Серія філологічна icon

Серія філологічна
Скачати 43.56 Kb.
НазваСерія філологічна
Дата11.07.2012
Розмір43.56 Kb.
ТипДокументи


ВІСНИК

ЛЬВІВСЬКОГО

УНІВЕРСИТЕТУ


Серія філологічна
Випуск 45
2009

Visnyk

of the Lviv

University


Series Philology

Вісник

Львівського

університету


Серія філологічна


Issue 45


Published since 1968Випуск 45


Видається з 1968 рокуIvan Franko National

University of Lviv

Львівський національний

університет імені Івана Франка


2008

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2009. Випуск 45. 567 с.

Visnyk of the Lviv University. Series Philology. 2009. Issue 45. 567 p.


Черговий випуск "Вісника Львівського університету" присвячено актуальним проблемам сучасної фольклористики. У працях авторів заторкнуто питання методології українського фольк­лору, представлено основні тенденції зарубіжної фольклористики останніх деся­ти­літь. У збірнику поміщено досліджен­ня поетичного змісту низки фольклорних жанрів. Іс­то­рію фольклористики та фольклорно-літературні взаємини висвітлено у студіях про фоль­к­­лористичні концепції І.Франка. Цей випуск започатковує рубрику "Молода кафедра", яка представляє розвідки аспірантів та молодих учених переважно з наукових центрів Західної України. Продовжуються рубрики "Етномузикологія", "Огляди і рецензії", "Хроніка".


This volume of "Visnyk Lvivskoho Universytetu" focuses on topical problems of modern folklore studies. The authors of the collection deal with the questions of methodology of Ukrainian folklore. In particular, they outline the problem of national peculiarities of folklore thinking as a system of means which reflect information, and present the most recent dominant tendencies of foreign folklore studies. The articles devoted to the history of folklore studies are represented by papers on I.Franko’s views concerning folklore. This volume introduces a new column – "Studies of Young Researchers" (i.e. post-graduate students mainly from the scholarly centres of Western Ukraine) and continues already known ones – "Ethnomusicology", "Reviews", and "Current Events".


Редакційна колегія: проф., д-р філол. наук Тарас Салига (головний редактор), проф., д-р філол. наук Флорій Бацевич, доц., канд. філол. наук Лариса Бондар, доц., канд. філол. наук Василь Будний, проф., д-р філол. наук Людмила Васильєва, доц., канд. філол. наук Ярослав Гарасим (заступник головного редактора), проф., д-р філол. наук Михайло Гнатюк, проф., д-р філол. наук Ярослав Даш­ке­вич, проф., д-р філол. наук Іван Денисюк, доц, канд. філол. наук Ірина Єременко (відповідальний секретар редколегії), доц, канд. філол. наук Василь Івашків, проф., д-р філол. наук Микола Іль­ни­цький, проф., д-р філол. наук Ірина Кочан, доц, канд. філол. наук Алла Кравчук, проф., д-р філол. наук Богдана Криса, доц, канд. філол. наук Надія Лобур, проф., д-р філол. наук Галина Мацюк, доц, канд. філол. наук Галина Крук (відповідальний секретар редколегії), проф., д-р філол. наук Любомир Сеник, доц, канд. філол. наук Зеновій Терлак, доц, канд. філол. наук Михайло ЧорнопискийProfessor Taras Salyha – Editor-in-Chief

Assistant Professor ^ Yaroslav Harasym – Assistant Editor

Assistant Professor Iryna Yeremenko – Managing Editor


Адреса редакційної колегії:

Editorial office address:

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Кафедра української фольклористики

вул. Університетська, 1/345

79602, Львів, Україна

тел.: (+38032) 239 47 20,

ел. пошта: folklore@franko.lviv.ua

www.

Ivan Franko National University of Lviv

Ukrainian Folklore Studies Department

Universytetska Str., 1/345

79602, Lviv, Ukraine

tel.: (+38032) 239 47 20

e-mail: folklore@franko.lviv.ua

www.


^ Відповідальні за випуск:

Редактори:

Комп’ютерна верстка:


Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 14615-3586Р від 28 жовтня 2008 року
© Львівський національний університет

імені Івана Франка, 2009Збірник наукових праць
ВІСНИК

ЛЬВІВСЬКОГО

УНІВЕРСИТЕТУ
Серія філологічнаВипуск 45


2009


Підписано до друку 13.11.2006. Формат 70х100/16.

Гарнітура Times New Roman. Друк на різогр. Умовн. друк арк. 45,6.

Обл.-вид. арк. 50,7. Тираж 120 прим. Зам. №


Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка

79000. Львів, вул. Дорошенка, 41

Схожі:

Серія філологічна iconВісник львів. Ун-ту серія філологічна. 1999. Вип. 27. С. 275-276
Ухар – йехал на йармарку ухар’-куп’ец (з середини 20-х років – до кінця 30-х років)
Серія філологічна iconСерія філологічна Випуск 45
Франка. Цей випуск започатковує рубрику "Молода кафедра", яка представляє розвідки аспірантів та молодих учених переважно з наукових...
Серія філологічна iconВимоги до публікацій у збірнику наукових праць «Волинь філологічна: текст і контекст»
Збірник наукових праць «Волинь філологічна: текст І контекст» – періодичне (два рази на рік) видання, затверджене постановою президії...
Серія філологічна iconВісник львів. Ун-ту серія філологічна. 1999. Вип. 27. С. 165-170
Осип Роздольський – музичний етнограф, фолькло­рист, педагог. Окрім цілої низки фундаментальних методологічних знахідок у галузі...
Серія філологічна iconВісник львів. Ун-ту серія філологічна. 1999. Вип. 27. С. 79-86
Курщині, Лемківщині, Білогородщині, у Бессарабії, на Берес­тей­­щи­ні, Сло­бо­жан­щині, у Таврії, в Карпатах Коляда лилася над великим...
Серія філологічна iconВісник львів. Ун-ту серія філологічна. 1999. Вип. 27. С. 104-111
Майже за аналогією до заголовку Кулішевої повісті "О том, от чего в местечке Во­ро­­не­же высох Пешевцев став" я прагну з’ясувати...
Серія філологічна iconПравила прийому до Сумського державного університету у 2012 році суми 2012
Провадження освітньої діяльності у Сумському державному університеті (далі СумДУ) здійснюється відповідно до ліцензій монмолодьспорту...
Серія філологічна iconНаціональний університет “Острозька академія” Факультет романо-германських мов кафедра індоєвропейських мов науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції»
Національного університету «Острозька академія» оголошує прийом статей до друку у Наукових записках Національного університету «Острозька...
Серія філологічна iconПравила прийому до Сумського державного університету у 2012 році суми 2012 Провадження освітньої діяльності у Сумському державному університеті (далі СумДУ) здійснюється
Провадження освітньої діяльності у Сумському державному університеті (далі СумДУ) здійснюється відповідно до ліцензій монмолодьспорту...
Серія філологічна iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу
Криворізькому національному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи