Прийняті скорочення та позначення icon

Прийняті скорочення та позначення




Скачати 110.3 Kb.
НазваПрийняті скорочення та позначення
Дата11.07.2012
Розмір110.3 Kb.
ТипДокументи

УГОДА


між ректором і комітетом первинної профспілкової

організації студентів

Харківської національної академії міського господарства

на 2005 рік


ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ


Харківська національна академія

міського господарства - Академія

ХНАМГ


Первинна профспілкова

організація студентів - ППОс


Комітет первинної профспілкової

організації студентів - комітет ППОс


Загальні положення


Сторонами Угоди є:

ректор Харківської національної академії міського господарства в особі Шутенка Л.М., який має відповідні повноваження, визначені Статутом Академії;

первинна профспілкова організація студентів Харківської національної академії міського господарства в особі голови комітету Шушлякова Д.О., який представляє інтереси студентів Академії з питань навчання, побуту, відпочинку і має відповідні повноваження, визначені Статутом профспілки працівників науки та освіти України.

^

1. Загальні питання


Ректор зобов'язується:

1.1. Планування та розподіл коштів, які безпосередньо торкаються інтересів студентів, проводити за участю комітет ППОс. Залучати комітет ППОс до роботи комісії з формування та розподілу коштів спеціального фонду академії.

1.2. За погодженням з комітет ППОс:

- затверджувати зміни та доповнення до правил внутрішнього розпорядку академії;

- заохочувати студентів за успіхи в навчальній, науковій та громадській діяльності преміюванням;

- вирішувати питання надання термінової матеріальної допомоги;

- розподіляти кошти на організацію культурно-виховної і спортивної роботи;

- вирішувати питання організації громадського харчування, побутового та медичного обслуговування студентів;

- видавати накази про відрахування студентів з Академії з причин, не пов’язаних з успішністю;

- видавати накази, що безпосередньо стосуються умов навчання студентів.

1.3. Передбачити кошторисом гроші на утворення "Фонду соціальної допомоги" для надання матеріальної допомоги студентам, аспірантам та докторантам, а також на інші виплати відповідно до положення про Фонд соціальної допомоги.

1.4. Безкоштовно виділяти комітету ППОс необхідні для його роботи приміщення з обладнанням, освітленням, опаленням, обслуговуванням. Надавати комітету ППОс можливість безкоштовно користуватися засобами зв’язку, транспортом, розмножувальною технікою для розповсюдження оперативної інформації серед студентів Академії, а також виділяти необхідні для його ефективної роботи канцелярські товари. Безкоштовно обслуговувати оргтехніку.

1.5. Зберігати існуючий порядок безготівкового перерахування профспілкових членських внесків студентів зі стипендії на рахунок комітет ППОс за їх письмовими заявами.

1.6. Постійно інформувати комітет ППОс про діяльність Академії.

1.7. За наявності фінансової спроможності надавати цільову допомогу студентській їдальні для зниження вартості харчування.

1.8. Забезпечити пільгове харчування для студентів з числа дітей-сиріт, напівсиріт, чорнобильців, інвалідів та студентів з малозабезпечених сімей, а також студентів, які працюють у будівельному загоні.


Комітет первинної профспілкової організації студентів

зобов’язується:

1.9. Спільно діяти в заходах, запланованих цією угодою, інформувати студентів про хід її виконання.

1.10. Брати участь у розподілі та використанні коштів, що виділяються на соціально-побутові потреби студентів, проведення культурно-виховної, спортивно-оздоровчої роботи.

1.11. Брати участь в розробці та обговоренні відповідної документації академії з питань, що стосуються студентства.

1.12. Через своїх представників брати участь у роботі Вченої ради Академії.

1.13. Заслуховувати на своїх засіданнях звіти керівників Академії з питань, що стосуються студентських проблем.

1.14. Вимагати припинення дії наказів, що суперечать чинному законодавству, а також цієї Угоді.

1.15. Збирати профспілкові внески зі студентів, які не отримують стипендію, готівкою.


^

2. Соціальний захист та стипендіальне забезпечення


Ректор зобов’язується:

2.1. Забезпечити створення Фонду соціальної допомоги студентам, аспірантам, докторантам у розмірі не менше 10% стипендіального фонду і використовувати цей Фонд згідно з Положенням про фонд соціальної допомоги, затвердженим ректором і головою профспілкового комітету студентів і кошторису Фонду.

2.2. Передбачити грошову винагороду до стипендії для старост та профспілкових активістів у таких розмірах (від мінімальної стипендії) з коштів спеціального фонду: старостам – 20%, членам профбюро факультетів (але не більше п'яти студентів - членів профбюро на факультет) – 10%, заступнику голови профбюро факультету – 15%, головам профбюро факультетів – 25%, головам студентських рад гуртожитків – 20%, командирам оперативних загонів гуртожитків – 20%, ці доплати поширюються як на студентів Академії, так і на студентів технікумів. Якщо студент обіймає декілька посад, винагорода сумується.

2.3 Передбачати в кошторисі спеціального фонду фінансування цільових програм соціальної підтримки студентства (пільгове харчування, оздоровлення, медичного обслуговування, питань культури і спорту тощо).

2.4. При формуванні розкладу занять додержуватися норм навчального навантаження та рівномірного розподілу навчальних годин протягом тижня. Забезпечити навчальне аудиторне навантаження студентів денного навчання, магістрів та бакалаврів на тиждень не більше, ніж передбачено чинним законодавством.

2.5. У випадках залучення студентів до робіт, не пов'язаних з виконанням навчального плану, особливо сільгоспробіт, укладення угод на дані роботи проводити за безпосередньою участю профспілкового комітету студентів з додержанням належних умов праці, проживання, харчування та відпочинку. У випадках недодержання замовником (роботодавцем) відповідних норм праці, проживання, харчування або відпочинку вважати угоду між замовником й Академією не дійсною, відшкодування збитків (у тому числі й відшкодування шкоди здоров'ю студентів) проводити за рахунок замовника робіт (роботодавця).

2.6. Заборонити відпрацювання навчальних годин, які студенти пропустили з неповажних причин, в господарської частині, або у коменданта.

2.7. Студенти, які входять до складу профбюро факультетів, у тому числі голови профбюро та їх заступники, а також члени ревізійної комісії, мають право на звільнення від усіх видів робіт влітку (відпрацювання, господарчі роботи у гуртожитках, таке інше). На робочих тижнях студенти, які входять до складу профбюро факультетів, у тому числі голови профбюро та їх заступники, мають право на вибір місця відпрацювання.

2.8. Проводити незалежне від стипендії нарахування всіх видів допомоги на дітей, які фінансуються за рахунок державного фонду соціального страхування та пенсійного фонду, і їхню пріоритетну виплату.

2.9. Проводити незалежне від стипендії нарахування всіх видів виплат студентам з числа дітей-сиріт.

2.10. Надавати матеріальну допомогу студентам, аспірантам та докторантам, які її потребують, а також студентам з малозабезпечених сімей.

2.11. Матеріально заохочувати відмінників навчання, які були відзначені почесним званням "Відмінник навчання ХНАМГ", відповідно до положення про почесне звання "Відмінник навчання ХНАМГ".


Комітет первинної профспілкової організації студентів

зобов’язується:

2.12. Брати участь у роботі стипендіальних комісій факультетів при призначенні стипендій та розподілі коштів Фонду соціальної допомоги студентам, аспірантам та докторантам.

2.13. Здійснювати облік малозабезпечених студентів, сиріт та постраждалих від аварії на ЧАЕС, забезпечувати виплату матеріальної допомоги та реалізацію інших пільг, передбачених законодавством.

2.14. Брати участь у вирішенні питань відрахування студентів з причин, не пов’язаних з успішністю.

^

3. Наукова робота студентів та аспірантів


Ректор зобов’язується:

3.1. Виплачувати гроші на відрядження для поїздок студентів та аспірантів для участі у конференціях та олімпіадах (якщо є відповідне клопотання кафедри).

3.2. Допомагати студентам, аспірантам та докторантам при виданні авторефератів, статей, таке інше (безкоштовно надавати послуги центру оперативної поліграфії, підтримувати матеріально).

3.3. Заохочувати грошовими винагородами переможців олімпіад (починаючи з переможців обласних олімпіад), а також студентів, аспірантів та докторантів, яки посіли призові місця, або були відзначені грамотами на конференціях (починаючи з рівня обласних конференцій для студентів та аспірантів, і республіканських для докторантів).


Комітет первинної профспілкової організації студентів

зобов’язується:

3.4. Підтримувати студентів та аспірантів, яки займаються науковою роботою, у першу чергу надавати путівки на відпочинок, а також преміювати найбільш обдарованих студентів та аспірантів.

3.5. Клопотати перед ректоратом щодо преміювання та заохочення обдарованих студентів та аспірантів. Клопотати перед ректоратом та вченої ради щодо призначення іменних стипендій.

^

4. Поліпшення житлово-побутових умов


Ректор зобов’язується:

4.1. При формуванні плану підготовки академії до нового навчального року забезпечити пріоритетне виконання робіт з ремонту життєво необхідних комунікацій та інженерних мереж гуртожитків студмістечка.

4.2. Проводити роботу з обладнання гуртожитків відповідно до типових норм та санітарних правил.

4.3. Забезпечити безпечні умови проживання студентів у гуртожитках, у т.ч. протипожежну та електробезпеку.

4.4. Укладати договори зі студентами Академії на проживання у гуртожитку. Виділяти сімейним студентам та аспірантам окремі кімнати в сімейному гуртожитку № 2.

4.5. Використовувати житловий фонд студмістечка відповідно до наказу про розподіл місць між факультетами та підрозділами. Питання тимчасового поселення сторонніх осіб у гуртожитках погоджувати з профспілковим комітетом студентів.

4.6. Забезпечувати наступний рівень оплати за проживання в гуртожитках Академії для членів профспілки (на умовах виконання студентами поточного ремонту у кімнатах):

- для студентів і аспірантів денної форми навчання не вище 20% від межі малозабезпеченості;

- для сімейних студентів та аспірантів, які проживають у гуртожитку №2 - не вище 20% від межі малозабезпеченості, встановленої державою (діти до 5 років проживають у гуртожитку безкоштовно, за інших сплачується 50% від суми, яку сплачують за одного з батьків);

- працівники, відряджені в Академію, слухачі різних курсів, що проводяться в Академії, а також студенти-заочники, які приїжджають на сесію, оплачують проживання в сумі, що не перевищує тарифів установленої квартирної плати для будинків державного жилого фонду;

- сума оплати іноземними студентами (не з країн СНД) за проживання в гуртожитках Академії встановлюється на договірній основі.

4.7. Спільно зі службою пожежної охорони Академії, деканатами та комітет ППОс контролювати дотримання наказу Міністерства освіти і науки України №57 від 12.02.01 "Про заборону тютюнопаління в навчальних закладах та установах Міністерства освіти і науки України". Ввести санкції для студентів Академії, які порушують цей наказ: сувора догана, яку оголошують наказом ректора, прізвища порушників публікують у газеті "Академія міст", а список розміщують на головному вході в Академію; відрахування з Академії при повторному порушенні.


Комітет первинної профспілкової організації студентів

зобов’язується:

4.8. Брати участь у розробці й обговоренні проектів поточного та капітального ремонту приміщень навчально-лабораторних корпусів та гуртожитків, у формуванні студентських бригад та загонів.

4.9. Брати участь у розподілі місць у гуртожитках та поселенні студентів відповідно до діючого Положення про гуртожиток.

4.10. Сприяти забезпеченню додержання проживаючими у гуртожитках затверджених правил внутрішнього розпорядку та діючого Положення про гуртожиток.

4.11. Підтримувати діяльність органів студентського самоврядування у гуртожитках.

4.12. Організувати контроль за роботою органів студентського самоврядування по забезпеченню належного порядку в місцях загального користування.

4.13. Здійснювати контроль за умовами проживання студентів Академії у гуртожитках.

4.14. Брати участь в щорічному огляді-конкурсі на кращий гуртожиток, кращий поверх у гуртожитку та на кімнату.

4.15. Разом з Ректором Академії визначати й затверджувати вартість проживання студентів і аспірантів у гуртожитках Академії, контролювати якість виконання студентами ремонтів у кімнатах, зазначених у п. 4.6 цієї Угоди.

4.16. Співпрацювати з оперативними загонами та господарською частиною 3 питань охорони та підтримки матеріальних цінностей Академії у належному стані.

4.17. Студенти беруть участь у підтримці порядку на території Академії і збереженні матеріальних цінностей.

^

5. Організація дозвілля студентів, зміцнення матеріальної бази об’єктів культури


Ректор зобов’язується:

5.1. Підтримувати в належному стані приміщення, що знаходяться на балансі Академії, для проведення культурно-просвітницької та спортивної роботи серед студентів.

5.2. За наявності фінансової спроможності підтримувати студентські творчі колективи.

5.3. Підтримувати малотиражну газету Академії "Академія міст".


Комітет первинної профспілкової організації студентів

зобов’язується:

5.4. Розвивати і підтримувати різноманітні форми роботи з питань організації дозвілля студентів, забезпечити сприяння у роботі студентського клубу й лижної бази, допомагати розвиткові матеріально-технічної бази, розширенню фізично-оздоровчої діяльності.

5.4. Забезпечити централізоване розповсюдження квитків на культурно-масові й спортивні заходи, що проводяться в Академії, а також за її межами.

5.5. Підтримувати студентів, які являються постійними кореспондентами газети "Академія міст".

^

6. Спортивна робота та оздоровлення студентів


Ректор зобов’язується:

6.1. Проводити подальшу роботу з питань поліпшення умов проживання та оздоровлення студентів, аспірантів у санаторії-профілакторії "Містобудівельник".

6.2. Закінчити капітальний ремонт та реконструкцію приміщень у санаторії-профілакторії "Містобудівельник", провести ремонт та необхідну заміну медичного та технологічного устаткування у санаторії-профілакторії.

6.3. Забезпечити контроль за дотриманням правил безпеки при виконанні робіт з монтажу медичної апаратури та її експлуатації у санаторії-профілакторії "Містобудівельник" та медичному центрі Академії.

6.4. Надавати всебічну підтримку й фінансувати жіночу волейбольну команду Академії, яка братиме участь в першості України серед студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації. При наявності коштів підтримувати інші спортивні секції, які не мають комерційної спрямованості.


Комітет первинної профспілкової організації студентів

зобов’язується:

6.5. Забезпечити оздоровлення та відпочинок студентів шляхом надання путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок у спортивно-оздоровчих таборах за умов надання путівок Фондом соціального страхування.

6.6. Спільно з комісією із соціального страхування Академії організувати контроль за роботою санаторію-профілакторію "Містобудівельник" з оздоровлення студентів та аспірантів.

6.7. Організувати контроль за дотриманням студентами розпорядку денного, правил проживання та режиму в санаторії-профілакторії "Містобудівельник".

^

7. Прикінцеві положення


7.1. Угода укладена строком на 1 рік і набуває чинності з дня її підписання представниками сторін.

Після закінчення строку чинності Угода продовжує дію до того часу, поки сторони не укладуть нову.

Угода схвалена на профспілкової конференції студентів Харківської державної академії міського господарства (протокол №42 від 28 січня 2005 року).


Угоду підписали:


Ректор Харківської Голова комітету ППОс

національної академії Харківської національної

міського господарства академії міського

господарства

Л.М. Шутенко Д.О. Шушляков




Схожі:

Прийняті скорочення та позначення iconПрийняті скорочення та позначення
Харківської національної академії міського господарства в особі Шутенка Л. М., який має відповідні повноваження, визначені Статутом...
Прийняті скорочення та позначення iconУгода між ректоратом І первинною профспілковою організації студентів Харківської національної академії міського господарства на 2012-2016 р р. Прийняті скорочення та позначення
Харківської національної академії міського господарства в особі ректора Бабаєва В. М., який має відповідні повноваження, визначені...
Прийняті скорочення та позначення iconУгода між ректоратом І первинною профспілковою організації студентів Харківської національної академії міського господарства на 2012-2016 р р. Прийняті скорочення та позначення
Харківської національної академії міського господарства в особі ректора Бабаєва В. М., який має відповідні повноваження, визначені...
Прийняті скорочення та позначення iconМетодичні вказівки до практичного заняття " класифікація металорізальних верстатів та умовні позначення на схемах"
Методичні вказівки до практичних занять “Класифікація металорізальних верстатів та умовні позначення на схемах” /Укладач М. М. Коротун....
Прийняті скорочення та позначення iconПроблеми розвитку філіальної мережі банків: зарубіжний досвід та вітчизняні перспективи малиш Г. А. Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Гом останніх років банківський сектор фінансового ринку характеризується чергуванням періодів розширення та скорочення зрушеннями...
Прийняті скорочення та позначення iconЦентр незалежних соціологічних досліджень
Рішення, що мають бути прийняті на основі результатів даного маркетингового дослідження
Прийняті скорочення та позначення iconЦентр незалежних соціологічних досліджень
Рішення, що мають бути прийняті на основі результатів даного соціально-політичного дослідження
Прийняті скорочення та позначення iconСво (позначення стандарту) стандарт вищої освіти
move to 1143-14360
Прийняті скорочення та позначення iconСво (позначення стандарту) стандарт вищої освіти
move to 1143-14360
Прийняті скорочення та позначення iconУніфіковано через знак “нерозривний проміжок” (Ctrl+Shift+проміжок): М. П. Лісовий; – розрізняти дефіс (-) І тире (–); скорочення на зразок т д.
Л. М. Полюга) друкувати через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл); скорочення на зразок 80-і, 12-го...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи