Кредитно-модульная система обучения icon

Кредитно-модульная система обучения
Скачати 42.64 Kb.
НазваКредитно-модульная система обучения
Дата10.07.2012
Розмір42.64 Kb.
ТипДокументи

Кредитно-модульная система обучения


 1. Акініна, Н.Л. Навчально-методичне забезпечення модульно-рейтингової системи навчання / Н.Л. Анікіна // Проблеми освіти : збірник наук. праць. - 2005. - Вип. 42. – С. 19-31.

 2. Артюшенко, В. Забезпечення гуманізації вищої освіти засобами організації контролю навчальних досягнень студентів / Володимир Артюшенко // Освіта технікуми, коледжі. - 2009. - N 3. - С. 16-17. – Досвід роботи Луганського будівельного коледжу по впровадженню модульно-рейтингової системи контролю якості знань студентів.

 3. Базилевич, В. Інтелектуалізація та індивідуалізація – основа формування нової парадигми класичної університетської освіти в галузі економіки і управління в контексті Болонського процесу / Віктор Базилевич // Вища школа. - 2005. - № 6. - С. 28-96.

 4. Бендера, І. Паспортизація навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи / Іван Бендера // Вища школа. - 2009. - N 11. - С. 61-78.

 5. Білан, Л.Л. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процессу у вищу освіту України / Л.Л. Білан // Проблеми освіти: збірник наук. праць. – К., 2009. - Вип. 60. – С. 127-130.

 6. Бойчук І. Особливості викладання органічної хімії в умовах кредитно-модульної системи навчання / Ірина Бойчук, Людмила Зубрицька // Освіта. Технікуми, коледжі. - 2007. - № 2. - С. 9-11.

 7. Бондар, В. Теорія і практика модульного навчання у вищих закладах освіти [на матеріалі дидактики] / Володимир Бондар // Освіта і управління.- 1999.- Т. 3, Чис. 1.- С. 19-40.

 8. Буряк, В. Організація модульного навчання / Володимир Буряк // Вища школа. - 2009. - N 7. - С. 18-31.

 9. Васильченко, І. Удосконалення та реформування освітньої системи у провідних країнах світу / Іван Васильченко, Зоя Васильченко // Вища школа. - 2009. - N 5. - С. 77-89.

 10. Вдовенко, Л.О. Впровадження кредитно-модульної системи оцінювання у вищих навчальних закладах / Вдовенко Л.О. // Наука і методика : збірник наук.-метод. праць. / ред. Т.Д. Іщенко. - К. : Аграрна освіта, 2007. - Вип. 12. – С.13-16.

 11. Виткалов, В. Ефективність впровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців-культурологів у контексті Болонської декларації / Володимир Виткалов, Ольга Граб // Вища школа. - 2008. - № 1. - С. 17-26.

 12. Данильченко Ю. Досвід запровадження рейтингової системи оцінювання знань студентів у курсі теорії механізмів і машин / Юрій Данильченко, Олена Кірієнко // Вища освіта України. - 2009. - N 4. - С. 42-50.

 13. Економічна освіта в класичному університеті / За ред. В.Д. Базилевича // Вища школа. - 2007. - № 6. – 152 с.

 14. Жильцов, О. Сучасні підходи до проектування навчального процесу в умовах євроінтеграції / Олексій Жильцов // Вища школа. - 2009. - N 11. - С. 40-49.

 15. Каленюк, І. Університети в координатах глобального розвитку / Ірина Каленюк // Вища школа. - 2009. - N 8. - С. 5-11.

 16. Карвацька Ж. Застосування модульно-рейтингової системи навчання / Жанна Карвацька // Освіта. Технікуми, коледжі. - 2007. - № 3. - С. 28.

 17. Кравчук, Т.М. Особливості оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з фізичного виховання за кредитно-модульною системою / Кравчук Т.М., Гусляєва О.Ю. // Теорія та методика фізичного виховання. - 2010. - N 7. - С. 13-16.

 18. Кривонос, О. Формування професійно-творчих умінь студентів в інноваційному полі евристично-модульної технології навчання / Ольга Кривонос // Освіта. Технікуми, коледжі. - 2009. - № 1. - С. 34-35.

 19. Латышева, В.В. Опыт применения рейтинговой системы в техническом вузе / В.В. Латышева // Социс. - 2001. - № 10. - С. 134-136.

 20. Леу С. Методологія професійного навчання: [модульний метод професійного навчання] / Сніжана Леу // Освіта аграрна. - 2010. - Вип. № 3. - С. 5.

 21. Лозинський, О. Концептуальні засади кредитно-модульної системи організації навчального процесу та особливості формування навчальної програми підготовки фахівця / Орест Лозинський // Вища школа. - 2004. - № 1. - С. 66-68.

 22. Масюткин, Е.П. Система мониторинга качества образования в Керченском государственном морском технологическом университете / Масюткин Е.П., Истомина Т.В. // Рибне господарство України = Рыбное хозяйство Украины = Fishing industry of Ukraine : научно-производственный журнал. - 2010. - N 5. - С. 41-43. - Из содерж.: методы мониторинга ученого процесса на примере введения системы непрерывной аттестации.

 23. Мельничук, О.Ф. Активізація навчальної діяльності студентів за умов упровадження кредитно-модульної системи освіти / Мельничук О.Ф. // Наука і методика: збірник наук.-метод. праць / ред. Т. Д. Іщенко. - К. : Аграрна освіта, 2008. - Вип.15. - С. 37-40.

 24. Методологічні аспекти викладання дисциплін кафедрі безпеки життєдіяльності та охорони здоров`я людини згідно з вимогами кредитно-модульної системи / Гавриленко О.Ф., Олешко Л.Д., Кремечек Г.А. та інші // Безпека життєдіяльності. - 2007. - № 12. - С. 37-39.

 25. Михайльова, К. Європейські освітні норми у практиці вітчизняних ВНЗ: студентські оцінки перших років упровадження / Катерина Михайльова, Тамара Зверко // Вища школа. - 2010. - N 2. - С. 34-40.

 26. Муц, М. Упровадження кредитно-модульної системи навчання / Микола Муц // Освіта. Технікуми, коледжі. - 2009. - № 1. - С. 29-33.

 27. Нормативно-правові документи з питань вищої освіти: збірник / за ред. Я.Я. Болюбаша ; укл. Т. Дудник, Т. Іщенко, М. Хоменко. - К., 2004. - 304 с.

 28. Опыт использования рейтинговой системы / С. Ершиков, Т. Лобова, С. Филиппов, Т. Шидловская // Высшее образование в России. - 1998. - № 1. - С. 97-99.

 29. Самохіна, В. Форми оцінювання знань і вмінь студентів під час впровадження модульно-рейтингової системи навчання / Валентина Самохіна // Освіта. Технікуми, коледжі. - 2007. - № 3. - С. 35-36.

 30. Сікорський, П. Наступність модульно-рейтингової і кредитно-модульної технологій навчання / Петро Сікорський // Вища школа. - 2005. - N 5. - С. 59-70.

 31. Спірін, О.М. Проектування механізмів вимірювання навчального навантаження студентів під час розробки кредитно-модульної системи / О.М. Спірін // Нові технології навчання : наук.-метод. збірн. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. - Київ, 2007. - Вип. 47. - С. 3-8.

 32. Стариков, І. Про кредити і кандидатів, або про деякі сьогоднішні болячки вищої школи / Ілля Стариков // Вища школа. - 2007. - № 5. - С. 95-97.

 33. Стоцько, З. Впровадження кредитно-модульної системи в Інституті інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» / Зіновій Стоцько // Вища школа. - 2004. - № 1. - С. 63-65.

 34. Університетська освіта в Україні та Болонський процес : навч. посб. і термінолог. слов. / А.Ф. Головчук, Т.Д. Іщенко, О.О. Акімов, В.В. Маренченко, М.П. Хоменко. – К. : Аграрна освіта, 2007. – 84 с.

 35. Хор’яков, В.А. Модульна технологія навчання з фізичного виховання студентів ВНЗ в контексті Болонського процесу / Хор’яков В.А., Безугла Л.І. // Теорія та методика фізичного виховання. – № 4. – С. 39-43.

 36. Якименко, Ю. Кредитно-модульна система як важлива складова інтеграції вищої освіти України до загальноєвропейського освітнього простору / Юрій Якименко // Вища школа. - 2004.- № 1. - С. 50-62.

Схожі:

Кредитно-модульная система обучения iconДокументи
1. /Гура Л.М. Кредитно-модульная система организации учебного процесса, 2007.doc
Кредитно-модульная система обучения iconДокументи
1. /Гура Л.М. Кредитно-модульная система организации учебного процесса, 2006.doc
Кредитно-модульная система обучения iconРоль ведущей системы восприятия в программе дистанционного обучения английскому языку постановка проблемы
Предложение в области обучения языку на расстоянии. Дистанционное иноязычное обучение имеет неоспоримые преимущества, но, как и любая...
Кредитно-модульная система обучения iconЄвропейська кредитно-трансферна система як інструмент управління якістю вищої освіти
М. С. Європейська кредитно-трансферна система як інструмент управління якістю вищої освіти у вищому навчальному закладі / М. С. Головань...
Кредитно-модульная система обучения icon© Тархан Л. З. Проективная модель обучения как система подготовки инженера-педагога
Сегодня в значительной степени расширяются и видоизменяются функции образовательного пространства. Требуется освоение новых систем...
Кредитно-модульная система обучения iconИнформационные технологии как средство организации лабораторных занятий в курсе зоологии
Процесс усвоения учащимися определённой системы знаний и умений осуществляется в различных формах организации учебного процесса....
Кредитно-модульная система обучения iconЛ. А. Радионова город как социальная система курс лекций
Город как социальная система: Курс лекций для студентов 1 курса всех форм обучения специальностей 030504 – «Экономика предприятий»,...
Кредитно-модульная система обучения iconКредитно-модульна система організації навчального процесу з підвищення кваліфікації інноваційна модель післядипломної педагогічної освіти

Кредитно-модульная система обучения iconДокументи
1. /СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ХГУ.doc
Кредитно-модульная система обучения iconРадионова Л. А. Хрестоматия по модулю «Город как социальная система»
«Город как социальная система» (для самостоятельной работы студентов 1-го курса дневной и заочной форм обучения образовательно-квалификационного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи