Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) icon

Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Скачати 77.13 Kb.
НазваЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Дата11.07.2012
Розмір77.13 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)


«Затверджено»

на методичній нараді кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка

«___»____________200 р. (протокол №___


Завідувач кафедри

д.мед,н., професор В.М.Пашковський


ТЕМА ЛЕКЦІЇ: ПАТОЛОГІЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ. ПОРУШЕННЯ ВІДЧУТТІВ, СПРИЙМАНЬ, УЯВЛЕНЬ, ПАМ’ЯТІ, МИСЛЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТУ. РОЗЛАДИ РУХОВО- ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ, ПОРУШЕННЯ ПОТЯГІВ. ПОРУШЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ. СИНДРОМИ ПОРУШЕННЯ СВІДОМОСТІ.


^ Навчальна дисципліна–Психіатрія та наркологія Курс – 4

Факультет – медичний

Спеціальність – лікувальна справа

Кількість годин – 2


Лекцію підготував

доцент В.Г.Деркач


Чернівці, 2009

^ Зміст лекції згідно робочої програми


 • Порушення відчуттів та сприймання

Порушення відчуттів: гіперестезії, гіпестезії, анестезії, сенестопатії. Порушення сприймань: ілюзії (афективні, інтерпретативні, парейдолічні). Психосенсорні розлади: метаморфопсії та порушення схеми тіла. Галюцинації: прості і складні; зорові, слухові, нюхові, тактильні, смакові. Справжні галюцинації та псевдогалюцинації. Імперативні, коментуючі і нейтральні галюцинації. Гіпнагогічні та гіпнапомпічні галюцинації. Нормальне і патологічне фантазування (патологія уявлення).

Психофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів відчуттів, сприймань і уявлень. Методи виявлення розладів відчуттів і сприймань.

 • ^ Порушення пам’яті

Патологічне посилення пам’яті – гіпермнезія. Патологічне ослаблення пам’яті – гіпомнезія. Утрата пам’яті – амнезія (репродукційна, фіксаційна, ретроградна, антероградна, лакунарна, тотальна, афектогенна, прогресуюча). Парамнезії: псевдоремінісценції, конфабуляції, криптомнезії, екмнезії та дизмнезії. Особливості розладів пам’яті при різних захворюваннях.

Психофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів пам’яті. Методи виявлення розладів пам’яті.

 • ^ Порушення мислення та інтелекту

Порушення мислення за темпом (сповільнення, зупинка, прискорення), за логічним зв’язком (деталізація, персеверація, паралогічне мислення, резонерство, аутичне, символічне, аморфне, розірваність, незв’язність (інкогерентність), ментизм). Нав’язливі ідеї (хворобливого міркування, нав’язливий рахунок, нав’язливі спогади тощо). Надцінні ідеї (винаходу та відкриття, ревнощів, сутяжництва, іпохондричні тощо). Маячні ідеї (стосунку, переслідування, отруєння, впливу, шкоди, ревнощів, величності, самоприниження, самозвинувачення, іпохондричні, релігійні тощо). Індуковані маячні ідеї. Первинні маячні ідеї (інтерпретативні), вторинні маячні ідеї (почуттєві).

Порушення мовлення: прискорення, сповільнення, заїкання, шепелявість, картавість, логоклонія тощо. Патологія інтелекту: лакунарна, тотальна, епілептична, транзиторна деменція.

Психофізіологічні і нейропсихологічні основи розладів мислення та інтелекту. Методи виялення розладів мислення та інтелекту.

 • ^ Порушення емоцій

Порушення сили емоцій – патологічне посилення позитивних емоцій (гипертимія, ейфорія, манія, морія, екстаз); патологічне посилення негативних емоцій (гіпотимія, депресія, меланхолічний раптус, хвороблива анестезія психіки, страх, тривога). Патологічне послаблення емоцій (апатія, емоційна холодність, емоційна тупість). Порушення стійкості емоцій (емоційна лабільність, слабодухість, експлозивність, емоційна інертність (торпідність). Порушення адекватності емоцій (неадекватність, амбівалентність, фобії, дисфорії, патологічний афект). Сомато-вегетативні ознаки емоційних розладів. Методи виявлення порушень емоцій.

 • ^ Порушення ефекторної сфери та уваги

Вольові розлади: абулія, гіпобулія, гіпербулія, парабулії. Розлади потягів: посилення, послаблення, збочення інстинктів. Компульсивні потяги (дромоманія, дипсоманія, наркоманія, піроманія, міфоманія, ігрова залежність (гемблінг), інтернет-залежність). Обсесивні потяги. Амбітендентність. Психомоторні розлади: збудження, ступор, паракінезії (парамімії, манерність, стереотипії, ехо-симптоми).

Розлади уваги: підвищене відволікання, підвищена прикутість, підвищена виснажливість. Методи виявлення порушень ефекторної сфери та уваги.

 • ^ Порушення свідомості та самосвідомості

Стан свідомості при стомленні, під час сну та сновидінь, афективне звуження свідомості. Синдроми виключення свідомості: обнубіляція, сомнолетність, оглушення, сопор, кома. Синдроми потьмарення свідомості: астенічної сплутаності, деліріозний, онейроїдний, аментивний, синдром сутінкового стану свідомості. Синдроми дереалізації та деперсоналізації.

Особливості догляду, спостереження та транспортування хворих із порушенням свідомості. Методи визначення стану свідомості.

 • ^ Психопатологічні синдроми:

Поняття і визначення психопатологічного синдрому та симптому. Анатомо-фізіологічна основа психопатологічних синдромів. Класифікація психопатологічних синдромів (за переважними порушеннями визначеної психічної сфери, за регістром).

Межові непсихотичні синдроми: астенічний, невротичні (неврастенічний, обсесивно-фобічний, дисморфофобічний, істеричний), депресивний, іпохондричний, соматоформні.

Психотичні синдроми: галюцинаторний, іпохондричний синдром Котара, синдром Кандинського-Клерамбо, параноїдний, паранояльний, парафренічний, депресивний, маніакальний, кататонічний, гебефренічний, деліріозний, онейроїд-ний, аментивний, хореатичний, астенічної сплутаності свідомості, сутінковий.

Дефектно-органічні синдроми: психоорганічний, Корсаковський, амнестич-ний, олігофренічний (розумової відсталості), дементний, психічного маразму.

Значення діагностики психопатологічного синдрому для вибору метода невідкладної терапії та наступного обстеження хворого.

Порушення відчуттів і сприймань


Патологічні зміни відчуттів, сприймань і уявлень спостерігаються при різних психічних захворюваннях. Вони можуть бути результатом функціонального чи органічного ураження відповідного аналізатора або його частини, а деколи – інших функціональних систем головного мозку.

Порушення пам’яті


Розлади пам’яті поділяють на кількісні та якісні.

Класифікація кількісних порушень пам’яті


 1. Гіпермнезія – патологічне загострення механічної пам’яті при зниженні логічно-смислової.

 2. Гіпомнезія – патологічне послаблення пам’яті за рахунок відтворення.

 3. Амнезія – прогалини у спогадах (з пам’яті випадають події певного часу).

Класифікація якісних порушень пам’яті


Якісні порушення пам’яті або парамнезії – це помилкові спогади і спотворення пам’яті. Серед них розрізняють:

 • Псевдоремінісценції – несправжні спогади реального змісту про події, яких не було у відрізок часу, що згадується хворим, але вони мали місце в минулому.

 • Конфабуляції – несправжні спогади реального змісту про минулі події на тлі повної амнезії.

 • Фантазми – заповнення хворим прогалин у пам’яті вигаданими спогадами та переживаннями фантастичного змісту.

Порушення мислення


Розрізняють кількісні (прискорення, сповільнення, затримка, в’язкість) та якісні порушення мислення [мовні безладності (атактична, аментивна, хореатична, маніакальна) і хворобливі ідеї (нав’язливі, зверхцінні, маячні, маячноподібні)].

Порушення інтелекту     


Виявляється такими клінічними формами, як недоумкуватість (вроджена  і  набута) та психічний інфантилізм.

Вроджена недоумкуватість (розумова відсталість або олігофренія) – це група різних за етіологією, патогенезом і клінічною картиною непрогредієнтних хворобливих станів, об’єднаних наявністю вродженого або набутого в ранньому дитинстві (до 3-х років) загального психічного недорозвинення з переважною недостатністю інтелекту.

Деменція – це глибоке збідніння усієї психічної діяльності, у першу чергу інтелекту, емоційно-вольової сфери та індивідуальних особливостей особистості з одночасним погіршенням (майже до повної утрати) здатності до набування нових знань, їх практичного виконання і пристосування до навколишнього.

Порушення емоційної сфери

^ Посилення почуттів та емоцій (гіперестезія, підвищена афективність, емоційна лабільність, експлозивність).

Послаблення почуттів та емоцій (емоційна гіпестезія, емоційна торпід-ність, апатія, емоційна тупість).

Спотворення почуттів та емоцій. (почуттєва амбівалентність, почуттєва адекватність, хвороблива анестезія психіки, відчуження почуттів).

Вольові розлади


Гіпербулія – патологічне підсилення прагнення до діяльності, рухового неспокою і мовної продукції. При загальному зниженні волі у хворого виникає нескінчена кількість різноманітних бажань і безцільових дій.

Гіпобулія та абулія – ослаблення чи повна утрата діяльності; відсутність відповідного імпульсу до дії. У хворого спостерігається обмеженість мімічних і пантомімічних рухів, рухова загальмованість при відсутності органічних порушень з боку центрального та периферичного апарату нервової системи.

Парабулія – спотворення вольових дій.

Синдроми порушеної свідомості та їх діагностичне значення

Непсихотичні (невротичні) синдроми


 • Неврастенічний (астенічний).

 • Істеричний.

 • Синдром нав’язливих станів (обсесивно-фобічний, обсесивно-компульсивний).

 • Іпохондричний.

Психотичні синдроми


 • Синдроми із загальним порушенням свідомості (обнубіляція, оглушення, сомноленція, сопор, кома).

 • Синдроми з потьмаренням свідомості (деліріозний, онейроїдний, аментивний, хореатичний).

 • Синдроми зі звуженням свідомості (сутінковий, патологічний афект, фуга, транс, сомнамбулізм).

 • Синдроми з частковим порушенням свідомості:

 1. Синдроми з переважним порушенням відчуттів і сприйняття (галюцинаторний, дереалізації, деперсоналізації, іпохондричний синдром Котара, Кандинського-Клерамбо).

 2. Синдроми з переважним порушенням пам’яті (амнестичний, Корсаковський).

 3. Синдроми з переважним порушенням мислення (параноїдний, парафренічний, паранояльний).

 4. Синдроми з переважним порушенням інтелекту (розумової відсталості, дементний).

 5. Синдроми з переважним порушенням почуттів (маніакальний, депресивний, дисфоричний).

 6. Синдроми з переважним порушенням волі (кататонічний, гебефренічний).

 • Складні (поєднані) синдроми (галюцинаторно-параноїдний, аментивно-маніакальний, апато-абулічний тощо).
Використана література

 • Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – Київ: Здоров’я, 1993. – С. 19-67.

 • Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия: Учебник. – М.: Медицина,  1995. – С. 56-174.

 • Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – Київ: Здоров’я, 1993. – С. 10-46.

 • Психіатрія / За ред. О.К.Напрєєнка. – К.: Здоров’я, 2001. – С. 77-150.

 • Руководство по психиатрии /Под ред. акад. Г.В. Морозова. – В 2-х т. – Т.1. – М.: Медицина, 1988. – С. 124-130.

 • Сметанников П.Г. Психиатрия: Руководство для врачей. – Изд. 4-е, перераб. и  доп. – СПб: СПбМАПО, 1997. – С. 17-124.

 • Сонник Г.Т. Психіатрія: Підручник / Г.Т.Сонник, О.К.Напрєєнко, А.М.Скрипніков. – К.: Здоров’я, 2006. – С. 63-135.


Схожі:

Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) icon1. Розрахунок на одну академічну групу: ?
Профільна кафедра –нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconПлан підвищення професійно-педагогічної кваліфікації та удосконалення лікарської кваліфікації викладачів кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)

Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання загальної та медичної психології. Мозок І психіка. Локалізація психічних функцій. Методи дослідження...
Я україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології) iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи