Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 404.22 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/4
Дата11.07.2012
Розмір404.22 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання контрольної роботи
з дисципліни «Вантажні перевезення»
(для студентів 4 курсу підготовки напрямку 6.1004 –

«Транспортні технології» заочної форми навчання)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів IV курсу підготовки напрямку 6.1004 – «Транспортні технології» заочної форми навчання / Укл. Горяїнов О.М. – Харків:ХНАМГ, 2007. – с. 16


Укладач: О.М.Горяїнов


Рецензент: В.С. Вініченко


Рекомендовано кафедрою транспортних систем і логістики, протокол
23 від 22.06.06


^

Тема контрольної роботи: ФОРМУВАННЯ ВАНТАЖНОЇ ОДИНИЦІ


Мета роботи: придбати практичні навички підготовки товарів для транспортування.


^ Короткі теоретичні відомості


Використання транспортної тари (контейнери, ящики, решетування, барабани, паки, мішки та інші) для розміщення й упакування продукції дозволяє забезпечувати схоронність продуктів з моменту закінчення циклу виробництва до моменту споживання, можливо більше повне використання площі складів і вантажопідйомності рухливого складу при перевезеннях, зручність і зниження трудомісткості вантажно-розвантажувальних робіт, спрощення процедур здачі й приймання вантажів.

Основою формування системи доставки тарно-штучних вантажів є створення укрупненої вантажної одиниці в процесі виробництва, тобто ще до транспортування, і збереження її при всіх операціях переміщення аж до місця споживання вантажу.

Одна або кілька одиниць тари із умістом, що утворять один комплект при вантажно-розвантажувальних роботах, називається вантажною одиницею (місцем), що перевозиться, навантажується й розвантажується одночасно, як одне ціле.

^ Вихідні дані: наведені в додатку А.
У табл.А.1 варіант визначають за номером у списку групи.
У табл.А.2 - А.4 - дані вибирають залежно від характеристик заданого вантажу.
У табл.А.5 - А.10 - варіант вибирають за останньою цифрою студентського квитка (або залікової книжки);

У табл.А.11 - варіант визначають по номером у списку групи (беруть дві марки транспортних засобів).

Етапи виконання роботи


1. Визначити масу брутто первинного упакування товару.

2. Сформувати вантажну одиницю.

3. Визначити схему розміщення вантажних одиниць у транспортному засобі.

4. Визначити фактичний клас вантажу.

5. Зробити висновки.

Методичні вказівки до виконання роботи


1. Зобразити зовнішній вигляд заданого первинного упакування товару з розмірами. При зображенні первинного упакування врахувати товщину стінок розміром від 2 до 5 мм на кожну стінку упакування.

Розрахунок маси брутто провести за формулою:


, (1.1)


де - маса брутто первинного упакування, кг;

- об'ємна вага, т/м3;

- обсяг первинного упакування, м3. Визначають на підставі розмірів – довжина, ширина й висота:


, (1.2)


де - відповідно довжина, ширина висота упакування.


2. Керуючись параметрами первинного упакування (маса брутто, зовнішні розміри), і певною вантажною одиницею (піддон, контейнер або тара-обладнання) спланувати характеристики вантажної одиниці. Необхідно зобразити схему розміщення первинного упакування (вид спереду, вид збоку, вид зверху) і проставити внутрішні й зовнішні розміри вантажної одиниці. При формуванні вантажу варто прагнути до максимального використання внутрішнього обсягу й вантажопідйомності тари.

На підставі запропонованої схеми розміщення вантажу, визначити масу брутто вантажної одиниці.

Розглянемо розміщення первинного впакування на піддоні з розмірами 1200х800х150мм. Максимальна висота сформованого пакета не повинна перевищувати 1350мм. Маса брутто для сформованого пакета на основі піддона з розмірами 1200х800х150мм не повинна перевищувати 1000кг.

Масу брутто сформованого піддона визначити по формулі:


, (1.3)


де - маса піддона, кг. Прийняти =26кг.

- маса вантажу, розміщеного на піддоні, кг. Визначають за формулою:


, (1.4)


де - кількість упаковок, що розміщають на піддоні, од.


Далі розглянемо розміщення первинного упакування в контейнері.

Масу брутто контейнера визначити за формулою:


, (1.5)


де - маса контейнера, кг (для контейнера АУК-1,25 =340кг);

- кількість упаковок, що розміщається в контейнері, од.


Далі розглянемо розміщення первинного упакування в тарі-обладнанні.

Масу брутто з визначити за формулою:

, (1.6)


де - маса з, кг. Прийняти як 10% від вантажопідйомності тари-обладнання.

- кількість упаковок, що розміщаються в тарі-обладнанні, од.


3. У роботі необхідно зобразити схеми розміщення вантажу в наступних варіантах: 1-й - у транспортному засобі розміщаються тільки первинні упаковки (без використання піддонів, контейнерів і тари-обладнання); 2-й й 3-й - у транспортному засобі розміщаються ті види упаковки, які задані за завданням (наприклад, піддони й контейнери). Слід зазначити, що кожен вид упаковки варто розмістити окремо на кожному транспортному засобі.

Схеми розміщення вантажних одиниць у транспортних засобах виконати з урахуванням розмірів і маси.


4. Коефіцієнт використання вантажопідйомності транспортного засобу визначити за формулою:


, (1.7)


де - номінальна вантажопідйомність транспортного засобу, кг;

- фактична вантажопідйомність транспортного засобу, кг. Визначити за формулами:


, (1.8)

, (1.9)

, (1.10)

, (1.11)


де , , , - кількість відповідно первинного впакування, сформованих пакетів, контейнерів, тари-обладнання, що розміщаються в транспортному засобі. Визначається на підставі даних третього пункту завдання.


Результати розрахунків зводять до таблиці (приклад, табл. 1.1).


Таблиця 1.1 - Характеристика використання транспортних засобів

Вид перевезеного вантажу

Марка1

Марка2

Кількість одиниць

Фактична вантажопідйомність

Коефіцієнт використання вантажопідйомності

Клас вантажу

Кількість одиниць

Фактична вантажопідйомність

Коефіцієнт використання вантажопідйомності

Клас ван-тажу

Первинне упакування

Сформовані піддони

Контейнери

Тара-обладнання


Для визначення класу вантажу скористатися наступними даними - значення коефіцієнта використання вантажопідйомності розподіляють на класи вантажу в таким чином:

- 1-й клас вантажу - ;

- 2-й клас вантажу - ;

- 3-й клас вантажу - ;

- 4-й клас вантажу - .


Користуючись наведеними даними визначити клас вантажу для кожної схеми перевезення вантажів і кожної марки транспортного засобу. Результати звести до таблиці (приклад, табл. 1.1).


5. За результатами розрахунків визначити, який вид вантажної одиниці і який транспортний засіб найбільш доцільні для перевезення заданого виду товару. При визначенні доцільності, врахувати, що чим більше кількість одиниць вантажу, що завантажують, тим більшу кількість часу витрачають на навантаження транспортного засобу.

Запитання до перевірки знань:


1. Як визначають масу брутто вантажної одиниці?

2. Що необхідно враховувати при розміщенні первинного упакування в транспортній тарі?

3. У чому відмінність розглянутих видів вантажної одиниці?

4. Як зміняться схеми розміщення вантажних одиниць у транспортних засобах при збільшенні маси брутто первинного впакування в 10 разів?

5. Якому класу вантажу відповідає значення коефіцієнту використання вантажопідйомності ? ? ?

6. При якому класі вантажу вантажопідйомність транспортного засобу використають більш повно - при другому або четвертому?

7. Як визначаєють кількість первинних упаковок, що розміщюють в контейнері (тарі-обладнанні)?
^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ1. Воркут А. И. Грузовые автомобильные перевозки. 2-е изд., перераб. и доп.— К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986.— 447с.

2. Грифф М.И. и др. Специальные и специализированные автотранспортные средства России и СНГ. Фургоны. Справочник. Выпуск 1. / М.:Издательство АСВ, 2003. – 136с.

3. Батищев И.И. Международные автомобильные перевозки в контейнерах и транспортных пакетах. М.: АСМАП, 1995. – 40с.

4. Калашников А. В. Пакетно-контейнерная перевозка грузов. — М.: Агропромиздат, 1986. — 80 с.

5. Заенчик Л. Г. и др. Проектирование технологических карт доставки грузов автомобильным транспортом: Справочно-методическое пособие. Под ред. Р. Н. Кисельмана.— К.: Техника, 1990.— 152 с.

6. Транспортная тара: Справочник / А. И. Телегин идр. - М.: Транспорт, 1989. - 216 с.


Додаток А

Таблиця А.1 – Характеристика товарів, що призначені до перевезення

Номер варіанта

Найменування вантажу

Вид первинної упаковки товару

Об’ємна вага, т/м3 (середня розрахункова величина)

Вид вантажної одиниці

1

2

3

4

5

6Одяг

Тюки

0,12

піддон 1200х800

контейнер АУК-1,25Взуття

Коробки

0,25

піддон 1200х1000

тара-обладнанняШкіри й шкіри вироблені

Тюки

0,35

піддон 1200х800

контейнер АУК-0,625Галантерея

Коробки

0,45

піддон 1200х1000

тара-обладнанняВироби зі скла, порцеляни, фаянсу, кераміки

Коробки

0,30

піддон 1200х800

контейнер АУК-0,625Музичні інструменти

Ящики

0,20

піддон 1200х1000

контейнер АУК-1,25Продукція поліграфічної промисловості

Пачки

0,45

піддон 1200х800

тара-обладнанняСпортивний інвентар

Коробки

0,15

піддон 1200х1000

контейнер АУК-1,25Килими, ковдри

Кипи

0,30

піддон 1200х800

контейнер АУК-1,25Цукор у тарі

Пачки

0,77

піддон 1200х1000

тара-обладнанняВино-горілчані вироби

Ящики

0,50

піддон 1200х800

контейнер АУК-0,625Кондитерські вироби

Коробки

0,45

піддон 1200х1000

тара-обладнанняКонсерви

Короба

0,78

піддон 1200х800

контейнер АУК-1,25Чай

Ящики

0,32

піддон 1200х1000

тара-обладнанняТютюн і тютюнові вироби

Короба

0,28

піддон 1200х800

контейнер АУК-0,625Крупа, макарони

Пачки

0,75

піддон 1200х1000

тара-обладнанняМеталеві вироби промислового призначення (гвинти, болти, гайки, скоби й ін.)

Коробки

2,50

піддон 1200х800

контейнер АУК-1,25  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи