Рішення Вченої ради Сумду від 10. 03. 2011 р за результатами доповіді декана фем прокопенко О. В. на тему «Якість підготовки фахівців на факультеті економіки та менеджменту» icon

Рішення Вченої ради Сумду від 10. 03. 2011 р за результатами доповіді декана фем прокопенко О. В. на тему «Якість підготовки фахівців на факультеті економіки та менеджменту»
Скачати 50.66 Kb.
НазваРішення Вченої ради Сумду від 10. 03. 2011 р за результатами доповіді декана фем прокопенко О. В. на тему «Якість підготовки фахівців на факультеті економіки та менеджменту»
Дата11.07.2012
Розмір50.66 Kb.
ТипРішення

Рішення
Вченої ради СумДУ від 10.03.2011 р.
за результатами доповіді декана ФЕМ Прокопенко О.В. на тему
«Якість підготовки фахівців на факультеті економіки та менеджменту»За результатами обговорення доповіді вважати такими, що характеризують достатню якість підготовки фахівців на факультеті економіки та менеджменту, такі характеристики: у штаті факультету працюють заслужені діячі науки і техніки, лауреати престижних премій та стипендій; всі кафедри очолюють професори; достатньою є частка викладачів з науковими ступенями на кафедрах економічної теорії, маркетингу, економіки; швидко оновлюється навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців; студенти активно залучаються до роботи науково-практичних конференцій, до участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах наукових робіт та олімпіад, спілкуються з іноземними лекторами; студенти ФЕМ займають призові місця у вітчизняних та закордонних конкурсах різного рівня; зростає кількість статей, підготовлених студентами; у 2010 р. студенти вибороли призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт МОН України, обласному конкурсі на кращу пропозицію до проекту Програми економічного розвитку Сумської області на 2011 р., Всеукраїнських студентських олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів ВНЗ, Міжнародній Інтернет-олімпіаді «Ерудити планети» тощо; студенти факультету отримують стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Голови Обласної державної адміністрації, Вченої ради СумДУ; студенти ФЕМ успішно продовжують навчання в Україні і за кордоном, мають престижне працевлаштування.

При цьому існують такі проблеми забезпечення якісної підготовки фахівців: знижується рівень початкових знань студентів, значною є його диференціація в групах; є недостатньою частка викладачів з науковими ступенями на кафедрах фінансів і управління та в цілому по факультету; недостатнім є показник частки докторів у НПС факультету; не враховуються потреби абітурієнтів щодо спектру економічних спеціальностей; програмне забезпечення в комп'ютерних класах, а також володіння ним окремими викладачами прикладних дисциплін є недостатніми; близько 20% навчального процесу відбувається без застосування мультимедійних технологій або сучасних методів навчання; удосконалення потребують навчальні плани спеціальностей факультету; недостатньою є якість проходження студентами виробничої та переддипломної практик; значною є кількість студентів, відрахованих за академічну неуспішність.

Враховуючи викладене вище, існують резерви щодо підвищення якості підготовки фахівців на факультеті. Для їх реалізації, відповідно до Концептуальних засад діяльності та стратегії розвитку СумДУ на 2010–1014 рр.,

Вчена рада

постановляє:

1. Розробити концептуальні засади підготовки фахівців на ФЕМ з урахуванням досвіду провідних ВНЗ Європи та світу та реалій ринку освітніх послуг.

Відповідальний – Прокопенко О.В.

Строк виконання – до 30.06.2011 р.

2. Підвищити частку викладачів з науковими ступенями та вченими званнями на кафедрах управління та фінансів до 80%. На кафедрах, де досягнуто такий та більший рівень, не допускати його зниження. Збільшити частку докторів наук у НПС факультету до 10%.

Відповідальні – завідувачі кафедр ФЕМ.

Строк виконання – до 01.09.2012 р.

3. Забезпечити підготовку студентів щодо роботи зі спеціалізованим програмним забезпеченням у комп’ютерних класах факультету при викладанні дисциплін «Інформаційні системи і технології на підприємстві», «Інформаційні системи в менеджменті», «Інформаційні системи і технології у маркетингу», «Інформаційні системи і технології у фінансах» із залученням дипломованих викладачів та придбанням спеціалізованого програмного забезпечення. Проаналізувати доцільність введення у варіативну складову навчальних планів дисциплін, що ґрунтуються на інформаційних технологіях («Інформаційні системи у бухгалтерському обліку» тощо).

Відповідальні – завідувачі випускових кафедр ФЕМ.

Строк виконання – до 01.09.2012 р.

4. Завершити розроблення навчально-методичних видань для забезпечення навчального процесу за спеціальностями «Адміністративний менеджмент», «Управління інноваційною діяльністю».

Відповідальні – Теліженко О.М., Ілляшенко С.М.

Строк виконання – до 31.12.2012 р.

5. Підвищити кваліфікацію викладачів щодо роботи з мультимедійною технікою та спеціалізованим програмним забезпеченням. Збільшити кількість занять, що проводяться із застосуванням мультимедійних технологій. Поширити інноваційні методи навчання.

Відповідальні – завідувачі кафедр ФЕМ.

Строк виконання – до 01.09.2012 р.

6. Підвищити змістовну якість проходження студентами виробничої та переддипломної практик. Забезпечити направлення студентів на практику на підприємства, в установи та організації, де є можливим працевлаштування за спеціальністю. Збільшити кількість практичних занять, які проводяться на базі підприємств. Залучити до навчального процесу фахівців-практиків із числа роботодавців за спеціальностями факультету.

Відповідальні – завідувачі випускових кафедр ФЕМ.

Строк виконання – до 31.01.2012 р.

7. Посилити роботу з колишніми випускниками факультету в напрямі контролю та допомоги у їх працевлаштуванні, а також в напрямі можливості працевлаштування ними студентів та випускників факультету.

Відповідальні – завідувачі випускових кафедр ФЕМ.

Строк виконання – до 31.05.2011 р.

8. Вивчити вимоги роботодавців до сучасного випускника та проаналізувати можливості їх реалізації у навчальному процесі. Визначити можливість облаштування аудиторій для проведення занять магістрантам різних спеціальностей стендами з проблематики, що ними вивчається, з подальшим наданням переваги у закріпленні таких аудиторій для проведення занять для магістрів. Виконати аналіз доцільності перезакріплення окремих дисциплін за кафедрами факультету.

Відповідальні – Прокопенко О.В.

Строк виконання – до 31.08.2011 р.

9. Забезпечити перехід факультету на навчальні плани, що забезпечують безперервне та послідовне набуття студентами кожного виду навичок та раннє залучення студентів до наукової роботи. При цьому вивчити питання щодо можливості зарахування випускників технікумів та коледжів на 3 курс.

Відповідальний – Прокопенко О.В.

Строк виконання – до 01.09.2011 р.

10. Проаналізувати попит на навчання англійською мовою серед українських студентів та провести відповідну агітаційну роботу, визначивши доцільність переведення українських студентів в існуючі англомовні групи та окремого їх формування. Запровадити міжнародний академічний обмін студентами та викладачами факультету.

Відповідальні – завідувачі випускових кафедр, Прокопенко О.В.

Строк виконання – до 01.09.2012 р.

11. Вивчити доцільність та можливість ліцензування на факультеті спеціальності «Міжнародна економіка» та інших спеціальностей.

Відповідальні – Прокопенко О.В., Карпуша В.Д.

Строк виконання – до 30.04.2011 р.

12. Розглянути на науково-методичній раді університету проблеми підготовки студентів з різним рівнем початкових знань.

Відповідальний – Карпуша В.Д.

Строк виконання – до 30.06.2011 р.


Голова Вченої ради Васильєв А.В.


Вчений секретар Рубан А.І.

Схожі:

Рішення Вченої ради Сумду від 10. 03. 2011 р за результатами доповіді декана фем прокопенко О. В. на тему «Якість підготовки фахівців на факультеті економіки та менеджменту» iconРішення Вченої ради Сумду від 10. 03. 2011 р за результатами доповіді декана фем прокопенко О. В. на тему «Якість підготовки фахівців на факультеті економіки та менеджменту»
move to 0-17027090
Рішення Вченої ради Сумду від 10. 03. 2011 р за результатами доповіді декана фем прокопенко О. В. на тему «Якість підготовки фахівців на факультеті економіки та менеджменту» iconРішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 24. 02. 2011 р. Порядок денний: слухали
Звіти першого проректора Петришина Р.І. І зав науково-методичною лабораторією моніторингу якості підготовки фахівців Іванчук М. Г....
Рішення Вченої ради Сумду від 10. 03. 2011 р за результатами доповіді декана фем прокопенко О. В. на тему «Якість підготовки фахівців на факультеті економіки та менеджменту» iconРішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку»
move to 0-17242828
Рішення Вченої ради Сумду від 10. 03. 2011 р за результатами доповіді декана фем прокопенко О. В. на тему «Якість підготовки фахівців на факультеті економіки та менеджменту» iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Про створення кафедри вищої математики на факультеті інформаційних систем І технологій»
Заслухавши інформацію декана факультету інформаційних систем І технологій Шарапова О. Д., Вчена рада університету відмічає необхідність...
Рішення Вченої ради Сумду від 10. 03. 2011 р за результатами доповіді декана фем прокопенко О. В. на тему «Якість підготовки фахівців на факультеті економіки та менеджменту» icon26” березня 2009 р. Ухвала вченої ради двнз ” Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана” «Про відкриття на юридичному факультеті магістерських програм «Правове регулювання банківської діяльності»
Заслухавши інформацію декана юридичного факультету В. Ф. Опришка, беручи до уваги подання Вченої ради юридичного факультету
Рішення Вченої ради Сумду від 10. 03. 2011 р за результатами доповіді декана фем прокопенко О. В. на тему «Якість підготовки фахівців на факультеті економіки та менеджменту» iconПлан роботи Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на 2010/2011 навчальний рік
Про результати комплексного моніторингу підготовки фахівців на факультеті комп’ютерних наук (2007 – 2010 р.) (Комісія)
Рішення Вченої ради Сумду від 10. 03. 2011 р за результатами доповіді декана фем прокопенко О. В. на тему «Якість підготовки фахівців на факультеті економіки та менеджменту» iconРішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 року з питання
move to 0-16785768
Рішення Вченої ради Сумду від 10. 03. 2011 р за результатами доповіді декана фем прокопенко О. В. на тему «Якість підготовки фахівців на факультеті економіки та менеджменту» iconРішення вченої ради Сумського державного університету від 14 жовтня 2010 року з питання: «Реалізація пріоритету фундаментальної складової змісту навчального процесу на факультеті Тесет»
move to 0-17027104
Рішення Вченої ради Сумду від 10. 03. 2011 р за результатами доповіді декана фем прокопенко О. В. на тему «Якість підготовки фахівців на факультеті економіки та менеджменту» iconДекану фем сумду проф. Прокопенко О. В
Прошу включити мене до групи, що буде проходити тижневе стажування за спеціальністю на підприємствах Болгарії в рамках співробітництва...
Рішення Вченої ради Сумду від 10. 03. 2011 р за результатами доповіді декана фем прокопенко О. В. на тему «Якість підготовки фахівців на факультеті економіки та менеджменту» iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 лютого 2011 року з питання
Ефективність діяльності технікумів І коледжів які є позабазовими структурними підрозділами Сумду та перспективи поглиблення інтеграційних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи