Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) icon

Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Скачати 50.25 Kb.
НазваЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Дата11.07.2012
Розмір50.25 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)


«Затверджено»

на методичній нараді кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка

«___»____________200 р. (протокол №___


Завідувач кафедри

д.мед,н., професор В.М.Пашковський


ТЕМА ЛЕКЦІЇ: АФЕКТИВНІ РОЗЛАДИ. МАСКОВАНА ДЕПРЕСІЯ.

^ ЕПІЛЕПСІЯ. ЕТІОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕЗ. КЛАСИФІКАЦІЯ. ЕПІЛЕПТИЧНІ ПСИХОЗИ.

ЗМІНИ ОСОБИСТОСТІ У ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ.


Навчальна дисципліна–Психіатрія та наркологія Курс – 4

^ Факультет – медични

Спеціальність – лікувальна справа

Кількість годин – 2


Лекцію підготував

доцент В.Г.Деркач


Чернівці, 2009


^

Зміст лекції згідно робочої програми


 • Афективні розлади

Визначення поняття, поширеність. Маніакально-депресивний психоз. Клінічні прояви маніакальної та депресивної фаз. Інтермісія. Типи перебігу. Соматичні еквіваленти ендогенної депресії, тріада Протопопова. Маскована депресія, її соматовегетативні та психопатологічні ознаки. Гіпоманії. Субдепресії. Циклотимія. Особливості нагляду за хворими у стані депресії. Принципи профілактики й терапії афективних психозів. Протирецидивна терапія при маніакально-депресивних психозах. Немедикаментозні методи лікування депресивних розладів. Проблеми експертизи та медико-соціальної реабілітації хворих на афективні психічні порушення.

 • Епілепсія

Визначення епілепсії, її поширеність. Етіологія та патогенез епілепсії. Поняття про епілептичне вогнище. Пароксизм, його клінічна характеристика. Первинна (генуїнна) та вторинна (симтоматична) епілепсія, особливості їх виникнення та перебіг. Поняття про епілептичні реакції та епілептиформний синдром. Класифікація епілепсії: генералізована та фокальна (локальна, парціальна). Класифікація епілептичних пароксизмів. Прості парціальні напади (без порушення свідомості): моторні, сенсорні, із вегето-вісцеральними проявами, із порушенням психічних функцій (дисфазичні, дисмнезичні, із порушенням мислення, афективні, з ілюзіями, із складними галюцинаціями). Комплексні парціальні напади (із порушенням свідомості). Генералізовані напади (абсанси, міоклонічні, клонічні, тонічні, тоніко-клонічні, атонічні). Вторинно-генералізовані напади. Епілептичний статус. Епілептичні психози. Зміни особистості у хворих на епілепсію. Диференційна діагностика епілепсії. Діагностичне значення клініко-психопатологічного обстеження, електрофізіологічних методик.

Принципи лікування епілепсії (комплексність, аналіз етіологічних та провокуючих чинників, особливостей клініки). Антипароксизмальні препарати, методики їх застосування. Невідкладна допомога при епілептичному статусі. Методи лікування дисфорій, порушених станів свідомості та інших епілептичних психозів. Принципи медико-соціальної реабілітації. Трудова, військова та судово-психіатрична експертиза.

^ МАНІАКАЛЬНО-ДЕПРЕСИВНИЙ ПСИХОЗ

Це психічне захворювання, яке виникає переважно у молодому віці і характеризується періодичною зміною якісно контрастуючих фаз (маніакальної та депресивної), повним поверненням до норми в період “світлих” проміжків між ними і відсутністю ознак органічного ураження головного мозку.

Клініка маніакально-депресивного психозу (МДП)

Психопатологія МДП характеризується порушеннями у таких сферах:

 • Почуття та емоції (настрій).

 • Мислення (швидкість).

 • Психомоторика (вольова діяльність, інстинкти).

 • Сомато-неврологічні (вегетативні) розлади.

Маніакальні і депресивні стани відрізняються між собою протилежними психопатологічними симптомами. Можна припустити, що у випадку манії має місце патологічне підвищення, а у випадку депресії – патологічне зниження енергетичного потенціалу. Таким чином. психопатологія МДП поділяється на ендогенний маніакальний і ендогенний депресивний синдроми.

Маніакальна фаза

Клініка її виявляється тріадою симптомів (тріада Крепеліна):

 • хворобливо підвищений настрій;

 • прискорене мислення;

 • рухове збудження.

Депресивна фаза

Її клініка також виявляється тріадою симптомів (тріада Крепеліна):

 • хворобливо знижений настрій;

 • сповільнене мислення;

 • рухова загальмованість.

Перебіг МДП

Винвкнення, перебіг і повторення фаз зв’язані з біологічними ритмами (місячним і добовим). Характерними є виникнення і повторення фаз весною та осінню, добові коливання настрою. Виділяють такі типи перебігу МДП:

 • біполярний;

 • монополярний;

 • альтернуючий.

^ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ПРИ ЕПІЛЕПСІЇ ТА ЕПІЛЕПТИЧНІ ПСИХОЗИ

Епілепсія – це хронічне, нервово-психічне, схильне до прогресування захворювання, різноманітної етіології, але єдиниго патогенезу, яке виявляється двома основними групами симптомів: пароксизмальними розладами (нападами) і більш або менш стійкими психічними порушеннями.

Традиційно епілепсію поділяють на генуїнну (ідіопатичну, есенціальну) та симптоматичну (у тому числі й резидуальну).

Класифікація пароксизмальних розладів

 • Генералізовані (центренцефалічні) напади.

 1. Великі судомні напади:

а) розгорнуті; б) абортивні.

 1. Малі напади:

а) типові: [власне малі судомні напади; абсанси (прості, складні, поліморфні); пікнолептичні напади].

б) атипові: [міоклонічні напади; акінетичні напади].

 1. Епілептичний статус:

а) статус великих нападів;

б) статус малих нападів;

в) статус абсансів.

 1. Вегетативно-вісцеральні (діенцефальні) напади.

 • Вогнищеві (фокальні) напади.

 1. Моторні.

а) джексоновські;

б) адверсивні;

в) психомоторні (оральні автоматизми, амбулаторні автоматизми,     пароксизмальний сомнамбулізм, пароксизмальне сноговоріння).

 1. Сенсорні (сомато-сенсорні, зорові, слухові, нюхові, смакові).

 2. Психічні пароксизми (психічні еквіваленти).

а) сутінкові стани;

б) пароксизмальні дисфорії;

в) особливі стани;

г) пароксизмальні страхи;

д) пароксизмальні психопатоподібні стани;

е) пароксизмальний делірій.

 1. Мовні пароксизми.

 2. Вегетативно-вісцеральні напади.

Епілептичні псхози

 • Гострі (транзиторні) психози виявляються формами з потьмаренням (деліріозні, онейроїдні, аментивні, сутінкові стани) і без потьмарення свідомості (гострі афективні та галюцинаторно-параноїдні стани).

 • ^ Затяжні (протраговані) психози виявляються галюцинаторно-параноїдною, парафренічною, паранойяльною та кататонічною формами.

Використана література

 1. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – Київ: Здоров’я, 1993. – С. 129-147.

 1. Психіатрія / О.К.Напрєєнко, І.Й.Влох, О.З.Голубков; За ред. проф. О.К.Напрєєнка. – К.: Здоров’я, 2001. – С. 322-394.

 2. Руководство по психиатрии / Под ред. акад. Г.В.Морозова. – В 2-х т. – Т.1. – М.: Медицина, 1988. – С. 420-585.

 3. Сонник Г.Т. Психіатрія: Підручник / Г.Т.Сонник, О.К.Напрєєнко, А.М.Скрипніков. – К.: Здоров’я, 2006. – С. 183-244.     


Схожі:

Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) icon1. Розрахунок на одну академічну групу: ?
Профільна кафедра –нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconПлан підвищення професійно-педагогічної кваліфікації та удосконалення лікарської кваліфікації викладачів кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)

Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання загальної та медичної психології. Мозок І психіка. Локалізація психічних функцій. Методи дослідження...
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи