Реалізація відвертості в дискурсі сімейного спілкування icon

Реалізація відвертості в дискурсі сімейного спілкування
Скачати 63.57 Kb.
НазваРеалізація відвертості в дискурсі сімейного спілкування
Дата11.07.2012
Розмір63.57 Kb.
ТипДокументи

Реалізація відвертості в дискурсі сімейного спілкування

Оксана Проценко ( Суми, Україна )

У статті йдеться про особливості реалізації відвертості в дискурсі сімейного спілкування, який базується на аспекті добровільного чи примусового викриття таємниць, проаналізовано його вербальні компоненти та їх функціонування.

The article deals with the peculiarities of the realization of frankness in the matrimonial discourse which is based on the aspect of voluntary or compulsory revealing of a mystery. Its verbal components and their functioning are analyzed.

Пошук шляхів комплексного вивчення мови, свідомості, мислення і культури привів до закріплення у понятійному апараті лінгвістики нових категорій, використання яких істотно збагачує аналіз змісту мовних явищ і надає більшої глибини та ефективності семантичним дослідженням [1]. Зокрема з розвитком когнітивної лінгвістики, основним завданням якої є «системний опис та пояснення механізмів людського засвоєння мови і принципів структурування цих механізмів» [4], особливу увагу привертає поняття дискурсу.

У сучасній лінгвістичній літературі немає єдиного чіткого визначення поняття «дискурс» [2]. Узагальнивши різні підходи до розуміння сутності дискурсу, сучасний російський лінгвіст Михайло Макаров зазначає, що можливі три позиції щодо визначення сутності дискурсу[5]. Так, з точки зору формальної інтерпретації дискурс є утворенням вищого рівня, ніж речення; з позиції функціональної інтерпретації дискурс постає як використання мови у всіх її різновидах; у межах ситуативної інтерпретації дискурс сприймається як втілення засобів мови чи мовного коду в оточенні соціальних, психологічних, культурних обставин спілкування особистостей. Важливим є саме таке, функціонально-комунікативне, прагматичне в своїй основі розуміння сутності дискурсу.

Дискурс – інтерактивний і трансактивний тип комунікативної діяльності, який має різні форми вияву й відбувається у межах конкретного каналу спілкування, регулюючись стратегіями і тактиками учасників спілкування; синтез когнітивних, мовних та позамовних чинників, які формують мовленнєві жанри і мовленнєві акти [7].

Однією з найактуальніших проблем лінгвістичної генології є виокремлення та опис мовленнєвого жанру розмовного усного дискурсу [2].

Усне мовлення первинне. Письмо є вторинним, додатковим щодо усної мови і виникає як спосіб її фіксації. Важлива ознака писемного мовлення – відсутність безпосереднього співрозмовника. Усне мовлення є основою спілкування, воно передбачає співрозмовника або спрямоване на певний склад слухачів, а також має відповідати ситуації. І труднощі мовного спілкування зростають прямо пропорційно до числа тих, хто спілкується. А там, де одна зі сторін є невизначеною множиною, ці труднощі досягають максимуму. Варто відзначити ще такі особливості :

  • для усного мовлення мусить бути реальна життєва ситуація;

  • звукове мовлення сприймається на слух як цілісний відрізок мовленнєвого потоку, де є своя гра темпоритмів, темброві забарвлення, модуляція голосу;

  • надзвичайно важливою для усного мовлення є інтонація. У ній, метафорично висловлюючись, серце й розум живої мови, її музика, ритмомелодика;

  • усне мовлення діє на слухача не тільки змістом, а й усією манерою виступу;

  • для усного мовлення характерна непідготовленість, спонтанність; людина звичайно думає не про те, як вона говорить, а про те, що скаже; гнучкість думки при цьому більша, ніж коли людина пише;

  • в усному мовленні користуємося багатьма готовими формулами;

  • в усному мовленні буває забагато слів, вони повторюються, нерідко є зайвими [2].

Можна також виділити різновиди усного дискурсу, беручи до уваги сферу його функціонування : літературне усне мовлення вживаємо у побуті, на виробництві, в освіті, науці, у сфері державного життя, засобах масових інформацій, у церкві, у родині, хоч в окремих сферах воно утверджується ще не без певних труднощів. Отже, можна говорити про усний літературний дискурс : побутовий та публічний [6].

Надзвичайно важливим в родинному усному розмовному дискурсі постає питання викриття таємниць та секретів. Таємниця – це інформація, що зберігається в секреті [3]. Учасники родинного дискурсу відкривають душу та розповідають свої таємниці як з власної волі, так і з примусу. Коли комунікативний акт між членами родини відбувається без бажання одного з учасників розкрити свої секрети, а особливо ті, що компрометують цього учасника комунікації, то дискурс сповнений емоційності : використання емоційно забарвлених лексичних одиниць, невербальні засоби комунікації та дії, сповнені чуттєвості, такі як : сльози, крик, окрім того, розмова відбувається на підвищених тонах. Уривок фрагменту діалогу між чоловіком та дружиною показує, що дружина, яка зрадила, не хоче розкривати власної таємниці, а тому коли виявляється, що чоловік знає її секрет, вона починає плакати та емоційно розмовляти.

^ I am afraid you have thought me a bigger fool than I am.”

She did not quite know what to say. She was undecided whether indignantly to assert her innocence or to break out into angry reproaches. He seemed to read her thoughts.

I have got all the proof necessary.”

She began to cry. The tears flowed from her eyes without any particular anguish and she did not dry them: to weep gave her a little time to collect herself. But her mind was blank. He watched her without concern, and his calmness frightened her. He grew impatient.

^ You are not going to do much by crying, you know.”

His voice, so cold and hard, had the effect of exciting in her a certain indignation. She was recovering her nerve.

I don't care. I suppose you have no objection to my divorcing you. It means nothing to a man….He ( Charlie, a lover) loves me with all his heart and soul. He loves me passionately as I love him. You've found out. I'm not going to deny anything. Why should I? We've been lovers for a year and I'm proud of it. He means everything in the world to me and I'm glad that you know at last. We're sick to death of secrecy and compromise and all the rest of it. It was a mistake that I ever married you, I never should have done it, I was a fool. I never cared for you. We never had anything in common. I don't like the people you like and I'm bored by the things that interest you. I'm thankful it is finished.” ( W.S.Maugham )

В деяких комунікативних ситуаціях, коли один із учасників дискурсу сімейного спілкування примушує розкритися, інший комунікант коротко обриває будь-які наміри спілкуватися на дану тему. Як в прикладі розмови доньки та матері, в якій донька намагається дізнатися про те, куди подівся її батько, чому родина зараз бідує і мати змушена працювати служницею, але мати не має наміру викривати свої таємниці і використовує прислів'я , щоб швидко та коротко перервати розмову.

^ Curiosity kills the cat,” she'd snap. “Let the past lie.”

Let the past lie, ”she'd repeat after a while with a heavy sigh.” Twon't change none.” ( Mary Lide )

Подібна ситуація може розгортатися й дещо за іншим сценарієм. Донька допитується, чому мати вийшла заміж за цього чоловіка, але розмова не складається. Мати використовує короткі фрази, а потім щоб повністю зупинити цю розмову, використовує загальні кліше «a good person», «a nice man».

^ Why did you marry my dad?”

She looked at me closely.

Do not be silly.”

I'm not being silly.”

We had to have something for you, and besides, he's a good man, though I know he's not one to push himself. But do not you worry, you are dedicated to the Lord, I put you down for missionary school.” ( Jeanette Winterson )

В той час, коли комунікант сам має бажання відкрити свої секрети, він довго обдумує, інколи готує промову, якщо таємниця не є дуже приємною, намагається її сказати якомога швидше. В ситуації, коли чоловік хоче розповісти власній дружині, що одного разу він її зрадив, то він вимовляє свою найпотаємнішу таємницю дуже швидко, ніби думаючи, що таким чином зменшить біль іншого комуніканта шляхом швидкого промовляння.

^ How can I do this? he thought. He made himself an unusually tall Scotch and sat down near her. “Honey, I gotta talk to you.”

Sure. Is something wrong? She put her book down.

Well, sort of. Yes.”

He lowered his head. Sheila was suddenly frightened…”Bob,” she said with candor, “something in your voice scares me. Have I done anything?”

^ No. It's me. I've done it.” Bob took a breath. He was shaking. “Sheila, remember when you were pregnant with Paula?”

Yes?”

I had to fly to Europe – Montpellier – to give that paper…”

And…?”

I had an affair.” He said it as quickly as he could. Like ripping off a bandage fast, to cause less pain.

Sheila's face went ashen. ”No,” she said, shaking her head violently as if to drive out what she had just heard. “This is some terrible joke.” She looked at him for reassurance. “Isn't it?”

^ No. It's true,” he said tonelessly. “I-I'm sorry.” (Erich Segal )

Нерідко людина наважується на те, щоб розповісти певний секрет лише тоді, коли у її близької людини подібна ситуація. Мати розповідає синові, що вона багато років тому зрадила свого чоловіка і хотіла його покинути, але дізнавшись, що дружина коханця вагітна, повернулася до чоловіка. Мати до цього і словом не примовилась перед сином про свою таємницю, але коли дізналася, що він також в схожій ситуації, відкрила йому свою душу.

Rita Marsden confided to her son, that years ago she too had been faced with a dilemma of the heart, when her attraction to a particular man had all but broken up two marriages. Had it not been for the absolute love and devotion of her husband, she might have given in to her own selfish feelings. 'You see, Rick,' she explained, 'sometimes you're dazzled into believing that what you feel is really love, when it's nothing more than fascination. I found out that this man's wife was expecting his child; and I believed for a long time that that was the reason I gave him up ... at a bad time for me too.' She lowered her eyes and squeezed his hand, before going on in a tremulous voice, 'It was a time when I desperately needed the strength and support he was offering me. I'm grateful (hat it didn't take me long to realize that it was not love I felt for him. I was attracted by his tall strong physique, and his laughing blue eyes. But things can change with time, Rick, and so often infatuation can really seem like a torment of love. You have to be sure, don't you see? You must take the time to be sure of your true feelings.' She paused to look up, and Rick was moved by the anguish in her eyes. ( Josephine Cox ).

Не часто, але все ж таки трапляється, коли теща та зять довіряють один одному і розкривають свої потаємні думки. В прикладі показана ситуація, коли теща вже втомилася від переїздів від однієї доньки до іншої, не має змоги щиро поговорити з рідними доньками і знаходить доброго співрозмовника в зятеві. Теща розповідає йому, що не хоче залежати від доньок, але це її таємниця, бо розповівши її донькам, може посваритися з ними та їй ніде буде жити.

Oh, Frank.” Louise felt that she had to speak the truth to him. “Don't pretend. I know Anne doesn't want to be bothered with me now. No, it's all right. I don't blame her. I know what it gets like towards the end, when you are so tired of waiting.”

^ Where will you go, Mother?”

I don't know yet, but I'll think of something. I just can't be dependent on the girls any longer. It isn't fair on them, and – here is a thing that nobody's thought of yet – it is not very easy for me, either.”

I've often thought that,” Frank said candidly…”Poor Mother,” he said. “I'm darned sorry for you. Wish I could help. Look here, you'd better come to us. I'll talk to Anne.”

^ I can't.” ( Monica Dickens )

Отже, питання розкриття таємниць та секретів в дискурсі сімейного спілкування знаходить реалізацію в залежності від того аспекту, чи хоче комунікант, що має секрет, відкритися добровільно чи інший комунікант змушує його це зробити. В залежності від цього, комунікативний акт має різні форми вербалізації.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Андрейчук Н.І., Мамажанова І.А. Деякі особливості вербалізації концепта «доля» в українській та англійській мовах// Проблеми мовознавства, психолінгвістики і соціолінгвістики. – 2007. - № 16. – С.47-51.

2. Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної генології. – К.: Академія, 2006.- 248с.

3.Великий тлумачний словник сучасної української мови / Під ред. В.Т.Бусел. – К.: Ірпінь ВІФ «Перун», 2004. – 1440с.

4. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретпрующего подхода// Вопр.языкознания. – 1994. - № 4. – С.17.

5. Макаров М. Г. Cложность и вариативность категорий диалектики.- Л.:Наука, 1988. – 216 с.

6. Сербенська О.А. Актуальне інтерв'ю з мовознавцем. – К.: Академія, 2001. – 148с.

7. Сусов И.П.,Аристов С.А. Коммуникативно – когнитивная лингвистика и разговорный дискурс. – saristov@uos.de,1999. – 11c. ( http://homepages.tversu.ru/ ~susov/Aristov.htm

8.Brown P.,Levinson S.C. Politeness: Some Universals in Language Usage.- Cambridge: Cambridge University press, 1987

Список ілюстративних джерел

1. Cox J. Her Father's Sins. - London: Mackays of Chatham plc, 1987. - 278 p.

2. Dickens M. The Winds of Heaven. – London: Penguin Books, 1977.– 240 p.

3. Lide M. The Homecoming. - London: Harpercollins, 1992. – 110 p.

4. Maugham W.S. The Painted Veil. – K.:Знання, 2006. – 288 р.

5. Segal E. Man, Woman and Child. – N.Y.: Harper & Row, Publishers, Inc., 1980. – 576 p.

6. Winterson J. Oranges are not the Only Fruit.-London: Pandora, 1990.–182 p.


ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Оксана Проценко – аспірант кафедри перекладу СумДУ

Наукові інтереси: дискурсивні дослідження.

Схожі:

Реалізація відвертості в дискурсі сімейного спілкування iconПроценко О. В. (Суми,Україна) Конфліктне забарвлення дискурсу сімейного спілкування
У статті йдеться про дискурс сімейного спілкування, що може мати конфліктний характер, його особливості та характеристики
Реалізація відвертості в дискурсі сімейного спілкування iconМаніпулятивні стратегії в дискурсі сімейного спілкування
Останні десятиріччя позначилися зростаючим інтересом науковців до вивчення впливу потенціалу мови,її можливостей регулювати поведінку...
Реалізація відвертості в дискурсі сімейного спілкування iconО. В. Звертання в дискурсі спілкування батьків та дітей
У статті йдеться про звертання як засіб вираження адресованості мовлення в дискурcі спілкування батьків та дітей
Реалізація відвертості в дискурсі сімейного спілкування iconТипи ролей у родинному дискурсі
У статті розглянуто рольові парадигми у родинному дискурсі, що залежать від статі та віку, подається опис та аналіз соціальних та...
Реалізація відвертості в дискурсі сімейного спілкування iconКвантитативно-квалітативні одиниці в художньому дискурсі
Основну увагу звернено на їх роль у формуванні дискурсивної зв’язності та цільності. Аналізується участь квантитативно-квалітативних...
Реалізація відвертості в дискурсі сімейного спілкування iconУдк 378. 14 © Штефан Л. В
Тому перед педагогами постає завдання по надолуженню цього розриву. Особливої уваги потребує реалізація концепції інтерактивної системи...
Реалізація відвертості в дискурсі сімейного спілкування iconМетодична розробка проведення практичного заняття по курсу соціальної психології зі студентами ІІ курсу стоматологічного факультету Тема 4: психологія спілкування: пізнавальна сторона
У спільній діяльності міжособистісне спілкування людей підпорядковано спільній меті — вирішенню конкретної задачі. Отже, вирішення...
Реалізація відвертості в дискурсі сімейного спілкування iconТренінги успішна реалізація професійної кар'єри (вибір, планування та реалізація)
Технології прихованого управління та маніпуляції (техніка самоподачі; службові відносини; захист від маніпуляцій)
Реалізація відвертості в дискурсі сімейного спілкування iconЛекція №2 мовні І позамовні чинники культури професійного спілкування план Фонетичні аспекти культури професійного спілкування: артикулювання
Радевич-Винницький Я. Етикет І культура спілкування: Навч посібник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2006. – 2006. – 291...
Реалізація відвертості в дискурсі сімейного спілкування iconОксана Володимирівна Проценко імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі
В статті мова йде про імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі, яке відбувається за допомогою порушення комунікативних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи