Шановні науковці! icon

Шановні науковці!
Скачати 210.12 Kb.
НазваШановні науковці!
Дата11.07.2012
Розмір210.12 Kb.
ТипДокументи

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ!

Бібліотекою одержана слідуюча література.


СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.


616.31 Стоматологічному факультету у Львові 50 років /Р. Ступницький,

С81 А. Магльований, В. Гриновець. В. Кухта.- Львів: ЛНМУ ім.

Данила Галицького, 2008.- 220 с.- іл.- Бібліогр.: с. 216-220.


016:616-089 Михайло Васильович Даниленко – лікар, науковець, громадянин

Д18 /Б. Зіменковський, А. Магльований, В. Гриновець, В. Тищенко.-

Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2008.- 220 с.- іл.-

Бібліогр.: с. 155-157.


016:616 Анотації опублікованих книг: монографій, навчальних посіб-

А69 ників, підручників, словників, довідників та атласів професора

М.С. Регеди.- Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2008.- 38 с.


61(091) Річний огляд Львівського національного медичного університету

Р56 імені Данила Галицького (16 листопада 2007 р.- 16 листопада

2008 р.) /Ред. Зіменковський Б.- Львів: ВД «Наутілус», 2008.-

56 с.- Бібліогр.: с. 20-42.


614.1 Стан здоров’я населення Чернівецької області (за даними

С76 вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2006 року):

Статистичний збірник.- Чернівці: Головне управління статистики

у Чернівецькій області, 2007.- 34 с.


016:612 Мислицький Валентин Францович: 70 років від дня народження, М65 років наукової, педагогічної та громадської діяльності.- Чернівці:

БДМУ, 2008.- 146 с.: фото.- (Вчені Буковинни).- Бібліогр.: с. 50.


016:616.61 Пиріг Л.А.

П33 Біобібліографія.- 2-ге вид., допов.- К.: Ярославів Вал, 2008.-

232 с.- Бібліогр.: с. 12-71.


  1. Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності

С17 видів медичної допомоги (за даними вибіркового опитування

домогосподарств у жовтні 2007 року): Статистичний збірник /Ред.

Ротар А.- Чернівці: Головне управління статистики у

Чернівецькій області, 2008.- 44 с.


^ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ТА ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ.


616.31 Стоматологічному факультету у Львові 50 років /Р. Ступницький,

С81 А. Магльований, В. Гриновець. В. Кухта.- Львів: ЛНМУ ім.

Данила Галицького, 2008.- 220 с.- іл.- Бібліогр.: с. 216-220.


016:616.31 Кухта С.Й., Турчин Ю.В.

К95 Львівський професор стоматології К.П. Каліга (1785-18450.-

Львів: Галицька видавнича спілка, 2009.- 80 с.: іл.- Бібліогр.: с. 79.


016:616.31 Становлення та розвиток стоматологічного факультету у Львові:

С76 декан, професор Євстахій Володимирович Гоцко /А.

Магльований, Б. Зіменковський, В. Гриновець та ін.- Львів:

ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2008.- 136 с.: фото.-

Бібліогр.: с. 134-135.


615.2 Фармакокінетичні дослідження стоматологічних лікарських

Ф24 плівок пролонгованої дії: Методичні рекомендації /Укл. Давтян

Л., та ін.- Донецьк: Національна медична академія післядипломної

освіти ім. П.Л. Шупика, 2007.- 36 с.- Бібліогр.: с. 34.


615.2 Доклінічні дослідження стоматологічних лікарських плівок

С63 пролонгованої дії: Методичні рекомендації /Укл. Коритнюк О., та

ін.- Донецьк: Національна медична академія післядипломної

освіти ім. П.Л. Шупика, 2007.- 44 с.: фото.- Бібліогр.: с. 44.


  1. Заяць Т.І., Липська Я.З.

З-40 Знімні пластинкові протези: навчальний посібник для студентів

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.- Львів: «Новий світ-2000», 2008.-

224 с.- іл.- Бібліогр.: с. 219-222.


  1. Заяць Т.І., Жуковська Л.О.

З-40 Профілактика стоматологічних захворювань: Навчальний

посібник.- Львів: «Новий світ-2000», 2009.- 322 с.- (Вища освіта в

Україні).- Бібліогр.: с. 219-222.


^ ПЕДІАТРІЇ ТА ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ.


616-053.2 Невідкладні стани в мед сестринській практиці з педіатрії:

Н40 (навчальний посібник) /І. Сміян, Г. Павлишин, Л. Білик та ін.-

Рекомендовано МОЗ України для студентів ВМНЗО ІІІ-ІУ рівнів

акредитації.- Тернопіль: Укрмедкнига, 1998.- 36 с.


616.89 Деркач В.Г., Русіна С.М.

Д36 Психічні розлади дитячого та підліткового віку: Навчально –

методичний посібник.- Рекомендовано МОЗ України для студентів

ВМНЗ ІУ рівня акредитації.- Чернівці: БДМУ, 2008.- 233 с.

Бібліогр.: в кінці кожн. заняття.


616.2 Обстеження органів дихання у дітей: Навчально-методичний

О-25 посібник для викладачів, студентів мед університетів і лікарів-

курсантів /А.Макаров, О. Данилов, П. Сокур та ін..- К.: Київська

медична академія післядипломної освіти ім.. П.Л. Шупика, 2005.-

168 с.- Бібліогр.: с. 157-167.


616-053.2 Посібник з педіатрії= Pediatry: Guidance Aid: Навчальний посібник

П61 /О. Тяжка, О. Вінницька, Т. Лутай та ін.; Ред. Тяжка О.- Англ.

мовою.- К.: Медицина, 2007.- 160 с.- Бібліогр.: с. 158.


616-002 Антигомотоксична терапія в дитячій ревматології: Методичні

А72 рекомендації) /Укл. Бережний В. та ін..- К., 2008.- 32 с.

Бібліогр.: с. 31.


616.12 Патогенетична антигомотоксична терапія перинатальних уражень

П20 серця у новонароджених: (Методичні рекомендації) /Укл.

Кривопустов С. та ін..- К.: КНМУ ім. О.О. Богомольця, 2007.- 32 с.-

Бібліогр.: с. 30.


612.1 Нечитайло Ю.М., Безрук В.В.

Н59 Кров та імунна система дитини: Навчальний посібник.- Рекомендо-

вано МОЗ України до практичних і семінарських занять з пропедев-

тичної педіатрії та дитячих інфекційних хвороб для студентів 3 та 6

курсів ВМНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації.- Чернівці: БДМУ, 2009.-

72 с.: іл.- Бібліогр.: с. 68.


^ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЇ.


  1. Урогенитальный трихомониаз: Пособие для врачей /Д. Ермоленко,

У71 В., Исаков, С. Рыбалкин и др.- СПб-Великий Новгород, 2007.- 96 с.

Библиогр.: с. 92-94.


616.9 Сучасні підходи до діагностики та лікування у клінічній інсектології.

С91 Матеріали науково-практичної конференції (14 листопада 2007 р., м.

Харків) /Відповід. Ред.. Козько В.- Харків: ХДМУ, 2007.- 154 с.


  1. Малый В.П.

М20 Сепсис в практике клинициста: Монография.- Харьков: Прапор,

2008.- 584 с.- Библиогр.: с. 572-581.


ХІРУРГІЇ.


  1. Малый В.П.

М20 Сепсис в практике клинициста: Монография.- Харьков: Прапор,

2008.- 584 с.- Библиогр.: с. 572-581.


616.37 Хірургічні захворювання підшлункової залози: Навчальний посібник

Х-50 для студентів ВНМЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації /А.Г. Іфтодій, В.І.

Гребенюк, В.П. Польовий та ін.- Чернівці: Медуніверситет, 2007.-

60 с.: іл.- Бібліогр.: с. 59-60.


616-089 Безкровна медицина. Успіхи і перспективи: Збірник наукових праць

Б39 /Ред. Павловський М.П.- Львів: Кварт, 2008.- 236 с.

616.72 Фізична реабілітація після артроскопічного відновлення передньої

Ф50 хрестоподібної зв’язки: Методичні рекомендації /І. Рой, М.

Головаха, І. Лазарев та ін.- К.: Інститут травматології та ортопедії

АМН України, 2009.- 24 с.: іл.- Бібліогр.: с. 24.


^ СУСПІЛЬНИХ НАУК ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА.


60.5 Україна в 2008 році: процеси, результати, перспективи: Біла книга

У45 державної політики /Під заг. ред. Рубан Ю.- К.: НІСД, 2008.- 186 с.


  1. Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та

У45 соціально-економічного розвитку: Монографія /Під заг. ред. Рубан

Ю.- К.: НІСД, 2008.- 744 с.


63.3 (4Укр) Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових

І-90 статей. Т. 19-20.- Чернівці: Рута, 2009.- 320 с.-

Бібліогр.: в кінці статей.


87 Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. Вип. 1:

В53 Науково-теоретичний журнал /Гол. ред. Павловський В.- Чернівці:

Українське філософське товариство, 2008.- 216 с.

Бібліогр.: в кінці кожн. ст.


87 Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. Вип. 2:

В53 Науково-теоретичний журнал /Гол. ред. Павловський В.- Чернівці:

Українське філософське товариство, 2008.- 156 с.

Бібліогр.: в кінці кожн. ст.


^ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

ТА ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ.


616.72 Методика комплексної оцінки лікарських засобів на прикладі

М54 нестероїдних протизапальних препаратів для лікування ревматоїд-

ного артриту: (Методичні рекомендації) /Укл. Герболка Н., Гром О.-

Львів: Б/в, 2008.- 22 с.- Бібліогр.: с. 21.


615.2 Регеда М.С.

Р32 Запальні захворювання легенів та бронхів: Монографія.- Львів: Б.

вид., 2009.- 206 с.- Бібліогр.: с. 201-205.


616.34 Доопераційна топічна діагностика виразкової хвороби дванадцяти-

Д67 палої кишки: (Методичні рекомендації) /Укл. Козак І. та ін.- К.: Б/в,

2008.- 20 с.- Бібліогр.: с. 19-20.


615.8 Некоторые аспекты использования гирудотерапии в практике врача:

Н47 (Методические рекомендации) /Сост. Варламов Д. и др.- К.: б/и,

2007.- 36 с.- Библиогр. : с. 35.


616.13 Клінічні інтерпретації гемодинамічних характеристик кровоточу при

К49 атеросклеротичних ураженнях судин шиї та аневризмі абдомінальної

аорти: (Методичні рекомендації) /Укл. Мішалов В. та ін..- К.: Б/в,

2007.- 32 с.- Бібліогр.: с. 32.


616-085 Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів ІУ курсу до

М54 практичних занять з факультетської терапії та фізіотерапії:

Навчально - методичний посібник /О.І. Федів, В.О. Кулагін, В.К.

Тащук та ін..; Ред. Федів О.- Чернівці: БДМУ, 2008.- 428 с.

Бібліогр.: в кінці кожн. теми.


616-083 Медицина неотложных состояний: скорая и неотложная медицинская

М42 помощь: Учебник /И.Зозуля, А. Вершигора, В. Боброва и др.; Ред.

Зозуля И.- К.: Медицина, 2008.- 696 с.- Библиогр.6 с. 693-695.


616.24 Антигомотоксичні препарати в лікуванні хронічного обструктивного

А72 захворювання легень: (Методичні рекомендації) /Укл. Дудка П. та ін.-

К.: КНМУ ім. О.О. Богомольця, 2006.- 32 с.- Бібліогр.: с. 29-30.


616.1/.4 Окороков А.Н.

О-51 Диагностика болезней внутренних органов.- М.: Медицинская

литература.- Т. 10: Диагностика болезней сердца и сосудов:

Диагностика болезней сердца и сосудов. Врожденные пороки сердца

у взрослых. Нарушение сердечного ритма и проводимости. Опухоли

сердца. Метаболический синдром.- М.: Медицинская литература,

2005.- 384 с.


615.2 Реамберин в клинической практике (Исследования, проведенные в

Р31 2005-2007 гг.): Практическое руководство для врачей ОРИТ /Ред.

Романцов М., Коваленко А.- СПб., 2007.- 48 с.- Библиогр.: с. 46-48.


615.2 Афанасьев В.В.

А94 Клиническая фармакология реамберина (очерк): Пособие для врачей.-

СПб., Велес, 2005.- 44 с.- Библиогр.: с. 40-44.


^ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЕНДОКРИНОЛОГІЇ.


616.72 Методика комплексної оцінки лікарських засобів на прикладі

М54 нестероїдних протизапальних препаратів для лікування ревматоїд-

ного артриту: (Методичні рекомендації) /Укл. Герболка Н., Гром О.-

Львів: Б/в, 2008.- 22 с.- Бібліогр.: с. 21.


615.2 Регеда М.С.

Р32 Запальні захворювання легенів та бронхів: Монографія.- Львів: Б.

вид., 2009.- 206 с.- Бібліогр.: с. 201-205.


616.34 Доопераційна топічна діагностика виразкової хвороби дванадцяти-

Д67 палої кишки: (Методичні рекомендації) /Укл. Козак І. та ін.- К.: Б/в,

2008.- 20 с.- Бібліогр.: с. 19-20.


615.8 Некоторые аспекты использования гирудотерапии в практике врача:

Н47 (Методические рекомендации) /Сост. Варламов Д. и др.- К.: б/и,

2007.- 36 с.- Библиогр. : с. 35.


616.13 Клінічні інтерпретації гемодинамічних характеристик кровотоку при

К49 атеросклеротичних ураженнях судин шиї та аневризмі абдомінальної

аорти: (Методичні рекомендації) /Укл. Мішалов В. та ін..- К.: Б/в,

2007.- 32 с.- Бібліогр.: с. 32.


616-083 Медицина неотложных состояний: скорая и неотложная медицинская

М42 помощь: Учебник /И.Зозуля, А. Вершигора, В. Боброва и др.; Ред.

Зозуля И.- К.: Медицина, 2008.- 696 с.- Библиогр.6 с. 693-695.


616.24 Антигомотоксичні препарати в лікуванні хронічного обструктивного

А72 захворювання легень: (Методичні рекомендації) /Укл. Дудка П. та ін.-

К.: КНМУ ім. О.О. Богомольця, 2006.- 32 с.- Бібліогр.: с. 29-30.


616.1/.4 Окороков А.Н.

О-51 Диагностика болезней внутренних органов.- М.: Медицинская

литература.- Т. 10: Диагностика болезней сердца и сосудов: Диагнос-

тика болезней сердца и сосудов. Врожденные пороки сердца у

взрослых. Нарушение сердечного ритма и проводимости. Опухоли

сердца. Метаболический синдром.- М.: Медицинская литература,

2005.- 384 с.


615.2 Реамберин в клинической практике (Исследования, проведенные в

Р31 2005-2007 гг.): Практическое руководство для врачей ОРИТ /Ред.

Романцов М., Коваленко А.- СПб., 2007.- 48 с.- Библиогр.: с. 46-48.


615.2 Афанасьев В.В.

А94 Клиническая фармакология реамберина (очерк): Пособие для врачей.-

СПб., Велес, 2005.- 44 с.- Библиогр.: с. 40-44.


ФАРМАЦІЇ.


615.2 Реамберин в клинической практике (Исследования, проведенные в

Р31 2005-2007 гг.): Практическое руководство для врачей ОРИТ /Ред.

Романцов М., Коваленко А.- СПб., 2007.- 48 с.- Библиогр.: с. 46-48.


615.2 Афанасьев В.В.

А94 Клиническая фармакология реамберина (очерк): Пособие для врачей.-

СПб., Велес, 2005.- 44 с.- Библиогр.: с. 40-44.


616.24 Антигомотоксичні препарати в лікуванні хронічного обструктивного

А72 захворювання легень: (Методичні рекомендації) /Укл. Дудка П. та ін.-

К.: КНМУ ім. О.О. Богомольця, 2006.- 32 с.- Бібліогр.: с. 29-30.


616-002 Антигомотоксична терапія в дитячій ревматології: Методичні реко-

А72 мендації) /Укл. Бережний В. та ін..- К., 2008.- 32 с.- Бібліогр.: с. 31.


616.12 Патогенетична антигомотоксична терапія перинатальних уражень

П20 серця у новонароджених: (Методичні рекомендації) /Укл. Кривопус-

тов С. та ін..- К.: КНМУ ім. О.О. Богомольця, 2007.- 32 с.

Бібліогр.: с. 30.


615 Заліська О.М.

З-23 Фармакоекономіка: Підручник /Ред. Парновський Б.Л.- Рекомендо-

вано МОЗ України для студентів ВФНЗ і фармфакультетів ІУ рівня

акредитації.- Львів: Афіша, 2007.- 374 с.


615 Фармакоекономіка: Навчальний посібник для студентів ВНЗ /Л.

Ф24 Яковлєва, Н. Бездітко, О. Герасимова та ін..; Ред. Яковлєва Л.-

Вінниця: Нова книга, 2009.- 208 с.- Бібліогр.: с. 205-207.


615.3 Волошин Н.А.

В68 Тиотриазолин, тиоцетам, тиодарон в практике врача: Монография /Н.

Волошин, В. Визир, И. Волошина.- Запорожье: ЗГМУ, 2008.- 224 с. :

ил.- Библиогр.: в конце кажд. гл.


  1. Кластерний аналіз основних показників розвитку аптечної мережі в

К47 регіонах України: (Методичні рекомендації) /Укл. Хоменко В.- К.:

Національний фармацевтичний університет України, 2008.- 28 с.

Бібліогр.: с. 23.


615.2 Практикум з технології лікарських косметичних засобів: Навчальний П69 посібник /Т. Калинюк, Є. Бокшан, С. Білоус та ін.- К.: Медицина,

2008.- 84 с.- Бібліогр.: в кінці кожн. розділу.


615.1 Наукове обгрунтування підбору персоналу фармацевтичних

Н34 організацій: Методичні рекомендації /Укл. Толочко В., Галій Л.-

Харків: Національний фармацевтичний університет України, 2008.-

30 с.- Бібліогр.: с. 23.


615 Технологія лікарських препаратів промислового виробництва:

Т38 Навчальний посібник /Д.І. Дмитрієвський, Л.І. Богуславська, Л.М.

Хохлова та ін.; Ред. Дмитрієвський Д.І.- Вид. 2-ге, доопрацьоване та

доп.- Вінниця: Нова книга, 2008.- 280 с.- іл.- Рекомендовано МОЗ

України для студентів фармфакультетів ВМНЗ ІУ рівня акредитації.-

Бібліогр.: с. 277.


615 Петрух Л.І.

П31 Флуорени як туберкулостатики: Флуренізид: мікробіологічні,

фармакологічні та клінічні аспекти.- Львів: Б/в, 2008.- 464 с.

Бібліогр.: в кінці кожн. розд.

ФАРМАКОЛОГІЇ.


615.2 Реамберин в клинической практике (Исследования, проведенные в

Р31 2005-2007 гг.): Практическое руководство для врачей ОРИТ /Ред.

Романцов М., Коваленко А.- СПб., 2007.- 48 с.- Библиогр.: с. 46-48.


615.2 Афанасьев В.В.

А94 Клиническая фармакология реамберина (очерк): Пособие для врачей.-

СПб., Велес, 2005.- 44 с.- Библиогр.: с. 40-44.


616.24 Антигомотоксичні препарати в лікуванні хронічного обструктивного

А72 захворювання легень: (Методичні рекомендації) /Укл. Дудка П. та ін.-

К.: КНМУ ім. О.О. Богомольця, 2006.- 32 с.- Бібліогр.: с. 29-30.


616-002 Антигомотоксична терапія в дитячій ревматології: Методичні

А72 рекомендації) /Укл. Бережний В. та ін..- К., 2008.- 32 с.

Бібліогр.: с. 31.


616.12 Патогенетична антигомотоксична терапія перинатальних уражень

П20 серця у новонароджених: (Методичні рекомендації) /Укл. Кривопус-

тов С. та ін..- К.: КНМУ ім. О.О. Богомольця, 2007.- 32 с.


615 Заліська О.М.

З-23 Фармакоекономіка: Підручник /Ред. Парновський Б.Л.- Рекомендо-

вано МОЗ України для студентів ВФНЗ і фармфакультетів ІУ рівня

акредитації.- Львів: Афіша, 2007.- 374 с.


615 Фармакоекономіка: Навчальний посібник для студентів ВНЗ /Л.

Ф24 Яковлєва, Н. Бездітко, О. Герасимова та ін..; Ред. Яковлєва Л.-

Вінниця: Нова книга, 2009.- 208 с.- Бібліогр.: с. 205-207.


615.3 Волошин Н.А.

В68 Тиотриазолин, тиоцетам, тиодарон в практике врача: Монография /Н.

Волошин, В. Визир, И. Волошина.- Запорожье: ЗГМУ, 2008.- 224 с. :

ил.- Библиогр.: в конце кажд. гл.


615 Дроговоз С.М.

Д75 Фармакологія на допомогу лікарю, провізору та студенту: Підручник-

довідник. Допущено МОЗ України для студентів ВНЗ.- Харків:

Видавничий центр «ХАТ», 2006.- 480 с.


615 Петрух Л.І.

П31 Флуорени як туберкулостатики: Флуренізид: мікробіологічні,

фармакологічні та клінічні аспекти.- Львів: Б/в, 2008.- 464 с.

Бібліогр.: в кінці кожн. розд.


^ АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА ПЕРИНАТОЛОГІЇ.


616.36 Акушерські ускладнення при вірусних гепатитах: (Інтегральна оцінка

А44 профілактика та лікування) /Укл. Міцода Р. та ін..- К.: Національна

медична академія післядипломної освіти ім.. П.Л. Шупика, 2006.- 37 с.

Бібліогр.: с. 34.


618.1 Подзолкова Н.М., Глазкова О.Л.

П44 Симптом. Синдром. Диагноз.: Дифференциальная диагностика в

гинекологии.- 2-е изд., испр. И доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005.-

520 с.: ил.- Библиогр.: с. 509-519.


618.2 Акушерство = Obstetrics: Підручник /І.Б. Венцківська, Г.Д. Гордєєва, А44 О.А. Бурка та ін.; Ред. Венцківська І.- Рекомендовано МОЗ України

для студентів ВМНЗ ІУ рівня акредитації.- К.: Медицина, 2008.-

336 с.: іл. (Англ. мовою).


^ АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ

З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ТА ПІДЛІТКОВОЇ ГІНЕКОЛОГІЇ.


616.36 Акушерські ускладнення при вірусних гепатитах: (Інтегральна оцінка

А44 профілактика та лікування) /Укл. Міцода Р. та ін..- К.: Національна

медична академія післядипломної освіти ім.. П.Л. Шупика, 2006.- 37 с.

Бібліогр.: с. 34.


618.1 Подзолкова Н.М., Глазкова О.Л.

П44 Симптом. Синдром. Диагноз.: Дифференциальная диагностика в

гинекологии.- 2-е изд., испр. И доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005.-

520 с.: ил.- Библиогр.: с. 509-519.


618.2 Акушерство = Obstetrics: Підручник /І.Б. Венцківська, Г.Д. Гордєєва, А44 О.А. Бурка та ін.; Ред. Венцківська І.- Рекомендовано МОЗ України

для студентів ВМНЗ ІУ рівня акредитації.- К.: Медицина, 2008.-

336 с.: іл. (Англ. мовою).


^ КАРДІОЛОГІЇ, РЕАБІЛІТАЦІЇ, ЛФК ТА СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ.


616.1/.4 Окороков А.Н.

О-51 Диагностика болезней внутренних органов.- М.: Медицинская

литература.- Т. 10: Диагностика болезней сердца и сосудов:

Диагностика болезней сердца и сосудов. Врожденные пороки сердца у

взрослых. Нарушение сердечного ритма и проводимости. Опухоли

сердца. Метаболический синдром.- М.: Медицинская литература,

2005.- 384 с.


616.12 Оптимізація лікування Q-інфаркту міокарда, асоційованого з

О-62 метаболічним синдромом: (методичні рекомендації) /Укл. Сиволап

В. та ін.- Запоріжжя: ЗДМУ, 2008.- 36 с.- Бібліогр.: с. 34-35.


^ ПЕДІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ.


616-053.2 Невідкладні стани в мед сестринській практиці з педіатрії:

Н40 (навчальний посібник) /І. Сміян, Г. Павлишин, Л. Білик та ін.-

Рекомендовано МОЗ України для студентів ВМНЗО ІІІ-ІУ рівнів

акредитації.- Тернопіль: Укрмедкнига, 1998.- 36 с.


616.89 Деркач В.Г., Русіна С.М.

Д36 Психічні розлади дитячого та підліткового віку: Навчально –

методичний посібник.- Рекомендовано МОЗ України для студентів

ВМНЗ ІУ рівня акредитації.- Чернівці: БДМУ, 2008.- 233 с.

Бібліогр.: в кінці кожн. заняття.


616.2 Обстеження органів дихання у дітей: Навчально-методичний посіб-

О-25 ник для викладачів, студентів мед університетів і лікарів-курсантів

/А.Макаров, О. Данилов, П. Сокур та ін..- К.: Київська медична

академія післядипломної освіти ім.. П.Л. Шупика, 2005.- 168 с.

Бібліогр.: с. 157-167.


616-053.2 Посібник з педіатрії= Pediatry: Guidance Aid: Навчальний посібник

П61 /О. Тяжка, О. Вінницька, Т. Лутай та ін.; Ред. Тяжка О.- Англ.

мовою.- К.: Медицина, 2007.- 160 с.- Бібліогр.: с. 158.


616-002 Антигомотоксична терапія в дитячій ревматології: Методичні реко-

А72 мендації) /Укл. Бережний В. та ін..- К., 2008.- 32 с.- Бібліогр.: с. 31.


616.12 Патогенетична антигомотоксична терапія перинатальних уражень

П20 серця у новонароджених: (Методичні рекомендації) /Укл. Кривопус-

тов С. та ін..- К.: КНМУ ім. О.О. Богомольця, 2007.- 32 с.

Бібліогр.: с. 30.


612.1 Нечитайло Ю.М., Безрук В.В.

Н59 Кров та імунна система дитини: Навчальний посібник.- Рекомендо-

вано МОЗ України до практичних і семінарських занять з пропедев-

тичної педіатрії та дитячих інфекційних хвороб для студентів 3 та 6

курсів ВМНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації.- Чернівці: БДМУ, 2009.-

72 с.: іл.- Бібліогр.: с. 68.


^ ОНКОЛОГІЇ ТА РАДІОЛОГІЇ.


616-006 Застосування протипухлинної аутовакцини в комплексному лікуван-

З-36 ні онкологічних хворих: (методичні рекомендації) /Укл. Чехун В.-

К.: Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології

ім. Р.Є. Кавецького, 2008.- 24 с.- Бібліогр.: с. 23.


618.1 Корекція порушень обміну гомо цистеїну у хворих на рак молочної

К66 залози: (методичні рекомендації) /Упоряд. Чехун В.- К.:

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.

Р.Є. Кавецького, 2008.- 22 с.- Бібліогр.: с. 22.


^ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ.


613.2 Раціональне харчування людней літнього і старечого віку: (методич-

Р27 ні рекомендації) /Укл. Григоров Ю. та ін..- К.: Б/в, 2006.- 36 с.-

Бібліогр.: с. 25.


016:613 Даценко І.І.

Р69 Видатний гігієніст України професор Мартинюк Влас Захарович.-

2007.- Львів.- 280 с.- Бібліогр.: с. 260-273.


^ ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ТА ВИЩОЇ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ.


616-053.2 Невідкладні стани в мед сестринській практиці з педіатрії:

Н40 (навчальний посібник) /І. Сміян, Г. Павлишин, Л. Білик та ін.-

Рекомендовано МОЗ України для студентів ВМНЗО ІІІ-ІУ рівнів

акредитації.- Тернопіль: Укрмедкнига, 1998.- 36 с.


^ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ.


616-089 Безкровна медицина. Успіхи і перспективи: Збірник наукових праць

Б39 /Ред. Павловський М.П.- Львів: Кварт, 2008.- 236 с.

Бібліогр.: в кінці кожн. ст.


616.72 Фізична реабілітація після артроскопічного відновлення передньої

Ф50 хрестоподібної зв’язки: Методичні рекомендації /І. Рой, М. Головаха,

І. Лазарев та ін.- К.: Інститут травматології та ортопедії АМН

України, 2009.- 24 с.: іл.- Бібліогр.: с. 24.


^ ХІРУРГІЇ ТА УРОЛОГІЇ.


616-089 Безкровна медицина. Успіхи і перспективи: Збірник наукових праць

Б39 /Ред. Павловський М.П.- Львів: Кварт, 2008.- 236 с.

Бібліогр.: в кінці кожн. ст.


616.72 Фізична реабілітація після артроскопічного відновлення передньої

Ф50 хрестоподібної зв’язки: Методичні рекомендації /І. Рой, М. Головаха,

І. Лазарев та ін.- К.: Інститут травматології та ортопедії АМН

України, 2009.- 24 с.: іл.- Бібліогр.: с. 24.


  1. Урогенитальный трихомониаз: Пособие для врачей /Д. Ермоленко, В.

У71 Исаков, С. Рыбалкин и др.- СПб-Великий Новгород, 2007.- 96 с.

Библиогр.: с. 92-94.


616.62 Зменшення ушкодження тканини нирки шляхом вибору найбільш

З-69 безпечних термінів повторної ударно-хвильової літотрипсії у хворих

на сечокам’яну хворобу (Методичні рекомендації) /Укл. Люлько О.

та ін.- К.: Національна медична академія післядипломної совіти ім.

П.Л. Шупика, 2007.- 24 с.- Бібліогр.: с. 23.


616.61 Основи нефрології: Довідник лікаря «Нефролог» /Укл. Багдасарова

О-75 І. та ін.; Ред. Колесник М.- К.: ТОВ «Доктор-Медіа», 2008.- 402 с.-

(Бібліотека «Здоров’я України»).


616.61 Урологія= Urology: Курс лекцій. Навчальний посібник /Ф. Костєв,

У71 М. Ухаль, О. Борисов та ін.; Ред. Костєв Ф.- Мова англ..- Одеса:

ОДМУ, 2008.- 296 с.: іл..- (Бібілотека студента-медика).


^ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ.


616.89 Чабан О.С.

Ч-12 Психічне здоров’я: Підручник /О.С. Чабан, В.Т. Ящук, Я.М.

Несторович.- Рекомендовано МОЗ України для студентів ВМНЗ ІІ

рівня акредитації.- Тернопіль: ТДМУ, 2008.- 480 с.: іл.

Бібліогр.: с. 472-473.


^ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ.


616-092 Патологічна фізіологія: Книга в 3-х частинах.- Ч. 1. Нозологія

П20 /Ред. Регеда М.С.- Львів: Сполом, 2099.- 290 с.

Бібліогр.: в кінці кожн. гл.


^ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ.


611.9 Анатомія живота: Навчальний посібник /В. Сікора, О. Устянський, В.

А64 Ільїн та ін..-; Ред. Сікора В.- Суми: СумДУ, 2008.- 186 с.- іл.

Бібліогр.: с. 184.


611 Портус Р.М.

П60 Словник-довідник з клінічної анатомії: Російсько – українсько –

латинський (близько 15 тисяч слів).- Запоріжжя: Поліграф, 2005.-

560 с.- Бібліогр.: с. 555.


^ АНАТОМІЇ, ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА

ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ.


611.9 Анатомія живота: Навчальний посібник /В. Сікора, О. Устянський, В.

А64 Ільїн та ін..-; Ред. Сікора В.- Суми: СумДУ, 2008.- 186 с.- іл.

Бібліогр.: с. 184.


611 Портус Р.М.

П60 Словник-довідник з клінічної анатомії: Російсько – українсько –

латинський (близько 15 тисяч слів).- Запоріжжя: Поліграф, 2005.-

560 с.- Бібліогр.: с. 555.


ФІЗІОЛОГІЇ.


612 Атаман О.В., Гарбузова В.Ю.

А92 Загальна фізіологія: Вступ до фізіології, фізіологія збудливих

структур: Навчальний посібник.- Рекомендовано МОЗ України для

студентів ВМНЗ ІУ рівня акредитації.- Суми: СумДУ, 2009.- 160 с.:

іл.- Бібліогр.: с. 158.


^ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ ТА ФТИЗІАТРІЇ.


616.5 Айзятулов Р.Ф.

А36 Справочник дерматовенеролога.- Донецк: Каштан, 2008.- 404 с.: ил.


616.9 Урогенитальный трихомониаз: Пособие для врачей /Д. Ермоленко, В.

У71 Исаков, С. Рыбалкин и др.- СПб-Великий Новгород, 2007.- 96 с.

Библиогр.: с. 92-94.


615 Петрух Л.І.

П31 Флуорени як туберкулостатики: Флуренізид: мікробіологічні,

фармакологічні та клінічні аспекти.- Львів: Б/в, 2008.- 464 с.

Бібліогр.: в кінці кожн. розд.


НЕРВОВИХ ХВОРОБ, ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ім. С.М. САВЕНКА.


611.8 Нервова система. Органи чуття: Навчальний посібник /В. Сікора, О.

Н54 Устянський, В. Ільїн та ін..; Ред. Сікора В.- Суми: СумДУ, 2008.-

124 с.- Бібліогр.: с. 123.

616.831 Когнітивні та емоційні порушення у хворих на дисциркуляторну

К57 енцефалопатію І та ІІ стадій (Клініка, діагностика та лікування):

(Методичні рекомендації) /Укл. Марута Н.- Харків: Інститут

неврології, психіатрії та наркології АМН України, 2007.- 20 с.


^ ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ ТА ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ.


616.21 Оториноларингологія= Otorhinolaryngology: Підручник /Ю. Мітін, Ю.

О-85 Дєєва, Я. Гомза та ін..; Ред. Мітін Ю.- К.: Медицина, 2009.- 232 с.:

іл..- (Англ. мовою).


^ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ, КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ.


616.1/.4 Пропедевтика внутрішніх хвороб: Підручник для студентів

П81 стоматологічних факультетів /В. Березов, В. Васильєв, Є. Дзись та

ін.; Ред. Расін М.- Полтава: ПП «Інарт», 2004.- 352 с.- іл.

Бібліогр.: с. 342.


612.1 Нечитайло Ю.М., Безрук В.В.

Н59 Кров та імунна система дитини: Навчальний посібник.- Рекомендовано

МОЗ України до практичних і семінарських занять з пропедевтичної

педіатрії та дитячих інфекційних хвороб для студентів 3 та 6 курсів

ВМНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації.- Чернівці: БДМУ, 2009.- 72 с.: іл.-

Бібліогр.: с. 68.


ТРАВМАТОЛОГІЇ, ОРТОПЕДІЇ ТА НЕЙРОХІРУРГІЇ.


616.71 Методика застосування «Апарата зовнішньої фіксації для

М54 превентивної іммобілізації» при політравмі: (Методичні рекомендації)

/А. Костюк, А. Калашников, І. Лазарев та ін..- К.: Б/в, 2008.- 20 с.

Бібліогр.: с. 18.


З повагою:

В.о. директора бібліотеки Г.Г. Кіселиця

25.06.2009 р.

Схожі:

Шановні науковці! iconШановні науковці!

Шановні науковці! iconШановні науковці!
Станом на 06. 06. 2011 р бібліотекою бдму одержано таку літературу за Вашим фахом
Шановні науковці! iconШановні науковці!
Станом на 18. 04. 2011 р бібліотекою бдму одержано таку літературу за Вашим фахом
Шановні науковці! iconШановні колеги!
...
Шановні науковці! iconШановні науковці! Продовжується набір статей в електронне видання «науковий вісник донбасу» (педагогічні науки)
move to 0-35352272
Шановні науковці! iconШановні студенти, магістри, аспіранти, молоді науковці!
«Сучасні проблеми підготовки майбутніх фахівців в умовах євроінтеграційного процесу»
Шановні науковці! iconШановні науковці!
П36 Дикорослі лікарські рослини Буковини. Еколого-ресурсне та медичне значення. Чернівці: бдму, 2008. 208 с
Шановні науковці! iconШановні науковці, фахівці, практики!
Факультет комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації Національної металургійної академії України з метою сприяння оприлюдненню...
Шановні науковці! iconШановні колеги! 26 квітня 2013 року
Одеський державний університет внутрішніх справ проводить V міжнародну науково-практичну конференцію «Роль та місце овс у розбудові...
Шановні науковці! iconІнформаційний лист-запрошення шановні колеги!
«Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Конференція присвячена проблемам розвитку соціально-гуманітарних наук в Україні,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи