Методичні вказівки до індивідуального завдання „Розрахунок І вибір обладнання системи повітропостачання промислового підприємства” icon

Методичні вказівки до індивідуального завдання „Розрахунок І вибір обладнання системи повітропостачання промислового підприємства”
Скачати 267.94 Kb.
НазваМетодичні вказівки до індивідуального завдання „Розрахунок І вибір обладнання системи повітропостачання промислового підприємства”
Дата10.07.2012
Розмір267.94 Kb.
ТипРозрахунок


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки

до індивідуального завдання

Розрахунок і вибір обладнання системи повітропостачання промислового підприємства” з курсу „Компресорні станції”


(для студентів спеціальностей 7.09.05.08 „Компресори, пневмоагрегати і вакуумна техніка” денної форми навчання)


Суми 2006


Укладачі : проф. Бондаренко Г. А., кафедра технічної теплофізики СумДУ;

канд.техн.наук в. о. доц. Лавренко О.М., ВАТ „НВАТ ВНДІкомпресормаш”.


Відповідальний за випуск проф. Павлюченко А. М.


Редактор


План 2005 р.

Підписано до друку


Формат Умов. друк. арк..

Наклад 50 прим.

Замовлення № Обл. вид. арк..


Собівартість видання

Безкоштовно


Зміст

с.

Вступ………………………………………………………………………………. 3

 1. Вихідні дані для виконання завдання……………………………………....4

 2. Зміст і порядок виконання завдання………………………………………..5

 3. Методичні рекомендації по виконанню завдання………………………....5

  1. Розрахунок потреби в стиснутому повітрі………………………………..5

  2. Розрахунок продуктивності компресорної станції……………………….6

  3. Розрахунок пневмомережі……………………………………………….... 9

Додатки……………………………………………………………………………...13

Список літератури…………………………………………………………………..16


Вступ

Дані методичні вказівки призначені для того, щоб надати допомогу студентам при виконанні самостійної роботи з курсу „Компресорні станції”.

Методичні вказівки містять вихідні дані і відомості, необхідні для розрахунку потрібної продуктивності (навантаження), вибору компресорів і допоміжного обладнання, розрахунку повітропроводів і ескізного проектування компресорної станції.


 1. ^ Вихідні дані для виконання завдання

Вихідні дані задаються шифром завдання і визначаються виходячи із схеми рис.1 і таблиць 1 і 2. Наприклад, шифр В – 2b позначає:

В- устаткування станції гвинтовими компресорами;

2- варіант довжини ділянок трубопроводів (таблиця1);

b - потреба цехів у стиснутому повітрі, коефіцієнт втрат повітря (витікання) Ку і коефіцієнт максимального споживання Кmax (таблиця 2).

Примітка. Місцеві опори: вентилі, коліна, трійники –використовувати за схемою рис.1.

Рисунок 1 – Схема міжцехової пневмомережі


Табл. 1 – Варіанти довжини ділянок пневмомережі.

Варіант

Довжини ділянок, м

ab

bc

cd

be

ef

eg

ch

1

100

50

170

40

20

100

80

2

50

100

150

30

20

80

50

3

70

70

200

50

30

70

40

4

50

50

300

30

30

60

40


Табл. 2 – Варіанти потреби цехів в стиснутому повітрі, Ку та Кmax.

Цех

Середні витрати повітря,

Vі, нм3/год

Коефіцієнт втрат, Ку

Коефіцієнт макс. навант., Кmax

a

b

c

d

Ливарний

1320

2450

4180

5360

0,25

1,4

Механічний

900

2380

3000

3470

0,15

1,2

Складальний

500

750

1100

2120

0,15

1,3

Фарбувальний

280

420

720

1050

0,2

1,3

 1. Зміст і порядок виконання завдання


Зміст завдання.

Робота повинна містить такі розділи:


  1. Розрахунок потреби стиснутого повітря (навантаження компресорної станції).

  2. Підбір компресорів і визначення встановленої і резервної продуктивності компресорної станції.

  3. Визначення діаметрів трубопроводів і розрахунок гідравлічних втрат у них.

  4. Визначення охолодження і вологомісткості стиснутого повітря.

  5. Ескізи плану розміщення обладнання компресорної станції і схеми повітропроводів.

Робота виконується поетапно відповідно до наведених вище розділів.


 1. Методичні рекомендації щодо виконання завдання

При виконанні розділу 2 необхідно керуватися літературою [1-4] і наведеними там прикладами, а також лекціями з курсу „Компресорні станції”.


^ 3.1 Розрахунок потреби в стиснутому повітрі

Розрахунковою потребою цеху, ділянки в стиснутому повітрі є сума витрат повітря всіма працюючими споживачами (пневмоприймачами) і сумарних втрат повітря в трубопроводах, арматурі і непрацюючих пневмоприймачах:


(1)

де втрати q = ?y Vy.


Сумарні втрати повітря беруться відповідно до нормативів (10-25% від витраченої кількості повітря) Ку = 0,1-0,25.

Для забезпечення можливих режимів максимальних витрат повітря беруть:(2)

де

При визначенні максимальних тривалих витрат по заводу в цілому використання останньої формули може призвести до неоправдано завищеного результату, оскільки вірогідність того, що одночасно всі цехи заводу будуть споживати максимальну витрату, невелика. У цьому випадку рекомендується сумарну максимальну витрату обчислювати як суму максимальної витрати цеху з найбільшим споживанням повітря і середніх витрат всіх решти цехів:

. (3)


Ця величина називається максимально тривалим навантаженням і повинна бути використана як розрахункова для заводу під час підбору компресорів.

Розрахунок виконується за даними із табл.2 для відповідного варіанта завдання. Результати зводяться в таблицю 3.1.


Таблиця 3.1 – Результати визначення максимально тривалого навантаження (потреби) по заводу

Цех

Vi,

м3/год

qi,

м3/год

Vi розр.,

м3/год

V і. м. д,

м3/год

Vм. д,

м3/год

Ливарний
Механічний
Складальний
Фарбувальний
Разом:

^ 3.2 Розрахунок продуктивності компресорної станції


Метою даного розрахунку є вибір типу і кількості компресорів, який задовольняє потреби заводу в стиснутому повітрі. Вибір здійснюється за допомогою таблиць 1 і 2 додатку А відповідно до заданого варіанта типу компресора (поршневий, відцентровий).

3.2.1 Вибір продуктивності компресорів проводиться виходячи із заданого навантаження на станцію (максимально тривалої продуктивності Vм. д). При цьому розглядаються декілька варіантів підбору компресорів з різною їх одиничною продуктивністю.

Для кожного варіанта проводиться визначення встановленої і резервної продуктивностей компресорної станції.

Установлена продуктивність КС являє собою суму номінальних продуктивностей усіх компресорів, установлених на станції, включаючи резервні:

, (4)

де - номінальна продуктивність компресора по всмоктуючому повітрю,
м3/хв (паспортна);

- продуктивність компресорів, які знаходяться у резерві, м3/хв.

Покриття максимального навантаження на КС при виході із ладу найбільшого за продуктивністю компресора, %:

, (5)

де - продуктивність найбільшого компресора, який підлягає ремонту
або знаходиться у резерві, м3/хв.

Установлену продуктивність КС визначають виходячи з одиничної продуктивності, кількості та типу компресорів.

Одиничні продуктивності установлюваних на станції компресорів беруть однаковими.

Число робочих машин

, (шт). (6)

Якщо дріб у формулі (6) менше 0,5, тоді до машин даної марки додатково встановлюється одна (дві) машини меншої продуктивності. У випадках коли дрібна частина більше 0,5, тоді всі компресори беруться однакової продуктивності і число машин необхідно брати найближче більше. У машинному залі КС необхідно встановлювати 3-4, але не більше 8 компресорних агрегатів, включаючи резервні.

Продуктивність резервного компресора визначають після того, як вибрані типи і продуктивність робочих компресорів; при цьому необхідно, щоб продуктивність резервного компресора була максимальною.

За необхідності мати на КС 100% резерв число встановлених на станції компресорів m повинно дорівнювати:

, (7)

тобто така кількість компресорів, яка при виході із ладу одного компресора забезпечує споживачів стиснутим повітрям на 100%.

Ступінчастість регулювання продуктивності забезпечується послідовним відключенням компресорів при зменшенні споживання і визначається із відношення (1/m) х 100%, де m – число робочих машин. Якщо m = 3, то ступінчастість дорівнює 33%, тобто станція може забезпечити 100%, 66% і 33% від робочої продуктивності.

Підібрати ресивер

, м3. (8)

Результати варіантного розрахунку продуктивності компресорної станції зводяться в таблицю 3.2.

Таблиця 3.2 – Розрахунок продуктивності компресорної станції (приклад)

Показник

Варіант

I

II

III

Тип компресорів

ВВ-50/8

ВВ-32/8

ВВ-25/8

Максимально тривале навантаження на КС, м3/хв

51,95

Продуктивність одиничного компресора, м3/хв

50

32

25

Кількість компресорів, шт.

1

2

2

Продуктивність робоча, м3/хв

50

2 х 32 = 64

2х25=50

Коефіцієнт завантаження

51,95/50 = 1,038

51,95/64 = 0,81

51,95/50 = 1,03

Продуктивність резервного компресора, м3/хв

50

32

25

Установлена продуктивність, м3/хв

2 х 50 = 100

3 х 32 = 96

3 х 25 = 75

Загальна кількість компресорів, шт.

2

3

3

Забезпечення максимальної продуктивності

50/51,9 = 0,96

64/51,9 = 1,23

50/51,9 = 0,96

Об’єм ресивера, м3
16
Примітка. У рамках індивідуального завдання повинно бути виконано три варіанти підбору компресорів для розрахованої продуктивності компресорної станції.


Остаточний варіант вибирається із таких міркувань.


1 Величина коефіцієнта навантаження повинна бути близька до одиниці:

, 1?1,0). (9)

 1. Ступінь забезпечення максимальної продуктивності:

, 2?1,0). (10)

 1. Мінімальної установленої продуктивності min(Vуст).Так, у прикладі, наведеному в табл. 3.2, кращим варіантом за коефіцієнтом завантаження є варіанти І і ІІІ (к1 = 1,038 і 1,03 відповідно). Віддавати перевагу необхідно варіанту ІІІ з таких причин:

 • установлена потужність в цьому випадку на 25% менше (відповідно і витрата електроенергії);

- менша одинична продуктивність компресорів забезпечує маневреність у переключенні компресорів при зменшенні споживання повітря (тобто вища ступінчастість регулювання).

Для прийнятого варіанта підбору компресорів викреслити в масштабі компоновку машинного залу компресорної станції з урахуванням нормативних вимог. Формат креслення – А4.

Розміри залу формуються несучими колонами, відстань між осями яких дорівнює 6 м.

Габаритні розміри компресорів вибирати за додатком (табл. 1 і 2).


   1. ^ Графоаналітична оцінка ефективності варіантів підбору
    компресорів КС.Взяти ступінчастий графік добового навантаження КС, виходячи із такого графіка сумарного споживання цехами:

ливарний – 3 - змінна робота;

механічний – 2 - змінна робота;

складальний – 2 - змінна робота;

фарбувальний – однозмінна робота.

Накреслити графік добового навантаження КС жирними лініями та нанести на нього продуктивності компресорів пунктирними лініями.


Наприклад, для варіантів з чотирма і трьома компресорами графік навантаження змінюється до двох видів:

Vм.д

Vм.д

а
4Vk

3Vk//
) б)


3Vk/

1
2

2Vk//
2Vk/

3

Vk/

4

Vk//

1-а зм.

2-а зм.

3-а зм.

1-а зм.

2-а зм.

3-а зм.

Рисунок 2 – Графіки добового навантаження КС з чотирма компресорами продуктивністю к(a) і трьома компресорами продуктивністю Vґґк (б):

Потреби цехів: 1 – фарбувального; 2 – складального; 3 – механічного;
4 – літейного

Порівняти сумарні площі заштрихованих ділянок діаграм, які характеризують втрати повітря на скидання за відсутності регулювання, вибираємо більш економічний варіант.

   1. За результатами порівняння п-п. 3.2.1 – 3.2.2 вибираємо остаточний варіант компоновки компресорної станції.


^ 3.3 Розрахунок пневмомережі


Викреслити в масштабі схему міжцехової пневмомережі для відповідного варіанта завдання, із зазначенням необхідних розмірів (довжин) повітропроводів. Формат креслення – А4.


^ 3.3.1 Визначення витрат за ділянками мережі


Розрахунок проводиться з кінця найдовговшої ділянки, наприклад від точки d (див. рис. 1).

Керуватися правилами: якщо вузлова точка відноситься до одного споживача, то для неї як розрахункові витрати беруться значення максимально тривалого споживання, якщо ж ця точка розгалуження на декілька споживачів (точки с, в, е), то витрату знаходимо підсумовуванням максимально тривалого споживання найбільш значного споживача і середніх розрахункових значень решти споживачів.

1) Обчислити значення об’ємних витрат повітря по ділянках:

V c-d ,V b-c , V b-e , V a-b у нм3/хв.

2) Обчислити значення масових витрат, приведених до нормальних

умов: m c-d, m b-c , m a-b, використовуючи формулу

, (11)

де ?н=1,293 кг/м3.

3.3.2 Визначити внутрішні діаметри ділянок труб, попередньо задавшись

швидкостями в них, за формулою

, м. (12)

Швидкість у трубопроводах брати такою, що дорівнюю 4-12 м/с, причому чим менше діаметр труби і чим довше труба, тим менше значення швидкості.

Для всіх ділянок беремо середню густину стиснутого повітря, визначену для умов ? = 7 кг/см2 ; t ср = 20 єС:

.

Отримані розрахункові значення діаметрів округлюється до найближчих стандартизованих значень D y:


Таблиця 3.3 - Внутрішні діаметри і товщини труб

D y

25

32

40

50

80

100

125

150

200

250

300

?, мм

3,25

3,25

3,5

3,5

3,5

4,0

4,0

4,5

6

7

8


^ 3.3.3 Виконати розрахунок гідравлічного опору ділянок труб.


Величина втрат тиску на кожній ділянці визначається за формулою

, (13)

де

? – коефіцієнт гідравлічного тертя;

l –довжина ділянки трубопроводу, м;

d – внутрішній діаметр труби, м;

? – густина повітря в трубі, кгс/м3;

? – швидкість повітря в трубі, м/с.

Місцеві опори мережі (відведення, коліна, звуження, розширення, арматура і
(т. ін.) замінюються ділянками труб з еквівалентною довжиною за табл. 3.4. За відсутності в таблиці потрібного діаметра береться найближче значення.


Таблиця 3.4 - Довжини труб, еквівалентні місцевим опорам, li e м

^ Ділянки місцевих опорів

Діаметр трубопроводу, мм

25

50

100

150

200

250

Коліно

0,5

1

1,7

2,5

3,2

4

Трійник

2

4

10

15

20

32

Ліроподібний компенсатор

1,8

4

9,5

14,5

20

27

Засувки

0,3

0,5

1,5

2,5

3,5

5

Прохідний вентиль

6

13

31

50

75

100

Кутовий вентиль

5

10

20

32

45

61

Зворотний клапан

1,6

3,2

7,5

12,5

16

24


З урахуванням цього сумарні втрати тиску на ділянці дорівнюють

. (14)

Розрахунок коефіцієнта тертя ?і проводиться за наближеною формулою

, (15)

де Ке – еквівалентна шорсткість труби.


При задаванні величини шорсткості необхідно керуватися табл. 3.5.


Таблиця 3.5 - Значення еквівалентної абсолютної шорсткості Ке, стальних труб

Варіант

Труби

Стан труб

Ке, мм

П1

Безшовні

Нові

0,01-0,02

В1
Після декількох років експлуатації

0,015-0,3

П2

Зварні

Нові

0,03-0,1

В2
Після чищення

0,1-0,2

П3, В3
Помірно заіржавілий

0,3-0,7

В4
Старі заіржавілі

0,8-1,5

П4
Сильно заіржавілі або з відкладенням

2-4

Після визначення втрат тиску по ділянках необхідно обчислити сумарну втрату найдовшої ділянки трубопроводу:

(16)

і знайти кінцевий тиск

, (17)

де рк – тиск нагнітання на виході із компресорної станції.

Якщо рк < 5 кг/см2, необхідно зробити перерахунок мережі, задаючи менші швидкості.

Потім визначають діаметри труб і втрати тиску у відгалуженнях від основного трубопроводу.


^ 3.3.4 Визначення температури стиснутого повітря в характерних

точках мережі

Задану ділянку трубопроводу розбити на і однакових частин (і = 10).

Температура повітря в кінці кожної ділянки обчислюється за формулою


°С, (18)

де i – число ділянок, на які розбита довжина трубопроводу;

t1, t2 … ti – температура стиснутого повітря на вході 1, 2, i-ї ділянок, єС;

ta – температура навколишнього повітря, єС;

?li – довжина ділянки, м;

Vi – об’ємна витрата стиснутого повітря, яка протікає в трубопроводі і зведена до нормальних умов, нм3;

Ср – об’ємна питома теплоємність повітря (при постійному тиску Ср=0,31 ккал/м3.К);

Dв; Dн – внутрішній і зовнішній діаметри труби, м;

?1 – коефіцієнт тепловіддачі від стиснутого повітря до стінки труби, ккал/м2. ч .К;

?2 – коефіцієнт тепловіддачі від стінки до атмосферного повітря, ккал/ м2. ч .К.


Коефіцієнт тепловіддачі ?1 обчислюється за формулою


?1 =3,8 . (?/Dв)0,25 . ?0,5 (19)

а коефіцієнт ?2 для даної задачі може братися таким, що дорівнює величині
?2 = 11,2 ккал/ м2. ч .К.

Температура стиснутого повітря на виході із компресорної станції після кінцевих повітроохолоджувачів t1 може братися такою, що дорівнює 50єС, а мінімальна температура навколишнього повітря в зимовий час t2 береться такою, що дорівнює мінус 35єС.


^ 3.3.5 Визначення вологомісткості в характерних точках мережі


За обчисленими вище значеннями тиску і температури стиснутого повітря в характерних точках за діаграмою в додатку 2 визначається вологомісткість di.

Зміна вологомісткості між виходом із компресорної станції (точка а) і заданою точкою дорівнює

. (20)

Визначити кількість води, яка перейшла із пароподібного стану у рідину при охолодженні стиснутого повітря за формулою


, (21)

де mi – масова витрата повітря на даній ділянці.

Результати розрахунків занести в таблицю 3.6.


Таблиця 3.6 — Результат розрахунку пневмомережіПор.

номер

Дільниця трубопроводу

Швид-кість

?і;

м/с

Загальна витрата,

Vi;

м3/хв

Масова витрата,

mi;

кг/с

Діаметр труби,

D1;

ммДовжина ділянки,

li;

м

Втрата тиску,

?p,

м/см2

Тиск у кінці ділянки,

кгс/см2

Темпера-тура в кінці ділянки

єС

Вологомісткість

d; г/кг

Кількість води,

D;

л/год


на поча-тку

в

кінці

1

а - в


2

в - с


3


^ ДОДАТОК А

(обов’язковий)


Таблиця 1 - Основні технічні характеристики гвинтових компресорів


Параметр

НВЭ 10/0,7

НВЭ 15/0,7

НВЭ 20/0,7

ВВ 25/8

ВВ 32/8

ВВ 50/8

ВВ 100/8

Продуктивність,

м3/хв

10

15

20

25

32

50

95

Робочий тиск,

абс. кгс/см2

8

8

8

8

8

8

8

Потужність,

кВт

62,2

100

127

162

180

285

600

Габарити

L х B х H,

мм

1870х

1120х

1800

2165х

1430х

2076

2506х

1534х

2076

2420х

1000х

1865

2420х

1000х

1865

4900х

2400х

1985

5894х

2300х

2400

Загальна маса,

кг

1450

2350
4200

4200

6800

8900

Виробник

ВАТ «НВАТ ВНДІкомпресормаш»^ Таблиця 2 Основні технічні характеристики поршневих компресорів

Параметр

2ВМ10-50/9

2ВМ10-63/9

4ВМ10-100/9

4ВМ10-120/9

ВП-50/8

Продуктивність,

м3/хв

51,5

63

103

124,5

50

Робочий тиск,

абс. кгс/см2

9

9

9

9

8

Потужність,

кВт

315

400

630

800

315

Габарити

L х B х H,

мм

3500х

4400х

2840

3500х

4400х

2840

3180х

4430х

3000

3180х

4430х

3000
Загальна маса,

кг

8810

8810

17080

17080

6600

Виробник

ВАТ «Пензенський компресорний завод»,

м. Пенза, Росія

ВАТ

«Краснодарський

компресорний

завод»Продовження таблиці 2


Параметр

4ВМ10-100/9

2ВП 10/8

ВУ-22/16

5ВП 30/8

В 300-2К

Продуктивність,

м3/хв

103

10

22

30

40

Робочий тиск,

абс. кгс/см2

9

8

8

8

8

Потужність,

кВт

630

60

144

176

224

Габарити

L х B х H,

мм

5180х

4430х

3000

1560

1365

1560

2700

1880

1650

2405

1810

2600

3700

3200

2570

Загальна маса,

кг

17080

1400

2700

4500

7700

Виробник

ВАТ «Пензенський

компресорний

завод»

«Борец»,

м. Москва

«Мелком»,

м. Мелітополь

«Борец»,

м.Москва
Примітка. Загальна маса без електродвигуна.


^ ДОДАТОК Б

(обов’язковий)
Рисунок 2 — Залежність вологоємності стиснутого повітря від

температури та тиску при ?=100%


Список рекомендованої літератури


 1. Алхазов А. Д. Воздушные поршневые компрессорные станции машиностроительных заводов. – М.: Машгаз, 1961.

 2. Блейхер В. Я., Елисеев В. Н. Компрессорные станции.-М.: Машгаз, 1958.

 3. Бондаренко Г. А., Жарков П. Е. Компрессорные станции и системы воздухоснабжения промышленных предприятий с винтовыми компресорами: Учебное пособие. – Сумы: изд-во СумГУ, 2003.

 4. Бондаренко Г. А. Винтовые воздушные компрессорные станции. – Сумы: изд-во СумГУ, 2005.-250с.Схожі:

Методичні вказівки до індивідуального завдання „Розрахунок І вибір обладнання системи повітропостачання промислового підприємства” iconМетодичні вказівки до індивідуального завдання „ Розрахунок і вибір обладнання системи повітропостачання промислового підприємства
Розрахунок і вибір обладнання системи повітропостачання промислового підприємства” з курсу „Компресорні станції”
Методичні вказівки до індивідуального завдання „Розрахунок І вибір обладнання системи повітропостачання промислового підприємства” iconТип модуля: обов’язковий Семестр: 7 Обсяг модуля
Розрахунок струмів кз та вибір обладнання схеми електропостачання. Розрахунок усталених режимів та вибір положення пбз, рпн силових...
Методичні вказівки до індивідуального завдання „Розрахунок І вибір обладнання системи повітропостачання промислового підприємства” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального завдання на тему
Ндивідуального завдання на тему «Розрахунок шихтових матеріалів для сірого чавуну»
Методичні вказівки до індивідуального завдання „Розрахунок І вибір обладнання системи повітропостачання промислового підприємства” iconТип модуля: обов’язковий Семестр: 7 Обсяг модуля
Вибір потужності електродвигуна з урахуванням характеристик і режиму роботи приводного механізму. Світлотехнічний розрахунок приміщення....
Методичні вказівки до індивідуального завдання „Розрахунок І вибір обладнання системи повітропостачання промислового підприємства” iconМетодичні вказівки для виконання індивідуального завдання
Головко В.І., Верховська А. О. Робоча програма та методичні вказівки для виконання індивідуального завдання із дисципліни «Автоматизацiя...
Методичні вказівки до індивідуального завдання „Розрахунок І вибір обладнання системи повітропостачання промислового підприємства” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання з дисципліни «Інформаційна підтримка життєвого циклу технічних...
Методичні вказівки до індивідуального завдання „Розрахунок І вибір обладнання системи повітропостачання промислового підприємства” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання (ідз)
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання (ідз) з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон...
Методичні вказівки до індивідуального завдання „Розрахунок І вибір обладнання системи повітропостачання промислового підприємства” iconТип модуля: обов’язковий Семестр: 7 Обсяг модуля
Вибір джерела світла, розрахунок кількості та потужності освітлювальних установок у приміщенні певного технологічного призначення....
Методичні вказівки до індивідуального завдання „Розрахунок І вибір обладнання системи повітропостачання промислового підприємства” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання
Роботою студента. Метою виконання індивідуального завдання є поглиблення знань студента з даної дисципліни, набуття навичок самостійної...
Методичні вказівки до індивідуального завдання „Розрахунок І вибір обладнання системи повітропостачання промислового підприємства” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання, теоретичні матеріали для самостійного вивчення, література, що рекомендується
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальне завдання до вивчення дисципліни «Екологія» для студентів напряму 050601 / Укл.:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи