А. О. Качура конспект лекцій до вивчення дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів рівня підготовки «Бакалавр» напряму підготовки 0921 «Будівництво») Харків хнамг 2007 Конспект icon

А. О. Качура конспект лекцій до вивчення дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів рівня підготовки «Бакалавр» напряму підготовки 0921 «Будівництво») Харків хнамг 2007 Конспект
НазваА. О. Качура конспект лекцій до вивчення дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів рівня підготовки «Бакалавр» напряму підготовки 0921 «Будівництво») Харків хнамг 2007 Конспект
Сторінка1/10
>А.О. КАЧУРА<><><><>Конспект лекцій<><><><>до вивчення дисциплін
Дата11.07.2012
Розмір1.37 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


А.О. КАЧУРА


Конспект лекцій


до вивчення дисципліни «Будівельна техніка»

(для студентів рівня підготовки «Бакалавр» напряму підготовки 0921 «Будівництво»)

Харків – ХНАМГ – 2007

Конспект лекцій до вивчення дисципліни "Будівельна техніка" (для студентів рівня підготовки «Бакалавр» напряму підготовки 0921 «Будівництво») Авт. Качура А.О. – Харків: ХНАМГ, 2007 – 101 с.


Автор: к.т.н., доц. А.О. Качура


Рецензент: В.О. Панченко


Рекомендовано кафедрою технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів, протокол №2 від 30.08.2006 р.


© А.О. Качура (ХНАМГ), 2007


Зміст


Вступ …………………………………………………………………...6

 1. Будівельна техніка. Загальні положення.
  Основні вимоги до сучасної будівельної техніки.
  Класифікація та індексація …………………………………….…7


  • Мета і завдання дисципліни ………………………………………7

  • Основні терміни та визначення ……………………………….….7

  • Вимоги до сучасної будівельної техніки ……………………..…..8

  • Форми впровадження техніки у будівництво …………………...8

  • Основи класифікації та індексація будівельної техніки ……....9

  • Техніко-економічні показники використання
   будівельної техніки ……………….…………………………….…10

 1. Загальна будова будівельної техніки.
  Основні механізми, використання…………………………...….11


  • Приводи машини ………………………………………………….12

  • Силове обладнання будівельної техніки ……………………….13

  • Ходове обладнання будівельної техніки ………………………..14

  • Система керування будівельної техніки ……………………….16

  • Основні напрями розвитку і використання
   будівельної техніки ……………………………………………..…16

 1. Транспортні, транспортуючі та навантажувально-розвантажувальні машини………………………………………..18

  • Машини безрейкового транспорту……………………………....18

  • Машини та обладнання безперервного транспортування….…19

  • Навантажувально-розвантажувальні машини,
   продуктивність……………………………………………………..20

 1. Вантажопідіймальне обладнання та машини…………………..22

  • Просте вантажопідіймальне обладнання.
   Домкрати, лебідки……………………………………………….…22


  • Будівельні підіймачі……………………………………………….26
 1. Крани будівельні. Класифікація…………………………………28

  • Класифікація. Козлові, мостові та кабельні крани……………28

  • Козлові крани, конструктивна схема.
   Основні механізми, використання………………………………28


  • Мостові та кабельні крани.
   Основні механізми, використання………………………………30

 1. Крани баштові. Класифікація.
  Основні механізми, використання………………………………31


  • Класифікація ………………………………………………………31

  • Конструктивні схеми кранів………………………………….….31

  • Самопідіймальні крани………………………………………..….34

  • Монтаж та демонтаж кранів………………………………….…..34
 1. Стрілові самохідні крани…………………………………………35

  • Крани на спеціальному шасі………………………………….….36

  • Крани пневмоколісні………………………………………………37

  • Крани на базі трактора……………………………………………37

  • Визначення продуктивності кранів………………………….….38
 1. Машини для земляних робіт. Класифікація………………..….39

  • Машини для підготовки робіт, призначення…………………..40

  • Визначення продуктивності………………………………………41
 1. Землеройно-транспортні машини………………………………..42

  • Бульдозери, конструктивні схеми. Основні механізми……….43

  • Визначення продуктивності бульдозера………………….……..45

  • Бульдозери універсальні, використання………………………..46
 1. Скрепери, автогрейдери. Призначення…………………………47

  • Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення……..47

  • Продуктивність скрепера…………………………………………48

  • Грейдери, автогрейдери, призначення………………………….49
 1. Землеройні машини………………………………………………..50

  • Екскаватори одноковшеві………………………………………...50

  • Екскаватори з механічним приводом,
   конструктивні схеми, призначення…………………………..….52

 1. Екскаватори з гідравлічним приводом.
  Основні механізми. Екскаватори безперервної дії…………….56


  • Конструктивні схеми екскаваторів………………………….…..56

  • Продуктивність екскаваторів…………………………………….58

  • Екскаватори непереривної дії…………………………………….58

  • Траншейні екскаватори…………………………………………...58

  • Ланцюгові багатоковшеві екскаватори………………………....59

  • Роторні екскаватори……………………………………………….60

  • Визначення продуктивності………………………………………61
 1. Машини для бурових робіт……………………………………….61

  • Способи буріння грунтів………………………………………….62

  • Робоче обладнання. Бурильно-кранові машини………………62
 1. Машини для ущільнення грунтів………………………………..63

  • Катки статичної і вібраційної дії…………………………………64

  • Трамбувальні машини…………………………………………….66

  • Визначення продуктивності………………………………………67
 1. Машини для пальових робіт………………………………….…..67

  • Копрове обладнання……………………………………………….68

  • Пальові заглибники………………………………………………..69

  • Гідравлічні молоти ………………………………………………...70

  • Дизельні молоти……………………………………………………74

  • Віброзаглибники…………………………………………………....75
 1. Машини і обладнання бетонних та
  залізобетонних виробів……………………………………….……77


  • Машини для приготування, транспортування,
   укладання та ущільнення бетонних сумішей і розчинів……...77


  • Машини для транспортування бетонних
   сумішей і розчинів……………………………………………….…81


  • Машини для вібраційного ущільнення
   бетонних сумішей………………………………………………..…89

 1. Будівельний ручний інструмент.
  Експлуатація будівельних машин……………………………….92


  • Ручні машини………………………………….……………………92

  • Електричні ручні машини………………….……………………..92

  • Пневматичні ручні машини………………………………………93

  • Експлуатація, технічне обслуговування і
   ремонт будівельних машин…………………………………………96Список літератури…………………………….…………………...100


^ Вступ


Мета вивчення дисципліни «Будівельна техніка» - формування у студентів знань про сучасні будівельні машини, обладнання та механізований інструмент; ознайомлення з основними видами і конструктивними рішеннями будівельних машин та обладнання, їх використання в галузі, розвинення навиків самостійного вибору комплектів машин та обладнання з урахуванням виду робіт та умов їх експлуатації.

^ Предмет вивчання дисципліни - деталі, основні механізми машин, будівельні машини, будівельне обладнання та ручний інструмент, конструкції сучасних машин, класифікація, використання і вибір будівельних машин, автоматизація і експлуатація будівельних машин.

^ У результаті вивчання дисципліни студент повинен знати основні деталі машин, механізми, транспортні, транспортуючи та навантажувально-розвантажувальні машини, вантажопідйомні машини, машини для земляних робіт, машини для бетонних та залізобетонних виробів, будівельний інструмент, автоматизацію та експлуатацію будівельних машин.

Вміти вибирати машини і механізми, пристрої з урахуванням виду і умов будівельних робіт, оцінювати основні техніко-економічні показники.

Матеріали конспекту рекомендовані студентам для самостійного вивчання дисципліни «Будівельні машини і транспорт» із спеціальності «Менеджмент організацій» напряму підготовки 0502 «Менеджмент», рівня підготовки «Бакалавр».


Лекція 1

^ БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СУЧАСНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ІНДЕКСАЦІЯ


Мета і завдання дисципліни


Курс ґрунтується на таких дисциплінах, як “Будівельні матеріали”, “Опір матеріалів”, “Теоретична механіка” і дає змогу вивчання таких курсів, як “Технологія будівельних процесів” та “Організація і планування будівельного виробництва”.

Мета курсу “Будівельна техніка” - знайомити студентів з призначенням, різновидами і будовою сучасних будівельних машин, механізмів та ручних машин.

У курсі вивчаються основи сучасної класифікації та індексації будівельної техніки, основні техніко-економічні показники використання машин, методи визначення продуктивності і шляхи її підвищення.

Студенти знайомляться з загальними положеннями технічної експлуатації сучасної будівельної техніки.


^ Основні терміни й визначення


Машина – механізм, що виконує механічні рухи для перетворення енергії, матеріалів та інформації з метою заміни або полегшення фізичної і розумової праці людини або одержання нових продуктів. Так, за допомогою будівельної техніки і обладнання відбувається переміщення вантажів, матеріалів, розробка ґрунтів, польові роботи, приготування суміші, опоряджувальні роботи. Машини можуть складатися з одного або кількох механізмів, двигуна та робочого органу.


Механізм – система ланок, призначена для перетворення руху однієї чи кількох ланок у необхідний рух інших ланок.

(Ланка – деталь чи кілька міцно з’єднаних між собою деталей, що входять до складу механізму).

Призначення механізму – передача і перетворення руху.


^ Деталь – виріб чи його частина, виготовлена з однакового матеріалу.

Вузол – частина машини, механізму, обладнання, що складається з кількох простіших деталей.

Агрегат – уніфікований вузол машини, що виконує певні функції ( двигун, насос, редуктор ).

^ Цикл – сукупність процесів, які періодично повторюються.

Тривалість циклу – сумарний час на виконання всіх операцій циклу.


Вимоги до сучасної будівельної техніки

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

А. О. Качура конспект лекцій до вивчення дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів рівня підготовки «Бакалавр» напряму підготовки 0921 «Будівництво») Харків хнамг 2007 Конспект iconА. О. Качура «механізація та автоматизація будівництва І ремонтно-будівельних робіт» Конспект
Механізація та автоматизація будівництва І ремонтно-будівельних робіт: Конспект лекцій для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної...
А. О. Качура конспект лекцій до вивчення дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів рівня підготовки «Бакалавр» напряму підготовки 0921 «Будівництво») Харків хнамг 2007 Конспект iconКонспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни «Екологія» (для студентів 2 курсу денної, заочної форм навчання та студентів факультету післядипломної...
А. О. Качура конспект лекцій до вивчення дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів рівня підготовки «Бакалавр» напряму підготовки 0921 «Будівництво») Харків хнамг 2007 Конспект iconЗ дисципліни «будівельна техніка»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна техніка» (слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 060101)...
А. О. Качура конспект лекцій до вивчення дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів рівня підготовки «Бакалавр» напряму підготовки 0921 «Будівництво») Харків хнамг 2007 Конспект icon«будівельна техніка» до виконання лабораторної роботи «визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» та самостійної роботи за темою
«Машини І обладнання для ущільнення бетонної суміші» з курсу «Будівельна техніка» (для студентів денної І заочної форм навчання рівня...
А. О. Качура конспект лекцій до вивчення дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів рівня підготовки «Бакалавр» напряму підготовки 0921 «Будівництво») Харків хнамг 2007 Конспект iconКонспект лекцій з дисципліни "Інженерна підготовка міських територій"
Конспект лекцій з дисципліни "Інженерна підготовка міських територій" (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання та слухачів...
А. О. Качура конспект лекцій до вивчення дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів рівня підготовки «Бакалавр» напряму підготовки 0921 «Будівництво») Харків хнамг 2007 Конспект iconКонспект лекцій з дисципліни «Проблеми сучасного містобудування»
Конспект лекцій з дисципліни «Проблеми сучасного містобудування» (для студентів 4 курсу денної та 5 заочної форм навчання за напрямом...
А. О. Качура конспект лекцій до вивчення дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів рівня підготовки «Бакалавр» напряму підготовки 0921 «Будівництво») Харків хнамг 2007 Конспект iconІ. К. Конспект лекцій з дисципліни екологія за професійним спрямуванням
Конспект лекцій з дисципліни «Екологія за професійним спрямуванням» (для студентів 1 курсу денної форми освітньо-кваліфікаційного...
А. О. Качура конспект лекцій до вивчення дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів рівня підготовки «Бакалавр» напряму підготовки 0921 «Будівництво») Харків хнамг 2007 Конспект iconТ. М., Чепурна С. М. Конспект лекцій з дисципліни «Проблеми сучасного містобудування»
Конспект лекцій з дисципліни «Проблеми сучасного містобудування» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання та...
А. О. Качура конспект лекцій до вивчення дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів рівня підготовки «Бакалавр» напряму підготовки 0921 «Будівництво») Харків хнамг 2007 Конспект iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства галетич І. К. Конспект лекцій з дисципліни
Конспект лекцій з дисципліни «Екологія» (для студентів 3 курсу денної І 2 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
А. О. Качура конспект лекцій до вивчення дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів рівня підготовки «Бакалавр» напряму підготовки 0921 «Будівництво») Харків хнамг 2007 Конспект iconТ. М. Бурмака Конспект лекцій з дисципліни
Економіка будівництва: Конспект лекцій (для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 060101)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи