Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я україни
НазваМіністерство охорони здоров'я україни
Сторінка1/4
Дата11.07.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ім.М.ГОРЬКОГО

"Затверджую"

перший проректор ДонНМУ

проф.О.М.Талалаєнко

________________________


"____"____________2008 р.


РОБОЧА ПРОГРАМАз_____________________________________хірургії____________________________________

(назва навчальної дисципліни)


Для спеціальності 7.110101 "Лікувальна справа", 7.110104 "Педіатрія",

7.110105 "Медико-профілактична справа"


Факультет медичний №1, медичний №2, медичний №3, міжнародний медичний


кафедра хірургії ім К.Т.Овнатаняна, хірургії ім. В.М.Богуславського, дитячої хірургії


Нормативні дані:

Форма

навчання

курс

Кількість годин

кредитів

ВСЬОГО

годин

аудиторних

СПРС


лекцій

практичн

денна

4-5

10,5

315

40

180

95Робочу програму

склали проф. Колкін Я.Г., проф. Хацко В.В., доц. Дудін О.М., доц. Межаков С.В.,

проф. Міміношвілі О.І., доц. Веселий В.Я., проф. Грона В.Н., доц Сушков Н.А.

Програму обговорено на засіданні кафедри “____” ______________________________2008 р.

Протокол № ______

Завідувачі кафедр д.м.н., професор Колкін Я.Г.

д.м.н., професор Міміношвілі О.І.

д.м.н., професор Грона В.Н.

Програму ухвалено на засіданні циклової комісії

"____" ___________2008 р. протокол № ______

голова методичної комісії д.м.н., професор Кондратенко П.Г.


Програму розроблено на підставі типової програми

затвердженої ____________________________________________________________________


Структура робочої навчальної програми


Модулі, змістові модулі, теми


Кількість годин (кредитів)

Рік

нав-

чан-

ня


Вид

контролю

Всього

год/

кредит

аудиторних

лек

цій

прак

тичн

СПРС

Всього


315/10,5

40

180

95

4-5
Модуль 1 (назва модуля)

Хірургія грудної клітини та живота.

Хірургічна допомога в амбулаторних умовах
^

Цілі модуля:


1.Визначати найбільш поширені клінічні симптоми і синдроми в клініці хірургічних хвороб.

2.Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці хірургічних хвороб.

3.Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених хірургічних захворювань.

4.Здійснювати прогноз життя та працездатності при найбільш поширених хірургічних захворюваннях.

5.Визначати основні етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених хірургічних захворювань.

6.Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених хірургічних захворювань.

7.Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних

обстежень при типовому перебігу найбільш поширених хірургічних захворювань.

8.Демонструвати вміння виконувати необхідні медичні маніпуляції.

9.Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії.


135/4,5

20

70

45

4


Змістові модулі:

^ 1. Гострий та хронічний апендицит.

Класифікація. Патологоанатомічні форми. Патогенез. Діагностика і диференціальна діагностика. Особливості перебігу гострого апендициту у дітей, вагітних жінок, старих людей та у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Ускладнення гострого апендициту. Діагностика і лікування. Хронічний апендицит: класифікація, клініка, диференціальна діагностика, лікування. Курація хворих, написання історії хвороби.


6


2


4

4


тести

^ 2. Хірургічні хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки.

Виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки (етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика).

Ускладнення виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки:

перфорація виразки. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, підготовка до операції і лікування;

виразкова кровотеча, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, підготовка до операції і лікування. Діагностика геморагічного шоку. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ). Консервативне лікування й оперативне. Правила переливання крові і кровозамінників. Профілактика ранніх і пізніх ускладнень переливання крові. Сучасні технології зупинки кровотечі. Гостри виразки шлунку та 12 –палої кишки. Синдром Меллорі-Вейса;

пілородуоденальний стеноз (клініка, діагностика, диференційна діагностика, підготовка до операції і лікування);

малігнизація виразки (клініка, діагностика, диференціальна діагностика, підготовка до операції і лікування);

пенетрація (клініка, діагностика, диференціальна діагностика, підготовка до операції і лікування);

чужерідні тіла шлунку, безоари, дівертікули шлунку та 12-палої кишки, хімічні опіки та рубцеві стриктури шлунку, заворот та гостре поширення шлунку, синдром Золлінгера-Елісона.


8

2

6
4

тести

3. ^ Грижі живота.

Визначення поняття, елементи гриж. Кла- сифікація, етіологія, патогенез.

Клініка, діагностика, лікування неускладнених гриж.

Ускладнення гриж: защемлення, запалення, копростаз та ін. Особливості хірургічних втручань при ускладнених грижах.

Сучасні способи герніопластики за допомогою проленової сітки. Ендовідеотехнології при герніопластиці.

7

2

5
4

тести

4. ^ Гострий холецистит.

Анатомо-фізіологічні відомості про печінку, жовчний міхур і жовчні протоки. Гострі і хронічні холецистити: класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

Жовчнокам’яна хвороба, патогенез каменеутворення. Профілактика каменеутворення.

Ускладнення холециститу. Холангіт.

Механічна жовтяниця. Печінкова недостатність. Перфорація жовчного міхура. Жовчні нориці.

Класифікація, клініка. Синдром печінково-ниркової недостатності, енцефалопатії. Діагностика, диференційна діагностика, лікування. Особливості обстеження, передопераційна підготовка, оперативне лікування жовтяничних хворих. Способи операцій. сучасні способи операцій на жовчних протоках. Ведення післяопераційного періоду. Профілактика ускладнень. Невідкладна допомога у разі печінково-ниркової недостатності. Реабілітація хворих.

11

2

9
4

тести

^ 5. Гострий панкреатит.

Класифікація гострого панкреатиту,етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, консервативне і оперативне лікування.

Гнійні ускладнення панкреатиту позачеревні флегмони, абсцеси черевної порожнини.

Кісти та нориці підшлункової залози.

Традиційні методи лікування захворювань підшлункової залози. Мініінвазивні та лапароскопічні технології дренируючих операцій

6

2

4
4

тести

^ 6. Травма живота.

Закрита і відкрита травма. Пошкодження порожнистих, паренхіматозних органів та судинних структур. Класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Лапароцентез. Комплексне лікування тяжкої травми живота. Переливання крові та кровозамінюваючіх рідин,правила переливання крові – групи крові, резус фактор, проби на сумісність та ін.). Реінфузія крові.

Перитоніт. Боротьба з аеробною та анаеробною інфекцією. Лікування ускладнень тяжкої травми живота.

5

1

4
4

тести

^ 7. Захворювання молочної залози.

Анатомія і фізіологія молочної залози. Гострий мастит, мастопатія, пухлини молочної залози, вади розвитку (класифікація, етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика захворювань молочної залози).

6

2

4
4

тести

^ 8. Нагнійні захворювання легенів і плеври:

полікістоз, кісти, абсцеси і гангрена легень, бронхоектатична хвороба, гострий гнійний плевріт, хронічна емпієма плеври. Бронхо-легеніві нориці. Етіологія , патогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика, традиційні і сучасні малоінвазівни хірургічні втручання. Протизапальна і дезинтоксикаційна терапія.
Невідкладна допомога у разі терміновіх станів (пневмотораксу, гострої дихальної недостатності та ін.).

Гостра та хронічна хірургічна інфекція, сепсис. Лабораторне дослідження плеврального ексудату, мокроти, бронхоскопічне взяття секрету бронхів.

7

2

5
4

тести

^ 9. Тяжка травма органів грудної порожнини.

Класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, ускладнення. Невідкладна допомога у разі шоку, пневмо- і гемотораксу, кровотеч, переломів кісток. Методи зупинки кровотечі. Переливання крові (техника переливання крові, кровозамінюваючих рідин, реінфузія крові).
Ускладнення тяжкої травми грудей (нагноений гемоторакс, легено-плевральні, бронхо-стравохідні нориці та ін.). Принципи профілактики та лікування хірургічної інфекції при травмі органів грудної порожнини. Торакоабдомінільна травма. Полі-травма.

Показання до широкої торакотомії.

Малоінвазівні, тораскопічні та відеоторако-скопічні хірургічні втручання в лікуванні тяжкої травми органів грудної порожнини.

7

1

6
4

тести^ 10. Захворювання діафрагми (пухлини, чужерідні тіла, елевація, релаксація, грижі діафрагми).

Релаксація: етіологія, патогенез, класифікація,клініка, діагностика, диференціальна діагностика, хірургічне лікування.

Класифікація гриж діафрагми. Уроджені та травматичні грижі діафрагми (клініка, діагностика, диференційна діагностика, ускладнення, хірургічні способи лікування).

Грижі стравохідного отвору діафрагми (частота, етіопатогенез, клінічні проявлення, ускладнення, методи діагностики, рефлюкс-езофагіт хірургічні способи лікування – відеохірургічні і традиційні).


6

2

4
4

тести

11. Захворювання органів середостіння: пухлини - тимоми, невриноми, дермоідні та тератоідні кісти, лімфоідні пухлини, шійно-загрудинний зоб; міастенія; травма межестіння та інш. Особливості клінічних проявів, методи діагностики, диференційна діагностика, показання до хірургічних втручань (малоінвазивні і традиційні операції).

Медіастиніти: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, диф. діагноз.

Комплексне лікуваня: корекція обмінних порушень, методи хірургічних втручань (малоінвазивні, відеохірургічні та традиційні).

Сучасне лікування гнойної інфекції (про-точна санація, антібактеріальна та дезінтоксикаційна терапія) порожнини межестіння.

5

1

4
4

тести

^ 12. Захворювання стравоходу: ушкодження, опіки стравоходу, езофагіти, дивертикули, кардіоспазм, пухлини, чужерідні тіла, кардіоспазм (етіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування).

Ускладнення, їх діагностика, лікування і профілактика.

Традиційні, ендоскопічні, відеохірургічні втручання. Особливості ведення післяопераційного періода. Захист історії хвороби.


5

1

4
4

тести

^ 13. Хірургічна інфекція.

Гнійні захворювання пальців та кісті, гнійні захворювання шкіри та клітини. Лімфаденіт, проліжні, сіновііт. Особливості перебігу гнійних захворювань на ВІЛ-інфекцію.

Місцеве лікування гнійних ран. Анаеробна інфекція. Сепсис.


3
3


14. Організація поліклиничної допомоги.

Сучасна медична документація хірургічного кабінету полікліники. Диспансерізація.


2
2


^ 15. Модульний контроль

6
6

  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров\Лекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи