна характеристика, види.

 56. Поточне комплектування.

 57. Ретроспективне та початкове комплектування.

 58. Відділ комплектування, його функції, організація роботи.

 59. Організація бібліотечного фонду як процес. Приймання документів до бібліотеки.

 60. Технічна обробка документів.

 61. Облік документів у бібліотеці: значення, вимоги, одиниці обліку, види та форми.

 62. Облік документів, що вибувають з фонду бібліотеки.

 63. Розміщення бібліотечного фонду.

 64. Система розстановки документного фонду.

 65. Розміщення та розстановка фонду в умовах відкритого доступу користувачів до документних фондів бібліотек.

 66. Бібліотечні приміщення, обладнання та устаткування для розстановки та розміщення фондів.

 67. Відділ зберігання фонду, його функції та основні процеси роботи.

 68. Зберігання бібліотечного фонду. Фізико-хімічні чинники зберігання фонду.

 69. Біологічні та соціальні чинники зберігання фонду.

 70. Перевірка бібліотечного фонду.

 71. Бібліотечний фонд у системі фондів України.

 72. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів: поняття, мета.

 73. Принципи бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів.

 74. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів як система.

 75. Соціологічні групування користувачів, мотиви їх звернення до бібліотеки.

 76. Методи і форми роботи з користувачами.

 77. Формування інформаційної культури користувача.

 78. Типологія користувачів бібліотеки.

 79. Напрями бібліотечно-бібліографічного обслуговування.

 80. Виставкова діяльність бібліотеки.

 81. МБА як позастаціонарна форма бібліотечного обслуговування.

 82. Принципи користування фондами.

 83. Читальні зали як стаціонарна форма бібліотечного обслуговування.

 84. Бібліотечна послуга: поняття, предмет. Безплатні та платні послуги.

 85. Класифікація бібліотечних послуг. Нові послуги у бібліотеці.


ІІІ. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО


 1. Суть та значення поняття «документ», наукові дисципліни та галузі практичної діяльності, де використовується це поняття.

 2. Визначення поняття «документ» у документознавстві. Кількісна характеристика його значень в офіційному вжитку та джерела їх фіксації.

 3. Книга як основний вид видання: визначення поняття, історія.

 4. Генеза та розвиток поняття «документ». Вклад П. Отле у становлення документа як базового поняття документознавства.

 5. Структура книги (внутрішні і зовнішні елементи, апарат книги).

 6. Характеристика документа як системного об’єкта: властивості, ознаки.

 7. Структура документа: загальна характеристика, внутрішня та зовнішня структури.

 8. Реквізити документа.

 9. Нотне видання: загальна характеристика, класифікація, нотні знаки.

 10. Методи і способи документування: кодування інформації, знаковий метод фіксування інформації (класифікація знаків, знаки письма), способи і засоби запису інформації.

 11. Картографічне видання: загальна характеристика, картографічні знаки, види.

 12. Поняття класифікації документів. Співвідношення видової та типологічної класифікації документа.

 13. Ізографічне видання: загальна характеристика, види.

 14. Видова класифікація документів: за інформаційною складовою.

 15. Видова класифікація документів: за фізичною (матеріальною) складовою.


В. о. завідувача кафедри

бібліотекознавства і бібліографії доц. Крохмальний Р. О.


Програма затверджена

на засіданні Вченої ради факультету 17 січня 2012 р.,

протокол № 80.

Схожі:

На засіданні приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
На засіданні приймальної комісії iconПротокол №7 програми фахових вступних випробуван ь та надати до приймальної комісії
Підготувати та затвердити на засіданні: приймальної комісії (20. 02. 2012 р., протокол №6); Вченої ради університету (23. 02. 2012...
На засіданні приймальної комісії iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка

На засіданні приймальної комісії iconНа засіданні приймальної комісії Львівського національного університету
Трудове право регулює трудові відносини
На засіданні приймальної комісії iconЗаступник відповідального секретаря Приймальної комісії
Приймальної комісії: декани факультетів; завідувач центру заочного навчання; юрисконсульт; представники органів студентського самоврядування...
На засіданні приймальної комісії iconЧлени Приймальної комісії
Відповідальний секретар Приймальної комісії призначається наказом директора інституту з числа науково-педагогічних (педагогічних)...
На засіданні приймальної комісії iconПлан роботи приймальної комісії Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2012-2013 н р
Затвердження переліку інформаційних джерел для Приймальної комісії: Стенди, Сайт університету, змі
На засіданні приймальної комісії iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Література чеського Просвітництва І діяльність Й. Добровського, Й. Юнгмана та П. Й. Шафарика
На засіданні приймальної комісії iconНа засіданні приймальної комісії Львівського національного університету
Вкажіть відносини, що становлять предмет конституційного права України як галузі права
На засіданні приймальної комісії iconНа засіданні приймальної комісії Львівського національного університету
Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не розкриває його ознак (змісту), іменується
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи