Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth icon

Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth
Скачати 68.98 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth
Дата11.07.2012
Розмір68.98 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, Ministry of Education, Science, Youth

молоді та спорту України and Sports of Ukraine

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ SUMY STATE

УНІВЕРСИТЕТ UNIVERSITY


40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 2, Rymsky-Korsakov St., Sumy, Ukraine, 40007

E-mail: info@tender.sumdu.edu.ua E-mail: info@tender.sumdu.edu.ua

Телефон: (0542) 687-826 Telephone: (0542) 687-268

Факс: (0542) 687-826 Fax: (0542) 687-826

02 березня 2011 р. № ______________

Запит цінових пропозицій


1. Замовник:

1.1. Найменування Сумський державний університет

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05408289

1.3. Місцезнаходження м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, індекс - 40007

1.4. Реєстраційний рахунок замовника 35220003000024, в ГУДКУ в Сумській області

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) Положій Анатолій Михайлович, проректор з АГР, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб. 505, індекс – 40007, тел. (0542) 330-393 факс (0542) 687-826 е-mail info@tender.sumdu.edu.ua

^ 1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; 00027777

2. Джерело фінансування закупівлі кошти державного бюджету

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

^ 4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) www.sumdu.edu.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

^ 5.1. Найменування предмета закупівлі соки фруктові та овочеві (15.32.1)

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри

лот 1 - соки фруктові та овочеві в поліетиленових пляшках (сік фруктовий відновлений в асортименті (0,5 л.) - 10 000 пляшок; нектар в асортименті (0,5 л.), вміст плодової частини не менше 40% - 5 750 пляшок);

лот 2 - соки фруктові та овочеві в пакетах Тетра Пак (сік фруктовий в асортименті ( 0,2 л.) – 8 000 пакетів; сік фруктовий в асортименті ( 1 л. ) – 8 400 пакетів; сік томатний ( 1 л. ) – 9 160 пакетів).

^ 5.3. Строк поставки товарів або надання послуг протягом квітня-грудня 2011 року.

6. Основні умови договору

 • обсяг закупівлі товару може бути зменшений залежно від реального фінансування видатків;

 • ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін;

 • оплата товару здійснюється протягом 20 робочих днів після поставки товару на підставі рахунку на оплату товару (далі - рахунок) та накладних.

 • товари постачаються партіями, згідно заявок Замовника, в яких вказуються необхідні асортимент та кількість;

 • ціна товару включає витрати на доставку, транспортування, розвантаження та пов’язані з ним операції, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів);

 • товар поставляється протягом 3 робочих днів з моменту отримання заявки від Замовника за адресою - м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, їдальня СумДУ;

 • товар за якістю повинен відповідати встановленим стандартам, що діють на момент постачання.

 • у разі порушення строків поставки товару Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % вартості товару, з якого допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

 • дія Договору може бути достроково припинена за згодою Сторін;

 • Договір може бути розірваний з ініціативи однієї зі Сторін у разі істотного порушення іншою його умов.

 • цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2011 року.


7. Строк дії цінових пропозицій 120 календарних днів.

^ 8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 каб.407, індекс – 40007, спосіб подання – особисто або поштою

8.2. Строк 29 березня 2011р. до 10-00

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 каб.407, індекс - 40007

9.2. Дата 29 березня 2011р.

9.3. Час об 11.00

10. Додаткова інформація

1. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати цінові пропозиції як щодо одного, так і обох лотів.

2. Усі документи, що подаються учасником в складі цінової пропозиції, викладаються українською мовою. У разі надання документа, який видано іноземною мовою (окрім російської) учасник зобов’язаний прикласти належним чином оформлений переклад українською мовою.

3. Оцінка цінових пропозицій та визначення переможця процедури запиту цінових пропозицій здійснюється по кожному лоту окремо. Переможцем визнається той учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

4. Цінова пропозиція подається у запечатаному конверті, прошита, пронумерована та скріплена печаткою. В складі цінової пропозиції необхідно надати наступні документи, які повинні бути завірені підписом керівника та власною печаткою Учасника:

- цінову пропозицію у формі, що наведена в додатку до запиту.

- копію статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

- довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

- копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб).

- копію довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

- копія паспорту (для фізичних осіб).


 Голова комітету з конкурсних торгів В.О. Касьяненко


Вик.: секретар комітету з конкурсних торгів

Гаркуша І.В. – тел. (0542) 687-826

Додаток


Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати

цінові пропозиції як щодо одного, так і обох лотів.


Форма “Цінова пропозиція”

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі запиту цінових пропозицій на закупівлю соків фруктових та овочевих (15.32.1), згідно з вимогами Замовника за наступними цінами:
Найменування

Упаковка

Розфасовка,

л

Кількість.

Ціна за од1, грн.

Сума, грн.

1 лот

1

Сік фруктовий відновлений

в асортименті

п/етил пляшка

0,5

10 0002

Нектар

в асортименті (вміст плодової частини не менше 40%)

п/етил пляшка

0,5

5 750Всього:
2 лот

1

Сік фруктовий

в асортименті

пакет Тетра Пак

0,2

8 0002

Сік фруктовий

в асортименті

пакет Тетра Пак

1

8 4003

Сік томатний


пакет Тетра Пак

1

9 160Всього:
(таблиця заповнюється учасником щодо одного або обох лотів)


Строк дії цінової пропозиції - 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій.


Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.1 Ціна товару включає витрати на транспортування, розвантаження та пов’язані з ним операції, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів).

Схожі:

Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth iconМіністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth
Найменування: Сумський державний університет Міносвіти І науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth iconМіністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine сумський державний sumy state університет universiтy
Міністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine
Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth iconМіністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine сумський державний sumy state університет universiтy
Міністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine
Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth iconМіністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine сумський державний sumy state університет universiтy
Міністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine
Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth iconМіністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine сумський державний sumy state університет universiтy
Міністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine
Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth iconМіністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine сумський державний sumy state університет universiтy
Міністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine
Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth iconМіністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine сумський державний sumy state університет universiтy
Міністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine
Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth iconМіністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine сумський державний sumy state університет universiтy
Міністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine
Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth iconМіністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine сумський державний sumy state університет universiтy
Міністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine
Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth iconМіністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine сумський державний sumy state університет universiтy
Міністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine
Міністерство освіти І науки, Ministry of Education, Science, Youth iconМіністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine сумський державний sumy state університет universiтy
Міністерство освіти І науки України Ministry of Education and Science of Ukraine
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи