Тема кількість icon

Тема кількість
Скачати 84.55 Kb.
НазваТема кількість
Дата11.07.2012
Розмір84.55 Kb.
ТипДокументи

1 .Тематичний план лекцій

з/п

ТЕМА

Кількість

годин

Модуль 1

Хірургія грудної клітини та животу


1

Гострий та хронічний апендицит. Клініка, діагностика, диф.діагностика. Ускладнення гострого апендициту. Лікування.


2

2

Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки, ускладнена перфорацією, пенетрацією, стенозом, кровотечею, малігнізацією: етіологія, класифікація, клініка, діагностика, диф. діагноз, консервативне та хірургічне лікування. Ведення перед і післяопераційного періодів. Основні етапи розвитку шлункової хірургії. Профилактика і реабілітація.

2

3

^ Жовчнокам’яна хвороба, гострий і хронічний холецистит, їх ускладнення: холангит, механічна жовтяниця, печінкова недостатність, етіоло-гія, класифікація, клініка, діагностика, диф. діагноз, консервативне та хірургічне лікування. Ведення перед- і післяопераційного лікування. Невідкладна допомога у разі ускладнень та їх профілактика, реабілі-тація.

2

4

^ Грижі живота. Визначення поняття, елементи гриж.Етіологія, класифікація, клініка, діагностика, диф. діагноз, лікування. Рідкісні форми гриж, ускладнення. Тактика лікування ускладнених гриж. Невідкладна допомога.

2

5

^ Гострий панкреатит. Анатомія і фізіологія підшлункової залози. Сучасні уявлення про етіологію і патогенез ГП. Клініка, діагностика, диф. діагностика ГП, методи консервативного і хірургічного лікування ускладнення ГП. Перша допомога при панкреатогеному шоку і порушеннях гомеостазу. Профілактика ускладнень Реабілітація хворих.

2

6
^

Травма груди та живота.


Види травм. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування закритих і відкритих травм груді, проникаючих і непроникаючих травм живота. Невід-кладна допомога при травматичному і геморагічному шоку, пневмо- і гемотораксі, кровотечі, переломах. Переливання крові і плазмозамінників. Ведення перед- і післяопераційного періодів.Тактика хірурга при травмі живота. Профілактика ускладнень

2

7

^ Захворювання середостіння.

Анатомія і фізіологія середостіння. Класифікація захворювань. Пухлини і кісти середостіння., медіастініти, ушкодження середостіння. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диф.діагностика, консервативне й оперативне лікування. Ведення перед- і післяопераційного періодів. Профілактика ускладнень.

^ Хвороба стравоходу: етіологія, класифікація, клініка, діагностика, диф.діагноз, лікування, ускладнення, профілактика.


2


8


^ Нагнійні захворювання легенів і плеври.

Анатомія і фізіологія легенів і плеври. Класифікація захворювань. Абсцеси, гангрена легенів, стафілококкова деструкція легенів., бронхоектатична хвороба, кісти легенів, ехінококк легенів, гостра і хронічна емпієма плеври, травматичні пошкодження плеври з нагноєнням: діагностика, диф. діагностика, консервативне й оперативне лікування. Ведення перед- і післяопераційного періодів. Профілактика гнійних захворювань легенів і плеври. Реабілітація


2

9

^ Захворювання діафрагми.

Анатомія і фізіологія діафрагми. Класифікація захворювань. Діафрагмальні грижі, грижі ПОД, пухлини, релаксація, ушкодження: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування, види операцій, ведення перед- і післяопераційного періоду. Реабілітація, профілактика.

^ Захворювання молочної залози.

Анатомія і фізіологія молочної залози. Класифікація захворювань молочної залози. Пороки розвитку, специфічні і неспецифічні запальні захворювання, ушкодження, дисгормональні захворювання, доброякісні і злоякісні пухлини, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, патологічна анатомія, диф. діагностика, методи лікування. Показання до перед- і післяопераційної променевої терапії, оваріо-ектомії, гормональної терапії, хіміотерапії.

Результати лікування. Профілактика захворювань.

2

10
^

Доброякісні патологічні процеси легенів


22.Тематичний план практичних занять


з/п

ТЕМА

Кількість годин

Модуль 1

Хірургія грудної клітини та животу

1

Гострий та хронічний апендицит

4

2

Хірургічні аспекти виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки.

6

3

Грижі живота.

5

4

Гострий холецистит. Жовчно-камґяна хвороба

4

5

Ускладнений холецистит, холангит. Механічна жовтяниця.

5

6

Гострий панкреатит.

4

7

Травма живота.

4

8

Новоутворення дихальної системи.

5

9

Захворювання молочної залози.

4

10

Нагнійні захворювання легенів і плеври

5

11

Травма грудної клітки.

6

12

Захворювання діафрагми

4

13

Захворювання органів середостіння .

4

14

Захворювання стравохіду

4

15

Підсумковий контроль модуля

6


3.Тематичний план позааудиторної роботи студентів


з/п

ТЕМА


Кількість годин

Модуль 1 Хірургія грудної клітини та животу

1

Підготовка до практичних занять – теоретична та опрацювання практичних навичок.

6

2

Опрацювання професійних практичних навичок:

інструментальних методів дослідження – УЗД, ФГДС, перев’язок, установка назогастральних зондів та інших медичних маніпуляцій.

6

3

Доповідь історій хвороб, участь у науково-практичних конференціях, патологоанатомічних розтинах.

6

4

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

6

5

Підготовка до практичних занять – теоретична та опрацювання практичних навичок.

5

6

Опрацювання професійних практичних навичок:

інструментальних методів дослідження – ренгеноскопій грудної клітини, перев’язок, пункцій плевральної порожнини та інших медичних маніпуляцій.

5

7

Доповідь історій хвороб, участь у науково-практичних конференціях, патологоанатомічних розтинах.

5

8

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

64. Перелік питань для підсумкового контролю

Модуль І

 1. Клініка та симптоми гострого апендициту.

 2. Клініка ускладнень гострого апендициту.

 3. Клініка та симптоми перфоративної виразки шлунку.

 4. Клініка та симптоми виразкової шлунково-кишкової кровотечі.

 5. Хірургічне лікування кил живота.

 6. Защемлена кила живота, клініка, діагностика, види, тактика.

 7. Клініка та симптоми гострого холециститу.

 8. Способи операцій при жовчнокам’яній хворобі.

 9. Клініка та симптоми гострого панкреатиту.

 10. Консервативне та оперативне лікування гострого панкреатиту.

 11. Анатомія стравохіду.

 12. Клініка та діагностика захворювань (кардіоспазм, пухлини, дивертикули, опіки) стравохіду.

 13. Клініка та лікування маститів.

 14. Диференційна діагностика доброякісних та злоякісних пухлин молочної залози.

 15. Клініка та діагностика гнійних захворювань легенів та плеври.

 16. Невідкладна допомога у разі пневмотораксу.

 17. Класифікація та діагностика травм грудної клітини.

 18. Показання до торакотомії у разі травми грудної клітини.

 19. Анатомія діафрагми.

 20. Клініка та діагностика кил діафрагми.

 21. Клініка та діагностика пухлин середостіння.

26. Клініка та лікування медіастинитів.


5. Перелік обов'язкової літератури:

1. Факультетська хірургія /За редакцією В.О.Шідловського, М.П.Захараша Тернопіль Укрмедкнига 2002.

 1. Ковальчук Л.Я., Спіженко Ю.П., Саєнко В.Ф., Книшов Г.А., Ничитайло М.Ю. Шпитальна хірургія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – С. 360 – 369.

3. Шалімов О.О., Шалімов С.О., Ничитайло М.Ю. та інші. Хірургія шлунково-кишкового тракту. К.: Здоров’я, 1998.

 1. Б.В.Петровський, Н.Н.Каншин, Н.О.Миколаїв. –Хірургія діафрагми. – Л., 1966. – С. 172-235.

 2. Шалімов О.О., Шалімов С.О., Ничитайло М.Ю. та інші. Хірургія печінки і жовчовивід-них шляхів.-К.: Здоров’я, 1993. – С.308 – 336.

6. Кузин М.И. Хирургические болезни, 1987. – 600с.

 1. Вагнер Е.А. Хірургія ушкоджень груди. “Медицина”, М. 1981. – 288с.

 2. Грінцов О.Г., Хацко В.В., Колкін Я.Г. та інші. Методичні рекомендації для практичних занять з фак. хірургії. – Донецьк, 2002. – 205 с.

 3. Романенко А.Е. Закрытые повреждения живота.-К.: Здоровье, 1985. – 207с.

 4. Русанов А.А. Аппендицит. – Л., 1979. – 172с.

додаткової літератури:

  1. Хвороби стравоходу і кардії /За редакцією Д.И.Тамулевичюте Москва, 1996.

2. Колкин Я.Г., Вечерко В.Н. Грижі стравохідного отвору діафрагми. Hesling Nrading. – Т. – А. – 1999. – 208 с.

 1. Куницький Ю.Л. та ін. Клінічна діагностика при гострих захворюваннях і закритій травмі живота.– Київ,1999. – С.118.

 2. Гринцов А.Г., Буценко В.Н., Куницкий Ю.Л. и др. Симптомы и синдромы в неотложной хирургии живота. Киев, 2001. – 60с.

 3. Спиженко Ю.П., Мильков О.Б., Лагода А.Е. и др. Острый гнойный перитонит.- Харьков, 1997. – 190с.

 4. Ротков И.Л. Диагностические и тактические ошибки при остром аппендиците.-М., 1988.-206с.

Схожі:

Тема кількість iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 201 3 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Тема кількість iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2008 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Тема кількість iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2010 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Тема кількість iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2009 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Тема кількість iconТема кількість
move to 1143-14623
Тема кількість iconТема кількість
move to 1143-14623
Тема кількість iconНазва інституту Кількість та назви кафедр
Кількість викладачів, що працюють в інституті, кількість професорів, докторів, доцентів, кандидатів
Тема кількість iconТема кількість
Введення в фармакотерапію. Знайомство з кафедрою. Методи діагностики та лікування
Тема кількість iconТема Кількість
Організаційно-процесуальні засади проведення судово-медичної експертизи в Україні
Тема кількість iconТема Кількість годин
Методологія та організація робіт з стандартизації. Порядок, розробка, впровадження та додержання стандартів
Тема кількість iconТема кількість годин
Модуль 1 загальна фармацевтична хімія. Лікарські засоби неорганічної та органічної природи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи