Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth icon

Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth
Скачати 155.15 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth
Дата11.07.2012
Розмір155.15 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, Ministry of Education, Science, Youth

молоді та спорту України and Sports of Ukraine

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ SUMY STATE

УНІВЕРСИТЕТ UNIVERSITY


40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 2, Rymsky-Korsakov St., Sumy, Ukraine, 40007

E-mail: info@tender.sumdu.edu.ua E-mail: info@tender.sumdu.edu.ua

Телефон: (0542) 687-826 Telephone: (0542) 687-268

Факс: (0542) 687-826 Fax: (0542) 687-826

02 березня 2011 р. № ______________

Запит цінових пропозицій


1. Замовник:

1.1. Найменування Сумський державний університет

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05408289

1.3. Місцезнаходження м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, індекс - 40007

1.4. Реєстраційний рахунок замовника 35220003000024 в ГУДКУ в Сумській області

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) Любчак Володимир Олександрович, проректор з науково-педагогічної роботи, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб. 303, індекс – 40007, тел. (0542) 330-024 факс (0542) 687-826 е-mail info@tender.sumdu.edu.ua

^ 1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; 00027777

2. Джерело фінансування закупівлі кошти державного бюджету

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

^ 4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) www.sumdu.edu.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

^ 5.1. Найменування предмета закупівлі послуги з передавання даних і повідомлень (64.20.1)

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри

лот 1 - послуги з передавання даних і повідомлень 256 цифровими та 136 аналоговими лініями зв’язку;

лот 2 - послуги з передавання даних і повідомлень 20 аналоговими лініями зв’язку.

^ 5.3. Строк поставки товарів або надання послуг протягом квітня-грудня 2011 року.

6. Основні умови договору

 • на умовах, визначених Договором, Виконавець зобов’язаний надати послуги з передавання даних і повідомлень, а Замовник - прийняти та оплатити належно надані послуги;

 • обсяг закупівлі послуг може бути зменшений залежно від реального фінансування видатків;

 • ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін;

 • послуги надаються протягом квітня-грудня 2011 року;

 • Виконавець зобов’язаний надати послуги за місцем знаходження Замовника та визначених ним структурних підрозділів;

 • розрахунки за фактично отримані послуги за кожен місяць здійснюються протягом 10 робочих днів з дня підписання сторонами акту приймання-передачі наданих послуг та отримання рахунка;

 • Виконавець зобов’язаний забезпечити безперебійне надання послуг, які відповідають державним стандартам та вимогам, що звичайно ставляться для даного виду послуг;

 • кожна сторона зобов’язана надавати іншій інформацію, необхідну для належного виконання зобов’язань за Договором;

 • за порушення строків оплати Замовник сплачує пеню у розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення;

 • у разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % вартості послуг, з надання яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення.

 • Договір набирає чинності з дня його укладення та діє до 31.12.2011р.

7. Строк дії цінових пропозицій 120 календарних днів.

^ 8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 каб.407, індекс – 40007, спосіб подання – особисто або поштою

8.2. Строк 18 березня 2011р. до 10-00

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 каб.407, індекс - 40007

9.2. Дата 18 березня 2011р.

9.3. Час об 11.00

10. Додаткова інформація

1. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати цінові пропозиції як щодо одного, так і обох лотів.

2. Усі документи, що подаються учасником в складі цінової пропозиції, викладаються українською мовою. У разі надання документа, який видано іноземною мовою (окрім російської) учасник зобов’язаний прикласти належним чином оформлений переклад українською мовою.

3. Оцінка цінових пропозицій та визначення переможця процедури запиту цінових пропозицій здійснюється по кожному лоту окремо. Переможцем визнається той учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

4. Цінова пропозиція подається у запечатаному конверті, прошита, пронумерована та скріплена печаткою. В складі цінової пропозиції необхідно надати наступні документи, які повинні бути завірені підписом керівника та власною печаткою Учасника:

- цінову пропозицію у формі, що наведена в додатку №2 до запиту відповідно до технічних вимог (Додаток №1).

- копію статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

- довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

- копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб).

- копію довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

- копія паспорту (для фізичних осіб).


 Голова комітету з конкурсних торгів В.О. Касьяненко


Вик.: секретар комітету з конкурсних торгів

Гаркуша І.В. – тел. (0542) 687-826

^

Додаток №1


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


Лот 1 – послуги з передавання даних і повідомлень 256 цифровими та 136 аналоговими лініями зв’язку.


^ Цифровий потік Е1 з використанням протоколу сигналізації R2D

1

Місце підключення

1.1

Адреса взаємоз’єднання: м.Суми, вул. Римського-Корсакова 2, корпус ЕТ, ауд.ЕТ-4021.2.

Точка демаркації: обладнання (ATC Panasonic KX-TDA 600)

2

Транспортна мережа

2.1

Оператор зв’язку самостійно забезпечує транспортну мережу між комунікаційним обладнанням АТС-33 та точкою демаркації.2.3

Підключення здійснюється за допомогою з’єднувальних ліній зі швидкістю передачі та прийому інформації (2048 кбіт/с).2.4

Відповідність з’єднання систем сигналізації по виділеним каналам CAS по протоколу R2D

3

^ Дані про обладнання замовника

3.1

Комунікаційне обладнання замовника розташоване за адресами: м. Суми,

вул. Н-Сироватська, буд.64, АТС-33,

м. Суми, вул. Р.Корсакова,23.2.

Сертифікат відповідності УкрСЕПРО

4

Вимоги до інформаційного трафіку

4.1.

Для підключення застосовується потік Е1 (двостороннє, 30 транків)

5

Вимоги до сигнального трафіку

5.1

Підключення виконати з використанням міжстанційної сигналізації R2D

6

Інші умови

6.1

Надання 256 індексів номерного ресурсу
^

Надання аналогових абонентських ліній зв’язку


1

Місце підключення


1.1.

Адреса взаємоз’єднання:

м. Суми вул. Римського-Корсакова 2
Гуртожиток №1

1.2

м. Суми вул. Миру, буд. №25
Гуртожиток №2

1.3

м. Суми вул. Замостянська, буд. №5
Гуртожиток №3

1.4

м. Суми вул. Замостянська, буд. №7
Гуртожиток №3

1.5

м. Суми вул. Замостянська, буд. №7
Гараж замовника

1.6

м. Суми вул. Менджинського, буд. №11.
Водно-веслова база замовника

1.7

м. Суми вул. Кринична, буд. № 6.
Кафедра патоморфологii з курсом судовоi медицини та курсом гiстологii, цитологii та ембрiологii

1.8

м. Суми вул. Привокзальна, буд. № 31.
Кафедра гiгiєни та екологii i соцiальної медицини, органiзацii та економiки охорони здоров`я

1.9

м. Суми, вул. Труда, буд. № 3.
Кафедра сiмейноi медицини з курсом ендокринологii

1.10

м. Суми вул. Д-Коротченка,3 №408
Кафедра педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії і дитячих інфекцій

1.11

м. Суми вул. Дзержинського,28
Кафедра внутрішньої медицини з курсом пропедевтики

1.12

м. Суми вул. Троїцька, 48
Кафедра ортопедії

1.13

м. Суми вул. Привокзальна, 3А
Кафедра військової підготовки

1.14

м. Суми вул. Кірова, буд. №165
Кафедра сімейної медицини

1.15

м. Суми вул. Дзержинського, 48/50
м. Новгород-Сіверський на базі Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б.Майстренка

1.16

Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Майстренка, 2
м. Бар на базі Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М.Грушевського

1.17

Вінницька обл., м. Бар,

вул. Дзержинського, 9
м. Кролевець на базі Кролевецької середньої загальноосвітньої школи №1

1.18

41300, Сумська обл., м. Кролевець,

проспект Миру, 2

2

^ Транспортна мережа

2.1

Оператор зв’язку самостійно забезпечує транспортну мережу між комунікаційним обладнанням та точкою демаркації.

3

Дані про обладнання замовника

3.1.

^ ATC Panasonic KX-TDA 600, та аналогові телефони


Сертифікат відповідності УкрСЕПРО

4

Інші умови

4.1

Надання 136 аналогових абонентських ліній зв’язку4.2

Надання 3-х виділених ліній зв’язку між

вул. Р-Корсакова, 2 та вул. Санаторна, 314.3

Передбачити можливість підключення модему ADSL для надання послуги доступу до глобальної мережі передачі даних Інтернет.^

Лот 2 - послуги з передавання даних і повідомлень 20 аналоговими лінями зв’язку.

1

Місце підключення


1.1.

Адреса взаємоз’єднання:

м. Суми вул. Санаторна, 31
Кафедра загальної хірургії

1.2

м. Суми, вул. Троїцька, 48
Кафедра інфекційних хвороб

1.3

м. Суми,

вул. 20 років перемоги, буд. №15
Кафедра акушерства i гiнекологii

1.4

м. Суми вул. Санаторна, 31

2

Транспортна мережа

2.1.

Оператор зв’язку самостійно забезпечує транспортну мережу між комунікаційним обладнанням та точкою демаркації.

3

Дані про обладнання замовника

3.1.

ATC Panasonic KX-TDA 100, та аналогові телефони3.2

Сертифікат відповідності УкрСЕПРО

4

Інші умови

4.1

Надання 20 аналогових абонентських ліній зв’язку4.2

Передбачити можливість підключення модему ADSL для надання послуги доступу до глобальної мережі передачі даних Інтернет.


Додаток №2

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати

цінові пропозиції як щодо одного, так і обох лотів.


Форма “Цінова пропозиція”

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі запиту цінових пропозицій на закупівлю послуг з передавання даних і повідомлень (64.20.1) протягом квітня-грудня 2011 року, згідно з вимогами Замовника за наступними цінами:

№ лоту

Послуги з передавання

даних і повідомлень (64.20.1)

Вартість разових витрат, грн.

Абонентська плата

за 9 місяців

(квітень-грудень)грн.

Вартість прямого зв’язку, грн.

Вартість за з’єднувальні лінії (30 транків), грн.

Вартість місцевих розмов по цифровому каналу зв’язку понад ліміт (36000 хв.) , грн.

Вартість місцевих розмов по аналоговому каналу зв’язку понад ліміт (99000 хв.), грн.

Вартість міжміських розмов по цифровому каналу зв’язку (5400 хвилин), грн.

Вартість міжміських розмов по аналоговому каналу зв’язку (9000 хв.), грн.

Вартість міжнародних розмов по цифровому каналу зв’язку (1800 хвилин), грн.

Вартість міжнародних розмов по аналоговому каналу зв’язку (2700 хв.), грн.

Вартість заміни категорії для аналогових ліній

(10 одиниць), грн.

Вартість надання розшифровки по особовому рахунку,

(9 шт.) грн.

Вартість заміни номеру (5 номерів), грн.

Загальна ціна з ПДВ, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Лот 1

Послуги з передавання даних і повідомлень 256 цифровими та 136 аналоговими лініями зв’язкуЛот 2

Послуги з передавання даних і повідомлень 20 аналоговими лінями зв’язку-

-

-
-

-
(таблиця заповнюється учасником щодо одного або обох лотів)


Загальна ціна по кожному лоту (за квітень-грудень 2011 року) включає в себе витрати на сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), вартість разових витрат, абонентську плату, інші витрати, передбачені вищезазначеною таблицею.

Вартість разових витрат складається з: (учасник надає розрахунок вартості складових).

Строк дії цінової пропозиції - 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth iconМіністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth
Найменування: Сумський державний університет Міносвіти І науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth iconМіністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine сумський державний sumy state університет universiтy
Міністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine
Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth iconМіністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine сумський державний sumy state університет universiтy
Міністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine
Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth iconМіністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine сумський державний sumy state університет universiтy
Міністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine
Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth iconМіністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine сумський державний sumy state університет universiтy
Міністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine
Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth iconМіністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine сумський державний sumy state університет universiтy
Міністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine
Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth iconМіністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine сумський державний sumy state університет universiтy
Міністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine
Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth iconМіністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine сумський державний sumy state університет universiтy
Міністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine
Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth iconМіністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine сумський державний sumy state університет universiтy
Міністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine
Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth iconМіністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine сумський державний sumy state університет universiтy
Міністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine
Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth iconМіністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine сумський державний sumy state університет universiтy
Міністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи