Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) icon

Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Скачати 63.82 Kb.
НазваЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Дата11.07.2012
Розмір63.82 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)


«Затверджено»

на методичній нараді кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка

«___»____________200 р. (протокол №___


Завідувач кафедри

д.мед,н., професор В.М.Пашковський


ТЕМА ЛЕКЦІЇ: МЕДИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

УЖИВАННЯ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН.


^ Навчальна дисципліна–Психіатрія та наркологія Курс – 4

Факультет – медичний

Спеціальність – лікувальна справа

Кількість годин – 2


Лекцію підготував

доцент В.Г.Деркач


Чернівці, 2009

^

Зміст лекції згідно робочої програми


 • Медичні та соціальні проблеми уживання психоактивних речовин

Поняття психоактивних речовин, феноменів уживання та залежності. Причини, які призводять до зловживання психоактивними речовинами та поширеність цього явища. Класичне поняття великого наркоманічного синдрому. Особливості перебігу наркологічних захворювань: гостра інтоксикація, зловживання, синдром залежності, стан абстиненції, делірій, психотичні розлади у стані сп’яніння, резидуальні та відстрочені розлади.

 • ^ Психічні та поведінкові розлади внаслідок уживання алкоголю

Просте алкогольне сп’яніння, його ступені, індивідуальні особливості, діагностика, надання невідкладної медичної допомоги при гострих алкогольних отруєннях. Патологічне сп’яніння: діагностика, судово-психіатрична експертиза. Побутове пияцтво.

Алкоголізм, його критерії, наркоманічний синдром при алкоголізмі. Діагностика абстинентного синдрому, медична допомога. Стадії алкоголізму, особливості деградації особистості. Особливості алкоголізму у підлітків і жінок. Сомато-неврологічна симптоматика при алкоголізмі.

Гострі металкогольні психози. Затяжні металкогольні психози. Алкогольні енцефалопатії. Алкогольна депресія. Лікування металкогольних психозів.

Організація наркологічної допомоги, наркологічні диспансери, наркологічні кабінети, організація анонімного лікування хворих на алкоголізм. Методи лікування алкоголізму, профілактика алкоголізму та його рецидивів. Питання реабілітації.

Експертиза хворих (трудова, судово-психіатрична, військова). Добровільне та примусове лікування хворих.

 • ^ Психічні та поведінкові розлади внаслідок уживання наркотичних речовин

Залежність від опіоідів, канабіоідів, психостимуляторів (амфетаміну, ефедрону, кокаїну), галюциногенів, барбітуратів. Стадії наркоманій, перебіг, кінцевий стан. Лікування і профілактика наркоманій. Особливості наркоманій у підлітків і жінок.

 • ^ Психічні та поведінкові розлади внаслідок уживання речовин, які не внесені у державний перелік наркотиків

Залежність від транквілізаторів, снодійних, холінолітичних препаратів, кофеїну, летких розчинників. Тютюнова залежність (стадії, перебіг, кінцевий стан). Особливості токсикоманій у підлітків і жінок. Лікування та профілактика токсикоманій.

Ситуація з поширенням наркоманій та токсикоманій в Україні набуває загрозливих масштабів. ^ За останні 5 років кількість офіційно зареєстрованих наркоманів і токсикоманів збільшилася вдвічі. Спостерігається чітка тенденція до значного поширення наркоманій та токсикоманій серед неповнолітніх, зростає число наркоманів і токсикоманів дитячого віку.

Як відомо, наркотичні речовини призводять до глибоких психічних розладів, порушують функцію внутрішніх органів і систем. Наркомани, як правило, інфіковані вірусом імунодефіциту або страждають на СНІД. Вживання наркотиків завдає економічної, соціальної та кримінальної шкоди суспільству.

^ Визначення понять

Психоактивна речовина (ПАР). З медичних позицій психоактивність може виражатися особливими впливами на ЦНС: здатністю стимулювати, викликати ейфорію, галюцинації, збуджувати або навпаки – заспокоювати, діяти снодійно тощо. Такий вплив характерний для наркотичних, токсикоманічних та інших речовин. Таким чином, психоактивні речовини – це збірне поняття, яке включає велику групу специфічно діючих на ЦНС засобів.

Психічна залежність – це стан, при якому ПАР викликає почуття задоволення і психічний підйом, і який вимагає періодичного повторення або постійного вживання ПАР для того, щоби відчути задоволення чи уникнути дискомфорту. На поведінковому рівні вона проявляється у вигляді неможливості контролювати вживання ПАР.

Фізична залежність визначається як адаптивний стан, який проявляється інтенсивними фізичними розладами у відповідь на припинення вживання ПАР і обумовлена тим, що ПАР включається в обмін речовин організму. Фізичною залежністю спричинюються збільшення толерантності та абстинентний синдром.

^ Класифікація психічних і поведінкових розладів

внаслідок уживання ПАР (за МКХ-10)

На сьогоднішній день в Україні прийнята МКХ-10. У ній для кожного розладу наводиться опис основних, найбільш значимих клінічних ознак і другорядних, менш специфічних ознак, які з ними зв’язані. Класифікація складена таким чином, щоби зберігалася достатня гнучкість діагностичних рішень у клінічній практиці.

          ^ F 1   Психічні і поведінкові розлади внаслідок уживання ПАР

          F 10 Психічні і поведінкові розлади внаслідок уживання алкоголю

          ^ F 11 Психічні і поведінкові розлади внаслідок уживання опіоїдів

          F 12 Психічні і поведінкові розлади внаслідок уживання каннабіоїдів

          ^ F 13 Психічні і поведінкові розлади внаслідок уживання седативних або                   снодійних речовин

          F 14 Психічні і поведінкові розлади внаслідок уживання кокаїну

          F 15 Психічні і поведінкові розлади внаслідок уживання інших                   стимуляторів, включаючи кофеїн

          F 16 Психічні і поведінкові розлади внаслідок уживання галюциногенів

          ^ F 17 Психічні і поведінкові розлади внаслідок уживання тютюну

          F 18 Психічні і поведінкові розлади внаслідок уживання летких                   розчинників

          F 19 ^ Психічні і поведінкові розлади внаслідок поєднаного уживання                   наркотиків і використання інших психоактивних речовин

Розлади, спричинені вживанням алкоголю

Алкоголізм (хронічний алкоголізм, хронічна алкогольна інтоксикація, алкогольна хвороба, алкогольна токсикоманія, етилізм) – прогредієнтне захворюваня, яке характеризується патологічним потягом до вживання спиртних напоїв, розвитком абстинентного (похмільного) синдрому при припиненні вживання алкоголю, а в подальшому – появою стійких сомато-неврологічних розладів і психічної деградації.

Важливою ознакою алкоголізму є патологічний потяг до алкогольного сп’яніння. Згідно МКХ-10, алкоголізм розглядається як хвороба, що характеризується синдромом залежності від алкоголю, тобто потребою (сильною чи непереборною) його вживання.
^

Наркоманії і токсикоманії


Наркоманія – це хворобливий стан, що виник внаслідок уживання наркотичних засобів.

Токсикоманія – це хворобливий стан, що виник внаслідок вживання лікарських засобів або інших речовин, які не відносяться до наркотичних.

Необхідно відмітити, що якщо для алкоголізму все-таки є достатньо перспективних розробок, то розгорнутої класифікації наркоманій і токсикоманій до теперішнього часу немає. І.Н. П’ятницькою (1994) описані основні етапи розвитку наркоманій:

 • етап зловживання наркотиком;

 • продромальний період хвороби;

 • 1-а, 2-а, 3-я стадії наркоманічної залежності.

Важливою ознакою наркоманій і токсикоманій є патологічна пристрасть, без наявності якої не можна діагностувати цю патологію. Згідно МКХ-10, наркоманії і токсикоманії визначаються як психічні і поведінкові розлади, що виникають внаслідок уживання ПАР.

Полінаркоманія (політоксикоманія) – це випадки, коли хворий одночасно приймає дві або більше наркотичних (токсикоманічних) речовин, або різні речовини в певних поєднаннях, або з певним чергуванням.

За сучасною класифікацією розрізняють 3 великі групи наркотиків:

 • депресанти (опіоїди);

 • стимулятори (амфетаміни, кокаїн, екстазі);

 • галюциногени (ЛСД, каннабіоїди, мескалін).

Самі наркоманії та токсикоманії згідно МКХ-10 класифікують за конкретними видами ПАР, якими зловживає хворий.

За МКХ-10 також розрізняють такі види психічних розладів, які зумовлені уживанням ПАР:

F 11-19.0 Гостра інтоксикація

F 11-19.1 Вживання зі шкідливими наслідками

F 11-19.2 Синдром залежності

F 11-19.3 Стан абстиненції (відняття)

F 11-19.4 Стан абстиненції з делірієм

F 11-19.5 Психотичні розлади

F 11-19.6 Амнестичний синдром

F 11-19.7 Резидуальний стан (у тому числі – деменція)

F 11-19.8 Інші психотичні та поведінкові розлади

F 11-19.9 Неуточнені психотичні та поведінкові розлади

Використана література


 1. Пятницкая И.Н. Наркомании: Руководство для врачей. – М.: Медицина, 1994.–544 с.

 2. Руководство по наркологии / Под ред. Н.Н. Иванца. – В 2-х томах. – Т. 1. – М.: Медпрактика-М, 2002. – 444 с.

 3. Руководство по психиатрии / Под ред. Г.В. Морозова. – В 2-х томах. – Т. 2. – М.: Медицина, 1988. – С. 169-218.

 4. Сонник Г.Т. Психіатрія: Підручник / Г.Т.Сонник, О.К.Напрєєнко, А.М.Скрипніков. – К.: Здоров’я, 2006. – С. 245-257, 260-286.Схожі:

Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) icon1. Розрахунок на одну академічну групу: ?
Профільна кафедра –нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconПлан підвищення професійно-педагогічної кваліфікації та удосконалення лікарської кваліфікації викладачів кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)

Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання загальної та медичної психології. Мозок І психіка. Локалізація психічних функцій. Методи дослідження...
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи