Бібліографічний покажчик icon

Бібліографічний покажчик
НазваБібліографічний покажчик
Сторінка1/5
Дата11.07.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БІБЛІОТЕКА


ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС: СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

(2000 – 2009)


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК


Харків

ХНАМГ

2009


УДК 016:640.41

ББК 91.9:65.9(2)441.357

Г 73


Укладачі: О.Ф.Сергієнко


Г 73 Готельний бізнес: стратегія розвитку (2000 – 2009 рр.) [Текст] : бібліогр. покажчик / Харк. нац. акад. міського госп-ва; уклад.: О.Ф.Сергієнко. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 54 с.


ЗМІСТ


Передмова..................................................................................................................4

Законодавчо-нормативні матеріали щодо розвитку готельного бізнесу.............5

Індустрія гостинності: загальні питання.................................................................5

Менеджмент готельних підприємств.......................................................................9

Маркетинг послуг індустрії гостинності................................................................14

Класифікація засобів розміщення...........................................................................16

Організаційна структура готельного сервісу.........................................................17

Кадрове забезпечення готельних комплексів........................................................26

Дизайн та інтер’єр готелів......................................................................................30

Тенденції та перспективи розвитку індустрії гостинності...................................32

Автоматизація готельних систем............................................................................36

Інвестиції в готельний бізнес..................................................................................38

Будівництво готелів.................................................................................................39

Світова індустрія гостинності..................................................................................40

Гостинність проти кризи..........................................................................................48

Робота готелів з туристичними фірмами...............................................................49

Готелі Харкова...........................................................................................................50

Іменний покажчик.....................................................................................................51

ПЕРЕДМОВА


Україна є державою з багатою історією, культурою та етничними традиціями. Завдяки цьому вона набуває все більшої популярності як туристичний об’єкт. Необхідної умовою розвитку сучасного туризму в Україні є ефективне функціонування готельної індустрії.

Готельний бізнес – один із самих перспективних і успішно розвинутих напрямків бізнесу в Україні. Особливістю цього бізнесу є орієнтація на Європейські сервісні стандарти та стрімкий перехід до них.

На думку фахівців, економістів усього світу готельний бізнес – це сфера людської діяльності, яка приречена на бурхливий розвиток у найближчі роки. Сьогодні сучасні підприємства готельної індустрії впроваджують новітні виробничі технології, якісно нові зразки обладнання та широкий спектр послуг. Нові комп’ютерні технології змінили способи ведення готельного господарства, дали можливість власникам підприємств розв’язати ряд проблем і створити багато зручностей клієнтам. Створюються міжнародні готельні ланцюги, які впроваджують високі стандарти обслуговування.

Про актуальні проблеми готельного бізнесу вас ознайомить даний науково-допоміжний покажчик. В ньому представлені книги, статті з періодичних та продовжуваних видань українською та російською мовами. Перевагу надано матеріалам з періодичних видань. Покажчик рекомендований викладачам, студентам, які опановують фахові дисципліни, аспірантам, магістрантам вищих навчальних закладів, фахівцям нині діючих підприємств готельного бізнесу різних форм власності.

Матеріал згрупований за розділами. Документи в розділах розташовані за абеткою. Хронологічні межи відбору матеріалів – 2000-2009р.р. Полегшити пошук документів вам допоможе іменний покажчик.

^ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ  1. Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) [Текст]: постанова КМУ від 29 липня 2009 року № 803 // Новости турбизнеса. – 2009. – № 15. – С. 8.

  2. Гостиничное и ресторанное дело, туризм [Текст]: сборник нормативных документов. – Ростов – на – Дону: Феникс, 2003. – 384 с. – (Закон и общество).

  3. Нормативно - правові акти України з питань туризму [Текст] : збірник законодавчих та нормативних актів / упоряд. М.І.Комлик. – К.: Атіка, 2004. – 464 с.

  4. Правовое обеспечение международного туризма [Текст]: учеб.-практ.пособ. / автор проекта и исполнитель Г.Н.Жарков. – К.: Кондор, 2004. – 485 с.

  5. Куцевич, В.В. Архітектурно-планувальна організація та питання нормативного забезпечення проектування сучасних готелів [Текст]: [проектування та нормативне забезпечення] / В.В.Куцевич // Будівництво України. – 2009. – №6. – С. 8-13.^ ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ


6. Азар, В. Еще одна классификация [Текст]: [положение о государственной системе классификации гостиниц и других средств размещения] / В. Азар // Отель. – 2003. – № 8. – С. 6 – 10.

7. Азар, В. Пора вспомнить о стандартизации услуг гостиниц [Текст] / В. Азар // Отель. – 2001. – № 3. – С. 36 – 37.

8. Анненков, П. От комплексного оснащения к правильному отелю [Текст] / П. Анненков // Отель. – 2008. – № 2. – С. 30 – 31.

9. Байлик, С.И. Вступление в анимацию гостеприимства [Текст]: пособ. / С.И. Байлик. – Х.: Прапор, 2006. – 160 с.

10. Байлик, С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание [Текст]: учеб. пособ. / С. И. Байлик. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Дакор, 2006. – 288 с.

11. Байлик, С.И. Гостиничное хозяйство. Оснащение. Евроремонт. Эксплуатация [Текст]: учебник / С.И. Байлик. – К.: ВІРА. – Р., 2003. – 334 с.

12. Байлик, С.И. Гостиничное хозяйство: проблемы, перспективы, сертификация [Текст]: учеб. / С.И. Байлик. – К.: ВІРА – Р., 2001. – 208 с.

13. Богданова, С. Москва златоглавая… Сделаем доброжелательность нормой жизни [Текст]: [декларация принципов гостеприимства Москвы как мирового туристического центра] / С. Богданова // Туризм. – 2005. – № 6. – С. 14 – 15.

14. Василина, С. И. Моделирование индустрии гостеприимства в курортном городе [Текст] / С. И. Василина // ХХХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ: программа и тезисы докладов. Ч. 3. Общественно – экономические науки. – Х.: МОН Украины, ХГАГХ, 2000. – С. 16.

15. Весенин, И. Сертификация неизбежна [Текст]: [около 800 учреждений в России имеют право оценивать качество гостиниц. Насколько объективны их оценки?] / И. Весенин // Отель. – 2009. – № 2. – С. 61 – 67.

16. Вимоги до готелів різних категорій: стандарти [Текст] // Новости турбизнеса. – 2005. – № 4. – С.31 – 34.

17. Волков, Ю.Ф. Введение в гостиничный бизнес [Текст]: учебник / Ю.Ф. Волков. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 352 с. – (Учебники и учеб. пособия).

18. Волков, Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания [Текст]: учебник / Ю.Ф. Волков. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 384 с.

19. Гайсинцев, С. Это трудное дело – гостеприимство [Текст] / С. Гайсинцев // Туризм. – 2003. – № 3. – С. 20 – 21.

20. Гаранина, Е. Отелю будущего придется уходить от стандартов [Текст] / Е. Гаранина // Гостиничное дело. – 2008. – № 4. – С. 32 – 35.

21. Гоблик, В.В. Аналіз готельного господарства як підсистеми туристично – рекреаційного комплексу Закарпатської області [Текст] / В.В. Гоблик // Соціально – економічні дослідження в перехідний період. Соціально – економічний розвиток регіону: діагностика, стратегія, управління. – 2006. – Вип. 4. – С. 28 – 42.

22. Гостиницы в вопросах и ответах [Текст]: [экономика гостеприимства] // Гостиничное дело. – 2005. – № 2. – С. 16 – 19.

23. Грачева, А. Добровольная сертификация отелей в системе ГОСТР [Текст] / А. Грачева // Турбизнес. – 2002. – № 2. – С. 24 – 25.

24. Гостиничный бизнес в Украине: стадия – начальная, но перспективы есть [Текст]: [о развитии эффективного гостиничного хозяйства в Украине] // Новости турбизнеса. – 2007. – № 7. – С. 18.

25. Евдокименко, Н.И. Ассоциация гостиничных объединений и гостиниц городов Украины [Текст]: [гостиничное хозяйство] / Н.И. Евдокименко // Новости турбизнеса. – 2005. – № 18. – С. 22.

26. За круглым столом сидели…[Текст]: [о классификации российских гостиниц и особенностях единой системы управленческой отчетности УСАЛИ] // Отель. – 2003. – № 5. – С. 55 – 57.

27. Захарин, С. Правовые вопросы управления отелем [Текст]: [на конференции Клуба отельеров обсуждались актуальные вопросы развития гостиничной индустрии в Украине, в том числе в контексте подготовки к Евро – 2012] / С. Захарин // Украинская туристическая газета. – 1 декабря 2008 – 6 февраля 2009. – № 12. – С. 23.

28. Зачем нужны стандарты в гостиничном бизнесе? [Текст] // Гостиничное дело. – 2008. – № 1. – С. 34 – 37.

29. К нам едет эксперт? [Текст]: [о сертификации гостиниц] // Отель. – 2001. – № 12/1. – С. 38 – 41.

30. Категоризация – словенский опыт [Текст]: [процедура присвоения гостиничным предприятиям категорий звездности] // Отель. – 2000. – № 9. – С. 58 – 61.

31. Козлова, Т. Особенности отельного сервиса или звезда звезде рознь [Текст]: [гостиничное хозяйство] / Т. Козлова // Новости турбизнеса. – 2005. – № 19. – С. 19.

32. Козлова, Т. Особенности отельного сервиса или звезда звезде рознь [Текст]: [гостиничное хозяйство] / Т. Козлова // Новости турбизнеса. – 2005. – № 20. – С. 19. – (продолжение).

33. Комплексное оснащение отелей: два подхода к одной проблеме [Текст] // Отель. – 2008. – № 2. – С. 22 – 29.

34. Кузнецова, А.В. Страхование имущества – защита от проблем [Текст]: [о проблемах страхования отелей] / А.В. Кузнецова // Отель. – 2000. – № 6. – С. 20 – 21.

35. Курочкин, Н. Связанные одной цепью [Текст]: [как разработать стандарт ведомственной цепочки?] / Н. Курочкин, В. Огиевский // Отель. – 2002. – № 2. – С. 34 – 37.

36. Ланцов, М. Гостеприимная недвижимость [Текст]: [в Москве в отеле «Красные холмы» прошла конференция «Гостеприимная недвижимость. Слагаемые успеха»] / М. Ланцов // Отель. – 2008. – № 4. – С. 18 – 23.

37. Лесник, А. Классификация, содержание и форма [Текст]: [система классификации гостиниц] / А. Лесник, М. Смирнова // Отель. – 2003. – № 7. – С. 6 – 10.

38. «Лицо» сетевых отелей [Текст]: [гостиничное хозяйство] // Новости турбизнеса. – 2005. – № 22. – С. 22 – 23.

39. Ляпина, И.В. Материально – техническая база и оформление гостиниц и туркомплексов [Текст]: учебник / И.В. Ляпина, Т.Л. Игнатьева, С.В. Безрукова – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 256 с. – (Среднее профессиональное образование).

40. Новиков, А. Фирменный стиль гостиницы: эффектно и ненавязчиво [Текст]: [корпоративный имидж] / А. Новиков // Гостиничное дело. – 2007. – № 9. – С. 62 – 64.

41. Новые стандарты – новый стиль управления [Текст]: [создание национальной компании «Интурист Отель Групп» является одним из крупнейших российских управляющих гостиничных операторов] // Отель. – 2007. – № 10. – С. 48 – 51.

42. О чем говорят звезды [Текст]: [что скрывают за собой звездочки на вывеске отеля] // Отель. – 2000. – № 6. – С. 70 – 71.

43. Обратная сторона гостеприимства [Текст]: [хозяйственная деятельность отеля] // Отель. – 2000. – № 3. – С. 29 – 30.

44. Отель: умный, безопасный и экологичный [Текст] // Отель. – 2009. – № 5. – С. 42 – 47.

45. Охин, Д. Экология гостеприимства [Текст]: [исследования] / Д. Охин // Гостеприимство. – 2003. – № 3. – С. 29 – 35.

46. Применение «чужих» стандартов в гостиничном бизнесе [Текст]: [менеджмент и маркетинг] // Гостиничное дело. – 2007. – № 12. – С. 40 – 41.

47. Рябев, А.А. Классификация гостиниц: некоторые проблемы и пути их решения [Текст] / А. А. Рябев // ХХХ1V научно – техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ: программа и тезисы докладов. Ч.3.: Экономические науки. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 170 – 172.

48. Седик, О. Індустрія подорожей [Текст]: [про концепцію „Програми розвитку туризму в Києві до 2010 р.”: за матеріалами бесіди з начальником управління туризму, готельного господарства та курортів Київської міськдержадміністрації Миколою Васильовичем Грициком] / Олена Седик // Хрещатик. – 2005. – 4 лист. (№ 164). – С. 13.

49. Семиколєнова, С.В. Особливості класифікації і групувань готельних підприємств в Україні та інших країнах світу [Текст] / С.В. Семиколєнова // Наукові записки: т.44.: Економічні науки. – К.: Видавничий дім „Києво – Могилянська академія”, 2005. – С. 97 – 100.

50. Славута, О. І. Напрямки реорганізації діяльності готельних підприємств України [Текст] / О. І Славута // ХХХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ: программа и тезисы докладов. Ч. 3.: Общественно – экономические науки. – Х.: МОН Украины, ХГАГХ, 2000. – С. 26 – 27.

51. Суслонова, В. Не переплатить за страховку и не потерять при страховом случае. Особенности страхования гостиниц [Текст] / В. Суслонова // Отель. – 2009. – № 4. – С. 36 –39.

52. Современные стандарты гостиничного интерьера [Текст]: [экономика гостеприимства] // Гостиничное дело. – 2005. – № 11. – С. 31 – 42.

53. Тайлашева, Е. Стандарты работы томского отеля полностью соответствует мировому уровню. Это может подтвердить даже канцлер Германии Ангела Меркель…[Текст] / Е. Тайлашева // Отель. – 2009. – № 3. – С. 12 – 15.

54. Терещенко, А. Так что же такое государственная система классификации? [Текст]: [об утверждении Положения о государственной системе классификации гостиниц и других средств размещения] / А. Терещенко // Отель. – 2003. – № 9. – С. 4 – 7.

55. Трансформаційні процеси розвитку туризму та готельного господарства України [Текст]: матеріали Всеукраїнської науково – практичної студентської конференції. – К.: КУТЕП, 2002. – 130 с.

56. Требования к номерам гостиниц и других средств размещения различных категорий в России [Текст]: [зарубежный опыт] // Новости турбизнеса. – 2005. – № 20. – С. 20. – 23.

57. Туризм и гостиничное хозяйство [Текст]: учебник / под ред. А.Д. Чудновского. – М.: Изд – во ЭКСМОС, 2001. – 399 с.

58. Умнов, А. Если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно [Текст]: [государственные стандарты и система классификации гостиниц] / А. Умнов // Туризм. – 2003. – № 10. – С. 28 – 29.

59. Умнов, А. Программа базисных преобразований корпоративной культуры и перехода на международные стандарты менеджмента качества [Текст] / А. Умнов // Отель – 2002. – № 9. – С. 75 – 79.

60. Умнов, А. Через тернии стандартов к звездам качества [Текст] / А. Умнов // Отель. – 2002. – № 9. – С. 72 – 74.

61. Уокер, Джон Р. Введение в гостеприимство [Текст]: учеб. пособие / Уокер Джон Р.; пер. с англ. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 607 с.

62. Фарафонова, М. Пять звезд: 10 шагов навстречу мечте [Текст]: [опыт: теория и практика] / М. Фарафонова // Гостиница и ресторан. – 2005. – № 4. – С. 16 – 37.

63. Хопрянинова, Н. Имидж: трудно добиться, а потерять – легко [Текст] / Н. Хопрянинова // Гостеприимство. – 2003. – № 6. – С. 68 – 73.

64. Цодыковский, Е. Имущество должно быть застраховано [Текст]: [о страховании гостиничных предприятий] / Е. Цодыковский // Отель.– 2001. – № 11. – С. 12 – 13.

65. Чем заманить туриста? [Текст]: [проблемы киевского гостиничного хозяйства в туристической сфере] // Деловая Украина. – 2003. – 26 ноября (№ 74.) – С. 11.

66. Экономика должна быть экономичной [Текст]: [методика оснащения] // Гостеприимство. – 2004. – № 2. – С. 69 – 71.

67. Экосистема отеля [Текст]: [презентация лучших] // Отель. – 2008. – № 3. – С. 36 – 41.

68. Юдина, И. Звезда пленительного счастья [Текст]: [сертификация гостиниц] / И. Юдина // Гостиница и ресторан. – 2002. – № 4. – С. 12 – 15.


^ МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ


69. Абелешов, В.И. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни „Технічна експлуатація готелів і туристських комплексів” [Текст]: для студентів 3 курсу денного і заочного відділення профільного направлення „Менеджмент” спец. „МО”, „МГКТС” / В.И. Абелешов; ХНАМГ. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 47 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/977/

70. Алексеенко, А. Как открыть мини-отель в России [Текст]: [наука управлять] / А. Алексеенко // Отель. – 2008. – № 1. – С. 62 – 67.

71. Алиев, О. Эффективные механизмы управления отелем [Текст]: [гостиничные сети и управляющие компании Украины] / О. Алиев // Гостиница и ресторан. – 2005. – № 4. – С. 36 – 37.

72. Андренко, И. Б. Установление тарифов – актуальная проблема гостиничного хозяйства Украины [Текст] / И. Б. Андренко // ХХХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ: программа и тезисы докладов. Ч. 3.: Общественно – экономические науки. – Х.: МОН Украины, ХГАГХ, 2000. – С. 14.

73. Байлик, С.І. Методичні вказівки і програма виробничо-технологічної практики [Текст]: для студентів 3 курсу спеціальності „Менеджмент організацій” (готельне господарство та туризм) / С.І. Байлик; ХНАМГ. – Х.: ХНАМГ, 2001. – 12 с.

74. Богданова, С. Пора цивилизованного гостеприимства [Текст] / С. Богданова // Туризм. – 2004. – № 4. – С. 22 – 23.

75. Бойко, Н. Оформление трудовых отношений между владельцем и управляющим гостиницы [Текст] / Н. Бойко // Отельный бизнес. – 2009. – № 1 – 2. – С. 16 – 27.

76. Ваген Линн. Гостиничный бизнес [Текст]: учеб. пособие / Ваген Линн, Ван Дер. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 416 с.

77. Василина, С. И. Управление гостеприимством во взаимосвязи с экономическими, социальными, технологическими и экологическими изменениями / С. И. Василина // ХХХI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ: программа и тезисы докладов. Ч. 3.: Общественно-экономические науки. – Х.: МОН Украины, ХГАГХ, 2002. – С. 9 – 10.

78. Время икс для гостиничных проектов [Текст]: [менеджмент и маркетинг] // Гостиничное дело. – 2008. – № 1. – С. 32 – 33.

79. CENIUM – NAVISION – корпоративная система управления верхнего уровня для гостиниц [Текст] // Отель. – 2001. – № 5. – С. 47.

80. Гончарова, И. Управление гостиницей: современные методы, технологии, практика обслуживания [Текст] / И. Гончарова // Отель. – 2001. – № 2. – С. 73.

81. Гостиничными объектами должны управлять профессионалы [Текст] // Отель. – 2008.– № 2. – С. 58 – 59.

82. Демина, А. Корпоративная культура: on-lіne [Текст]: [возможности повышения эффективности управления корпоративной культурой с помощью новейших ІТ-технологий] / А. Демина // Отель. – 2008. – № 9. – С. 44 – 49.

83. Захаров, А. Формула успешного отеля [Текст]: [мифы о брендах и операторах] / А. Захаров // Гостиничное дело. – 2008. – № 4. – С. 12 – 17.

84. Знакомьтесь… клиент! [Текст]: [менеджмент и маркетинг] // Гостиничное дело. – 2007. – № 12. – С. 37 – 39.

85. Иванов, В. Организационные структуры менеджмента в гостиничном бизнесе [Текст]: [менеджмент и маркетинг] / В. Иванов // Гостиничное дело. – 2005. – № 6. – С. 16 – 19.

86. Ивашкевич, С. Позиционирование гостиницы [Текст]: [менеджмент и маркетинг] / С. Ивашкевич // Гостиничное дело. – 2005. – № 12. – С. 15 – 22.

87. Искусство менеджмента, или как начать и успешно вести гостиничный бизнес [Текст]: [менеджмент и маркетинг] // Гостиничное дело. – 2005. – № 5. – С. 11 – 16.

88. Искусство менеджмента, или как начать и успешно вести гостиничный бизнес [Текст]: [менеджмент и маркетинг] // Гостиничное дело. – 2005.– № 6. – С. 11 – 15. – (продол., нач. в № 4,5).

89. Кабушкин, Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов [Текст]: учебное пособие / Н.И. Кабушкин, Г.А. Бондаренко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО «Новое знание», 2002. – 368 с. – (Экономическое образование).

90. Катусов, П. Гостиничный консалтинг: западная мода или российская необходимость [Текст]: [менеджмент и маркетинг] // П. Катусов // Гостиничное дело. – 2008. – № 2. – С. 23 – 27.

91. Климкина, Е. Культура профессионального общения [Текст]: [корпоративный имидж] / Е. Климкина // Гостиничное дело. – 2007.– № 11. – С. 61 – 64.

92. Кобьелл, К. Превратите свою команду в вечный двигатель [Текст]: [менеджмент и маркетинг] / К. Кобьелл // Гостиничное дело. – 2007. – № 2. – С. 9 – 12.

93. Козлова, Т. На правильном ли пути ваша гостиница? [Текст] / Т. Козлова // Новости турбизнеса. – 2007. – № 1. – С. 21.

94. Колмовская, Н. Отельный бизнес: проблемы названы, надо их решать [Текст] / Н. Колмовская // Новости турбизнеса. – 2006. – № 7. – С. 20 – 21.

95. Концепция гостиничного комплекса [Текст]: [наука управлять] // Отель. – 2003.– № 4. – С. 10 – 20.

96. Королева, Л. Управление гостиничным объектом [Текст] / Л. Королева // Гостиничное дело. – 2008. – № 4. – С. 27 – 31.

97. Кто в доме хозяин? [Текст]: [за свою многолетнюю историю гостиничный бизнес испробовал множество различных моделей менеджмента] // Турбизнес. – 2001. – № 13. – С.10.

98. Куликов, А. CENIUM-NAVISION – корпоративная система управления верхнего уровня для гостиниц [Текст] / А. Куликов // Отель. – 2001. – № 2. – С. 23.

99. Ладиженська, Р. С. Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах” [Текст]: [для студентів 4 курсу напряму підготовки „Менеджмент”] / Р. С. Ладиженська, Н. М. Влащенко. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 43 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4975/

100. Лесник, А. Нужен ли гостиничному бизнесу консалтинг? [Текст] / А. Лесник, М. Смирнова // Отель. – 2002 .– № 8. – С. 10 – 16.

101. Метелкин, Н. Собственник – управляющий: строим правильные взаимоотношения [Текст]: [управление гостиницами] / Н. Метелкин // Отельный бизнес. – 2009. – № 1 – 2. – С. 6 – 11.

102. Мильдзихова, Л. Прибыльный отель: как избежать ошибок [Текст]: [консалтинг] / Л. Мильдзихова // Гостиничное дело. – 2005. – № 3. – С.17 – 19.

103. Мильдзихова, Л. Это важное слово «консалдинг» [Текст] / Л. Мильдзихова // Гостиничное дело. – 2005. – № 3. – С. 20 – 22.

104. Митяева, Л. Не нужно скупиться на профессионалов [Текст]: [наука управлять] / Л. Митяева // Отель. – 2003. – № 3. – С. 6 – 7.

105. Неструк, М. Корпоративная культура и имидж отеля [Текст]: [менеджмент и маркетинг] / М. Неструк // Гостиничное дело. – 2007. – № 2. – С. 16 – 17.

106. Нечаюк, Л.І. Готельно – ресторанний бізнес:[ менеджмент] [ Текст]: навч. посібник / Л.І. Нечаюк, Н.О. Нечаюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 348 с.

107. Новые достижения индустрии [Текст:]: [опыт: теория и практика] // Гостиница и ресторан. – 2004. – № 7. – С. 26 – 27.

108. Нохріна, Л. А. Методичні вказівки до вивчення дисципліни „Вступ до гостинності” та виконання контрольної роботи [Текст]: для студентів I курсу денної форми навчання напряму підготовки „Менеджмент” / Л. А. Нохріна, О. М. Кравець; ХНАМГ. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 34 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/398/

109. Нохріна, Л. А. Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням для самостійної роботи з дисципліни „Вступ до гостинності” [Текст]: для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки „Менеджмент” / Л. А. Нохріна, О. М. Кравець; Харк.нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 31 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5129/

110. Нуждин, М. Новый взгляд на технологии управления современной гостиницей [Текст] / М. Нуждин // Отель. – 2001. – № 5. – С. 48 – 49.

111. Отель: формула успешного проекта [Текст]: [управление отелем] // Гостиничное дело. – 2008. – № 11. – С. 23 – 27.

112. Папирян, Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства: отели и рестораны [Текст] / Г.А. Папирян. – М.: ОАО НПО Издательство „Экономика”, 2000. – 207 с.

113. Пономарева, Е. О. Проблемы оптимизации прибыли при различных уровнях загрузки предприятий гостиничного хозяйства [Текст] / Е. О. Пономарева // ХХХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ: программа и тезисы докладов. Ч.3: Общественно – экономические науки. – Х.: МОН Украины, ХГАГХ, 2000. – С. 16.

114. Прилепо, А. 1200 секретов успешного бизнеса [Текст] / А. Прилепо // Отель. – 2007. – № 5. – С.41 – 43.

115. Притяжение качества [ Текст]: [менеджмент и маркетинг] // Гостиничное дело. – 2006. – № 12. – С. 9 – 10.

116. Сегэн, Ж. Цели и методы коммерческой политики в гостиничном бизнесе на пороге ХХI века [Текст] / Ж. Сегэн // Отель. – 2001. – № 2. – С. 74 – 77.

117. Семинар руководителей гостиничного комплекса Москвы [Текст] // Отель. – 2001. – № 5. – С. 76 – 79.

118. Сидоренко, В. Ювілей усіх готельєрів [Текст]: [за матеріалами бесіди з головою правління АГОГМУ та ії генеральним директором Миколою Євдокименком] / В. Сидоренко // Міжнародний туризм. – 2006. – № 1. – С. 112 – 113.

119. Сирина, Е. От сотрудничества к управлению гостиницами [Текст]: [зарубежный опыт] / Е. Сирина // Гостиничное дело. – 2008. – № 7. – С. 66 – 75.

120. Сирый, В. Для чего следует отлаживать систему управления предприятием гостеприимства [Текст]: [искусство управлять] / В. Сирый, С. Ярков // Гостиничное дело. – 2008. – № 8. – С. 18 – 25.

121. Система управления гостиницей «Лоджингтач Либика» установлена в гостиничном комплексе «Космос» [Текст] // Отель. – 2000. – № 3. – С. 54.

122. Славута, О. І. Методичні вказівки до курсової роботи „ Розрахунок економічних показників діяльності готелю з курсу „Економіка підприємства” [Текст]: для студентів спеціальності „Менеджмент готельного господарства і туризму” / О. І. Славута; Хар. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2001. – 24с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/202/

123. Сокиран, М. Способы управления отелем и их выбор [Текст] / М. Сокиран // Отельный бизнес. – 2009. – № 1 – 2. – С. 12 – 15.

124. Стомахина, Н. Экологический менеджмент в гостиничном бизнесе [Текст]: менеджмент и маркетинг / Н. Стомахина, А. Галкин // Гостиничное хозяйство. – 2005. – № 5. – С. 16 – 18.

125. Суворова, Е. Корпоративный бизнес [Текст]: [зачем нужны профессиональные ассоциации в индустрии гостеприимства и деловом туризме] / Е. Суворова, Ю. Сарапкин // Отель. – 2002. – № 9. – С. 14 – 16.

126. Суслонова, В. К нам едет ревизор [Текст]: [цели и задачи аудиторских проверок гостиниц] / В. Суслонова // Отель. – 2009. – № 2. – С. 30 – 37.

127. Тилова, З. Управление доходами – максимизация прибыли [Текст] / З. Тилова // Отель. – 2001. – № 10. – С. 66 – 71.

128. Трусов, К. FRONT DESK в битве за гостя ХХI века [Текст]: [менеджмент гостиницы] / К. Трусов // Отель. – 2003. – № 2. – С. 10 – 11.

129. Удалов, С. Внедряем ERP – систему [Текст]: [об управленческой деятельности на гостиничном предприятии] / С. Удалов // Отель. – 2003. – № 10. – С. 44.

130. Удалов, С. Семь китов управления качеством [Текст]: [о принципах качественного управления] / С. Удалов // Отель. – 2002. – № 9. – С. 8 – 9.

131. Федина, Н. Работа – принимать гостей [Текст]: [менеджмент и маркетинг] / Н. Федина // Гостиничное дело. – 2007. – № 1. – С. 13 – 15.

132. Филдс, Б. Независимые отели: Давид против Голиафа [Текст]: [опыт: теория и практика] / Б. Филдс // Гостиница и ресторан. – 2006. – № 1. – С. 18 – 20.

133. Хозяйка гостиницы – это дар! [Текст]: [менеджмент и маркетинг] // Гостиничное дело. – 2008. – № 2. – С. 32 – 36.

134. Цикл управления предприятием [Текст]: [менеджмент и маркетинг] // Гостиничное дело. – 2008. – № 3. – С. 28 – 33.

135. Челенков, А. Пять «разрывов», или как бороться с причинами неудовлетворенности клиентов предоставляемыми гостиничными услугами [Текст]: [менеджмент и маркетинг] / А. Челенков // Гостиничное дело. – 2005. – № 11. – С. 17 – 24.

136. Шулаев, М. Работа ради отдыха [Текст] / М. Шулаев // Турбизнес. – 2001. – № 16 – 17. – С. 18 – 19.

137. Юдина, И. Отельером нужно родиться или портрет современного руководителя в интерьере [Текст]: [опыт: теория и практика] / И. Юдина // Гостиница и ресторан. – 2002. – № 3. – С. 24 – 26.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconБібліографічний покажчик
Ландшафтна архітектура та дизайн : бібліографічний покажчик / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.; Наукова бібліотека...
Бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...
Бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...
Бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008
Неповторні чари української землі: туристичними стежками України: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970-2007 рр.) / упорядники...
Бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008
Неповторні чари української землі: туристичними стежками України: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970-2007 рр.) / упорядники...
Бібліографічний покажчик iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Бібліографічний покажчик iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укл.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми: Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Бібліографічний покажчик iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко; передмова В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А....
Бібліографічний покажчик iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Бібліографічний покажчик iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Бібліографічний покажчик iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи