Шановні науковці! icon

Шановні науковці!
Скачати 150.55 Kb.
НазваШановні науковці!
Дата11.07.2012
Розмір150.55 Kb.
ТипДокументи

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ!

Бібліотекою одержана слідуюча література.


ФАРМАЦІЇ.


615.3 Пішак В.П., Сметанюк О.І.

П36 Дикорослі лікарські рослини Буковини. Еколого-ресурсне та

медичне значення.- Чернівці: БДМУ, 2008.- 208 с.-

Бібліогр.: с. 174-281.


615 Фармакологія та медична рецептура: Методичні вказівки [для

Ф24 студентів ІІІ курсу медичних і фармацевтичних факультетів]/ І.

Заморський, Н. Філіпець, І. Куковська та ін..- Вид. 5-е.- Чернівці:

Медуніверситет, 2008.- 228 с.- Бібліогр.: с. 221-225.


615.8 Лекарственные травы и коренья/ Сост. Гитун Т.- М.: Изд-во Мир

Л43 книги, 2007.- 256 с.- ил.- (Золотые рецепты народной медицины).

58 Растопша пятнистая: вопросы биологии, культивирования и

Р24 применения/С. Поспелов, В. Самородов, В. Кисличенко, А.

Остапчук.- Полтава: б/и, 2008.- 164 с.- ил.- Библиогр.: с. 79-90.

616-08 Сидорчук І.Й.

C34 Перша долікарська допомога: Методичні вказівки студентам 2

Курсу фармацевтичного факультету для самостійної підготовки до

практичних занять/ І.Й. Сидорчук, Л.Д. Борейко, О.Й. Хомко.-

Чернівці: БДМУ, 2006.- 172 с.: іл.- Бібліогр.: с. 171.


^ ПЕДІАТРІЇ ТА ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ.


616.9 Романцов М.Г.

Р69 Противовирусные и иммунотропные препараты в детской

практике: Руководство для врачей /М. Романцов, Л. Горячева, А.

Коваленко.- СПб., 2008.- 120 с.- Библиогр.: с. 118-119.


616-053.2 Дитячі хвороби: Навчальний посібник [для студентів ІІІ-ІУ рівня

Д49 акредитації ВМНЗ, лікарів-інтернів, педіатрів, сімейних лікарів]/

Ред. Сорокман Т.В.- Чернівці: Медуніверситет, 2006.- 704 с.- іл.-

Бібліогр.: с. 688-694.


616-053.2 Дитячі хвороби: Підручник у двох книгах. Книга 1: Рекомендо-

Д49 вано МОЗ України як підручник для студентів ВМНЗ ІІІ-ІУ рівнів

акредитації/ Ред. Сорокман Т., Пішак В.- Чернівці: БДМУ, 2009.-

604 с.- Бібілогр.: с. 587-593.


616-053.2 Дитячі хвороби: Підручник у двох книгах. Книга 2: Рекомендо-

Д49 вано МОЗ України як підручник для студентів ВМНЗ ІІІ-ІУ рівнів

акредитації/ Ред. Сорокман Т., Пішак В.- Чернівці: БДМУ, 2009.-

418 с.- Бібілогр.: с. 391-396.


616-053.2 Сміян І.С.

С50 Лікування дітей на питних курортах.- Тернопіль: Підручники і

посібники, 2006.- 72 с.: фото.


016:616-053.2 Сміян І.С.

С50 Повітрям дихають одним... (Книга дванадцята).- Тернопіль:

Підручники і посібники, 2008.- 240 с.: іл.


616-053.2 Шабалов Н.П.

Ш12 Детские болезни. В 2-х томах. Том 1: Учебник для студентов

педиатрических факультетов медицинских вузов.- 5-е изд.,

перераб. и доп.- СПб.: Питер, 2005.- 832 с.: фото.- (Национальная

медицинская библиотека).- изд. 4-е, перераб. и доп.


616-053.2 Шабалов Н.П.

Ш12 Детские болезни. В 2-х томах. Том 2: Учебник для студентов

педиатрических факультетов медицинских вузов.- 5-е изд.,

перераб. и доп.- СПб.: Питер, 2005.- 736 с.: фото.- (Национальная

медицинская библиотека).- изд. 4-е, перераб. и доп.


616.71 Николаева Н.Г.

Н63 Санаторный этап восстановительного лечения детей и подрост-

ков с остеохондропатиями: Учебно-методическое пособие для

студентов МВ ІІІ-ІУ уровней аккредитации.- Одесса, 2007.- 80 с.:

фото.- Библиогр.: с. 57-62.


^ ПЕДІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ.


616-053.2 Сміян І.С.

С50 Лікування дітей на питних курортах.- Тернопіль: Підручники і

посібники, 2006.- 72 с.: фото.


016:616-053.2 Сміян І.С.

С50 Повітрям дихають одним... (Книга дванадцята).- Тернопіль:

Підручники і посібники, 2008.- 240 с.: іл.


616-053.2 Шабалов Н.П.

Ш12 Детские болезни. В 2-х томах. Том 1: Учебник для студентов

педиатрических факультетов медицинских вузов.- 5-е изд.,

перераб. и доп.- СПб.: Питер, 2005.- 832 с.: фото.- (Национальная

медицинская библиотека).- изд. 4-е, перераб. и доп.


616-053.2 Шабалов Н.П.

Ш12 Детские болезни. В 2-х томах. Том 2: Учебник для студентов

педиатрических факультетов медицинских вузов.- 5-е изд.,

перераб. и доп.- СПб.: Питер, 2005.- 736 с.: фото.- (Национальная

медицинская библиотека).- изд. 4-е, перераб. и доп.


616.71 Николаева Н.Г.

Н63 Санаторный этап восстановительного лечения детей и подрост-

ков с остеохондропатиями: Учебно-методическое пособие для

студентов МВ ІІІ-ІУ уровней аккредитации.- Одесса, 2007.- 80 с.


^ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЇ.


616.99 Паразитарные болезни человека, животных и растений: Труды УІ

А93 международной научно-практической конференции/ Ред. Бекиш

В.- Витебск: Витебский ГМУ, 2008.- 442 с.

Библиогр.: в конце кажд. статьи.


616.99 Бекеш О.Л., Бекеш В.Я.

Б42 Цестодозы человека: Монография.- Витебск: Витебский ГМУ,

2008.- 177 с.- Библиогр.: с. 168-177.


616-099 Невідкладні стани при гострих отруєннях: Навчальний посібник

Н40 для студентів ВНЗ, лікарів-інтернів та лікарів-слухачів курсів

післядипломної освіти/ І. Зозуля, О. Іващенко, В. Боброва та ін.-

К.: Б/в, 2008 (К).- 102 с.- Бібліогр.: с. 101.


616.36 Вірусні гепатити у схемах, таблицях та малюнках: Посібник з

В52 проблеми вірусних гепатитів для лікарів-інтернів та слухачів

ФПДО/Б.А. Герасун, Р.Ю. Грицько, О.Б. Ворожбит, О.Б. Герасун.-

Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-

інтернів та слухачів ВФПДО.- Львів-«Ліга-Пресс», 2008.- 102 с.- іл.


^ МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ТА ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ З КУРСОМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВ’Я.


614.8 Кочін І.В.

К75 Медицина катастроф/І.В. Кочін, Г.О. Черняков, П.І. Сидоренко.- К.:

Здоров’я, 2008.- 724 с.: рис.- Бібліогр.: с. 445-460.


616-083 Медицина невідкладних станів: Збірник тестових завдань /І. Зозуля,

М42 В. Боброва, Б. Слонецький та ін..- К.: Національна медична

Академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 2008.- 160 с.-

Бібліогр.: с. 158-159.


616-083 Практичні навички з медицини невідкладних станів: Навчальний

П69 посібник/ І. Зозуля, В. Боброва, Б. Слонецький та ін..- К.:

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.

Шупика, 2008.- 160 с.- Бібліогр.: с. 158-159.

^ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЕНДОКРИНОЛОГІЇ.


616-083 Медицина невідкладних станів: Збірник тестових завдань /І. Зозуля,

М42 В. Боброва, Б. Слонецький та ін..- К.: Національна медична академія

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 2008.- 160 с.

Бібліогр.: с. 158-159.


616-083 Практичні навички з медицини невідкладних станів: Навчальний

П69 посібник/ І. Зозуля, В. Боброва, Б. Слонецький та ін..- К.:

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.

Шупика, 2008.- 160 с.- Бібліогр.: с. 158-159.


616.36 Вірусні гепатити у схемах, таблицях та малюнках: Посібник з

В52 проблеми вірусних гепатитів для лікарів-інтернів та слухачів ФПДО

/Б.А. Герасун, Р.Ю. Грицько, О.Б. Ворожбит, О.Б. Герасун.-

Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-

інтернів та слухачів ВФПДО.- Львів-«Ліга-Пресс», 2008.- 102 с.- іл.


616.34 Хмельницкий С.И.

Х-65 Особенности патоморгогенеза повреждений в структурах и

Элементах соединительной ткани параульцерозного поля дуоде-

нальной язвы, пенетрирующей в желчные протоки: Пособие/ Под

науч. ред. Скибы В., Денеки Е.- Кировоград, 2009.- 96 с.: ил.

Библиогр.: с. 94.


    1. Плегуца О.М.

П38 Деструктивний панкреатит: основи комплексного лікування:

Монографія/ О.М. Плегуца, Р.І. Сидорчук, М.Д. Плегуца.- Чернівці:

БДМУ, 2008.- 260 с.: іл.- Бібліогр.: с. 165-186.


^ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

ТА ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ.

616-083 Медицина невідкладних станів: Збірник тестових завдань /І. Зозуля,

М42 В. Боброва, Б. Слонецький та ін..- К.: Національна медична академія

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 2008.- 160 с.

Бібліогр.: с. 158-159.


616-083 Практичні навички з медицини невідкладних станів: Навчальний

П69 посібник/ І. Зозуля, В. Боброва, Б. Слонецький та ін..- К.:

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.

Шупика, 2008.- 160 с.- Бібліогр.: с. 158-159.


616.36 Вірусні гепатити у схемах, таблицях та малюнках: Посібник з

В52 проблеми вірусних гепатитів для лікарів-інтернів та слухачів ФПДО

/Б.А. Герасун, Р.Ю. Грицько, О.Б. Ворожбит, О.Б. Герасун.-

Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-

інтернів та слухачів ВФПДО.- Львів-«Ліга-Пресс», 2008.- 102 с.- іл.


616.43/.45 Павлович Л.Б. etc.

П12 Практичний посібник з ендокринології = A practical guide to

еndocrinology: Клініко-лабораторне обстеження пацієнтів.

Практичний посібник для студентів ВНЗ ІУ рівня акредитації /Л.Б.

Павлович, В.А. Маслянко, І.І. Білоус.- К.: Б. вид., 2008.- 152 с.-

Бібліогр.: с. 149-150.


616.34 Хмельницкий С.И.

Х-65 Особенности патоморгогенеза повреждений в структурах и

Элементах соединительной ткани параульцерозного поля дуоде-

нальной язвы, пенетрирующей в желчные протоки: Пособие/ Под

науч. ред. Скибы В., Денеки Е.- Кировоград, 2009.- 96 с.: ил.-

Библиогр.: с. 94.


    1. Плегуца О.М.

П38 Деструктивний панкреатит: основи комплексного лікування:

Монографія/ О.М. Плегуца, Р.І. Сидорчук, М.Д. Плегуца.- Чернівці:

БДМУ, 2008.- 260 с.: іл.- Бібліогр.: с. 165-186.


^ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.


016:612 Пішак В.П., Джуран В.Т.

П36 Ходоровський Георгій Іванович. Лікар. Фізіолог, Науковець.

Дипломат. Політик. Громадський діяч. Вчитель: (До 70-річчя від дня

народження).- Чернівці: Колір-Друк, 2008.- 224 с.: фото.

Бібліогр.: с. 113-135.


016: 616-053.2 Сміян І.С.

С50 Медицина – це поєднання науки і практики: З нагоди 80-річчя від

дня народження (10 січня 2009 року).- Тернопіль: Підручники і

посібники, 2009.- 48 с.: іл.


614.1 Захворюванність та смертність населення за основними причинами

З-38 у 2007 році: Економічна доповідь/ Укл. Фофанова Г.- Чернівці:

Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2008.- 26 с.


016:61 Анотації вибраних книг: монографій, навчальних посібників,

А69 словників, довідників та атласів профессора М.С. Регеди: (за період

1996-2007 р).- Львів: Львівський ДМУ ім. Данила Галицького,

2007.- 24 с.


61 Збірник наукових праць співробітників НМАП ім. П.Л. Шупика:

З-41 Випуск 17. Книга 2/Гол. ред. Вороненко Ю.В.- Атестовано ВАК

України.- К.: Національна медична академія ім.. П.Л. Шупика,

2008.- 932 с.- Бібліогр.: в кінці кожн. ст.


61(091) Історія Харківського державного медичного університету: (1805-

І-90 2005рр.)/Ред. Циганенко А.Я.-Харків: ВПЦ «Контраст»,2005.-752 с.


^ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ.


617.5 Ольшанецкий А.А., Иоффе И.В.

О-56 Острый живот: Этюды неотложной абдоминальной хирургии.-

Луганск, 2008.- 192 с.- ил.- Библиогр.: с. 184-191.


616.14 Сипливый В.А.

С39 Дистальный спленоренальный венозный шунт: клинические и пато-

физиологические последствия, прогнозирование исходов операции:

Монография.- Харьков: Харьковский национальный автодорожний

университет, 2007.- 152 с.- Библиогр.: с 138-150.


    1. Плегуца О.М.

П38 Деструктивний панкреатит: основи комплексного лікування:

Монографія/ О.М. Плегуца, Р.І. Сидорчук, М.Д. Плегуца.- Чернівці:

БДМУ, 2008.- 260 с.: іл.- Бібліогр.: с. 165-186.


^ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ.


611.01 Ахтемійчук Ю.Т.

А95 Нариси ембріотопографії: Монографія.- Чернівці: Букрек, 2008.-

200 с.- іл.- Бібліогр.: в кінці кожн. гл.


611.6 Кернесюк Н.Л., Кернесюк М.Н.

К36 Закономерность структурной организации мышечных оболочек

перистальтирующих органов. Строение мочевого пузиря и

мочеточника, прикладное значение: (описание открытия).-

Екатеринбург: Уральская государственная медицинская академия,

2005.- 64 с.- Библиогр.: с. 61-63.


^ АНАТОМІЇ, ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА

ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ.


611.6 Кернесюк Н.Л., Кернесюк М.Н.

К36 Закономерность структурной организации мышечных оболочек

перистальтирующих органов. Строение мочевого пузиря и

мочеточника, прикладное значение: (описание открытия).-

Екатеринбург: Уральская государственная медицинская академия,

2005.- 64 с.- Библиогр.: с. 61-63.


616.13 Кобза І.І.

К33 Патологія сонних артерій: Том 1. навчальний посібник-атлас.- Для

студентів МНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації, лікарів-інтернів і лікарів

загальної практики.- Львів: Манускрипт-Львів, 2008.- 106 с.: іл.

^ СУСПІЛЬНИХ НАУК ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА.


65.05 Литвинова О.Н., Коломийчук В.С.

Л64 Основи економічної теорії = Basics of the economic theory:

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої освіти

МОЗ України як посібник для студентів ВНЗ ІУ рівня акредитації.-

Тернопіль: Укрмедкнига, 2006.- 238 с.- Бібліогр.: с. 232-237.

03(Укр) Енциклопедія Сучасної України: В 25-ти томах/ Відпов. ред.

Е64 Железняк М.- К.: Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної

України (КБ ЕСУ).

Том. 7: Енциклопедія Сучасної України: Г-Ді.- К.: Інститут

енциклопедичних досліджень НАН України, 2007.- 708 с.: іл.


03(Укр) Енциклопедія Сучасної України: В 25-ти томах/ Відпов. ред.

Е64 Железняк М.- К.: Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної

України (КБ ЕСУ)

Том. 8: Енциклопедія Сучасної України: Дл-Дя.- К.: Інститут

енциклопедичних досліджень НАН України, 2008.- 716 с.: іл.


^ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ.


61:614 Сімейна медицина. Енциклопедія: У 5-ти томах.- К.: Здоров’я.

С37 Том 2. Дитячі хвороби. Інфекційні хвороби. Основні принципи

лікування хворих /О. Барнетт, Л. Беш, Р. Голик та ін..; Ред.

Передерій В., Заремба Е.- К.: Здоров’я. 2008.- 736 с.


616-009 Лысенко Г.И., Ткаченко В.И.

Л88 Проблема боли в общеврачебной практике: (учебно-методическое

пособие для семейных врачей).- К.: Медкнига, 2007.- 196 с.: ил.-

(Библиотека практикующего врача).- Библиогр.: с. 182-191.


ФАРМАКОЛОГІЇ.


616-08 Сидорчук І.Й.

C34 Перша долікарська допомога: Методичні вказівки студентам 2

курсу фармацевтичного факультету для самостійної підготовки до

практичних занять/ І.Й. Сидорчук, Л.Д. Борейко, О.Й. Хомко.-

Чернівці: БДМУ, 2006.- 172 с.: іл.- Бібліогр.: с. 171.


616.9 Романцов М.Г.

Р69 Противовирусные и иммунотропные препараты в детской

практике: Руководство для врачей /М. Романцов, Л. Горячева, А.

Коваленко.- СПб., 2008.- 120 с.- Библиогр.: с. 118-119.


^ КАРДІОЛОГІЇ, РЕАБІЛІТАЦІЇ, ЛФК ТА СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ.


616.71 Николаева Н.Г.

Н63 Санаторный этап восстановительного лечения детей и подрост-

ков с остеохондропатиями: Учебно-методическое пособие для

студентов МВ ІІІ-ІУ уровней аккредитации.- Одесса, 2007.- 80 с.

^ ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ТА ВИЩОЇ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ.

61:57 Методичні вказівки до практичних занять з медичної біології [для

М54 студентів І курсу за спеціальністю «Сестринська справа»]/В.

Пішак, О. Захарчук, Н. Черновська та ін..- Чернівці: БДМУ, 2006.-

114 с.: рис.- Бібліогр.: в кінці кожн. теми.

^ ХІРУРГІЇ ТА ДИТЯЧОЇ СТОМАТОЛОГІЇ.


611.3 Пульпіти у дітей: Анатомо-фізіологічні особливості пульпи у дітей.

П88 Частина 1/Р. Казакова, Є. Ковальов, А. Мотуляк та ін.- Рекомендо-

вано МОЗ України як навчальний посібник для студентів стомато-

логічних факультетів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.- Чернівці-

Івано –Франківськ - Полтава, 2008.- 104 с.: іл.- Бібліогр.: с. 96 - 102.

^ ТРАВМАТОЛОГІЇ, ОРТОПЕДІЇ ТА НЕЙРОХІРУРГІЇ.


617.5 Ельский В.Н., Зяблицев С.В.

Е57 Нейрогуморальные регуляторне механизмы при черепно-мозговой

травме.- Донецк: Изд-во «Новый мир», 2008.- 240 с.: ил.-

Библиогр.: с. 224-239.


616.831 Ельский В.Н., Зяблицев С.В.

Е57 Моделирование черепно-мозговой травмы.- Донецк: Изд-во «Новый

мир», 2008.- 140 с.: ил.- Библиогр.: с. 125-139.


^ ПАТОМОРФОЛОГІЇ ТА СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ.


616.34 Хмельницкий С.И.

Х-65 Особенности патоморгогенеза повреждений в структурах и

элементах соединительной ткани параульцерозного поля дуоде-

нальной язвы, пенетрирующей в желчные протоки: Пособие/ Под

науч. ред. Скибы В., Денеки Е.- Кировоград, 2009.- 96 с.: ил.-

Библиогр.: с. 94.


611 Актуальные вопросы морфологии: Сборник трудов международ-

А43 ной научно-практической конференции, посвященной 50-летию

кафедры анатомии человека ГрГМУ/ Ред. Околокулак Е.С.-

Гродно: Гродненский ГМУ, 2008.- 148 с.: фото.-

Библиогр.: в конце кажд. ст.

ХІРУРГІЇ.


617.5 Ольшанецкий А.А., Иоффе И.В.

О-56 Острый живот: Этюды неотложной абдоминальной хирургии.-

Луганск, 2008.- 192 с.- ил.- Библиогр.: с. 184-191.


616.14 Сипливый В.А.

С39 Дистальный спленоренальный венозный шунт: клинические и

патофизиологические последствия, прогнозирование исходов

операции: Монография.- Харьков: Харьковский национальный

автодорожний университет, 2007.- 152 с.- Библиогр.: с 138-150.

^ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ.


616.831 Пашковський В.М.

П22 Нейропсихологія: Навчальний посібник/В.М. Пашковський, О.Б.

Яремчук, І.І. Кривецька.- рекомендовано МОЗ України для

студентів ВМНЗ ІУ рівня акредитації зі спеціальності «Медична

психологія».- Чернівці: БДМУ, 2008.- 212 с.: Бібліогр.: с. 207-209.


65.2 Протидія торгівлі людьми: Навчально-методичний посібник/Н.

П83 Гусак, О. Савчук, В. Назарук; Ред. Семигіна Т.- К.: Вид. дім «КМ

Академія», 2008.- 166 с.

^ АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА ПЕРИНАТОЛОГІЇ.


618.1 Гормонодиагностика патологи для репродуктивной системы:

Г69 Руководство для врачей/С.В. Зяблицев, О.В. Синяченко, Е.А.

Бочарова, П.А. Чорнобривцев.- Донецк: Каштан, 2009.- 376 с.: рис.-

Библиогр.: с. 374-375.


^ АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ

ТА ПІДЛІТКОВОЇ ГІНЕКОЛОГІЇ.


618.1 Гормонодиагностика патологи для репродуктивной системы:

Г69 Руководство для врачей/С.В. Зяблицев, О.В. Синяченко, Е.А.

Бочарова, П.А. Чорнобривцев.- Донецк: Каштан, 2009.- 376 с.: рис.-

Библиогр.: с. 374-375.


^ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ ТА ФТИЗІАТРІЇ.


616.5 Шкірні та венеричні хвороби: Підручник для студентів ІІІ-ІУ рівнів

Ш66 акредитації/ М.О. Дудченко, В.Г. Коляденко, І.Р. Бариляк та ін.;

Ред. Дудченко М.- Вид. 2-е, стереотип.- Рекомендовано МОЗ

України.- Вінниця: Нова книга, 2008.- 240 с.: іл.-

Бібліогр.: с. 235-239.


^ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ, ГЕНЕТИКИ ТА ГІСТОЛОГІЇ.


611.01 Методичні вказівки для студентів І-ІІ курсів спеціальностей

М54 «Лікувальна справа»,»Педіатрія» з дисципліни «Гістологія,

цитологія та ембріологія»: Навчальний посібник/ Л. Федонюк,

К.Чала, Г.Чернікова та ін..- Чернівці: БДМУ, 2008.- 272 с.

Бібліогр.: в кінці кожн. теми.


^ НЕРВОВИХ ХВОРОБ, ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ім. С.М. САВЕНКА.


616.8 Неврологія: підручник/ С.М. Віничук, Т.І. Ілляш, О.А. Мяловицька та

Н40 ін.; Ред. Віничук С.- Рекомендовано МОЗ України для студентів

ВМНЗ ІУ рівня акредитації.- К.: Здоров’я, 2008.- 664 с.: іл.


^ ХІРУРГІЇ ТА УРОЛОГІЇ.


    1. Синяченко О.В.

С38 Эндотелиальная дисфункция при гломерулонефрите: Монография/

О.В. Синяченко, С.В. Зяблицев, П.А. Чернобривцев.- Донецк: Из-во

«Новый мир», 2006.- 152 с.: фото.- Библиогр.: с. 108-151.


ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ, КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ.


616-056 Зяблицев С.В., Бочарова Е.А.

З-99 Синдромы атопической болезни.- Донецк: Изд-во «Новый мир»,

2008.- 260 с.- Библиогр.: с. 240-259.


З повагою:

Директор бібліотеки В.І. Цимбал

06.05.2009 р.

Схожі:

Шановні науковці! iconШановні науковці!

Шановні науковці! iconШановні науковці!
Станом на 06. 06. 2011 р бібліотекою бдму одержано таку літературу за Вашим фахом
Шановні науковці! iconШановні науковці!
Станом на 18. 04. 2011 р бібліотекою бдму одержано таку літературу за Вашим фахом
Шановні науковці! iconШановні колеги!
...
Шановні науковці! iconШановні науковці! Продовжується набір статей в електронне видання «науковий вісник донбасу» (педагогічні науки)
move to 0-35352272
Шановні науковці! iconШановні студенти, магістри, аспіранти, молоді науковці!
«Сучасні проблеми підготовки майбутніх фахівців в умовах євроінтеграційного процесу»
Шановні науковці! iconШановні науковці!
Мислицький Валентин Францович: 70 років від дня народження, М65 років наукової, педагогічної та громадської діяльності. Чернівці
Шановні науковці! iconШановні науковці, фахівці, практики!
Факультет комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації Національної металургійної академії України з метою сприяння оприлюдненню...
Шановні науковці! iconШановні колеги! 26 квітня 2013 року
Одеський державний університет внутрішніх справ проводить V міжнародну науково-практичну конференцію «Роль та місце овс у розбудові...
Шановні науковці! iconІнформаційний лист-запрошення шановні колеги!
«Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Конференція присвячена проблемам розвитку соціально-гуманітарних наук в Україні,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи