Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І \"Об\

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І "Об'ємні компресори"
Скачати 351.19 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І "Об'ємні компресори"
Сторінка3/4
Дата04.07.2012
Розмір351.19 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4

Задача 3.6

Для горизонтального кожухотрубного конденсатора коефіцієнт теплопередачі К = 800 Вт/(м2К), витрата води, що подається, Gw = 10 кг/с, температура конденсації Тк = 303К, температури води на вході і виході Тw1 = 295К, Тw2 = 300К. Довжина труби конденсатора l = 3 м, її внутрішній діаметр dвн=

=51 мм, число ходів z = 4, швидкість води в трубі w = 1,2 м/с. Знайти теплове навантаження і площу теплової поверхні конденсатора.


Задача 3.7

Для горизонтального кожухотрубного випарника затопленого

17

типу аміачної холодильної машини задані: температура кипіння То = 256К, температура розсолу на вході TS1 = 260К, нагрів розсолу  TS = 4К, теплоємність розсолу СS = =2,91 кДж/(кгК), густина S = 1220 кг/м3, число Нуссельта NuS= =87; коефіцієнт теплопровідності S = 0,523 Вт/(мК), об’ємна витрата розсолу QS = 0,0106 м3/с. Питоме теплове навантаження на випарник qFвн = 2800 Вт/м2. Число ходів z = 6, швидкість розсолу в трубах wS = = 1,5 м/с, зовнішній і внутрішній діаметри труби dз= 0, 025 м, dвн=0,02 м, термічний опір =0,810-32К)/Вт. Знайти холодопродуктивність, площу теплової поверхні і довжину труби випарника.


Задача 3.8

Фреонова холодильна машина, що працює на хладоні R22, має температуру кипіння у випарнику to=-100, температуру всмоктування tвс=200С і температуру конденсації tк=300С.

Коефіцієнт теплопередачі регенеративного теплообмінника змійовикового типу К=180 Вт/(мК), масова витрата холодильного агента М=1кг/с. Знайти площу теплообмінної поверхні регенеративного теплообмінника і теплове навантаження на нього, питому ентальпію рідкого холодоагенту перед дроселюванням і довжину труби змійовика, якщо її зовнішній діаметр дорівнює dз=0,038 м. Для вирішення використовувати і-р діаграму для хладону R22.


Задача 3.9

Вода, що відводить тепло від конденсатора холодильної машини в кількості Qк=280 кВт, охолоджується в закритій вентиляторній градирні на . Коефіцієнт ефективності градирні , питоме теплове навантаження qF=40 Вт/м2. Температура повітря за мокрим термометром tм=180С. Знайти температури води на вході і виході градирні і необхідну площу її поперечного перетину, а також об'ємну витрату циркулюючої води.


18


Задача 3.10

Знайти число ходів води у трубній решітці горизонтального кожухотрубного конденсатора з тепловим навантаженням Qк=200 кВт і питомим тепловим потоком , якщо внутрішній діаметр труб решітки dвн=0,038 м, довжина труб l=3м, швидкість води у них w=2 м/с, температури води на вході і виході решітки і , теплоємність води при її середній температурі С=4,18 кДж/(кгК), її густина .


Задача 3.11

Знайти масову витрату води і кількість труб у трубній решітці вертикального аміачного кожухотрубного конденсатора з тепловим навантаженням Qк = 250 кВт і питомим тепловим потоком qF = 4500 Вт/м2, якщо внутрішній діаметр труб решітки

dвн = 0,051 м, висота труб Н = 4,5 м, підвищення температури води w = 5о, теплоємність води с = 4,18 кДж/(кгК).


Задача 3.12

Знайти коефіцієнт теплопередачі, площу теплообмінної поверхні і довжину трубної решітки для фреонового кожухотрубного випарника з кипінням фреону R12 у середині труб з внутрішнім оребренням, якщо теплове навантаження на

випарник Qо=80 кВт, питома масова холодопродуктивність

qo=124,6 кДж/кг при температурі кипіння у випарнику То=270 К

і температурі конденсації Тк=300 К, температура води на вході у випарник , на виході - . Площа прохідного перетину труби з внутрішнім оребренням , питомий тепловий потік у випарнику , швидкість рідкого фреону в трубах w=0,2 м/с, число ходів фреону в трубних решітках Z=2, густина рідкого фреону при температурі То дорівнює .


19


Задача 3.13

Визначити масову витрату розсолу в кожухотрубному випарнику холодильної машини при таких даних: площа теплопередавальної поверхні Fвн=40 м2, розрахункова різниця температур , температури розсолу на вході у випарник ts1=50C, на виході - ts2=-100C, теплоємність розсолу .


Задача 3.14

Знайти довжину змійовика випарника кожухозмійовикового типу при таких даних: теплове навантаження на випарник Qо =

= 4 кВт, температура кипіння у випарнику to = -20оС, температура розсолу на вході у випарник ts1=50C, на виході ts2=-150C, , коефіцієнт теплопередачі випарника К = 200 Вт/(м2К), зовнішній

діаметр труби змійовика dз = 0,057 м.


Задача 3.15

Знайти масову витрату охолоджуючої води в конденсаторі аміачної холодильної машини при виробленні нею 500 кг водяного льоду за годину. Температура кипіння аміаку в випарнику to = -10оС, температура конденсації tк = 20оС, питома теплота плавлення льоду rw = 339,1 кДж/(кгК), теплоємність води сw = 4,18 кДж/(кгК). Машина працює за оборотним циклом Карно.


Задача 3.16

Знайти площу теплопередавальної поверхні переохолодника аміачної холодильної машини при виробленні нею 500 кг водяного льоду за годину. Температура переохолодження дорівнює tП = 23оС, температура води на вході в переохолодник tw1 = 15оС, на виході tw2 = 20оС, коефіцієнт теплопередачі переохолодника К = 600 Вт/(м2К), питома теплота плавлення льоду rw = 339,1 кДж/(кгК), питомі ентальпії: на виході із випарника = 1664 кДж/кг, на виході з конденсатора =

=550 кДж/кг, на виході із переохолодника = 526 кДж/кг.

20

^ РОЗДІЛ 4. ДОПОМІЖНІ УСТАТКУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ


Задача 4.1

Знайти діаметр нагнітального патрубка холодильного аміачного компресора і підібрати масловіддільник, якщо холодопродуктивність установки Qо=50 кВт, питома масова холодопродуктивність qo=1130 кДж/кг, температурний режим роботи , , . Швидкість пари аміаку в нагнітальному патрубку Vн=20 м/с. Для розв’язання використовувати і-р діаграму аміаку.


Задача 4.2

Знайти подачу аміачного циркуляційного насоса в системі охолоджування і необхідний підпір на всмоктуванні насоса для запобігання кавітації, якщо теплове навантаження на прилади охолоджування Qо=20 кВт, питома масова холодопродуктивність qо=

=1130 кДж/кг, питомий об'єм аміаку , кратність циркуляції а=3. Довжина всмоктувального трубопровода l=1,8, внутрішній діаметр d=51 мм, коефіцієнт опору тертя , сума місцевих опорів . Тиск кипіння у випарнику ро=0,3 МПа, тиск у всмоктувального патрубка насоса рвс=0,34 МПа.


Задача 4.3

Знайти діаметр всмоктувального патрубка аміачного холодильного компресора і підібрати віддільник рідини, якщо теплове навантаження на конденсатор холодильної машини дорівнює Qк=150 кВт, питоме теплове навантаження на нього становить qк=1130 кДж/кг, питомий об'єм пари аміаку на вході в компресор дорівнює . Швидкість пари аміаку у всмоктувальному патрубку компресора взяти такою, що дорівнює =18 м/с.


21


^ РОЗДІЛ 5 ТЕПЛОВИКОРИСТОВУЮЧІ ХОЛОДИЛЬНІ МАШИНИ


Задача 5.1

У пароводяому ПЕХМ масова витрата холодної пари з випарника GХП = 0,225 кг/с, коефіцієнт ежекції n=0,379, питомий об'єм потоку на виході дифузора ежектора , швидкість його . Знайти діаметр вихідного перетину дифузора.


Задача 5.2

Кратність циркуляцї для ежектора ПЕХМ а=2,564, масова витрата холодної пари GХП=0,225 кг/с, тиск конденсації рк=0,0056 МПа, густина потоку на виході з дифузора ежектора . Знайти діаметри циліндрової і вхідної конусної ділянок камери змішання ежектора, беручи в=0,635 і .


Задача 5.3

Для ПЕХМ з холодопродуктивністю Qо=500 кВт, ентальпією на вході в насос і5=145 кДж/кг, на виході з випарника і9=2515 кДж/кг і кратністю циркуляції а=2,6 знайти масову витрату робочої пари, масову витрату на виході з ежектора і коефіцієнт ежекції.


Задача 5.4.

Для ПЕХМ з питомою холодопродуктивністю qо=

=2370 кДж/кг, масовою витратою холодної пари GХП=0,223 кг/с, коефіцієнтом ежекції n=0,38, параметрами пари на вході в робоче сопло , , , ентальпією рідини на вході в насос і5=145 кДж/кг і пари на вході в конденсатор і4=2560 кДж/кг знайти теплові навантаження на конденсатор і парогенератор, діаметр критичного перетину робочого сопла і тепловий коефіцієнт, якщо в=0,635.

22

Задача 5.5

Для ПЕХМ з масовою витратою холодної пари GХП=0,223 кг/с, кратністю циркуляції а=2,64, густиною пари на виході з парогенератора і швидкістю робочої пари в підвідному паропроводі знайти діаметр вхідного перетину робочого сопла.


Задача 5.6

Для ПЕХМ з масовою витратою холодної пари GХП=0,223 кг/с, коефіцієнтом ежекції n=0,379, зміною ентальпії при розширенні пари в робочому соплі і густиною пари в кінці розширення знайти швидкість пари на виході з робочого сопла і діаметр його вихідного перетину.


Задача 5.7

Для простіщої водоаміачної АХМ задані концентрації пари після генератора і слабкого розчину . Відносна маса слабкого розчину дорівнює 1,845 кг/кг. Знайти кратність циркуляції і концентрацію міцного розчину.


Завдання 5.8

Для простішої водоаміачної АХМ задані концентрації пари після генератора і міцного розчину ,

кратність циркуляції . Знайти концентрацію і відносну масу слабкого розчину.


Задача 5.9

Для простішої водоаміачної АХМ задані концентрація міцного розчину і слабкого розчину , відносна маса слабкого розчину 1,845 кг/кг. Знайти кратність циркуляції і концентрацію пари після генератора.


Задача 5.10

У простішої водоаміачної АХМ питома теплота, що відво-

23

диться водою: з конденсатора qк=1760 кДж/кг, з абсорбера qа=1760 кДж/кг, питома холодопродуктивність qо=573 кДж/кг. Знайти тепловий коефіцієнт і питоме теплове навантаження на генератор.


Задача 5.11

Для водоаміачної АХМ з регенеративним теплообмінником розчинів (РТР) у прямому циклі задані концентрації: пари після генератора ; міцного розчину ; слабкого розчину . Задані ентальпії розчину: після генератора і2=614 кДж/кг, після РТР і3=73 кДж/кг, на виході абсорбера
і4=-100 кДж/кг, а також пари: на виході з генератора
і5=1768 кДж/кг, на виході з випарника і8=583 кДж/кг. Знайти теплове навантаження на генератор, абсорбер, РТР і зменшення теплового навантаження на генератор і абсорбер з введенням в схему АХМ РТР.


Задача 5.12

Для водоаміачної АХМ з РТР у прямому циклі задані кратність циркуляції f=2,845 і ентальпії розчинів: слабкого після генератора і2=614 кДж/кг і після РТР і3=73 кДж/кг; міцного після абсорбера і4=-100кДж/кг, пари на виході з генератора=1768 кДж/кг, рідкого холодоагенту після конден-

сатора і6=10 кДж/кг, пари після випарника і8=583 кДж/кг. Знайти теплові навантаження на РТР, випарник, конденсатор, на генератор, абсорбер і тепловий коефіцієнт АХМ з РТР і без нього.


Задача 5.13

Для водоаміачної АХМ з РТР, ректифікатором і дефлегматором задані концентрації: пари після дефлегматора
= 0,996, пари після генератора-ректифікатора = 0,948, міцного розчину = 0,3676, слабкого розчину = 0,0904. Задані також ентальпії пари: на виході із генератора-ректифікатора = =1529кДж/кг, на виході із дефлегматора
= 1324 кДж/кг, на вході у випарник і6 = 142 кДж/кг, пара на

24

виході із випарника і8 = 1178 кДж/кг (там само без дефлегматора і81 = 464 кДж/кг) і ентальпії розчинів: слабкого після генератора-ректифікатора і2 = 614 кДж/кг, рідкого після дефлегматора,
= 181,5 кДж/кг, міцного після РТР і1 = 264 кДж/кг. Знайти теплові навантаження на дефлегматор, а також на генератор-ректифікатор, випарник, тепловий і холодильний коефіцієнт АХМ з дефлегматором і без нього.


Задача 5.14

Для водоаміачної АХМ з РТР і ректифікацією частини рідкого холодоагенту із конденсатора задані концентрації: пара після ректифікатора в генераторі = 0,951, міцного розчину
= 0,379, після генератора = 1, слабкого розчину = 0,0904. Задані ентальпії: слабкого розчину на вході в РТР і2 = 614 кДж/кг, на виході із РТР і3 = 73 кДж/кг, міцного розчину після абсорбера
і4 = -113 кДж/кг, на початку кипіння в генераторі = 1515 кДж/кг, пара після генератора = 1288 кДж/кг, рідкого холодоагенту після конденсатора і6 = 143 кДж/кг. Знайти теплові навантаження на РТР, генератор і конденсатор з відведенням і без відведення із нього рідини для ректифікації.


Задача 5.15

У теоретичній бромистолітієвій АХМ задані концентрації: міцного розчину після генератора =0,64, слабкого розчину після абсорбера = 0,573. Дані ентальпії: пари після генератора = 3064 кДж/кг, води після конденсатора = 561 кДж/кг, водяної пари після випарника = 2914 кДж/кг, міцного розчину

перед теплообмінником = 354 кДж/кг, після нього = 263 кДж/кг, слабкого розчину після абсорбера = 251 кДж/кг. Знайти теплові навантаження на теплообмінник, випарник, конденсатор, генератор, абсорбер і тепловий коефіцієнт АХМ.


25

Задача 5.16

Для простішої водоаміачної АХМ задані концентрації: пари після генератора ; міцного розчину після абсорбера , слабкого розчину після генератора . Тиск в конденсаторі рк=1,2 МПа, тиск у випарнику ро=0,3 МПа. Знайти тепловий еквівалент питомої роботи насоса для подачі міцного розчину з абсорбера в генератор.

1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І \"Об\Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І \"Об\Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини”
Тема 1 – Розрахунок параметрів циклу Чистякова-Плотнікова для тепловикористовуючої холодильної машини
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І \"Об\Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет
Холодильні машини та установки" та 090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка"
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І \"Об\Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання домашнього завдання “Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини” з курсу “Холодильні машини”
Методичні вказівки до виконання домашнього завдання “Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини” з курсу “Холодильні...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І \"Об\Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря”
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря”/...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І \"Об\Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2506 методичні вказівки до практичних занять студентів з дисциплін “Газова динаміка” І
Методичні вказівки до практичних занять студентів з дисциплін “Газова динаміка” І “Спеціальні розділи теплофізики” напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І \"Об\Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2513 методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки”
Теплофізичні основи низькотемпературної техніки” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050604 «Енергомашинобудування»,...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І \"Об\Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Спеціальні холодильні машини І установки кондиціювання повітря" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні холодильні машини і установки кондиціювання повітря” спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І \"Об\Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Термоекономічні розрахунки кліматичних установок”/ Укладачі: В. М. Арсеньєв,...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І \"Об\Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Табличні процесори” для студентів спеціальності 080402
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи