Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 81.16 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата11.07.2012
Розмір81.16 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Інститут педагогіки НАПН України

Інститут професійної освіти та освіти дорослих НАПН України

Державне агентство науки, інновації та інформатизації України

Полтавська міська рада

Управління державної служби Головного управління державної

служби у Полтавській області

Головне управління освіти і науки

Полтавської обласної державної адміністрації

Російський державний професійно-педагогічний університет, м. Єкатеринбург, Росія

Російський державний педагогічний університет імені О.І.Герцена, м. Санкт-Петербург, Росія

Нижньо-Новгородський державний педагогічний університет, Росія

Академія підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, м. Волгоград, Росія

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМСП

Університет м. Штутгарт, Німеччина

Варшавський університет природничих наук, Польща

Педагогічний університет Провінція Цзянсу, м. Нанкін, Китай

Національний політехнічний інститут, м. Тулуза, Франція

Управління Полтавської Єпархії Української Православної Церкви

Всеукраїнська молодіжно-громадська організація «Національний студентський союз»


^ Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Управління організацією навчально-виховного процесу в середній і вищій школі», присвячена пам’яті А. С. Макаренка та Всеукраїнські науково-практичні семінари «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації» «Методика управління навчальними закладами». Конференція проводиться на базі кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка 13- 14 березня 2012 року.

^ Напрямки роботи конференції:

 • Проблематика професійно-педагогічного розвитку особистості в контексті творчої спадщини А.С.Макаренка.

 • Науково-методичні засади підготовки фахівця управління проектами: створення навчально-методичного забезпечення.

 • Теорія і практика підготовки викладача Біблійної історії та християнської етики.

 • Тенденції розвитку професійної освіти в Україні.

 • Історичні витоки розвитку педагогічної майстерності. Формування педагогічної майстерності викладача в умовах інформаційного суспільства. Вивчення передового педагогічного досвіду як основа педагогічної майстерності майбутнього вчителя.

 • Школи студентського самоврядування як середовище виховання молодіжних лідерів.

 • Перспективи професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів. Інновації в управлінні навчальними закладами.

 • Методика викладання педагогічних дисциплін у сучасному ВНЗ.

Форми участі в роботі конференції:

 • виступ на пленарному засіданні (10 хв. )

 • виступ на секційному засіданні (5 хв.)

 • участь у роботі семінарів без публікації

 • публікація матеріалів без участі в семінарах

Календар міжнародної науково-практичної конференції

 • прийом статей, тез, доповідей і оплата до 1 лютого 2012 року

(за поштовим штемпелем)

 • реєстрація учасників 13 березня 2011 р.

 • дні роботи 13–14 березня 2012 р.

Робочі мови науково-практичної конференції: українська, російська, англійська.

Організаційний внесок - 100 грн. (харчування, екскурсії, програма, папка).

Оплата здійснюється поштовим переказом на адресу, зазначену нижче.

Витрати на проїзд та проживання несе сторона, яка направляє учасника.


^ Планується видання наукових статей і тез

Поліграфічні витрати: вартість 1 стор. публікації в збірнику наукових праць складає 25 грн., вартість збірника 45 грн.; публікація 1 стор. тез доповідей – 20 грн., вартість збірника – 35 грн. Оплата здійснюється поштовим переказом на адресу, зазначену нижче.

Статті будуть надруковані в збірнику наукових праць „Витоки педагогічної майстерності”, який входить до переліку фахових видань № 20 (Постанова ВАК України від 20.09.07 р., № 2-05/7).

 1. Статті повинні містити такі елементи: постановка проблеми, її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій із проблеми, виділення невирішених її частин, формулювання мети статті, виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів, висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок із напряму.

 2. Параметри сторінки: формат А4 (210x297мм), орієнтація — книжкова, поля — 2 см з усіх боків, вирівнювання за шириною. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті). Відступ першого рядка 1,25 см, інтервал між рядками полуторний. Орієнтовний обсяг матеріалів публікацій складає 6 – 10 сторінок.

 3. Матеріал статті розташовується у такій послідовності:

^ УДК (шрифт напівжирний, вирівнювання по лівому краю )

Ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю)

Місце роботи (повна назва установи, місто, країна )

Назва статті

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)

Анотація – українською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац з вирівнюванням по ширині,12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

^ Ключові слова: українською мовою (курсив, окремий абзац з вирівнюванням по ширині,12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Текст (Times New Roman, 14 пунктів, із вирівнюванням по ширині, відступ абзацу 1,25, інтервал – 1,5).

Література

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)

Список використаної літератури подається згідно з державними стандартами та вимогами ВАК України.

Ініціали та прізвище автора/авторів – російською мовою (курсив, окремий абзац з вирівнюванням по ширині,12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Місце роботи (установа, місто, країна ) – російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац з вирівнювання по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Назва статті – російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац з вирівнювання по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Анотація – російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац з вирівнювання по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

^ Ключові слова – російською мовою (курсив, окремий абзац з вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Ініціали та прізвище автора/авторів – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Назва статті – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац з вирівнювання по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Анотація – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац з вирівнювання по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

^ Ключові слова – англійською мовою (курсив, окремий абзац з вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)


Для публікації тез передбачається випуск збірника матеріалів. Вимоги до публікації тез:

 1. Обсяг до трьох сторінок.

 2. Параметри сторінки (див. пункт 2 вимог до наукових статей).

 3. Матеріал тез розташовується у такій послідовності:Назва тез доповіді

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)

Ініціали та прізвище автора/авторів

(окремий абзац з вирівнюванням по правому краю)

Місце роботи (повна назва установи, місто, країна )

Текст

(Times New Roman, 14 пунктів, із вирівнюванням по ширині, відступ абзацу 1,25)

Література

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)

Список використаної літератури подається згідно з державними стандартами та вимогами ВАК України


Для опублікування необхідно надіслати на адресу оргкомітету:


 1. Один надрукований екземпляр статті відповідно до викладених вище вимог.

 2. Відомості про авторів на окремому аркуші (зразок заявки).

 3. Диск (CD-R) із текстом статті та заявкою за нижче поданим зразком (окремі файли !).

 4. Поштову квитанцію про оплату.

 5. Один конверт зі зворотною адресою формату А6 (стандартний) для запрошення.

 6. Один конверт зі зворотною адресою формату А4 та марками на 15 грн. 00 коп. для пересилки збірника наукових праць.


^ Зразок заявкиПрізвище, ім'я та по-батькові

Науковий ступінь, вчене звання, посада,

місце роботи, ВНЗ

Назва статті (тез)

Контактна адреса,

E-mail,

номер моб. телефону

Форма участі:

-публікація без приїзду

-публікація і виступ

Бронювання житла (так/ні, гуртожиток чи готель)


Електронний варіант статті, заявки та копії квитанції просимо ОБОВ’ЯЗКОВО ПРОДУБЛЮВАТИ ЕЛЕКТРОННИМ ЛИСТОМ на електронну адресу

E-mail: pedkonfer@rambler.ru


Редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів та розміщення для публікації.


Матеріали та поштові перекази просимо надсилати за адресою:

Координатор конференції, секретар оргкомітету

^ Бєляєва Наталія Вячеславівна

кафедра педагогічної майстерності та менеджменту,

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,

вул. Остроградського, 2, м. Полтава, Україна, 36003.


^ КОНКУРС З ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ


У рамках Конференції проводиться конкурс на творче, ефективне розв’язання педагогічної ситуації.

Вимоги конкурсу: опис педагогічної ситуації та її розв’язання (обсягом до 3-ох сторінок, шрифт Times New Roman, 14 пунктів, із вирівнюванням по ширині, відступ абзацу 1,25, інтервал 1,5, поля 2 мм).

До конкурсу приймаються ситуації, які виникають на рівні учень-учитель, студент-викладач, учитель-батьки школяра, учитель-адміністрація ЗНЗ, учитель-учитель, викладач-адміністрація.

Конкурс проводиться на іменний приз доктора педагогічних наук, завідувача кафедри педагогічної майстерності та менеджменту, професора М. В. Гриньової.

Матеріали надсилати на електронну пошту pedkonfer@rambler.ru з позначкою «Конкурс» до 1 лютого 2012 року та на поштову адресу:


Координатор конференції, секретар оргкомітету

Бєляєва Наталія Вячеславівна

кафедра педагогічної майстерності та менеджменту,

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,

вул. Остроградського, 2, м. Полтава, Україна, 36003.


Контактні телефони:

(05322) 2-58-11 (кафедра педагогічної майстерності та менеджменту)

(0532) 56-03-19 (голова оргкомітету зав. кафедри, декан природничого факультету Гриньова Марина Вікторівна)

Факс (0532) 56-23-13.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи