Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання icon

Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання
Скачати 237.72 Kb.
НазваРішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання
Дата11.07.2012
Розмір237.72 Kb.
ТипРішення

Рішення Вченої ради Сумського державного університету

від 9 грудня 2010 р. з питання

Наукова робота в університеті: стан і основні завдання на 2011рік”

Розглянувши питання Наукова робота в університеті: стан і основні завдання на 2011рік ” Вчена рада зазначає, що протягом 2010 року було виконано певний обсяг робіт направлений на розвиток СумДУ як науково-освітнього центру Сумського регіону, забезпечення підвищення ефективності наукових досліджень та впровадження нових розробок, їх розповсюдження і комерціалізацію.

Станом на початок грудня 2010 р. обсяг укладених договорів на науково-дослідні роботи, надання наукових послуг за господарськими договорами, державними і міжнародними грантами становить близько 4,350 млн. грн. (2005р. – 0,542, 2006р. – 1,302 млн. грн., 2007р. – 2,222 млн. грн., 2008р. – 4,378 млн. грн., 2009р. – 3,340 млн. грн). У грудні 2010р. передбачається укладання договорів обсягом 150-200 тис.грн. Останні роки співвідношення спеціальний/загальний фонд становило у 2005 – 1,04; у 2006 – 1,21, у 2007 – 1,25, у 2008 – 2,64, 2009р. – 1,93, за 11 місяців 2010 року це співвідношення становить 1,3. Враховуючи певне зниження науково-виробничої активності підприємств в умовах фінансово-економічної кризи цей результат свідчить про достатньо високе використання потенціалу СумДУ, що забезпечили:

– Факультет ТеСЕТ (обсяг 2010р. – 3155 тис. грн., 2009р. – 1287 тис. грн) – керівники НДР Арсеньєв В.М., Большаніна С.Б., Буднік А.Ф., Ванєєв С.М., Гурець Л.Л., Євтушенко А.О., Залога В.О., Загорулько А.В., Калінкевич М.В., Карінцев І.Б., Котенко О.І., Косторной С.Д., Криворучко Д.В., Лазненко Д.О., Лебєдєв С.Ю., Марцинковський В.А., Мелейчук С.С., Папченко А.А, Савченко Є.М., Сапожніков С.В., Склабінський В.І.;

– ^ Військовий науковий центр (обсяг 2010р. – 285 тис. грн., 2009р. – 221 тис. грн.) – керівник НДР Полениця П.В.;

– Факультет ЕлІТ (обсяг 2010р. - 236 тис. грн., 2009 - 187 тис. грн) – керівники НДР Арбузов В.В., Проценко І.Ю., Проценко С.І., Перекрестов В.І., Любчак В.О., Хоменко О.В., Чекалов В.П.;

– ^ Факультет економіки та менеджменту (обсяг 2010р. – 220 тис. грн., 2009р. – 295 тис. грн) – керівники НДР Біловодська О.А., Ілляшенко С.М., Мельник Л.Г., Сабадаш В.В., Таранюк Л.М.;

– ^ Науково-дослідна частина (обсяг 2010 р. – 126 тис. грн., 2009 р. - 1053 тис. грн) – керівники НДР Голишева Н.Ю., Звагельський В.Б., КасьяненкоВ.О., Лазненко Д.О., Чорноус А.М.;

– ^ Медичний інститут (обсяг 2010р. – 84 тис. грн., 2009р. – 13 тис. грн.) – керівники НДР Вінниченко Л.П, Романюк А.М., Лаба В.В., Маркевич В.Є., Орловський В.Ф., Приступа Л.Н., Січненко П.І.;

– ^ Шосткінський інститут (обсяг 2009р. – 78 тис. грн., 2009р. – 196 тис. грн) – керівники НДР Акуленко В.Л., Мараховська О.Ю., Пепеляєв І.О.;

– Конотопський інститут (обсяг 2010р. –36 тис.грн, 2009р. – 58 тис.грн – керівник НДР

Лєпіхов О.І.;

– ^ Гуманітарний факультет (обсяг 2010р. – 46 тис. грн., 2009р. – 29 тис. грн.) – керівники НДР Кобякова І.К., Садівничий В.О..

У 2010 році порівняно з 2009 обсяги НДР зросли:

– у 2,5 разів на факультеті ТеСЕТ (Гусак О.Г.) за рахунок всіх кафедр ПГМ (Євтушенко А.О.), прикладної екології (Пляцук Л.Д.), ТМВІ (Залога В.О.), ПОХНВ (Склабінський В.І.), ЗМДМ (Марцинковський В.А.), ОММ (Карінцев І.Б.), ТТФ (Ванєєв С.М.), МАі МО (Ячменьов В.О.), ПМ і ТКМ (Буднік А.Ф.), загальної хімії (Лебєдєв С.Ю.);

– у 1,25 разів на факультеті ЕлІТ за рахунок кафедр ПФ (Проценко І.Ю.), МСС (Карпуша В.Д.), наноелектроніки (Олємской О.І.), інформатики (Довбиш А.С.), ЕКТ (Борисенко О.А.);

– у 1,6 на гуманітарному факультеті (Вандишев В.М.) за рахунок кафедр журналістики

(Ткаченко О.Г.) і германської філології (Кобякова І.К.);

– у 5 разів у медичному інституті (Маркевич В.Е.) за рахунок кафедр внутрішніх хвороб (Приступа Л.Н.), педіатрії з курсом медичної генетики (Маркевич В.Е.), педіатрії післядипломної освіти (Сміян О.І.), патоморфології (Романюк А.М.), сімейної медицини (Попов С.В.);

– у 1,3 рази у Військовому науковому центрі (Науменко І.В.).

У 2010 році порівняно з 2009 з’явились господарчі договори і гранти на кафедрах: МСС (Карпуша В.Д.), наноелектроніки (Олємской О.І.), маркетингу (Ілляшенко С.М.), журналістики (Ткаченко О.Г.), педіатрії з курсом медичної генетики (Маркевич В.Е.), педіатрії післядипломної освіти (Сміян О.І.).

Протягом 2010 року виконувалось 7 загально-університетських наукових міжнародних грантів (наукові керівники Проценко І.Ю., Проценко С.І., Перекрестов В.І., Залога В.О., Сабадаш В.В., Мельник Л.Г.) та 31 індивідуальних (2009 - 9 і 8 відповідно). За рахунок коштів міжнародних грантів у закордонні відрядження у тому числі для проведення досліджень на сучасному обладнанні, було направлено 35 (2009 - 32) науковців (4 та 31 осіб за рахунок загально-університетських грантів та індивідуальних грантів відповідно (23 та 9 осіб у 2009р.)).

У 2010 році в університеті виконувалось 4 гранти від державних фондів, у тому числі 3 гранти Президента України для підтримки досліджень молодих вчених (2009р. – 2) (наукові керівники Біловодська О.А., Мелейчук С.С., Таранюк Л.М., Хоменко О.В.).

За підсумками участі у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук наказом Міністерства освіти і науки України № 679 від 07.07.2010 р. студенти університету отримали 53 призових місця (2006р. – 21, 2007р. – 38, 2008р. – 42, 2009р. – 49) чим забезпечили перший результат серед ВНЗ України (третій раз поспіль).

У 2010 році порівняно з 2009 зріс у 1,36 разів прийом до аспірантури СумДУ, взагалі, та у 2 рази іноземців на контрактну основу і в 1,39 рази аспірантів за державним замовленням, зокрема. Збільшився у 2,5 рази обсяг прийому до докторантури. У 2010 році пройшли перереєстрацію три спеціалізовані вчені ради. Це дозволило збільшити до 9 кількість спеціальностей за якими відбувається захист дисертаційних робіт, взагалі та з 2 до 4 спеціальностей за якими відбувається захист докторських дисертацій, зокрема.

Університет у 2010р. став організатором і співорганізатором 29-ти наукових конференцій (2005р. – 10, 2006р. – 17, 2007р. – 24, 2008р. – 19, 2009р. - 24), з яких 5 мали статус міжнародних. За підсумками рейтингового оцінювання наукової і науково-технічної діяльності ВНЗ Міністерством освіти і науки України СумДУ посів 8-ме місце серед 24-х класичних університетів. Також університет посів за даними міжнародної науково-метричної бази даних SCOPUS 17-те місце серед всіх ВНЗ України за кількістю цитувань на наукові статті його працівників та 20-те місце за індексом Гірша.

У 2010 р. наукові видання університету пройшли перереєстрацію у ВАК України як фахові, започатковане нове видання з економічних наук, «Журнал нано- та електронної фізики» почав паралельно видаватись англійською мовою.

В той же час Вчена рада вважає, що університет за його потенціалом повинен мати більший обсяг науково-дослідних робіт, які виконуються на замовлення. Так над виконанням господарчих договорів і грантів працює 26 кафедр з 60 (у 2009р. 28 із 58). У 2010р. порівняно з 2009р. обсяги НДР зменшились у ФЕМ, ШІ, КІ, НДЧ; не виконувалась госпдоговірна і грантова тематика на кафедрах військової підготовки, МСС, управління, фінансів, СПП, інфекційних хвороб. Керівництво господарчими договорами і грантами здійснює 52 із 700 штатних науково-педагогічних працівників (2009 рік – 49 із 688). Над виконанням господарських договорів, грантів і держбюджетних тем у 2010 році працювали всього 61 штатних співробітників з яких 6 кандидатів наук (2009 рік 48 співробітників з яких 3 кандидата наук).

^ Вчена рада постановляє:

І. Ректорату, директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр продовжити пошук шляхів направлених на підвищення рівня науково-дослідної роботи, форм і методів її реалізації та збільшення обсягів господарчих договорів, державних і міжнародних грантів.

ІІ. Затвердити нищенаведені заходи, що направлені на подальший розвиток науково-дослідної роботи та кадрового забезпечення в СумДУ.п/п

Заходи


Відповідальні,

термін виконання
1

2


3

^ Заходи, які відповідають концепції сталого розвитку наукової діяльності

та здійснюються постійно в довготривалій перспективі

1

Здійснювати постійний контроль за виконанням Перспективного плану роботи з кадрового забезпечення діяльності СумДУ.

Перший проректор, проректори за напрямами,

директори інститутів,

декани факультетів,

завідувачі кафедр.

^ Термін: постійно

2

Здійснювати постійний контроль та забезпечувати виконання рішення Вченої ради СумДУ від 08 жовтня 2009р. з питання «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у СумДУ» при цьому:


- гідно представляти університет у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт;

- забезпечувати при виконанні держбюджетних НДР участь студентів з оплатою праці у пропорції не менше 1 студента на кожні 25 тис. грн. обсягу фінансування;

- рекомендувати керівникам господарських договорів і грантів залучати студентів на платній основі до їх виконання;

- активно приймати участь у інших конкурсах наукових робіт регіонального, загальноукраїнського і міжнародного рівнів;


- за підсумками річних звітів кафедр аналізувати на кількісному і якісному рівні, питання виконання вимог перспективного плану СумДУ щодо обов’язкового керування кожним викладачем науковою роботою двох студентів та забезпечувати виконання зазначених вимог.

Проректор з НР Чорноус А.М., директори інститутів, декани факультетів, начальник ВРТСМ Аношкіна О.В.

^ Термін: постійно

Термін: згідно наказу МОН України

Термін: постійно


Термін: постійно


директори інститутів,

декани факультетів,

завідувачі кафедр.

^ Термін: : постійно

директори інститутів,

декани факультетів,

завідувачі кафедр.

Термін: лютий 2011р.

3

На засіданнях вчених рад інститутів (факультетів) підводити підсумки виконання планів підготовки науково-педагогічних кадрів за попередній рік та подавати заявки на місця до докторантури і аспірантури університету та інших ВНЗ на наступний рік, при цьому виходячи не тільки із потреби комплектації кафедр з низькими якісними показниками, а також розглядати аспірантуру як сомодостатню галузь науково-освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку науково-педагогічних кадрів для інших ВНЗ, підприємств і організацій. Щорічно забезпечувати збільшення обсягів прийому до докторантури і аспірантури.

Директора інститутів,

декани факультетів,

завідувач відділу докторантури та аспірантури Залога О.Г.


^ Термін: жовтень щорічно4

З метою підвищення ефективності роботи аспірантури створювати з числа студентів випускного курсу групи наукового резерву, при цьому проводити відбір бажаючих для вступу в аспірантуру, як на умовах бюджетного фінансування, так і на контрактній основі, які рекомендуються кафедрами для майбутнього вступу до аспірантури.

Перший проректор

Карпуша В.Д.,

проректор з НР Чорноус А. М.,

директора інститутів,

декани факультетів,

начальник ВРТСМ

Аношкіна О.В.

^ Термін: грудень - лютий щорічно

5

Продовжувати практику заслуховування на засіданнях кафедр проміжних звітів аспірантів про виконання індивідуального плану.

Завідувачі кафедр, заступники директорів інститутів і деканів факультетів з наукової роботи.

Термін: травень щорічно

6
^

Продовжувати практику виконання кваліфікаційних робіт спеціалістів і магістрів науково-дослідного характеру.


Перший проректор Карпуша В.Д., декани факультетів,

завідувачі випускових кафедр.

^ Термін: постійно

7

Вести постійну роботу щодо удосконалення нормативної бази наукової діяльності в університеті та стимулювання наукових досліджень.

Проректор з НР Чорноус А. М.

Начальник НДЧ Осіпов В. А.

^ Термін: постійно

8

Продовжувати пошук шляхів, що направлені на започаткування нових наукових напрямів, наукових шкіл. Посилити підтримку молодих науковців у плані участі їх у грантових програмах, госпдоговірних і бюджетних тематиках, надання права керівництва аспірантами тощо.

Проректор з НР Чорноус А. М.

директори інститутів,

декани факультетів

^ Термін: постійно.

9

Поставити за мету щорічно досягати збільшення обсягів укладання господарських договорів та кількості державних і міжнародних гранів.

Проректор з НР Чорноус А. М.

Начальник НДЧ Осіпов В.А., Директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр

^ Термін: постійно

10

З метою рекламування наукових напрямів і розробок університету:

 • активно приймати участь у виставочній діяльності;

 • оприлюднювати досягнення науковців університету в ЗМІ за щорічно укладеним планом;

 • на всі наукові розробки університету, які пропонуються для впровадження, розробити і друкувати прайслисти та розміщати інформацію на сайті університету.
Проректор з НР Чорноус А. М.

Начальник НДЧ Осіпов В. А.

^ Термін: постійно


11

Проводити роботу з підготовки проектних пропозицій щодо участі у конкурсах на гранти Державного фонду фундаментальних досліджень, Державних цільових науково-технічних програм, грантів Президента України для молодих вчених, Державного замовлення тощо.

Проректор з НР Чорноус А.М., директори інститутів, декани факультетів.

^ Термін: постійно


12

Здійснювати організаційні заходи для забезпечення участі наукових колективів університету у міжнародних програмах різного рівня. Зокрема постійно інформувати кафедри про відкриті конкурси, підтримувати стосунки із мережею існуючих контактних пунктів щодо участі у

РП-7, EUREKA, інших грантових програмах, надавати методичну допомогу, вносити проекти наказів щодо створення робочих груп для підготовки проектних пропозицій тощо.

Проректор з НР Чорноус А. М.,

начальник ВМЗ Кириченко К.І.,

директори інститутів,

декани факультетів

^ Термін: постійно.

13

Поглиблювати роботу з впровадження наукових інноваційних розробок університету як в Україні, так і за її межами, у тому числі продовжити реалізацію відповідної програми по території Курської, Белгородської, Брянської, інших областей Російської Федерації та підприємствах Білорусі.

Заст. начальника НДЧ

Курбатов Д.І,

керівник ЛІДТТ Нощенко О.Б.


^ Термін: постійно14

Інституту економіки розвитку подвійного підпорядкування та МОН і НАН України поглиблювати роботу направлену на участь у конкурсах для отримання державних і міжнародних грантів та укладання господарських договорів.

Директор ІЕР Мельник Л. Г.


^ Термін: постійно

15

Науковим центрам: енергоефективних технологій; прикладних екологічних досліджень; соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень; історичного краєзнавства; електротехнологій; патоморфологічних досліджень; вакуумної і електрофізичної структури для атомної енергетики; науково-технічної і економічної інформації; бойового застосування ракетних військ і артилерії; лабораторіям: грануляційного і масообмінного обладнання, молекулярно-генетичних досліджень, механічних випробувань, атомно-абсорбційного аналізу проводити роботу, яка направлена на укладання господарських договорів та їх якісного виконання.

Керівники центрів і лабораторій: Лазненко Д.О., Світайло Н.Д., Звагельський В.Б., Лебединський І.Л., Романюк А.М., Воробйов Г.С., Голишева Н.Ю., Науменко І.В., Осіпов В.А., Атаман О.В., Карінцев І.Б., Погорєлов М.В.


^ Термін: постійно.

16

Поглиблювати роботу направлену на участь студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених у конкурсах на індивідуальні гранти від міжнародних фондів. Зокрема, які пов’язані із проведенням досліджень у лабораторіях іноземних установ.

Начальник ВМЗ Кириченко К.І.,

Директори інститутів,

декани факультетів,

завідувачі кафедр

^ Термін: постійно

17

Продовжити практику впровадження результатів науково-дослідних робіт клінічних кафедр медичного інституту, в тому числі, які отримані в результаті виконання дисертаційних робіт, у лікувальну практику закладів охорони здоров’я з виданням відповідних рекомендацій.

Директор МІ Маркевич В. Е.,

Завідувачі кафедр

^ Термін: постійно.


18

Передбачити можливість в окремих мотивованих випадках виділення загально-університетських коштів для фінансування перспективних розробок під конкретні плани виконання господарчих договірних тематик. Рекомендувати керівництву інститутів, факультетів і кафедр використовувати для матеріально-технічного забезпечення наукових досліджень частину коштів, що знаходяться на субрахунках структурних підрозділів

Ректор,

Директори інститутів,

декани факультетів,

завідувачі кафедр

^ Термін: постійно

19

Поширювати практику наукових публікацій ПВС, докторантів, аспірантів і студентів в іноземних рейтингових журналах, зокрема тих, що мають імпакт-фактор та обраховуються науково-метричними базами SCOPUS, INSPEC, Web of Science тощо

Директори інститутів,

декани факультетів,

завідувачі кафедр

Термін: постійно

20

На виконання наказів № 592-I від 08.07.2010р. та № 628- I від 28.07.2010р. забезпечити повноцінне представлення наукового потенціалу університету в Інтернет-просторі через: підтримку в актуальному стані відповідних сторінок web-сайту; створення і підтримки сайтів наукових журналів і конференцій; наповнення і розвитку репозитарію наукових публікацій; можливостей інтерак-тивного спілкування науковців і проведення телемостів.

Проректор з НПР Любчак В.О.,

Проректор з НР Чорноус А. М.,

^ Термін: постійно

21

Проводити узагальнюючий аналіз щорічних звітів викладачів, щодо виконання вимог зазначених у контрактах, а саме, стосовно формалізованої роботи на зареєстрованій НДР, публікації однієї наукової статті та забезпечувати виконання зазначених вимог.


Проректор з НР Чорноус А. М.,

Заступники деканів (директорів) з наукової роботи.

^ Термін: січень кожного року

22

Поглиблювати роботу з інформаційного забезпечення науково-педагогічних працівників, докторантів і аспірантів за рахунок підписки на провідні наукові періодичні видання (в тому числі закордонні) та розширення доступу до Інтернет-ресурсів. Проводити щоквартальний аналіз ефективності використання інформаційних ресурсів та доводити цю інформацію на ректоратах.

Проректор з науково-педагогічної роботи Любчак В. О.,

директор бібліотеки Слабко Т.В.

Термін: постійно

23
^

Поглибити практику стосовно збільшення подання заявок на охоронні документи, в тому числі за участю аспірантів і студентів.


Завідувачі кафедр.

Термін: постійно

24
^

Продовжити роботу, яка направлена на організацію та проведення наукових конференцій, в тому числі студентських і міжнародних, на базі СумДУ.


Проректор з НР Чорноус А. М.,

декани факультетів.

^ Термін: постійно

Заходи поточної організаційної діяльності, які було започатковано у попередній період

та передбачається їх остаточне виконання у 2011 році

25

Всім кафедрам університету (наперед усім кафедрам Шосткінського і Конотопського інститутів та переліченим кафедрам базового ВНЗ: ЕКТ, інформатики, ЗТФ, ПОМ, електроенергетики, управління, фінансів, економічної теорії, а також всім кафедрам гуманітарного і юридичного факультетів, медичного інституту) забезпечити укладання у 2010 році господарських договорів або подачу заявок на гранти різного рівня.Директори інститутів, декани факультетів, зав. кафедр


^ Термін: протягом року26

Продовжити організаційну роботу направлену на укладення господарських договорів на виконання господарських договорів і грантів із залученням наукового потенціалу Наукового центру бойового застосування ракетних військ та артилерії і кафедр військової підготовки, МСС, ЕКТ, ХВС, інформатики та інших кафедр медичного інституту, гуманітарного і юридичного факультетів і факультету ТеСЕТ.

Проректор з НР Чорноус А. М.,

начальник ВНЦ Науменко І.В.


^ Термін: протягом року


27

Продовжити організаційну роботу щодо розвитку в медичному інституті нового наукового напряму із дослідження молекулярно-генетичних механізмів розвитку хвороб із завершенням створення відповідної лабораторії.

Директор МІ Маркевич В.Е.

Зам. директора МІ з НР

Приступа Л.Н.,

Керівник лабораторії МГД Атаман О.В.

^ Термін: протягом року

28

З метою рекламування наукових напрямів і розробок університету продовжити роботи із:

- розробки сценарію та виготовлення рекламно-інформаційного фільму про наукову роботу в університеті;

- розробки та видання відповідного інформаційного довідника;

- розробки і видання інформаційних листів;

- наповнення відповідного розділу українською та англійською мовами на сайті університету.

Проректор з НР Чорноус А. М.,

Начальник НДЧ Осіпов В. А.

^ Термін: 1 квартал 2011 р.


Термін: 1 квартал 2011 р.


Заст.нач. НДЧ Курбатов Д.І.

керівник ЛІДТТ Нощенко О.Б.

Термін: протягом року

29

Продовжити роботу з укладання господарських договорів на розробку і виготовлення свердловинних насосних та теплогенеруючих агрегатів (як для потреб тваринництва так і комунального господарства).

Декан ФТеСЕТ Гусак О. Г.

^ Термін: протягом року


30

Продовжити роботу із створення Центру колективного користування металообробним обладнанням .

Начальник НДЧ Осіпов В. А.,

^ Термін: І квартал 2011р

Інші заходи організації наукової діяльності у 2011 році

31

Поставити за мету у 2011 році досягти обсягів укладання господарчих договорів та державних і міжнародних грантів на суму не менше 6 млн.грн., при цьому:

 • шляхом формування переліку потенціальних замовників із направленням їм відповідних пропозицій поширити роботу з укладання господарчих договорів проведення енергоаудиту, розробки проектно-технічної документації для залучення «зелених» інвестицій; комп’ютерних технологій у енергозбереженні, інших робіт з енергоефективності;

 • провести роботу щодо укладення господарських договорів з Макіївським НДІ з безпеки робіт в гірничий промисловості;

 • провести роботу щодо укладання господарських договорів з Хімкомбінатом м. Петровськ Луганської області.;

 • провести організаційну роботу щодо укладання господарського договору з ВАТ «Насосенергомаш» та «УНДУ авіаційних технологій» на предмет розробки технологій обговорення деталей насосів і дослідження механічної обробки композиційних матеріалів та забезпечення їх якісного виготовлення;

 • провести роботу щодо укладання господарських договорів на розробку і виготовлення вихрових і вібраційних грануляторів;

 • провести роботу щодо укладання і виконання господарського договору на розробку і виготовлення установки для оцінки герметичності на контакті з цементом (ОГК-01);

 • продовжити роботу із забезпечення виконання НДР ЛУНА-В;

 • продовжити роботу з розробки наукових рекомендацій з питань діагностики лікування та профілактики захворювання працівників «ВАТ Сумихімпром»;

 • провести роботу щодо укладання господарських договорів з Інститутом магнетизму щодо розробки і виготовлення скануючого тунельного мікроскопу;

 • провести роботу щодо укладання господарських договорів на надання інформаційно-аналітичних послуг із захисту прав інтелектуальної власності;

 • продовжити роботу з розробки методик розрахунку пластинчатих муфт, торцевих ущільнень, навантажуючи пристроїв, підшипників ковзання, проточних частин відцентрових насосів.

Начальник НДЧ Осіпов В. А.

Заст.нач. НДЧ Курбатов Д.І.


Проректор з НР Чорноус А. М.

Керівник Центру ЕЕТ

Лазненко Д.О., Керівник групи ГЕО Сапожніков С.В.


^ Термін: протягом року


Директор КІ Бібик В.В.

Термін: І-2 квартал 2011 р.


Директор Ш Акуленко В.Л.

Термін: І-2 квартал 2011 р.


Директор ЕНДСІ Залога В.О.

Термін: протягом року


Зав.лаб.ЛГМО Осіпов В. А.

Зав. Каф ПОХНВ

Склабінський В.І.

^ Термін: 1 квартал 2011 р.


Проректор з НР Чорноус А. М.

Термін: 1 квартал 2011 р.


начальник ВНЦ Науменко І.В.

Термін: протягом року

Директор МІ Маркевич В.Е

^ Термін: протягом року


Декан ФЕЛІТ Проценко С.І.

Термін: протягом року


Начальник ЦЕНТІ

Голишева Н.Ю.

Термін: протягом рок


Декан ФТЕСЕТ Гусак О.Г.

^ Термін: протягом року

32

Провести ряд заходів із забезпечення дотримання нових вимог нормативних документів МОН України з організації науково-дослідної роботи в університеті

Проректор з НР Чорноус А. М

Начальник НДЧ Осіпов В. А.

^ Термін: протягом року

33

Провести організаційну роботу зі створення у складі Шосткинського інституту-науково дослідного інституту з проблем розробки технологій виробництва високо-молекулярних сполук та утилізація спеціальних виробів і промислових відходів

Директор ШІ Акуленко В.Л.

^ Термін: І квартал 2011 р.


34

Спільно з Інститутом прикладної фізики НАН України, Інститутом патології хребта та суглобів ім. М.І.Ситенка АМН України продовжити роботу щодо проведення спільних наукових досліджень в галузі медичного матеріалознавства, а саме: створення нових композитних біоматеріалів для остеопластики з високими показниками біосумісності та прогнозованою швидкістю резорбції, а також матеріалів-носіїв лікарських препаратів для застосування в практичній ортопедії і стоматології

Зав. каф. анатомії людини

Сікора В.З.

^ Термін: протягом року


35

Забезпечити співпрацю університету з національною мережею трансферу технологій

Керівник ЛІДТТ Нощенко О.Б.,

Начальник ЦЕНТІ

Голишева Н.Ю.

^ Термін: протягом року

36

З метою інформування викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів і студентів університету про конкурси на міжнародні і державні гранти та наукові конференції, які плануються проводитись, забезпечити на web-сайті університету програмно-технічну реалізацію та функціонування дошки оголошення з можливістю автоматизованої розсилки повідомлень зареєстрованими користувачами

Начальник НДЧ Осіпов В. А.

Начальник ВМЗ Кириченко К.І.,

Начальник ЦЕНТІ

Голишева Н.Ю.


^ Термін: протягом року


37

Провести роботу щодо збільшення бюджетного фінансування на виконання наукових досліджень до 2 млн. грн. Провести внутрішні конкурси проектів НДР, які фінансуються за рахунок державного бюджету України з урахуванням публікацій у наукових виданнях, які обліковуються науково-методичними базами, підготовки у рамках НДР дисертаційних робіт тощо.

Проректор з НР Чорноус А. М.,

начальник НДЧ Осіпов В. А.

^ Термін: 1 і 2 квартал 2011 р.

38

Забезпечити використання наукового потенціалу університету для впровадження в його господарській діяльності енергоефективних заходів, технологій, обладнання в тому числі, які розроблені науковцями університету.

Проректор з НР Чорноус А. М.,

Проректор з АГР Положій А. М.


^ Термін: протягом року


39

Поглибити роботу, яка направлена на розвиток наукових видань СумДУ, зокрема:

- продовжити пілотний проект, щодо підготовки «Журналу нано- та електронної фізики» до входження у базу даних SCOPUS;

- провести роботу з організації підписки через мережу Укрпошти на наукові видання університету.

- вивчити питання та за необхідності провести відповідну роботу щодо створення на базі журналу «Вісник СумДУ. Серія технічні науки.» двох окремих наукових видань з машинобудування та інформаційних технологій;

- продовжити роботу щодо створення і наповнення нових сайтів наукових журналів і конференцій у домені *sumdu.edu.ua.Головний редактор

Проценко І.Ю.

^ Термін: протягом року

Головні редактори журналів.

Термін: 4 квартал 2011р.

Проректор з НР Чорноус А. М.,

Головний редактор

Марцинковський В.А..

^ Термін: протягом року

Проректор з НР Чорноус А. М.,

Проректор з НПР Любчак В.О.,

Головні редактори журналів, заступники деканів і директорів з НР.

^ Термін: протягом року


40

Ввести в практику залучення до наукового керівництва аспірантами та консультування докторантами за спеціальностями за якими відкриті аспірантура і докторантура у СумДУ докторів наук, які працюють у інших ВНЗ і наукових установах та є провідними фахівцями у відповідній галузі наук.

Директори інститутів, декани факультетів, зав. кафедр


^ Термін: 3 – 4 квартал 2011 р.41

Поставити за мету, щоб кожний випускник аспірантури зміг викладати дисципліни англійською мовою. Для цього ввести у робочих навчальних планах з підготовки аспірантів вивчення англійської мови протягом другого і третього року підготовки.

Проректор з НР Чорноус А. М.


Термін: грудень 2010 р.


42

Вивчити питання щодо створення спеціалізованих вчених рад зі спеціальностей 14.01.03-внутрішні хвороби, 14.01.03-хірургія, 14.01.10-педіатрія.

Проректор з НР Чорноус А. М.

Директор МІ Маркевич В.Є.

Термін: 1 – 2 квартал 2011 р.

43

Розробити та подати на затвердження Вченої ради нову редакцію «Перспективного плану кадрового забезпечення діяльності університету»

Проректор з НР Чорноус А. М.

Начальник ВДА Залога О.Г.

44

Розробити та подати на затвердження Вченої ради цільову комплексну програму «Студентська наука та її органічне поєднання з навчальним процесом»

Перший проректор Карпуша В.Д.

Проректор з НР Чорноус А. М.

начальник ВРТСМ

Аношкіна О.В.

Термін: 1 – 2 квартал 2011 р.

ІІІ. Вважати рішення Вченої ради від 09 грудня 2009 р. з питання: “Наукова робота в університеті: стан і перспективи розвитку ” таким, що втратило силу.


Голова Вченої ради А.В. Васильєв

Секретар Вченої ради А.І. Рубан
Схожі:

Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання
move to 0-16889474
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання
move to 0-16889474
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання
move to 0-17027099
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 грудня 2009 р з питання
move to 0-16785770
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання
Вчена рада зазначає, що протягом 2010 року було виконано певний обсяг робіт направлений на розвиток Сумду як науково-освітнього центру...
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 квітня 2010 року з питання
move to 0-16785766
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання iconРішення вченої ради Сумського державного університету від 18 листопада 2010 року з питання: «Організаційні та методичні заходи щодо подальшого розвитку дистанційної,
move to 0-17027102
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 квітня 2010 року з питання
«Забезпечення потреб університету у гуртожитках, стан їх матеріально-технічної бази та організація виховної роботи з вітчизняними...
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 вересня 2009 р з питання
move to 0-16785776
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання iconРішення вченої ради Сумського державного університету від 14 жовтня 2010 року з питання: «Реалізація пріоритету фундаментальної складової змісту навчального процесу на факультеті Тесет»
move to 0-17027104
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи