I. П. Четверта світова релігія icon

I. П. Четверта світова релігія
Скачати 49.71 Kb.
НазваI. П. Четверта світова релігія
Дата11.07.2012
Розмір49.71 Kb.
ТипДокументи

Мозговий I.П.

ЧЕТВЕРТА СВІТОВА РЕЛІГІЯ


Ключові слова: нетрадиційна конфесія, пророк, віровчення, принцип єдності, духовні істини.


На рубежі двох тисячоліть, коли в громадській думці все більшого розу-міння набуває ідея інтеграції політичних, економічних і культурних систем, особлива роль у процесі її реалізації відводиться релігії, передусім буддизму, християнству та ісламу, що постають як вияви діалектичної єдності двох моментів – етнічного та надетнічного, національного та міжнародного.

В цьому плані така, за офіційним визначенням нетрадиційна конфесія, як Віра Багаї, фактично набула рис четвертої світової релігії. Сьогодні вона пред­ставлена в 232 країнах світу, розташованих на п’яти континентах, і має 6,5 млн. прибічників. Хоча ця цифра і не вражає, але за географічним розповсюдженням Віра Багаї займає друге місце в світі після християнства. А ще на світанку свого існування дана конфесія, здавалося б, заявляла про себе як про тимчасовий феномен, на які був так багатий містично налаштований Схід.

Біля витоків багаїзму стояв сейїд Мірза Алі Мухаммед (1819–1850), який у 1844 році прийняв титул “Баба” (араб. – “ворота” – маються на увазі ворота, відкриті для істини й справедливості.). Спочатку учні нового пророка про­повідували вчення лише на його батьківщині, в Ірані. Тож, поставши на пере­тині різних культур, бабізм спочатку опирався переважно на традиції шиїзму.

Невдовзі він надав релігійного забарвлення так званим бабідським пов­станням проти шахського режиму (1850), після придушення яких Бабу, за­арештованого ще раніше, було страчено.

Система віровчення багаїв викладена у їх Писаннях, “Сокровенних словах” лідера Багаулли. При цьому, як показує аналіз, фундаментом Віри Багаї можна вважати принцип єдності. Він втілюється у визнанні існування єдиного Бога –творця всього видимого й невидимого, єдності людства як його творіння, а також внутрішньої спільності всіх богонатхненних релігій.

Пізнати Бога, вважають багаї, можна тільки через його прояви, якими є його посланці, великі вчителі людства. Отож багаї знаходять у Багаулли невичерпне джерело духовної енергії для особистого росту й розвитку своїх громад. Так, багаї вірять, що Бог дав людству єдину релігію через поступові, послідовні відкриття Своєї Волі, які передавалися у минулому за допомогою його обранців. Такими проявами Бога, як свідчать релігійні тексти багаїзму, вважаються Авраам, Крішна, Мойсей, Заратуштра, Будда, Христос, Мухаммед, Баб і Багаулла. Якщо їх учення й різняться, то лише тому, що людство, залежно від рівня свого розвитку та спроможності осягнути вічні духовні істини, потребувало відповідного керівництва.

Віра Багаї вчить, що всі віровчення знаходяться у повній гармонії, тому вона закликає її послідовників визнати божественність не тільки свого засновника, а й інших пророків. Отже, “бажаючий прилучення до Бога хай увійде у співтовариство улюблених Його, і бажаючий слухати слово Боже хай зверне слух до промов обраних Його” [1, с. 61]. Такий же принцип несуперечності вони встановлюють і у взаєминах науки та релігії.

Головна тема вчення Багаулли – єдність, головна мета релігії багаї –об’єднання людства в одну сім’ю, що можна здійснити лише спільними зусил­лями духовно пробуджених людей. Тому й говориться, що є єдиний Бог, що всі світові релігії є вираженням незмінної Віри в Бога, вічної в минулому, вічної в майбутньому, що все людство – єдиний рід, якому слід перебувати в мирі й згоді. Адже “ми створили всіх вас із єдиної речовини, належить вам бути як одна душа, крокувати однією стопою, смакувати єдиними вустами” [1, с. 29].

Вчення Багаї стверджує, що існує безліч шляхів до істини, яку кожна людина мусить пізнавати самостійно, поза наявними стереотипами, і не допускати, щоб наша любов до будь-якої релігії чи особи так засліпила нас, що ми б виявилися у кайданах марновірства. Великою метою Багаулли є не злам Одкровень минулого, а втілення їх у життя, не підкреслювання відмінностей між релігійними вченнями, а їх примирення. Тому він закликає: “Будьте тер­пеливі один до одного і не прив’язуйтеся до нікчемних речей. Не гордіться в славі вашій і не соромтеся в приниженні” [1, с. 56-57].

За будь-яких умов, у будь-якій країні слід підтримувати талановитих і здібних людей, бо талант – це іскра Божа всесвітнього прогресу. Невігластво вважається причиною всіх бід, а універсальна освіта підґрунтям успіху. “Ви, –вчить Багаулла, – дерева саду Мого; належить вам приносити благі плоди, щоб і ви самі, й інші могли скористатися ними” [1, с. 72]. Віровчення багаї забороняє насильницьку антидержавну діяльність і заперечує війну як засіб вирішення конфліктів.

Нині загальне керівництво багаї здійснюється Всесвітнім Будинком Спра­ведливості, який знаходиться у Хайфі (Ізраїль). Місцевими громадами відають Духовні Збори, які обираються щорічно, а діяльність усіх громад багаї України (їхні осередки діють у 53 містах і селах України) спрямовуються Національними Духовними Зборами.

Мільйони послідовників Віри Багаї з більшості країн світу, поєднаних спільністю поглядів, ніби символізують знаменні ідеї, котрі раніше здавалися неможливими: а) сам факт існування людського співтовариства, здатного об’єднати різноманітні групи людей, раніше роз’єднаних релігіями, расами, класами чи освітою; б) співтовариство, в якому люди співпрацюють, а не про­тистоять; в) рівноправне партнерство чоловіків і жінок; г) обрання лідерів за чеснотами, а не в боротьбі та передвиборчих кампаніях; г) прийняття та вті­лення рішень у життя при повній участі тих, кого це стосується.

На сьогодні громади багаї, представлені чи не на всій нашій планеті, явля­ють собою “модель і первинний взірець Нового Світового порядку і плідно працюють у напрямках забезпечення прав і свобод людини, рівності жінок, загального процвітання людства” [2, с. 68].

Вищенаведене дає змогу зробити висновок, що привабливість нової релігії полягає в узагальненні й продовженні її фундаторами кращих традицій буддизму, християнства й ісламу, а також усіх великих національних релігій, наданні нового імпульсу принципам спасіння, любові щирості та взаємоповаги.

Література

  1. Бахаулла. Сокровенные слова / пер. с англ. – К. : Община Бахай, 1990. – 79 с.

2. Сторінка конфесії : Віра Багаї // Релігійна панорама. – 2001. – № 6. – С. 68–76.


Keywords: nontraditional confession, prophet, faith, the principle of unity, spiritual truth.

Схожі:

I. П. Четверта світова релігія iconСоціальні та історичні умови виникнення буддизму. Різноманітність легенд та історична довідка про народження, життя І смерть Сіддхартхи Гаутами
Буддизм — найдавніша світова релігія, яка є спільним компонентом різних цивілізацій Сходу — від Індії до Японії. Його філософія глибока...
I. П. Четверта світова релігія iconМіжнародна науково-практична конференція «В. І. Даль та світова культура»
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «В. І. Даль та світова культура», яка відбудеться 20-22...
I. П. Четверта світова релігія iconМіжнародна науково-практична конференція «В. І. Даль та світова культура»
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «В. І. Даль та світова культура», яка відбудеться 20-22...
I. П. Четверта світова релігія iconИ. С. Алексейчук // Наука. Релігія. Суспільство. 2008. № С. 232-244
Алексейчук И. С. Закономерности развития смысла научными социумами. На примере развития смысла понятия "синдром выгорания" / И. С....
I. П. Четверта світова релігія iconРелігія, культура та суспільство: сучасні виклики з перспективи філософії (2010 рік)
move to 0-16603205
I. П. Четверта світова релігія iconХорольский И. В. Тенденции становления информационной экономики в мире Лук’яненко Т. О. Державна політика в сфері венчурного фінансування: світова і українська практика Мага К. О
Лук’яненко Т. О. Державна політика в сфері венчурного фінансування: світова і українська практика
I. П. Четверта світова релігія iconIssn 2224-0306 Засновано у 2008 році
Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Рута, 2011. – №2(6). – 252 с
I. П. Четверта світова релігія iconЗразок завдань на модулі І модуль за результатами вивчення 1-5 тем
Обґрунтуйте яка з релігієзнавчих концепцій найкраще розкриває поняття „релігія“
I. П. Четверта світова релігія iconРішення про проведення віртуальних сесій напередодні кожного наступного Міжнародного Нобелівського економічного форуму «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи»
Вас прийняти участь у Другій віртуальній сесії Міжнародного Нобелівського економічного форуму «Світова економіка ХХІ століття: цикли...
I. П. Четверта світова релігія iconПрограма Курсу релігієзнавство
Релігієзнавство як наука, його історичний розвиток. Релігія як суспільне явище, її структура та функції. (2г)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи