Березень 2005 р. Економічна наука ( удк 330. 101 ) icon

Березень 2005 р. Економічна наука ( удк 330. 101 )
Скачати 290.67 Kb.
НазваБерезень 2005 р. Економічна наука ( удк 330. 101 )
Сторінка1/4
Дата11.07.2012
Розмір290.67 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua

Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список, березень 2005 р.

1. Економічна наука ( УДК 330.101 ).

1.

Дзарасов С.

Какая экономическая теория нам нужна ? // Экономист.- 2005.-

№ 2.- С. 3 - 15.

2.

Злупко С.

Формування, розвиток і сучасний стан економічної системології в Україні // Економіка України.- 2005.- № 3.- С. 77 - 83.

3.

Калюжний В.

Пояснення парадоксів неокласичної моделі економічного зростання Р.Солоу // Вісник НБУ.- 2005. - Лютий.- № 2.- С. 32 - 40.


2. Інвестиції ( УДК 330.322 ).

4.

Джабиев Р.

Инвестиционный процесс в Азербайджане // Экономист.- 2005.-

№ 2.- С. 62 - 69.

5.

Джангужин Р.

Ирак постсаддамовский, или Фантом Ирака, его влияние на мировую политику и инвестиционная привлекательность // Персонал.- 2005.- № 2.- С. 46 - 51.

6.

Кубрушко Ю.

Оптимізація процесів прийняття програмних інвестиційних рішень// Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наукових праць.- 2005.- №2.- С.3-7.

7.

Надворняк Я.

Інноваційна діяльність в івано-Франківській області // Фінанси України.- 2005.- №3.- С.65 - 71.

8.

Полевик В.

Проблемы привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Украины и пути решения этих проблем // Проблеми науки.- 2005.- № 2.- С. 46 - 52.

9.

Рохманов В.

Організацційні аспекти залучення інвестицій у виробниче підприємство // Економіст.- 2005.- №2.- С.48-49.

10.

Харламова Г.

Вплив інвестицій на економічне зростання // Фінанси України.- 2005.- №3.- С.57-64.

11.

Хулхачиев Б.

Финансовый рынок России как механизм привлечения инвестиций // Финансы.- 2005.- №1.- С.12-15.


3. Економічний розвиток ( УДК 330.34 )

12.

Богуславський О.

Механізми розв'язання економічних суперечностей у перехідній економіці // Формування ринкових відносин в Україні:Зб. наукових праць.- 2005.- №2.- С.20-21.

13.

Предборський В.

Трансформаційна модель української економіки та проблеми її детінізації // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наукових праць.- 2005.- №2.- С.76-80.


4. Інновації ( УДК 330.341.1 )

14.

Атаманова Ю.

Щодо особливостей використання господарським товариством інноваційного вкладу // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 3.- С. 3 - 6.

15.

Афанасьева Ю.

Инновационное развитие: новая концепция монополии и конкуренции // МЭиМО.- 2005.- № 2.- С. 31 - 34.

16.

Бойко И.

Перспективы инновационного развития восточно-европейских стран // Экономист.- 2005.- № 2.- С. 78 - 82.

17.

Буга Н.

Науково-технічний потенціал як фактор інноваційної стратегії розвитку регіону (на прикладі Миколаївської області)// Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наукових праць.- 2005.- № 2.- С.35-38.

18.

Вовканич С.

Соціогуманістичний контекст наукомісткої економіки інноваційного суспільства. 2. Генерування цінної інформації - шлях розбудови конкурентоспроможного інноваційного суспільства // Економіка України.- 2005.- № 3.- С. 42 - 48.

19.

Денисюк В.

Міжнародний трансфер технологій: Сучасний зміст, аналіз закордонної та національної статистики // Економіст.- 2005.- №2.-

С.42-47.

20.

Лебедик Т.

Особливості формування ринку інноваційцних послуг в Україні // Формування ринкових відносин в Україні:Зб. наукових праць.- 2005.- №2.- С.13-17.

21.

Маев Д.

Совершенствование инновационной деятельности в ОАО "Камазинструментспецмаш" // Машиностроитель.- 2005.- № 3.- С. 2 - 9.

22.

Полозков С.

Исследование различий вляиния знания и информации на развитие общества: Инновационная деятельность // Экономист.- 2005.- № 2.- С. 46 - 50.


^ 5. Економічне зростання ( УДК 330.35 ).

23.

Вітовський І.

Нові напрямки роботи у соціально-економічному розвитку обласного центру ( м. Суми ) // Суми і сумчани.- 2005. - 17 березня.-

№ 12.- С. 2.

24.

Драчка О.

Куда идёт Россия ?// МЭиМО.- 2005.- № 2.- С. 58 - 62.

25.

Економіка України - деякі підсумки та узагальнення, економічний меморандум // Економіст.- 2005.- №2.- Сю25-31.

26.

Кудабаев З.

Некоторые итоги становления свободной экономики в Киргизской Республике // МЭиМО.- 2005.- № 2.- С. 105 - 110.


^ 6. Економетрика ( УДК 330.43 ).

27.

Назаренко А.

Об одном способе моделирования макроэкономических процес сов // Вісник СумДУ. Сер.Технічні науки.- 2004.- №12.- С.92-98.


^ 7. Власність ( УДК 330.5 ).

28.

Рамазанов А.

Интеллектуализация отношений собственности // Экономист.- 2005.- № 1.- С. 57 - 61.

29.

Сіренко В.

Що таке загальне надбання народу: Власність // Голос України.- 2005. - 18 березня.- С. 10 - 11.

30.

Стасова И.

Империя Щербаня. Часть 1: Схема связей в зерноперерабатывающей отрасли между ООО "Агроконтракт" и другими предпринимательскими структурами // Панорама.- 2005. - 09 марта.- С. А 1; А 10 - А 11.

31.

Стасова И.

Империя Щербаня. Часть 2: Как предприятия области меняли собственников. Схема юридических связей и смены владельцев в системе корпорации // Панорама.- 2005. - 16 марта.- № 11.- С. А 11.

32.

Стасова И.

Империя Щербаня. Часть 3: пока без комментариев. Схема связей в банковской сфере на территории Сумской области // Панорама.- 2005. - 23 марта.- № 12.- С. А 11.


^ 8. Власність ( УДК 330.5 ).

34.

Чечетов М.

Концептуальні засади управління об`єктами державної власності // Економіка України.- 2005.- № 3.- С. 20 -31.

35.

Губанов С. Ї

Системные условия развития // Экономист.- 2005.- № 2.- С. 16 - 29.


^ 9. Організація роботи ( УДК 331.103 ).

36.

Січко Д.

До питання визначення лізингу// Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 3.- С. 101 - 104.

37.

Турський В.

Правові аспекти регулювання робочого часу працівників-інвалідів в Україні // Адвокат.- 2005.- №2.- С.14-18.


^ 10. Партнери в робочих стосунках ( УДК 331.105 ).

38.

Пятницкий М.

Ирина Меркун возглавила студенческий профсоюз СумГУ // Панорама.- 2005.- 09 марта.- № 10.- С.А3.

^ 11. Заробітна плата ( УДК 331.2 ).

39.

Україна. Кабінет Міністрів.

Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Секретаріату Президента України та Державного управління справами: Постанова № 2288, 13 грудня 1999 р. ( у редакції Постанови КМУ № 146: 25 лютого 2005 р.// Офіційний вісник України.- 2005. –

18 березня.- № 9.- с. 13 - 14.

40.

Ивченко В.

Зарплаты пошли: Согласно принятому на 2005 год бюджету, уже с 1 апреля многи сумчане станут получать больше. Зарплаты в Сумах // Данкор.- 2005. - 30 марта.- № 13.- С. А 2.

41.

Калина А.

Облік та аналіз заробітної плати на підприємстві // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наукових праць.- 2005.- №2.- С.61-64.

42.

Тюленева Н.

Анализ структуры затрат на рабочую силу // Экономист.- 2005.-

№ 2.- С. 51 - 56.


^ 12. Відрядження ( УДК 331.315 ).

43.

Україна. Міністерство фінансів.

Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: Наказ № 59, 13 березня 1998 р. ( в редакції наказу № 146, 10 червня 1999 р. ) ( із змінами і доповненнями ) // Податки та бухгалтерський облік.- 205. - 03 березня.- № 18.- С. 9 - 19.


^ 13. Охорона праці ( УДК 331.45 ).

44.

Україна. Закони.

Охорона праці: забезпечення спецодягом: Законодавство України, За станом на 01 березня 2005 р. // Податки та бухгалтерський облік. Бібліотека "Фактора".- 2005.- № 3.- С. 1 - 179.

45.

Україна. Міністерство охорони здоров`я.

Порядок складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці: Наказ № 614, 13.12.2004 р.// Офіційний вісник України.- 2005. - 18 березня.- № 9.- С. 44 – 59;

// Збірник поточного законодавства.- 2005. - Березень.- № 12.- С. 25 - 28.

47.

Варення Г.

Синергетичне бачення системи охорони праці // Безпека життєдіяльності.- 2005.- № 2.- С. 8 - 12.


^ 14. Ринок праці. Працевлаштування ( УДК 331.5 ).

48.

Бушмарин И.

Формирование трудовых ресурсов: опыт Запада и Россия // МэиМО.- 2005.- № 2.- С. 48 - 52.

49.

Гнибіденко І.

Нові теоретико-методологічні аспекти дослідження властивостей та функцій сфери зайнятості // Проблеми науки.- 2005.- № 2.- С. 2 - 8.


^ 15. Регіональна економіка ( УДК 332.1 ).

50.

Ивченко В.

Чего хочет Лаврик: Представление Программы первоочередных действий губернатора до 2009 года // Данкор.- 2005. - 09 марта.-

№ 10.- С. А 7.


^ 16. Форми організації в умовах

ринкової економіки ( УДК 334.012.23 ).

51.

Иванов Д.

Виртуальное предприятие как новая форма экономической организации// Машиностроитель.- 2005.- № 3.- С. 13 – 19.

52.

Омельченко И.

Организационная интеграция как метод адаптации промышленных предприятий в условиях неопределённости // Машиностроитель.- 2005.- № 3.- С. 19 - 24.


^ 17. Підприємництво ( УДК 334.72 ).

53.

Гаврилова Л.

Нові гарантії захисту прав підприємців // Юридичний вісник України.- 2005. - 19 березня.- № 11.- С. 6 - 7.

54.

Елисеев Ю.

Сумские интересы "оранжевого олигарха": Российский бизнесмен Константин Григоришин на Сумщине// Данкор.- 2005. - 16 марта.- № 11.- С. А 10.

55.

Стасова И.

Николай Трофименко: "Не останавливаемся на достигнутом": "Сумыхимпром" глазами руководителя // Панорама.- 2005. - 02 марта.- № 9.- С. А 8.

57.

"Сумыгазсбыт": 5 лет на рынке газоснабжения// Панорама.- 2005. - 16 марта.- № 11.- С. А 10.


^ 18. Підприємництво ( УДК 334.722 ).

58.

Україна. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Методичні рекомендації щодо доступу акціонерів та інших заінтересованих осіб до інформації проакціонерне товариство: Рішення № 27, 26.01.2005 р. // Юридичний вісник України.- 2005. - 26 лютого.- № 8.- С.21 - 24.

59.

Волосник Ю.

Ліквідація приватного підприємництва в промисловості України наприкінці 20 - початку 30-х рр.ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна.- 2004.- Вип.36.- №633.- С.80-89.

60.

Гончар І.

Інноваційний підхід до створення акціонерного товариства як форми організації бізнесу // Проблеми науки.- 2005.- № 2.- С. 29 - 32.

61.

Мазур О.

Інноваційне підприємництво в структурі малого бізнесу в Україні // Економіка України.- 2005.- № 3.- С. 36 - 41.

62.

Палига Є.

Розвиток корпоративного управління акціонерними товариствами та його вплив на забезпечення економічної безпеки первинної ланки господарювання // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наукових праць.- 2005.- №2.- С.54 -57.


^ 19. Підприємства, фірми з державною формою власності.

Підприємства зі змішаним капіталовкладенням ( УДК 334.723 ).

63.

Акименко Е.

Microsoft: наука эксплуатации ИТ // Корпоративные системы.- 2005.- №1.- С.33-41.

64.

Корнеев С.

Холдинги в государстве: проблемы, прогнозы, решения// Корпоративные системы.- 2005.- №1.- С.23-29.

65.

Нгуен, Тхи Хант.

Международный рынок слияний и поглощений: последние тенденции и перспективы роста // Персонал.- 2005.- № 2.- С. 58 - 63.

  1   2   3   4

Схожі:

Березень 2005 р. Економічна наука ( удк 330. 101 ) iconБерезень 2005 р. Економічна наука ( удк 330. 101 )
move to 0-16927853
Березень 2005 р. Економічна наука ( удк 330. 101 ) iconЛипень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
Экономика знаний в документах международных организаций // Наука та наукознавство. 2005. № С. 24 31
Березень 2005 р. Економічна наука ( удк 330. 101 ) iconТравень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
Информационная эпоха и актуальные проблемы экономики // мэиМО. 2005. №4. С. 23-28
Березень 2005 р. Економічна наука ( удк 330. 101 ) iconКвітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
Фундаментально новый метод численного сравнения решений// Фондовый рынок. 2005. Апрель. №14. С. 1 17
Березень 2005 р. Економічна наука ( удк 330. 101 ) iconТравень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
move to 0-16886966
Березень 2005 р. Економічна наука ( удк 330. 101 ) iconКвітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
move to 0-16886965
Березень 2005 р. Економічна наука ( удк 330. 101 ) iconЛипень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
move to 0-16886968
Березень 2005 р. Економічна наука ( удк 330. 101 ) iconГрудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 )
move to 0-16886963
Березень 2005 р. Економічна наука ( удк 330. 101 ) iconГрудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 )
Проблемы управления экономическими рисками в электроэнергетике // Вісник СумДУ. Сер. Економіка. 2004. № С. 34 42
Березень 2005 р. Економічна наука ( удк 330. 101 ) iconМаксимович валерія іванівна удк 330. 101. 8 Соціально-економічна природа підприємництва: діалектика, потенціал реалізації
Робота виконана на кафедрі політичної економії факультетів управління та маркетингу двнз „Київський національний економічний університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи