Ч48 Мова. Література. Українознавство і-74 Академія наук вищої освіти України icon

Ч48 Мова. Література. Українознавство і-74 Академія наук вищої освіти України
Скачати 100.2 Kb.
НазваЧ48 Мова. Література. Українознавство і-74 Академія наук вищої освіти України
Дата11.07.2012
Розмір100.2 Kb.
ТипДокументи
Ч48 Мова. Література. Українознавство

І-74 Академія наук вищої освіти України.

Заява щодо утвердження в Україні української мови як державної, прийнята одностайно на річних Загальних зборах АН ВО України 27 грудня 2008 р.//Інформаційний вісник. № 1(62) січень - лютий/Академія наук вишої освіти .-К.,2009.-С. 15-20.
Ч48

І-74 Дубина М.

Національна література і відродження України/ М. Дубина//Інформаційний вісник. № 1(62) січень - лютий/Академія наук вишої освіти .-К.,2009.-С. 94-104.
Ігнатьєва С.

Центр культури української мови імені Олеся Гончара/ С. Ігнатьєва//Вища школа.-2009.-№ 2.-С. 83-85.
Колодний А.

Українська мова в релігійному житті України/ А. Колодний//Релігійна панорама.-2009.-№ 3.-С. 1-4 (обкл.).
Колодний А.

Шевченко - пророк України/ А. Колодний//Релігійна панорама.-2009.-№ 3.-С. 44-54.
Мокренко А.

Де ми, українці, поділись?/ А. Мокренко//Інформаційний вісник. № 3(59) травень - липень/Академія наук вишої освіти.-К.,2008.-С. 4-6.
Ч48

І-74 Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвиткові української мови : з Постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 1 серп. 1923 р.//Інформаційний вісник. № 1(62) січень - лютий/Академія наук вишої освіти .-К.,2009.-С. 12.

Шануймо рідну мову//Релігійна панорама.-2009.-№ 3.-С. 42-44.

ПедагогікаБуряк В.

Методологія педагогічної теорії/ В. Буряк//Вища школа.-2008.-№ 12.-С. 3-10.
Вакарчук І.

Сучасна фізико-математична освіта і наука: тенденції та перспективи/ І. Вакарчук//Вища школа.-2009.-№ 1.-С. 3-22.
Вачевський М.

Типи та форми міжнародного маркетингу у формуванні професійної компетенції маркетолога / М. Вачевський//Вища школа.-2008.-№ 12.-С. 28-37.
Винницький М.

Впровадження третього циклу вищої освіти - ключ до успіху Болонського процесу/ М. Винницький//Вища школа.-2008.-№ 12.-С. 20-28.
Гресь Н.

Організація зберігання та утилізації звітів про виробничу практику/ Н. Гресь, М. Левочко//Вища школа.-2008.-№ 12.-С. 79-89.
Зеленов Є.

Педагогічні основи планетарного виховання студентської молоді/ Є. Зеленов//Вища школа.-2008.-№ 12.-С. 62-78.Кліменко В.

Нарис про гуманітаризацію технічних дисциплін/ В. Кліменко//Вища школа.-2009.-№ 1.-С. 76-80.Кон І.

Сексуальна освіта - глобальне завдання ХХІ століття / І. Кон//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2009.-№ 1.-С. 94-114.Ч48

І-74 Корчова Г. Л.

Про особливості вступної кампанії до вищих навчальних закладів України у 2009 році/ Г. Л. Корчова//Інформаційний вісник. № 1(62) січень - лютий/Академія наук вишої освіти .-К.,2009.-С. 76-80.Роєнко А.

Якісна підготовка майбутніх студентів - важливе завдання середніх закладів освіти / А. Роєнко//Вища школа.-2009.-№ 2.-С. 72-75.
Ромащенко І.

Професійна спрямованість навчання іноземній мові майбутніх маркетологів з питань товарної політики маркетингу / І. Ромащенко//Вища школа.-2008.-№ 12.-С. 38-46.
Ромащенко І.

Формування навичок ведення ділових переговорів англійською мовою у майбутніх маркетологів/ І. Ромащенко//Вища школа.-2009.-№ 1.-С. 58-66.
Руденко Б.

Волонтеры/ Б. Руденко//Наука и жизнь.-2009.-№ 5.-С. 74-76.
Салов В.

Уніфікація інформаційної бази і методології оцінювання потенціалу та результативності вищих навчальних закладів / В. Салов//Вища школа.-2009.-№ 2.-С. 51-64.
Саух П.

Американська система вищої освіти: порівняльний аналіз/ П. Саух//Інформаційний вісник. № 3(59) травень - липень/Академія наук вишої освіти.-К.,2008.-С. 55-62.
Ч48

І-74 Саух П. Ю.

Холістична тенденція сучасної науки та її вплив на парадигмальні зсуви постнекласичної освіти / П. Ю. Саух//Інформаційний вісник. № 1(62) січень - лютий/Академія наук вишої освіти .-К.,2009.-С. 81-93.

Соболь І.

Інформаційно-аналітичний центр як призма гармонійного виховання студентів у Національному гірничому університеті / І. Соболь, Н. Гринько//Вища школа.-2009.-№ 2.-С. 76-82.

Історія медициниБезелянская А.

"Маленькая принцесса" Зигмунда/ А. Безелянская//Студенческий меридиан.-2009.-№ 6.-С. 42-43.

[Женщины З. Фрейда].

-- Фрейд Зигмунд (Freud Sigmund) (1856-1939) австрийский врач и психологЧ48

І-74 Біляєва О. О.

Віталій Гірин/ О. О. Біляєва//Інформаційний вісник. № 1(62) січень - лютий/Академія наук вишої освіти .-К.,2009.-С. 124-127.

-- Гирин Виталий Николаевич (1936) вирусологБрилева О.

Скифы страдали ожирением?/ О. Брилева//Наука и жизнь.-2009.-№ 5.-С. 55.

[Выводы антропологов].
Ч48

І-74 Василь Комендар/ Ю. Ю. Петрус, Р. Я. Кіш, Є. Й. Андрик та ін.//Інформаційний вісник. № 1(62) січень - лютий/Академія наук вишої освіти .-К.,2009.-С. 110-115.

-- Комендар Василий Иванович (1926) ботаникЧ48

І-74 Віталій Москаленко//Інформаційний вісник. № 1(62) січень - лютий/Академія наук вишої освіти .-К.,2009.-С. 105-109.

-- Москаленко Виталий Федорович (1949) организатор здравоохранения

Евдокимов Ю.

К истории периодического закона/ Ю. Евдокимов//Наука и жизнь.-2009.-№ 5.-С. 12-15.

-- Менделев, Дмитрий Иванович (1834-1907) химик

Манвелов Л.

Падучая. Современный взгляд/ Л. Манвелов//Наука и жизнь.-2009.-№ 5.-С. 34-38.

[История болезни - эпилепсии].

Транковский С.

Огюстен Френель и его линза / С. Транковский//Наука и жизнь.-2009.-№ 5.-С. 84-86.

-- Френель Огюстен Жан (1788-1827) французский физик

Шраер-Петров Д.

Охота на "рыжего дьявола"/ Д. Шраер-Петров//Наука и жизнь.-2009.-№ 5.-С. 98-105.

[Золотистый стафилококк].

РелігіяАртемьев А.

К вопросу о терминологической корректности/ А. Артемьев//Релігійна панорама.-2009.-№ 3.-С. 30-40.
Буддизм//Релігійна панорама.-2009.-№ 3.-С. 20.
В России стартует бессрочная акция: "Инквизиторам - нет!"//Релігійна панорама.-2009.-№ 4.-С. 51-52.
Духовне управління мусульман України "Умма"//Релігійна панорама.-2009.-№ 3.-С. 78-80.
Життя протестантів//Релігійна панорама.-2009.-№ 4.-С. 25-26.
Індуїзм //Релігійна панорама.-2009.-№ 3.-С. 20.
Католицизм//Релігійна панорама.-2009.-№ 3.-С. 17.
Католицизм//Релігійна панорама.-2009.-№ 4.-С. 41-43.
Колодний А.

"Заклик до всіх" або СА ІІ 2а ІІ/ А. Колодний//Релігійна панорама.-2009.-№ 3.-С. 41-42.

[Всесвітня релігійна організація].Колодний А.

М. В. Гоголь і релігія. До двохсотліття від дня народження/ А. Колодний//Релігійна панорама.-2009.-№ 4.-С. 58-59.Колодний А.

Російська православна церква закордонна/ А. Колодний//Релігійна панорама.-2009.-№ 4.-С. 62-80.Містика//Релігійна панорама.-2009.-№ 3.-С. 21.Містика//Релігійна панорама.-2009.-№ 4.-С. 31-32.Мусульмани в Україні//Релігійна панорама.-2009.-№ 4.-С. 29-30.Мусульманський світ//Релігійна панорама.-2009.-№ 4.-С. 47-48.Нові релігійні течії//Релігійна панорама.-2009.-№ 3.-С. 21.Нові релігійні течії України//Релігійна панорама.-2009.-№ 3.-С. 12-13.Православ'я//Релігійна панорама.-2009.-№ 3.-С. 7-9.Православ'я//Релігійна панорама.-2009.-№ 4.-С. 17-22.Протестантизм//Релігійна панорама.-2009.-№ 3.-С. 17-18.Протестантизм//Релігійна панорама.-2009.-№ 4.-С. 43-44.Релігія в сучасному світі//Релігійна панорама.-2009.-№ 4.-С. 33-50.Світ греко- і римо-католицизму//Релігійна панорама.-2009.-№ 4.-С. 22-25.


Старець із молодим серцем. До 110-річчя від дня народження Патріарха Мстислава//Інформаційний вісник. № 3(59) травень - липень/Академія наук вишої освіти.-К.,2008.-С. 122-125.
Суспільне буття релігії і церкви//Релігійна панорама.-2009.-№ 3.-С. 2-7.
Суспільне буття релігії і церкви//Релігійна панорама.-2009.-№ 4.-С. 2-17.
Харизмати України//Релігійна панорама.-2009.-№ 4.-С. 26-29.
Ч48

І-74 Ювілей святійшого Філарета//Інформаційний вісник. № 1(62) січень - лютий/Академія наук вишої освіти .-К.,2009.-С. 148-149.

Економіка. ІсторіяБалануца О.

Особливості фінансово-економічного регулювання іноземних інвестицій в Україні/ О. Балануца//Вища школа.-2008.-№ 12.-С. 54-61.
Зозульов О.

Особливості маркетингової діяльності підприємства залежно від етапу життєвого циклу його галузевого ринку / О. Зозульов, С. Ставська//Вища школа.-2008.-№ 12.-С. 47-53.

Прибиткова І.

Хроніки міграційних подій в Україні до і після розпаду СРСР / І. Прибиткова//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2009.-№ 1.-С. 41-77.

НаукаАндрейцев В.

Концепція законопроекту про наукові школи вчених / В. Андрейцев//Вища школа.-2009.-№ 1.-С. 23-48.Белоконева О.

Триллионы беззвучных часов/ О. Белоконева//Наука и жизнь.-2009.-№ 5.-С. 2-7.

[Биологические ритмы живой природы].Земцова Т.

Загадки острова Пасхи. Дискуссия продолжается/ Т. Земцова//Наука и жизнь.-2009.-№ 5.-С. 77-80.
Корсак К.

Наносуспільство - найбільш обгрунтована назва суспільства ХХІ століття / К. Корсак//Вища школа.-2008.-№ 12.-С. 90-99.

СоціологіяАкімов Д.

Соціальний маркетинг: предмет і основні типи / Д. Акімов//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2009.-№ 1.-С. 186-203.
Бова А.

Доходи і домагання: порівняльне дослідження у чотирьох європейських країнах / А. Бова//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2009.-№ 1.-С. 158-168.
Джонсон Д.

Екзистенціальні аспекти довіри/ Д. Джонсон//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2009.-№ 1.-С. 78-93.
Нельга О.

Етнічний склад і етнічна структура суспільства: спроба уточнення понять / О. Нельга//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2009.-№ 1.-С. 115-126.
Отрешко Н.

Картини соціального світу: концепти суспільства і суб'єкта дії в соціологічній теорії / Н. Отрешко//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2009.-№ 1.-С. 127-137.
Патракова А.

Соціально-класові позиції та ціннісні орієнтації / А. Патракова//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2009.-№ 1.-С. 169-185.
Свобода совісті//Релігійна панорама.-2009.-№ 3.-С. 22-30.
Урсуленко К.

Соціальна солідарність: розвиток поняття в історії соціології та сучасні інтерпретації / К. Урсуленко//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2009.-№ 1.-С. 138-157.

ІншіЛогинов Д.

Шампанское бывает только из Шампани/ Д. Логинов//Смена.-2009.-№ 6.-С. 46-47.

[Вина Франции].Струнец А.

Не кури - не пей - не колись/ А. Струнец//Студенческий меридиан.-2009.-№ 6.-С. 18-21.

[Вредные привычки].

Схожі:

Ч48 Мова. Література. Українознавство і-74 Академія наук вищої освіти України iconЧ48 Мова. Література. Українознавство і-74 Академія наук вищої освіти України. Заява щодо утвердження в Україні української мови як державної, прийнята одностайно на річних Загальних зборах ан во україни 27 грудня 2008 р.
Заява щодо утвердження в Україні української мови як державної, прийнята одностайно на річних Загальних зборах ан во україни 27 грудня...
Ч48 Мова. Література. Українознавство і-74 Академія наук вищої освіти України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання
Українська мова та література, додаткова спеціальність: мова І література (англійська)"; ’’Мова та література (англійська), додаткова...
Ч48 Мова. Література. Українознавство і-74 Академія наук вищої освіти України iconМіністерство освіти І науки україни
Спеціальність пмсо. Мова та література (англійська, іспанська), пмсо. Мова та література (англійська, французька), пмсо. Мова та...
Ч48 Мова. Література. Українознавство і-74 Академія наук вищої освіти України iconПерелік напрямів, за якими оголошується прийом до нпу імені М. П. Драгоманова у 2011 році
Філологія. Українська мова і література* (українознавство, українська мова як іноземна, історія, бібліотекознавство, літературне...
Ч48 Мова. Література. Українознавство і-74 Академія наук вищої освіти України iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 „Іноземна мова (німецька) та література”
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 020303 філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена на...
Ч48 Мова. Література. Українознавство і-74 Академія наук вищої освіти України iconМіністерство освіти І науки україни
Спеціальність: німецька та англійська мова І література, французька та англійська мова І література
Ч48 Мова. Література. Українознавство і-74 Академія наук вищої освіти України iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова Спеціальність 020303 "Іноземна мова ( французька ) та література"
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 020303 – філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена...
Ч48 Мова. Література. Українознавство і-74 Академія наук вищої освіти України icon"Затверджую"
...
Ч48 Мова. Література. Українознавство і-74 Академія наук вищої освіти України iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з Країнознавства для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська,...
Ч48 Мова. Література. Українознавство і-74 Академія наук вищої освіти України iconПерше інформаційне повідомлення міністерство освіти І науки України Національний університет кораблебудування Міністерство промислової політики України Національна Академія наук України Академія наук суднобудування України Міжнародна академія морських наук,
Перша Міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи