Перелік напрямів підготовки, спеціальностей на які здійснюється прийом до внту за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра icon

Перелік напрямів підготовки, спеціальностей на які здійснюється прийом до внту за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра
Скачати 149.65 Kb.
НазваПерелік напрямів підготовки, спеціальностей на які здійснюється прийом до внту за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра
Дата11.07.2012
Розмір149.65 Kb.
ТипДокументи

Перелік напрямів підготовки, спеціальностей на які здійснюється прийом до ВНТУ

за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра


Шифр галузі

Найменування
галузі знань

Напрям підготовки

Ліцензований обсяг

Перелік спеціальностей і спеціалізацій, які можна отримати після завершення освітньо-професійної програми підготовки бакалавра і продовження навчання

Ліцензований обсяг

бакалавр

спеціаліст

магістр

код
напряму

найменування

денна

заочна

найменування

денна

заочна

денна

заочна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

^ Соціальні науки, бізнес і право

210

210

20

20

0306

Менеджмент і
адміністрування

6.030601

^ Менеджмент (організацій)

210

210

Менеджмент організацій

Спеціалізації:

Менеджмент організацій з зовнішньоекономічних відносин

Менеджмент організацій з фінансово-кредитної діяльності

Менеджмент організацій з інформаційної діяльності

Менеджмент організацій будівництва

Менеджмент організацій машинобудування

Менеджмент організацій радіоелектроніки і зв’язку

^ Природничі науки
0401

Природничі науки

6.040106

^ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

40

25

^ Екологія таохорона навколишнього середовища

Спеціалізації:

Комп’ютеризовані системи екологічного
моніторингу

40


25


10


10


Техногенно-екологічна безпека

Інженерія


0501

Інформатика та

обчислювальна техніка

6.050101

^ Комп’ютерні науки

65

65

Інтелектуальні системи прийняття рішень

Спеціалізації:

Інтелектуальні системи прийняття рішень

50

50

9

9

Інтелектуальні інформаційні технології обробки даних в системах моніторингу та контролю

6.050102

^ Комп’ютерна інженерія

60

60

Комп’ютерні системи та мережі

60

60

20

20

6.050103

^ Програмна інженерія

60

60

Програмне забезпечення автоматизованих
систем


75

75

20

20

0502

Автоматика та управління

6.050201

^ Системна інженерія

90

110

Системи управління і автоматики

90

110

25

25

0505

Машинобудування та
матеріалообробка

6.050502

Інженерна механіка

85

85

^ Металорізальні верстати та системи

30

30

6

6

Технологія машинобудування

55

55

10

10

6.050504

Зварювання

30

30

^ Технологія і устаткування, відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій

30

30

8

8

0506

Енергетика та енергетичне
машинобудування

6.050601

Теплоенергетика

40

40

Теплоенергетика

40

40

15

15

0507

Електротехніка та
електромеханіка

6.050701

Електротехніка та електротехнології

160

160

^ Електричні станції

50

50

15

15

Електричні системи і мережі

50

50

10

10

^ Електротехнічні системи електроспоживання

60

60

18

14

Енергетичний менеджмент

30

30

10

10

6.050702

Електромеханіка

90

50

^ Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод


50

50

9

9

^ Електричні системи і комплекси транспортних засобів

40

00508

Електроніка

6.050801

^ Мікро- та наноелектроніка

30

30

Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади

30

30

8

8

6.050802

^ Електронні пристрої та системи

30

30

Електронні прилади та пристрої

30

30

9

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

6.050901

Радіотехніка

90

110

Радіотехніка

40

50

15

15

^ Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і
телебачення


50

60

20

20

6.050902

^ Радіоелектронні апарати

70

70

Виробництво електронних засобів

30

30

8

8

^ Біотехнічні та медичні апарати і системи

40

40

12

12

6.050903

Телекомунікації

80

60

^ Телекомунікаційні системи та мережі

50

30

9

9

Технології та засоби телекомунікацій

30

30

9

9

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології

6.051001

^ Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

30

30

Метрологія та вимірювальна техніка

30

30

10

10

6.051004

Оптотехніка

40

40

^ Лазерна та оптоелектронна техніка

40

40

10

10

Будівництво та архітектура


0601

Будівництво та архітектура

6.060101

Будівництво

130

140

^ Промислове та цивільне будівництво

60

70

20

20

Міське будівництво та господарство

20

30

10

10

^ Теплогазопостачання та вентиляція

40

40

5

5

Транспорт і транспортна інфраструктура


0701

Транспорт і транспортна
інфраструктура

6.070106

^ Автомобільний транспорт

60

70

Автомобілі та автомобільне господарство

60

70

15

15

Безпека


1701

Інформаційна безпека

6.170101

^ Безпека інформаційних і комунікаційних

систем

40


40


Захист інформації в комп’ютерних системах
та мережах


33

33

7

7

6.170103

Управління інформаційною безпекою

40

40

Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом

30

0

10

0

Схожі:

Перелік напрямів підготовки, спеціальностей на які здійснюється прийом до внту за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра iconПорядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
Прийом документів здійснюється по 14 липня. Для вступників, які навчалися за освітньо-професійними програмами бакалаврів за скороченим...
Перелік напрямів підготовки, спеціальностей на які здійснюється прийом до внту за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра iconПорядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
Прийом документів здійснюється по 14 липня. Для вступників, які навчалися за освітньо-професійними програмами бакалаврів за скороченим...
Перелік напрямів підготовки, спеціальностей на які здійснюється прийом до внту за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра iconНаказ №728 Про зарахування бакалаврів на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста
Макарова на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки...
Перелік напрямів підготовки, спеціальностей на які здійснюється прийом до внту за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра iconПротокол №1 від 15 листопада 2011 року Миколаїв, 2011 р. 1
Макарова на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки...
Перелік напрямів підготовки, спеціальностей на які здійснюється прийом до внту за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра iconНаказ №737 уч Про зарахування абітурієнтів для навчання за скороченими програмами підготовки бакалаврів
Макарова на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки...
Перелік напрямів підготовки, спеціальностей на які здійснюється прийом до внту за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра iconНаказ №159 уч Про зарахування бакалаврів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"
Макарова на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки...
Перелік напрямів підготовки, спеціальностей на які здійснюється прийом до внту за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра iconПорядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
Володимира Даля в поточному році за відповідним напрямом підготовки, незалежно від джерел фінансування та форм здобуття вищої освіти,...
Перелік напрямів підготовки, спеціальностей на які здійснюється прийом до внту за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра iconПорядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
Володимира Даля в поточному році за відповідним напрямом підготовки, незалежно від джерел фінансування та форм здобуття вищої освіти,...
Перелік напрямів підготовки, спеціальностей на які здійснюється прийом до внту за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра iconПодільський державний
Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами „бакалавра (1-4 курси) здійснюється за державним замовленням та за кошти фізичних...
Перелік напрямів підготовки, спеціальностей на які здійснюється прийом до внту за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра iconПерелік напрямів підготовки та конкурсних предметів при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи