Список опублікованих праць мелеховець О. К. Клініко-географічне районування Сумської області за ступенем йододефіциту / О. К. Мелеховець, Н. В. Климанська, Р. А. Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. 2005. №3. С. 96-101 icon

Список опублікованих праць мелеховець О. К. Клініко-географічне районування Сумської області за ступенем йододефіциту / О. К. Мелеховець, Н. В. Климанська, Р. А. Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. 2005. №3. С. 96-101
НазваСписок опублікованих праць мелеховець О. К. Клініко-географічне районування Сумської області за ступенем йододефіциту / О. К. Мелеховець, Н. В. Климанська, Р. А. Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. 2005. №3. С. 96-101
Дата11.07.2012
Розмір93.6 Kb.
ТипДокументи

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ


 1. Мелеховець О.К. Клініко-географічне районування Сумської області за ступенем йододефіциту / О.К.Мелеховець, Н.В.Климанська, Р.А.Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. –2005. – №3. – С. 96-101.

 2. Романюк А.М. Особливості метаболізму деяких мікроелементів у тканинах молочної залози за умов проліферативної патології / А.М. Романюк, Р.А. Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. – 2006. – №2 (86). – С.72-76.

 3. Романюк А.М. Особливості обміну мікроелементів у щитоподібній залозі при проліферативних захворюваннях в умовах впливу солей важких металів / А.М. Романюк, Р.А. Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. – 2007. – №1. – С.9-13.

 4. Романюк А.М. Гістологічні зміни фолікулярного апарату щитоподібної залози в умовах тривалого впливу солей важких металів / А.М.Романюк, Р.А.Москаленко // Вісник морфології. -2007. -№2. –С. 140-143.

 5. Москаленко Р.А. Хімічний гомеостаз щитоподібної залози під впливом модельованого мікроелементозу / Р.А. Москаленко // Морфологія. – 2009. – Т. 3, № 3. – С. 15–19.

 6. Москаленко Р.А. Морфогенез щитоподібної залози в умовах впливу мо-дельованого мікроелементозу та корекції його впливу глутаргіном / Р.А. Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. – 2010. – Т.1, № 1. – С.31–38.

 7. Романюк А.М. Еволюція поглядів на будову і функцію щитоподібної залози / А. М. Романюк, Р. А. Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 23–28.

 8. Романюк А.М. Морфологічні зміни щитоподібної залози статевозрілих щурів в умовах впливу солей важких металів / А. М. Романюк, Р. А. Москаленко // Світ медицини і біології. – 2008. – № 2. – С. 44–46.

 9. Романюк А. М. Морфологічні зміни щитоподібної залози статево-незрілих щурів в умовах дії мікроелементозу / А. М. Романюк, Р. А. Москаленко // Український морфологічний альманах. – 2008. – Т. 6, № 1. – С. 136–137.

 10. Романюк А. М. Морфологічні та хімічні зміни тканини щитоподібної залози в умовах модельованого мікроелементозу / А. М. Романюк, Р. А. Москаленко // Актуальні проблеми функціональної морфології та інтегративної антропології : наук.-практ. конф., Вінниця, 20–21 травня 2009 р. : матеріали конф. за ред. В. М. Мороза, І. В. Гунаса. – В. : Вінниц. нац. мед. ун-т, 2009. – С. 246–247.

 11. Романюк А.М. З приводу секційного випадку пінеалобластоми / А.М.Романюк, Р.А.Москаленко, М.І.Нелєпін // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів. – Суми, 24–25 квіт. 2008 р. : матеріали конф. / відп. ред. В. Е. Маркевич, Л. Н. Приступа. – С. : Сумськ. держ. ун-т, 2008. – С. 91-2.

 12. Москаленко Р.А. Про морфологічні перетворення в щитоподібній залозі в умовах моделювання комбінованого мікроелементозу / Р. А. Москаленко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів. – Суми, 24–25 квіт. 2008 р. : матеріали конф. / відп. ред. В. Е. Маркевич, Л. Н. Приступа. – С. : Сумськ. держ. ун-т, 2008. – С. 96.

 13. Москаленко Р.А. Застосування мембранної теорії розрахунку тонкостінних ємностей для визначення внутрішньофолікулярного тиску у щитоподібній залозі / Р. А. Москаленко, А. В. Логвин // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів : Суми, 24–25 квіт. 2009 р. : матеріали конф. / відп. ред. В. Е. Маркевич, Л. Н. Приступа. – С. : Сумськ. держ. ун-т, 2009. – С. 187.

 14. Москаленко Р.А. Характеристика злоякісних пухлин молочної залози у населення Сумської області / Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : міжнар. наук.-практ. конф., 23–25 квітня 2003 р. : тези доп. – Суми, 2003. – С. 25-26.

 15. Глущенко Н.В. Фармакотерапия при токсическом поражении печени тетрацикліном / Н.В.Глущенко, Ю.С.Зубарева, Р.А.Москаленко / Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : міжнар. наук.-практ. конф., 23–25 квітня 2003 р. : тези доп. – Суми, 2003. – С. 14-15.

 16. Москаленко Р.А. Розвиток злоякісних пухлин щитоподібної залози на фоні вузлових утворів /Р.А.Москаленко, О.Д.Солопчук / Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 квітня 2004 р. : тези доп. – Суми, 2004. – С. 32.

 17. Москаленко Р.А. Оценка йодной недостаточности в Сумской области с клинической и экологической точки зрения / Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 квітня 2004 р. : тези доп. – Суми, 2004. – С. 119.

 18. Солопчук О.Д. Діагностика і лікування защемлених гриж черевної стінки / О.Д.Солопчук, Р.А.Москаленко / Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 квітня 2004 р. : тези доп. – Суми, 2004. – С. 159-60.

 19. Москаленко Р.А. Структура вузлових захворювань щитоподібної залозиу населення Сумської області / 57 міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених: міжнар. наук.-практ. конф., 20–22 квітня 2004 р. : тези доп. – Ужгород, 2004. – С. 41.

 20. Москаленко Р.А. Клініко-географічне районування Сумської області за ступенем йододефіциту / Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : міжнар. наук.-практ. конф., 20–22 квітня 2005 р. : тези доп. – Суми, 2005. – С. 126-27.

 21. Москаленко Р.А. Вплив пухлинного процесу на макро- і мікроелементний склад м’яких тканин / Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : міжнар. наук.-практ. конф., 20–22 квітня 2005 р. : тези доп. – Суми, 2005. – С. 33-4.

 22. Москаленко Р.А. Вміст кальцію, заліза, міді, цинку в тканинах молочної залози при деяких формах її вогнищевої патології / Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : міжнар. наук.-практ. конф., 20–22 квітня 2005 р. : тези доп. – Суми, 2005. – С. 34.

 23. Москаленко Р.А. Особливості обміну деяких мікроелементів у тканинах щитоподібної залози за умови проліферативної патології / Р.А.Москаленко, Д.Б.Чергінець // ІV міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених: міжнар. наук.-практ. конф., 18–20 квітня 2006 р. : тези доп. – Ужгород, 2006. – С. 149-50.

 24. Москаленко Р.А. Морфологічні особливості та мікроелементний склад тканин молочної залози при проліферативній патології / Р. А. Москаленко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : міжнар. наук.-практ. конф., 19–21 квітня 2006 р. : тези доп. – Суми, 2006. – С. 38-9.

 25. Москаленко Р.А. Особливості метаболізму деяких мікроелементів в тканинах щитоподібної залози за умов проліферативної патології / Р.А.Москаленко //Укр. наук-мед. молод журнал: наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми сучасної медицини»: матеріали доп. – Київ, 2006. – С. 53.

 26. Золотарьова В.Г. Забарвлення залозистих органів за методом Гоморі / В.Г.Золотарьова, Р.А. Москаленко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 квітня 2007 р. : тези доп. – Суми, 2007. – С. 69-70.

 27. Лисенко Н.А. Особливості обміну мікроелементів в тканинах щитоподібної залози за умов проліферативної патології / Н.А. Лисенко, Р.А. Москаленко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 квітня 2007 р. : тези доп. – Суми, 2007. – С. 73-74.

 28. Патоморфологічні прояви впливу техногенних мікроелементозів на організм / А.М.Романюк, О.В.Кравець, В.В.Кравець, Р.А.Москаленко [та ін.] // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 квітня 2007 р. : тези доп. – Суми, 2007. – С. 75-6.

 29. Москаленко Р. А. Гістологічні зміни щитоподібної залози в умовах тривалого вживання солей важких металів / Р. А. Москаленко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 квітня 2007 р. : тези доп. – Суми, 2007. – С. 59.

 30. Оптимізація діагностики поєднаних тироїдитів з іншою патологією щитоподібної залози / [А.М.Романюк, Н.А.Лисенко, Л.І.Карпенко, Р.А.Москаленко] // Світ медицини і біології. – 2008. – № 2. – С. 117-8.

 31. Секційний випадок пінеалоцитоми / [А.М.Романюк, Р.А.Москаленко, А.В.Доценко, Л.І.Карпенко] // Світ медицини і біології. – 2008. – № 2. – С. 118-9.

 32. Математичне моделювання діагностичного процесу пухлинних захворювань молочної залози / [А.М.Романюк, А.С.Довбиш, Л.І.Карпенко, Н.А.Лисенко, Р.А.Москаленко] // Світ медицини і біології. – 2008. – № 1. – С. 56-8.

 33. Романюк А.М., Карпенко Л.І., Москаленко Р.А. Впровадження Болонської системи у навчальний процес на кафедрі патоморфології. Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції. Ч.2. – Суми, 2008. – С. 75.

 34. Романюк А.М., Доценко А.В., Москаленко Р.А., Мороз В.І., Кришталь Ю.П. Історія розвитку патологоанатомічної служби на Сумщині // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини”. – Суми. Вид. СумДУ.– 2009.– С. 183.

 35. Москаленко Р.А., Золотарьова В.Г. Модифікація реакції шифф-йодною кислотою / Р.А.Москаленко, В.Г.Золотарьова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини”. – Суми. Вид. СумДУ.– 2009.– С. 186.

 36. Слива А.Ф., Москаленко Р.А. Клініко-морфологічна характеристика тиреоїдної патології у Сумській області / А.Ф.Слива, Р.А.Москаленко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини”. – Суми. Вид. СумДУ.– 2009.– С. 187.

 37. Шевченко М.В., Москаленко Р.А. Патоморфологічні особливості бранхіальних кіст шиї / М.В. Шевченко, Р.А.Москаленко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини”. – Суми. Вид. СумДУ.– 2009.– С. 197-8.

 38. Moskalenko R.A. Role of B-cells of the thyroid gland in normal and pathology / R.A.Moskalenko, Shu Rhim Suh Ngu’eh // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини”. – Суми. Вид. СумДУ.– 2009.– С. 196.

 39. Романюк А.М., Карпенко Л.І., Будко Г.Ю., Москаленко Р.А. Навчальний відеофільм „Аутопсійне дослідження людини”– варіант віртуального практичного заняття. Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції. Ч.2. – Суми, 2008. – С.55.

 40. Романюк А. М. Ліпотканела щитоподібної залози в умовах впливу підвищеного споживання солей важких металів / А. М. Романюк, Р. А. Москаленко // Морфологічний стан тканин та органів систем організму в нормі і патології : наук.-практ. конф. : матеріали конф. – Тернопіль, 2009. – С. 154–155.

 41. Москаленко Б. А. Застосування методів статистики у морфології / Б. А. Москаленко, Р.А.Москаленко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : міжнар. наук.-практ. конф., 19–21 квітня 2009 р. : тези доп. – Суми, 2009. – С. 59.

 42. Романюк А.Н., Карпенко Л.И., Будко А.Ю., Москаленко Р.А., Иваний О.А., Гринцова Н.Б. Современные технологии объективизации результатов судебно-цитологических исследований // Матеріали обласної науково-методичної конференції «Актуальні питання сучасної післядипломної підготовки лікарів».–Суми.-2009.– С.33-36.

 43. Романюк А.М., Карпенко Л.І., Будко Г.Ю., Москаленко Р.А., Іваній О.А., Гринцова Н.Б. Особливості зміни емпатії інтернів, що вивчають патологічну анатомію, судову медицину та секційний курс // Матеріали обласної науково-методичної конференції «Актуальні питання сучасної післядипломної підготовки лікарів».–Суми.-2009.– С.36-39.

 44. Пат. 41235 Україна, МПК51 А61В 17/00 А61В 10/00. Спосіб ідентифікації і препарування щитоподібної залози у щурів / Москаленко Р. А, Бончев С.Д.; заявник і патентовласник Сумський держ. ун-т. – № u200814793; заявл. 22.12.08; опубл. 12.05.09, Бюл. № 9.

 45. Клінічний випадок коралоподібного конкременту / [О.С.Погорєлова, Л.Н.Приступа, В.І.Кригін, Р.А.Москаленко] // Вісник СумДУ, серія Медицина. – 2009. – Т.1, № 2. – С.110–115.

 46. Романюк А.М., Москаленко Р.А., Карпенко Л.І., Будко А.Ю., Шевченко М.В. Морфологія бранхіальних кіст шиї // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль.– 2009. – С. 140-142.

 47. Романюк А.М., Москаленко Р.А. Зміни критичної напруги у стінці фолікулів щитоподібної залози в умовах впливу модельованого мікроелементозу // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения.–Симферопіль.–2010. Том 146, частина V.– С.203.

 48. Романюк А.М., Рєзнік А.В, Карпенко Л.І, Будко Г.Ю. Москаленко Р.А., Патоморфологічні особливості змін органів дихання при тяжких формах грипу A/H1N1 в період пандемії 2009 року //Вісник СумДУ.- Суми.-2010.С.

 49. Москаленко Р.А., Романюк А.М., Будко Г.Ю., Карпенко Л.І., Сущенко С.М. Диференціація паренхіми щитоподібної залози в умовах впливу модельованого мікроелементозу // Український морфологічний альманах.– Луганськ.–2010.Том 8, №1.– С. 62-64.

 50. Романюк А.М., Москаленко Р.А., Гринцова Н.Б., Кузенко Є.В., Сауляк С.В., Романюк К.А. // Вплив техногенних мікроелементозів на внутрішні органи, зуби та кістки.– Матеріали наукового конгресу V з’їзду анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України.– Вінниця.–2010.–С. 103.

 51. Романюк А.М. Система підтримки прийняття рішень (СППР) у діагностиці проліферативних процесів молочної залози / [А.М. Романюк, Р.А.Москаленко, М.С.Линдін, М.С.Руденко] // Актуальні проблеми сучасної патоморфології: зб матеріалів наук - практ конф патологоанатомів України. – Харків-Одеса, 18-19 травня 2010 р: тези доп. – Харків, 2010. – С.82-84.

 52. Застосування наноавтохелату срібла на моделі гострої кишкової інфекції щурів in vivo / [К.С.Полов'ян, М.В.Погорєлов, Р.А.Москаленко, В.М.Дейнека] //Укр. наук-мед. молод журнал: наук.-практ. конф. «YouthNanoBioTech-2010. Молодіжний форум з нанотехнобіотехнологій»: матеріали доп., спец випуск №3 – Київ, 2010. – С. 58-9.

 53. Малець Л. О. Навчальний відеофільм «Аутопсійне дослідження людини» / Л. О. Малець, Р. А. Москаленко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : міжнар. наук.-практ. конф., 21–23 квітня 2010 р. : тези доп. – Суми, 2010. – С. 42.

 54. Москаленко Р. А. Вплив модельованого мікроелементозу на критичну напругу у стінці фолікулів / Р. А. Москаленко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : міжнар. наук.-практ. конф., 21–23 квітня 2010 р. : тези доп. – Суми, 2010. – С. 48.

 55. Будко Г.Ю. Значення татуювань у прозекторській діяльності патологоанатома і судово-медичного експерта / Г.Ю.Будко, Р.А.Москаленко, Н.І.Горбенко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : міжнар. наук.-практ. конф., 21–23 квітня 2010 р. : тези доп. – Суми, 2010. – С. 52.

 56. Морфологічна класифікація бранхіальних кіст / А.М. Романюк, Р.А.Москаленко, Л.І.Карпенко, О.І.Іваній, М.В.Шевченко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : міжнар. наук.-практ. конф., 21–23 квітня 2010 р. : тези доп. – Суми, 2010. – С. 39.

 57. Романюк А.М. Морфогенетичний вплив колоїду фолікулів щитоподібної залози/ А.М. Романюк, Р.А.Москаленко // Актуальні проблеми сучасної патоморфології: зб матеріалів наук - практ конф патологоанатомів України. – Харків-Одеса, 18-19 травня 2010 р: тези доп. – Харків, 2010. – С.84-85.

 58. Романюк А.М. Роль коллоида щитовидной железы в фолликулогенезе: механистическая гипотеза / А.М.Романюк, Р.А.Москаленко // Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования в физиологии и медицине. – Т.4 – Сб. трудов под ред. А.П.Кудинова, В.Б.Крылова – С-Пб, - 2010 г. – С.146-47.Схожі:

Список опублікованих праць мелеховець О. К. Клініко-географічне районування Сумської області за ступенем йододефіциту / О. К. Мелеховець, Н. В. Климанська, Р. А. Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. 2005. №3. С. 96-101 iconСписок опублікованих праць мелеховець О. К. Клініко-географічне районування Сумської області за ступенем йододефіциту / О. К. Мелеховець, Н. В. Климанська, Р. А. Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. 2005. №3. С. 96-101
move to 0-17021630
Список опублікованих праць мелеховець О. К. Клініко-географічне районування Сумської області за ступенем йододефіциту / О. К. Мелеховець, Н. В. Климанська, Р. А. Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. 2005. №3. С. 96-101 iconФізико-географічне районування
Фізико-географічне районування. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Список опублікованих праць мелеховець О. К. Клініко-географічне районування Сумської області за ступенем йододефіциту / О. К. Мелеховець, Н. В. Климанська, Р. А. Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. 2005. №3. С. 96-101 iconВступники до аспірантури подають
Список опублікованих наукових праць. Аспіранти, які не мають опублікованих праць, подають наукові реферати з обраної ними наукової...
Список опублікованих праць мелеховець О. К. Клініко-географічне районування Сумської області за ступенем йододефіциту / О. К. Мелеховець, Н. В. Климанська, Р. А. Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. 2005. №3. С. 96-101 iconВимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія медицина»
Сумського державного університету. Серія Медицина” публікує статті, які містять нові наукові результати з клінічної та теоретичної...
Список опублікованих праць мелеховець О. К. Клініко-географічне районування Сумської області за ступенем йододефіциту / О. К. Мелеховець, Н. В. Климанська, Р. А. Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. 2005. №3. С. 96-101 iconФізико-географічне районування
Дисципліна Фізико-географічне районування „затверджую” „затверджую”
Список опублікованих праць мелеховець О. К. Клініко-географічне районування Сумської області за ступенем йододефіциту / О. К. Мелеховець, Н. В. Климанська, Р. А. Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. 2005. №3. С. 96-101 iconСуми, 19 листопада 2009 року Суми «Видавництво СумДУ» 2009 р. Післядипломна підготовка фахівців в медичному інтитуті сумДУ
Маркевич В. Е., д мед н., проф., Січненко П.І., к мед н.,доц. Мелеховець О. К., к мед н., доц., Ситнік О. Л., к мед н., доц
Список опублікованих праць мелеховець О. К. Клініко-географічне районування Сумської області за ступенем йододефіциту / О. К. Мелеховець, Н. В. Климанська, Р. А. Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. 2005. №3. С. 96-101 iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п
Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році
Список опублікованих праць мелеховець О. К. Клініко-географічне районування Сумської області за ступенем йододефіциту / О. К. Мелеховець, Н. В. Климанська, Р. А. Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. 2005. №3. С. 96-101 iconСписок наукових праць федорченко олесі ігорівни
Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб наук праць / гол ред. В. Олексенко]
Список опублікованих праць мелеховець О. К. Клініко-географічне районування Сумської області за ступенем йододефіциту / О. К. Мелеховець, Н. В. Климанська, Р. А. Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. 2005. №3. С. 96-101 iconСудинне ремоделювання за умов реологічних змін у хворих на цукровий діабет мелеховець О. К., Котков В. В.*, Шелестюк Н. В., Камак О. О
Патологiя судин при цукровому діабеті (ЦД) тiсно пов’язана з порушеннями гемореологiчних та фiбринолiтичних властивостей кровi, а...
Список опублікованих праць мелеховець О. К. Клініко-географічне районування Сумської області за ступенем йододефіциту / О. К. Мелеховець, Н. В. Климанська, Р. А. Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. 2005. №3. С. 96-101 iconВісник львів. Ун-ту visnyk LVIV univ серія географічна. 2004. Вип. 31. С. 101-105 Ser. Geogr. 2004.№31. Р. 101-105
Моделювання та аналіз предметно-об’єктного поля дослідження урбанізації, урбанізаційного природокористування та урбанізованих ландшафтів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи