«будівельна техніка» до виконання лабораторної роботи «визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» та самостійної роботи за темою icon

«будівельна техніка» до виконання лабораторної роботи «визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» та самостійної роботи за темою
Скачати 98.57 Kb.
Назва«будівельна техніка» до виконання лабораторної роботи «визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» та самостійної роботи за темою
Дата11.07.2012
Розмір98.57 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


А.О. Качура, О.М. Болотських, М.Г. Костюк


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


з курсу


«БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА»


до виконання лабораторної роботи


«ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВІБРАТОРІВ
ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ»та самостійної роботи за темою


«МАШИНИ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ»


(для студентів денної і заочної форм навчання рівня підготовки «Бакалавр», напрямів підготовки 0601 – «Будівництво»,

0306 –«Менеджмент»)


^ Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» та самостійної роботи за темою «Машини і обладнання для ущільнення бетонної суміші» з курсу «Будівельна техніка» (для студентів денної і заочної форм навчання рівня підготовки «Бакалавр») / Укл.: Качура А.О., Болотських О.М., Костюк М.Г. – Харків: ХНАМГ, 2008 – 1 с.


Укладачі: А.О. Качура, О.М. Болотських, М.Г. Костюк


Рецензент: І.І. Кобзар


Рекомендовано кафедрою технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів, протокол № 5 від 27.12.07 р.

^ ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


На сучасному етапі, з метою покращення підготовки студентів згідно з Болонською декларацією особливу увагу приділяється самостійній роботі студентів. Метою такою організації навчального процесу є підвищення творчої здатності майбутніх спеціалістів, формування вмінь і навичок, що дозволяють самостійно вирішувати складні професійні завдання.

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми курсу «Будівельна техніка» і призначені для виконання лабораторної роботи за темою «Визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» й самостійної роботи за темою «Машини і обладнання для ущільнення бетонної суміші».

Мета лабораторної і самостійної роботи – ознайомити студентів з сучасними вібраційними машинами і обладнанням для ущільнення бетонної суміші, які використовують у процесі зведення монолітних будівель і споруд, ремонті й реконструкції, а також методами визначення їх експлуатаційних характеристик.

^ 1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА


«Визначення експлуатаційних характеристик вібраторів
для ущільнення бетонної суміші»Для роботи використовують два типи промислових вібраторів: поверхневий електричний і глибинний з виносним електродвигуном. Їх схеми показані на рис. 1., 2.


Завдання:


 1. Ознайомитися з конструкцією поверхневого вібратора. Записати його вагу, потужність електродвигуна, кутову швидкість і напругу.
 1. Установити орієнтовно, шляхом заміру ваги дебалансу, заміряти його ексцентрицитет.
 1. Зробити розрахунки:
  1. збурюючої сили вібратора, кН.


,


де F – збурююча сила вібратора, кН;

m – вага дебалансу, кН;

w – кутова швидкість обертання, рад/с;

R – ексцентрицитет дебалансу, мм.


  1. амплітуди коливання, мм


,


де А – амплітуда коливання вібратора, кН;

m – вага дебалансу, кН;

m1 – вага вібруючих частин вібратора, кН;

R – ексцентрицитет дебалансу, мм. 1. Прийнявши розмір робочого майданчика вібратора 1м2, глибину ущільнення 0,3 м, час перестановки вібратора 7 с і коефіцієнт з’єднання 0,75, розрахувати технічну продуктивність поверхневого вібратора, м3/год


,


де Птех – технічна продуктивність вібратора, м3/год;

Р – розмір робочого майданчика, м2;

h0 – глибина ущільнення, м;

t1 – оптимальний час вібрації (беремо 30 с)

t2 – час перестановки вібратора.


Розрахунки і заміри записати до журналу. 1. Ознайомитися з конструкцією планетарних механізмів вібрації глибинного вібратора з виносним електричним двигуном.
 1. Дослідити залежність числа коливань наконечника вібратора від різниці діаметрів бігунка і бігової доріжки за такими умовами:


кутова швидкість двигуна - 2900 об/хв.,

діаметр бігунка - 25 мм,

діаметр бігової доріжки - 28, 31, 37, 41 мм

(обкатка зовнішня) 1. Те ж виконати для механізму з внутрішньою обкаткою, змінивши розміри бігунка і доріжки.


Число коливань наконечника розраховувати за формулою, кол./хв.


,


де N – число коливань наконечника вібратора за хвилину;

R? – радіус бігунка, мм;

Rg – радіус бігової доріжки, мм;

n – число обертів вала бігунка, об/с.


Показники розрахунків і заміри записати до журналу.

Рис. 1 – Схема поверхневого вібратора:


1- електродвигун; 2 – дебаланси; 3 – площадка;
4 – корпус; 5 – електрокабель

Рис. 2 – Схема глибинного вібратора з виносним електричним двигуном:


1 – електродвигун; 2 – мультиплікатор; 3 – вимикач; 4 – гнучкий вал; 5 – стержень; 6 – замок; 7 – бігунок; 8 – шпиндель; 9 – гнучка муфта; 10 – вал; 11 – бігова доріжка


а – планетарний механізм із зовнішньою обкаткою;

б – планетарний механізм із внутрішньою обкаткою


^ Журнал запису результатів виміру і розрахунків


з/п

Показники

Од. виміру

Кількість

Примітки

1

Вага поверхневого вібратора

кН2

Потужність електродвигуна

кВт3

Число обертів електродвигуна

хв.-1, об/хв.4

Напруга струму

В5

Вага дебалансу

кн.6

Ексцентрицитет дебалансу

мм7

Збурюючи сила вібрації

кн.8

Амплітуда коливань

мм9

Продуктивність поверхневого вібратора

м310

Число коливань наконечника глибинного вібратора при зовнішньої обкатці з діаметром бігової доріжки

28

31

37

41

мм

мм

мм

мм11

Число коливань наконечника глибинного вібратора при внутрішньої обкатці й діаметрі бігунка

28

31

37

41

мм

мм

мм

мм
На основі розрахункових даних побудувати графік залежності частоти коливань наконечника вібратора від різниці діаметрів бігунка і бігової доріжки.


Список літератури


 1. Фиделев А.С., Чубук Ю.Ф. Строительные машины. – К., 1971. – 337-348 с.

 2. Баладинский В.Л.; Смирнов В.М.; Емельянова І.А. Будівельні машини, Збірник вправ. – К., 2001. – 123 с.

 3. Качура А.О., Костюк М.Г., Панченко В.О. Технологія і механізація будівельних процесів: Навч. посібник – Харьков: ХНАМГ, 2005. – 279 с.

^ 2. САМОСТІЙНА РОБОТА


«Машини і обладнання для ущільнення бетонної суміші»


Самостійну роботу за темою студент виконує під керівництвом викладача. За результатами самостійної роботи студент готує реферат. Література: [1, гл. 4, стр. 125…..192; 2, гл. 4, стр. 175….202; 3, стр. 165…..160]


^ Методичні вказівки


 • Вивчити чинники, що визначають методи бетонування. Ознайомитися із засобами укладання бетонних сумішей і їх вибором. Описати вплив ущільнення у процесі бетонування.

 • Знати процес вібраційного ущільнення суміші, вплив хвильового тиску, частоти коливань, параметри вібрування, а також ефективність високочастотного вібрування.

 • Звернути увагу на ущільнення бетонної суміші глибинними й лопатевими вібраторами.

 • Вивчити особливості ущільнення рухливих і литих бетонних сумішей.Запитання для самоперевірки


 • Перерахувати й дати стислу характеристику засобам укладання бетонної суміші.

 • Вибір засобу бетонування.

 • Процес вібраційного ущільнення бетонної суміші, вплив хвильового тиску, частоти коливань.

 • Параметри вібрування. Ефективність високочастотного вібрування.

 • Ущільнення бетонної суміші глибинними й лопатевими вібраторами.Список літератури


 1. Афанасьев А.А. Возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона. – М.: Стройиздат. 1990. – 384 с.

 2. Атаев С.С. Технология индустриального строительства из монолитного бетона. – М.: Стройиздат. 1989. – 336 с.

 3. Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного производства: Учебник. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 752 с.Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» та самостійної роботи за темою «Машини і обладнання для ущільнення бетонної суміші» з курсу «Будівельна техніка» (для студентів денної і заочної форм навчання рівня підготовки «Бакалавр»)


Укладачі: Алла Олексіївна Качура,

Олег Миколайович Болотських,

Миколай Георгійович Костюк.


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2008, поз.30 М
Підп. до друку 12.03.08 Формат 60x84 1/16. Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн. – друк. арк. 0,3 Обл. – вид. арк. 0,6

Тираж 150 прим.

Зам. №
61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

«будівельна техніка» до виконання лабораторної роботи «визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» та самостійної роботи за темою iconМ. Г. Костюк методичні вказівки до практичних занять, розрахунково-графічних завдань І самостійної роботи з дисципліни будівельна техніка
«Будівельна техніка» (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання напряму підготовки 060103 «Водопостачання та водовідведення»)...
«будівельна техніка» до виконання лабораторної роботи «визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» та самостійної роботи за темою iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни " фізика " " визначення роботи виходу електрона"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Фізика” “Визначення роботи виходу електрона” ( розділ...
«будівельна техніка» до виконання лабораторної роботи «визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» та самостійної роботи за темою iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи
«Будівельна техніка», виконання лабораторних, практичних занять та контрольної роботи (для студентів 2,3 курсів денної І заочної...
«будівельна техніка» до виконання лабораторної роботи «визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» та самостійної роботи за темою iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення оцінок І довірчих меж для параметрів нормального розподілу при вимірюванні...
«будівельна техніка» до виконання лабораторної роботи «визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» та самостійної роботи за темою iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторної роботи Прочитайте лекцію 12. Порядок виконання роботи
Створити директорію Lab7, в якій будуть розміщуватися проекти цієї лабораторної роботи
«будівельна техніка» до виконання лабораторної роботи «визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» та самостійної роботи за темою iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторної роботи Прочитайте лекцію 13. Порядок виконання роботи
Створити директорію Lab8, в якій будуть розміщуватися проекти цієї лабораторної роботи
«будівельна техніка» до виконання лабораторної роботи «визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» та самостійної роботи за темою iconЛабораторна робота 19 Спектральна густина випромінювальної здатності чорного тіла 1 Порядок виконання лабораторної роботи
Після виконання лабораторної роботи, потрібно виконати теоретичне завдання з теми роботи
«будівельна техніка» до виконання лабораторної роботи «визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» та самостійної роботи за темою iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни " фізика " "визначення ємності конденсатора мостовою схемою"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Фізика “ “Визначення ємності конденсатора мостовою...
«будівельна техніка» до виконання лабораторної роботи «визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» та самостійної роботи за темою iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни " фізика " "визначення показника заломлення рідини рефрактометром"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Фізика” “Визначення показника заломлення рідини рефрактометром”...
«будівельна техніка» до виконання лабораторної роботи «визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» та самостійної роботи за темою iconАкадемія міського господарства будівельна механіка
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи, виконання контрольних І розрахунково-графічних завдань з курсу «Будівельна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи